Artistieke opleiding - Tweede graad - KSO

Studierichting "Artistieke opleiding"

Deze studierichting is een artistieke en praktijkgerichte opleiding bedoeld voor jongeren die geïnteresseerd zijn in de ruime wereld van de (toegepaste) beeldende kunsten.
Zowel fotografie, computertekenen, decoreren, reclametekenen, ontwerpen van etalages, ruimtelijk werk…boeien jou.

Je proeft van verschillende kunstdisciplines en artistieke technieken (schilderen, tekenen, schetsen, modelleren…).
Je leert je ideeën, je emoties en je eigen visie op een creatieve manier vormgeven.
Elke leerling wordt persoonlijk begeleid bij zijn zoektocht naar dat kritisch vormgeven.
Je gaat zowel vrij ontwerpen als opdrachten creatief of functioneel uitwerken.

In waarnemingstekenen werk je rond elementen uit de natuur, de architectuur, de menselijke figuur…
Zo krijg je oog voor vorm en kleur en inzicht in compositie, materie…
Je werkt opdrachten zowel uit op papier (2 dimensionaal) als ruimtelijk (3 dimensionaal).
Hierbij gebruik je recyclagematerialen, klei, hout, krijt…

Kunstgeschiedenis en kunstinitiatie leunen nauw aan bij het atelierwerk.
Je maakt kennis met alle mogelijke vormen van beeldende kunst, ook met de actuele.

Je leert de wereld van de decoratie en de grafische vormgeving kennen.
Je verneemt meer over reclame, affiches, verpakkingen, illustraties… 
Je maakt kennis met heel verschillende materialen en typische technieken (zeefdruk, typografie, fotografie...).
Voor het uitwerken van eigen creatieve grafische ideeën gebruik je de computer.
Al doende verwerf je meer inzicht in kleurenleer, compositie, lijn… zowel twee- als driedimensionaal.

Tijdens ruimtelijke vormgeving maak je eigen ontwerpen van karton, gips, hout….
Hiervoor doe je inspiratie op uit de wereld van  mode, interieur, juweelontwerp…

De aanpak in deze studierichting is projectmatig: eenzelfde thema wordt in verschillende ateliers, vanuit verschillende invalshoeken, uitgediept.
Indien mogelijk betrekt men er ook de theorievakken bij.

Sommige scholen organiseren vóór je inschrijving, een informatief gesprek tijdens hetwelk ze peilen naar je motivatie.

Artistieke opleiding - Tweede graad - KSO

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Deze studierichting is een artistieke en praktijkgerichte opleiding bedoeld voor jongeren die geïnteresseerd zijn in de ruime wereld van de (toegepaste) beeldende kunsten.
Zowel fotografie, computertekenen, decoreren, reclametekenen, ontwerpen van etalages, ruimtelijk werk…boeien jou.

Je proeft van verschillende kunstdisciplines en artistieke technieken (schilderen, tekenen, schetsen, modelleren…).
Je leert je ideeën, je emoties en je eigen visie op een creatieve manier vormgeven.
Elke leerling wordt persoonlijk begeleid bij zijn zoektocht naar dat kritisch vormgeven.
Je gaat zowel vrij ontwerpen als opdrachten creatief of functioneel uitwerken.

In waarnemingstekenen werk je rond elementen uit de natuur, de architectuur, de menselijke figuur…
Zo krijg je oog voor vorm en kleur en inzicht in compositie, materie…
Je werkt opdrachten zowel uit op papier (2 dimensionaal) als ruimtelijk (3 dimensionaal).
Hierbij gebruik je recyclagematerialen, klei, hout, krijt…

Kunstgeschiedenis en kunstinitiatie leunen nauw aan bij het atelierwerk.
Je maakt kennis met alle mogelijke vormen van beeldende kunst, ook met de actuele.

Je leert de wereld van de decoratie en de grafische vormgeving kennen.
Je verneemt meer over reclame, affiches, verpakkingen, illustraties… 
Je maakt kennis met heel verschillende materialen en typische technieken (zeefdruk, typografie, fotografie...).
Voor het uitwerken van eigen creatieve grafische ideeën gebruik je de computer.
Al doende verwerf je meer inzicht in kleurenleer, compositie, lijn… zowel twee- als driedimensionaal.

