Ballet - Tweede graad - KSO

Studierichting "Ballet"

De studierichting Ballet heeft als doel, naast een algemene en culturele vorming, ook de studie en de praktijk van ballet en dans bij te brengen.
Deze opleiding wil dansers vormen met een sterke  klassieke basis, die ook het moderne dansrepertoire met al zijn specifieke vereisten aankunnen.
Passie voor dans en een flinke dosis talent zijn niet voldoende.
Dagelijks intensief trainen is al even noodzakelijk.

De opleiding vergt veel van je lichaam. Vandaar dat je wordt begeleid om je lichaam optimaal voor te bereiden en zo de kans op blessures te verminderen.

Naast dans en ballet krijg je ook een stevige basis algemene vorming.
Vooral taalvakken en muzikale vorming zijn belangrijk.

Om professioneel danser te worden begin je best op heel jonge leeftijd met ballet.
In het deeltijds kunstonderwijs start de opleiding dans vanaf 6 jaar.
Uiteraard kan je ook privé- onderwijs volgen.
Ook is het mogelijk om vanaf het 4e leerjaar van het lager onderwijs aan de Koninklijke Balletschool van Antwerpen (KBA) te starten met een balletopleiding (www.prinskids.be).
Leerlingen die het 6e leerjaar van de lagere school van de Balletschool succesvol beëindigen, krijgen automatisch toegang tot het secundair onderwijs – zonder auditie. 

Starten met je opleiding in de 2e graad kan enkel na een succesvolle auditie waarbij wordt nagegaan of je beschikt over de noodzakelijke fysieke capaciteiten, grondige kennis van klassiek ballet (inclusief pointes) en over voldoende talent.
Daarnaast is er een streng medisch onderzoek voorzien.
Om de 2 jaar wordt dit onderzoek herhaald.
Aan het resultaat van dit onderzoek wordt veel aandacht besteed aangezien een goede fysieke conditie voor een danser van uitzonderlijk belang is.
Indien aangewezen kunnen remedieringen worden voorgesteld.

Tijdens je opleiding kan je regelmatig deelnemen aan dans- en theaterproducties.
Je krijgt ook geregeld les van gastdocenten en choreografen over een specifieke techniek, stijl of choreografie.

Let op:
de school kan (dus geen verplichting) een geschiktheidsproef organiseren die door de toelatingsklassenraad wordt beoordeeld.
De geschiktheidsproef is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding.
De proef peilt naar je artistieke aanleg.
Bij een negatieve evaluatie heb je, enkel in het eerste leerjaar van de graad, recht op 1 herkansing.
In dit geval moet de toelatingsklassenraad externe deskundigen als raadgevend lid opnemen.
Het aantal externe deskundigen bepaalt een school vrij, maar zij mogen in geen geval voordrachtgever bij de school zijn.
Elke kandidaat-leerling moet de geschiktheidsproef afleggen.

Ballet - Tweede graad - KSO

 
Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

De studierichting Ballet heeft als doel, naast een algemene en culturele vorming, ook de studie en de praktijk van ballet en dans bij te brengen.
Deze opleiding wil dansers vormen met een sterke  klassieke basis, die ook het moderne dansrepertoire met al zijn specifieke vereisten aankunnen.
Passie voor dans en een flinke dosis talent zijn niet voldoende.
Dagelijks intensief trainen is al even noodzakelijk.

De opleiding vergt veel van je lichaam. Vandaar dat je wordt begeleid om je lichaam optimaal voor te bereiden en zo de kans op blessures te verminderen.

Naast dans en ballet krijg je ook een stevige basis algemene vorming.
Vooral taalvakken en muzikale vorming zijn belangrijk.

Om professioneel danser te worden begin je best op heel jonge leeftijd met ballet.
In het deeltijds kunstonderwijs start de opleiding dans vanaf 6 jaar.
Uiteraard kan je ook privé- onderwijs volgen.
Ook is het mogelijk om vanaf het 4e leerjaar van het lager onderwijs aan de Koninklijke Balletschool van Antwerpen (KBA) te starten met een balletopleiding (www.prinskids.be).
Leerlingen die het 6e leerjaar van de lagere school van de Balletschool succesvol beëindigen, krijgen automatisch toegang tot het secundair onderwijs – zonder auditie. 

Starten met je opleiding in de 2e graad kan enkel na een succesvolle auditie waarbij wordt nagegaan of je beschikt over de noodzakelijke fysieke capaciteiten, grondige kennis van klassiek ballet (inclusief pointes) en over voldoende talent.
Daarnaast is er een streng medisch onderzoek voorzien.
Om de 2 jaar wordt dit onderzoek herhaald.
Aan het resultaat van dit onderzoek wordt veel aandacht besteed aangezien een goede fysieke conditie voor een danser van uitzonderlijk belang is.
Indien aangewezen kunnen remedieringen worden voorgesteld.

