BuSO Opleidingsvorm 4 type 4 - Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO  

Beschrijving van de richting "Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO" (OV 4 Type 4 )

Tijdens dit specialisatiejaar doe je vooral veel praktijkervaring op en word je steeds beter in het uitvoeren van administratieve taken van een modern bedrijf.
Ook specialiseer je je verder in verkooptechnieken.

Via stages leer je het bedrijfsleven van binnenuit kennen, vergroot je kennis en werkervaring.
Hierdoor  krijg je de finesses van de computer steeds beter onder de knie en leer je steeds beter zakelijk communiceren in verschillende talen.

 

Welke lessen krijg ik in "Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO" ? (OV 4 Type 4 - G0)

Filteren op net:

 

Waar kan ik "Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

 

Wie wordt toegelaten tot "Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO" ? (OV 4 Type 4 - G0)

Je kunt starten in het 3de leerjaar van de 3de graad, ingericht als een specialisatiejaar (7 BSO) als je ofwel:

 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied.
  De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied.
  In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan. Sommige overstappen worden ‘meestal aanvaard’, soms wegen elders verworven competenties in positieve zin door.
  Voor de studierichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige geldt dit niet; hier is de toelating enkel mogelijk binnen hetzelfde studiegebied.
 • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het S.O. hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied.
  De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
 • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het S.O. hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied.
  In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.
  Sommige overstappen worden ‘meestal aanvaard’, soms wegen elders verworven competenties in positieve zin door. 
  Voor de studierichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige geldt dit niet; hier is de toelating enkel mogelijk binnen hetzelfde studiegebied.
 • uit het BUSO komt (Opleidingsvorm 4) én de toelatingsklassenraad akkoord gaat.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

 

Wat kan je behalen na "Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO" ? (OV 4 Type 4 - G0)

Je behaalt ofwel:

 • het diploma van secundair onderwijs, als je al een getuigschrift van de 2de graad van het secundair onderwijs hebt én geslaagd bent in het 1ste leerjaar van de 3de graad + in het 2de leerjaar van de 3de graad BSO + in het 3de leerjaar van de 3de graad BSO, ingericht als een specialisatiejaar;
 • het studiegetuigschrift van het 3de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, ingericht als specialisatiejaar, als je als je slaagt in dat leerjaar maar niet in aanmerking komt voor het diploma van secundair onderwijs;
 • een C-attest als je NIET GESLAAGD bent maar het specialisatiejaar wel beëindigd heb ofwel het leerjaar, de onderwijsvorm en de studierichting slechts gedurende een gedeelte van het schooljaar in de betrokken school hebt gevolgd.
 • een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer wanneer de delibererende klassenraad beslist dat je voldaan hebt voor het programma bedrijfsbeheer.
  Let wel: de mogelijkheid wordt voorzien om dit getuigschrift uit te reiken.
  Dit is geen verplichting!

 

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Veranderen van school mag altijd.
Tot en met 30 september mag je binnen hetzelfde leerjaar veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting.

Voor uitzonderlijke gevallen kan van voornoemde datum worden afgeweken onder de volgende voorwaarden :
a) gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na kennisname van advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt; 
b) bedoelde gunstige beslissing is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

 

Wat na "Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO" ? (OV 4 Type 4 - G0)

Je kan gaan werken als kantoorbediende en uitvoerend administratief werk verrichten in kantoren van bedrijven, instellingen en organisaties.

Met je diploma van secundair onderwijs op zak kan je ook verder studeren in het Se-n-Se TSO (secundair na secundair).
Je wordt rechtstreeks toegelaten tot volgende opleidingen binnen hetzelfde studiegebied:

 • Administratie vrije beroepen,
 • Commercieel webverkeer,
 • Immobiliënbeheer,
 • Internationaal transport en goederenverzending,
 • KMO-administratie,
 • KMO-ondernemerschap,
 • Medico-sociale administratie,
 • Verkoop en distributie

Natuurlijk kan je er steeds voor kiezen om je kennis te verruimen door nog een 7de specialisatiejaar BSO te volgen uit hetzelfde studiegebied.
Wanneer je een 7de specialisatiejaar of een Se-n-Se wil volgen uit een ander studiegebied, heb je de toestemming van de toelatingsklassenraad nodig.

Verder studeren in het hoger onderwijs behoort theoretisch gezien ook tot de mogelijkheden.
Dit is niet vanzelfsprekend. Je slaagkansen hangen af van heel wat factoren (je studieresultaten, motivatie, inzet, …). Je doet
er goed aan deze overstap vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, CLB, …

Er zijn ook nog interessante opleidingsmogelijkheden in het volwassenenonderwijs, bij Syntra, de VDAB, bij Defensie, Politie, ...

 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.
Commercieel medewerker ( knelpuntberoep)


 

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school


BuSO Opleidingsvorm 4 type 4 - Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO  

Beschrijving van de richting "Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO" (OV 4 Type 4 )

 
Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

Tijdens dit specialisatiejaar doe je vooral veel praktijkervaring op en word je steeds beter in het uitvoeren van administratieve taken van een modern bedrijf.
Ook specialiseer je je verder in verkooptechnieken.