Tijdens ruimtelijke vormgeving maak je eigen ontwerpen van karton, gips, hout….
Hiervoor doe je inspiratie op uit de wereld van  mode, interieur, juweelontwerp…

De aanpak in deze studierichting is projectmatig: eenzelfde thema wordt in verschillende ateliers, vanuit verschillende invalshoeken, uitgediept.
Indien mogelijk betrekt men er ook de theorievakken bij.

Sommige scholen organiseren vóór je inschrijving, een informatief gesprek tijdens hetwelk ze peilen naar je motivatie.

Welke lessen krijg ik in "Artistieke opleiding" ?

Per week worden maximaal 36 lestijden georganiseerd.

Vergeet niet dat je binnen het KSO nooit klaar bent met je werk. 
Het artistieke proces stopt niet aan de schoolpoort.
Extra- muros activiteiten, deelname aan culturele en maatschappelijke manifestaties, geïntegreerde werkperiodes (binnen-+ buitenschools) en veel oefenen maken evenzeer deel uit van je kunstopleiding en zitten niet vervat in het lessenrooster!

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Artistieke opleiding" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Artistieke opleiding" ?

Je kunt starten in het 2de leerjaar van de 2de graad (4 KSO) als je ofwel:

 • geslaagd bent in het 1ste leerjaar van de 2de graad ASO, TSO, KSO.
  Je beschikt dus over een oriënteringsattest A of B. Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen
 • geslaagd bent in het 2de leerjaar van de 2de graad  BSO én de toelatingsklassenraad van 4 KSO akkoord gaat.
  Je beschikt dus over een oriënteringsattest A of B. Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen.
 • het getuigschrift van de 2de graad van het secundair onderwijs hebt behaald via het deeltijds BSO én de toelatingsklassenraad van 4 KSO akkoord gaat.
 • uit het BUSO komt (Opleidingsvorm 1, 2, 3) én mits gunsitge beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
 • een ‘attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar van de 2de graad’ hebt behaald én overgaat naar het 2de leerjaar van die graad binnen een school die het systeem toepast van ‘uitstel van deliberatie tot het einde van de graad’.
  De inrichtende macht van een school kan immers beslissen dit systeem toe te passen
 • een ‘attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar van de 2de graad’ hebt behaald en overgaat met tekorten voor bepaalde vakken, naar het 2de leerjaar van die graad.
  Dit kan enkel binnen een school die het systeem toepast van ‘overgang met tekorten’.
  In dit systeem moeten de tekorten van het 1ste leerjaar in het 2de leerjaar worden weggewerkt, bv. via remediëring, bijkomende opdrachten… .
  De voltallige toelatingsklassenraad moet akkoord gaan, na overleg met de delibererende klassenraad van het 1ste leerjaar van de 2de graad.

Zie regelgeving SO 64, 9.2.7.1. en 9.7.2.2.

Wat kan je behalen na "Artistieke opleiding" ?


Je kan één van volgende Oriënteringsattesten behalen: A, B of C :

 • een Oriënteringsattest A als je GESLAAGD bent;
 • een Oriënteringsattest B als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom;
 • een Oriënteringsattest C als je NIET GESLAAGD bent;
 • een Getuigschrift van de 2de Graad indien je geslaagd bent in het 2de leerjaar van de 2de graad (= A- of B-attest).

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.
Tot en met 15 januari mag je binnen hetzelfde leerjaar veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting.

De toelatingsklassenraad beslist of ze na 15 januari een overgang naar een andere studierichting en/of onderwijsvorm toestaat.

Wat na "Artistieke opleiding" ?

In principe kan je, na deze 2e graad, verder studeren in elke KSO- studierichting uit hetzelfde studiegebied.
Je dient je echter te realiseren dat niet elke vervolgopleiding binnen 'Beeldende kunsten', even haalbaar is.

Misschien is het handig om te weten dat de benaming van de studierichting je vaak informeert over het theoretische karakter ervan. 
Normaliter duidt het achtervoegsel 'vorming' op een eerder theoretische opleiding, terwijl het woord 'opleiding' wordt gebruikt wanneer de praktijk prominent aanwezig is.
Een studierichting met het achtervoegsel 'kunst' situeert zich wat betreft de portie theorie, dan weer tussen beide voorgaanden...
Informeer je vooraf in de onderwijsinstelling.

De studierichtingen binnen het studiegebied 'Beeldende kunsten' zijn:

 

Een overgang naar andere studiegebieden of studierichtingen in andere onderwijsvormen is soms mogelijk en wordt best individueel bekeken.

Overschakelen naar een deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf 15 jaar op voorwaarde dat je ten minste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot 16 jaar.