Tijdens je opleiding kan je regelmatig deelnemen aan dans- en theaterproducties.
Je krijgt ook geregeld les van gastdocenten en choreografen over een specifieke techniek, stijl of choreografie.

Let op:
de school kan (dus geen verplichting) een geschiktheidsproef organiseren die door de toelatingsklassenraad wordt beoordeeld.
De geschiktheidsproef is eenmalig en geldt voor de duur van de opleiding.
De proef peilt naar je artistieke aanleg.
Bij een negatieve evaluatie heb je, enkel in het eerste leerjaar van de graad, recht op 1 herkansing.
In dit geval moet de toelatingsklassenraad externe deskundigen als raadgevend lid opnemen.
Het aantal externe deskundigen bepaalt een school vrij, maar zij mogen in geen geval voordrachtgever bij de school zijn.
Elke kandidaat-leerling moet de geschiktheidsproef afleggen.

 

4e leerjaar ASO 4e leerjaar TSO 4e leerjaar KSO 4e leerjaar BSO Leertijd
Deeltijds BSO

 

Situering binnen studiegebied "Ballet"

 
Tweede graad Derde graad

Ballet (KSO)

Ballet (KSO)
Modern ballet (KSO)

 

Welke lessen krijg ik in "Ballet" ?

Per week worden maximaal 36 lestijden georganiseerd.

Vergeet niet dat je binnen het KSO nooit klaar bent met je werk. 
Het artistieke proces stopt niet aan de schoolpoort.
Extra- muros activiteiten, deelname aan culturele en maatschappelijke manifestaties, geïntegreerde werkperiodes (binnen- en buitenschools) en veel oefenen maken evenzeer deel uit van je kunstopleiding en zitten niet vervat in het lessenrooster!

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Ballet" volgen ?

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op arrondissement:
Filteren op gemeente:
Filteren op net:
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op schooleigenschap:
 
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode:

Wie wordt toegelaten tot "Ballet" ?

Je kunt starten in het 2de leerjaar van de 2de graad (4 KSO) als je ofwel:

 • geslaagd bent in het 1ste leerjaar van de 2de graad ASO, TSO, KSO.
  Je beschikt dus over een oriënteringsattest A of B. Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen
 • geslaagd bent in het 2de leerjaar van de 2de graad  BSO én de toelatingsklassenraad van 4 KSO akkoord gaat.
  Je beschikt dus over een oriënteringsattest A of B. Ingeval van een B-attest word je niet toegelaten tot bepaalde studierichtingen.
 • het getuigschrift van de 2de graad van het secundair onderwijs hebt behaald via het deeltijds BSO én de toelatingsklassenraad van 4 KSO akkoord gaat.
 • uit het BUSO komt (Opleidingsvorm 1, 2, 3) én mits gunsitge beslissing van de toelatingsklassenraad. In afwachting van deze beslissing wordt de leerling onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
 • een ‘attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar van de 2de graad’ hebt behaald én overgaat naar het 2de leerjaar van die graad binnen een school die het systeem toepast van ‘uitstel van deliberatie tot het einde van de graad’.
  De inrichtende macht van een school kan immers beslissen dit systeem toe te passen
 • een ‘attest van regelmatige lesbijwoning over het 1ste leerjaar van de 2de graad’ hebt behaald en overgaat met tekorten voor bepaalde vakken, naar het 2de leerjaar van die graad.
  Dit kan enkel binnen een school die het systeem toepast van ‘overgang met tekorten’.
  In dit systeem moeten de tekorten van het 1ste leerjaar in het 2de leerjaar worden weggewerkt, bv. via remediëring, bijkomende opdrachten… .
  De voltallige toelatingsklassenraad moet akkoord gaan, na overleg met de delibererende klassenraad van het 1ste leerjaar van de 2de graad.

Zie regelgeving SO 64, 9.2.7.1. en 9.7.2.2.

Wat kan je behalen na "Ballet" ?


Je kan één van volgende Oriënteringsattesten behalen: A, B of C :

 • een Oriënteringsattest A als je GESLAAGD bent;
 • een Oriënteringsattest B als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom;
 • een Oriënteringsattest C als je NIET GESLAAGD bent;
 • een Getuigschrift van de 2de Graad indien je geslaagd bent in het 2de leerjaar van de 2de graad (= A- of B-attest).

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?


Veranderen van school mag altijd.

Naar aanleiding van de coronacrisis is veranderen van studierichting uitzonderlijk mogelijk tot 31/01/2022. Zie SO/2020/01.

De toelatingsklassenraad beslist of ze na 31 januari een overgang naar een andere studierichting en/of onderwijsvorm toestaat.

Wat na "Ballet" ?

De  vervolgopleidingen binnen het studiegebied 'Ballet' in de derde graad zijn: 

Een overgang naar andere studiegebieden of studierichtingen in andere onderwijsvormen is soms mogelijk en wordt best individueel bekeken.

Overschakelen naar een deeltijds leersysteem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je ten minste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot je 16e jaar.