Via stages leer je het bedrijfsleven van binnenuit kennen, vergroot je kennis en werkervaring.
Hierdoor  krijg je de finesses van de computer steeds beter onder de knie en leer je steeds beter zakelijk communiceren in verschillende talen.

Welke lessen krijg ik in "Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO" ? (OV 4 Type 4 - G0)

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO" volgen ? (OV 4 Type 4 - G0)

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
   
 

Wie wordt toegelaten tot "Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO" ? (OV 4 Type 4 - G0)

Je kunt starten in het 3de leerjaar van de 3de graad, ingericht als een specialisatiejaar (7 BSO) als je ofwel:

 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied.
  De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
 • een diploma secundair onderwijs hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied.
  In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan. Sommige overstappen worden ‘meestal aanvaard’, soms wegen elders verworven competenties in positieve zin door.
  Voor de studierichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige geldt dit niet; hier is de toelating enkel mogelijk binnen hetzelfde studiegebied.
 • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het S.O. hebt behaald in een studierichting van hetzelfde studiegebied.
  De toelatingsklassenraad kan een advies formuleren in verband met de haalbaarheid of de geschiktheid van je keuze. Dit advies is niet bindend.
 • een studiegetuigschrift van het 2de leerjaar van de 3de graad van het S.O. hebt behaald in een studierichting van een ander studiegebied.
  In dit geval moet de toelatingsklassenraad akkoord gaan.
  Sommige overstappen worden ‘meestal aanvaard’, soms wegen elders verworven competenties in positieve zin door. 
  Voor de studierichting thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige geldt dit niet; hier is de toelating enkel mogelijk binnen hetzelfde studiegebied.
 • uit het BUSO komt (Opleidingsvorm 4) én de toelatingsklassenraad akkoord gaat.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Wat kan je behalen na "Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO" ? (OV 4 Type 4 - G0)

Je behaalt ofwel:

 • het diploma van secundair onderwijs, als je al een getuigschrift van de 2de graad van het secundair onderwijs hebt én geslaagd bent in het 1ste leerjaar van de 3de graad + in het 2de leerjaar van de 3de graad BSO + in het 3de leerjaar van de 3de graad BSO, ingericht als een specialisatiejaar;
 • het studiegetuigschrift van het 3de leerjaar van de 3de graad van het secundair onderwijs, ingericht als specialisatiejaar, als je als je slaagt in dat leerjaar maar niet in aanmerking komt voor het diploma van secundair onderwijs;
 • een C-attest als je NIET GESLAAGD bent maar het specialisatiejaar wel beëindigd heb ofwel het leerjaar, de onderwijsvorm en de studierichting slechts gedurende een gedeelte van het schooljaar in de betrokken school hebt gevolgd.
 • een getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer wanneer de delibererende klassenraad beslist dat je voldaan hebt voor het programma bedrijfsbeheer.
  Let wel: de mogelijkheid wordt voorzien om dit getuigschrift uit te reiken.
  Dit is geen verplichting!

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Veranderen van school mag altijd.
Tot en met 30 september mag je binnen hetzelfde leerjaar veranderen van onderwijsvorm en/of studierichting.

Voor uitzonderlijke gevallen kan van voornoemde datum worden afgeweken onder de volgende voorwaarden :
a) gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad na kennisname van advies van de begeleidende klassenraad van de studierichting die de leerling tot dan volgt; 
b) bedoelde gunstige beslissing is gebaseerd op ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige redenen.

Wat na "Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO" ? (OV 4 Type 4 - G0)

Je kan gaan werken als kantoorbediende en uitvoerend administratief werk verrichten in kantoren van bedrijven, instellingen en organisaties.

Met je diploma van secundair onderwijs op zak kan je ook verder studeren in het Se-n-Se TSO (secundair na secundair).
Je wordt rechtstreeks toegelaten tot volgende opleidingen binnen hetzelfde studiegebied:

 • Administratie vrije beroepen,
 • Commercieel webverkeer,
 • Immobiliënbeheer,
 • Internationaal transport en goederenverzending,
 • KMO-administratie,
 • KMO-ondernemerschap,
 • Medico-sociale administratie,
 • Verkoop en distributie

Natuurlijk kan je er steeds voor kiezen om je kennis te verruimen door nog een 7de specialisatiejaar BSO te volgen uit hetzelfde studiegebied.
Wanneer je een 7de specialisatiejaar of een Se-n-Se wil volgen uit een ander studiegebied, heb je de toestemming van de toelatingsklassenraad nodig.

Verder studeren in het hoger onderwijs behoort theoretisch gezien ook tot de mogelijkheden.
Dit is niet vanzelfsprekend. Je slaagkansen hangen af van heel wat factoren (je studieresultaten, motivatie, inzet, …). Je doet
er goed aan deze overstap vooraf grondig te bespreken met je ouders, leerkrachten, CLB, …

Er zijn ook nog interessante opleidingsmogelijkheden in het volwassenenonderwijs, bij Syntra, de VDAB, bij Defensie, Politie, ...

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.
Commercieel medewerker ( knelpuntberoep)


Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school