BuSO Opleidingsvorm 4 type 3 - 1e Leerjaar B  

Beschrijving van de richting "1e Leerjaar B" (OV 4 Type 3 )

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven.
De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald.
Dit is niet het enige verschil met het 1ste leerjaar A.

Nieuwe leerstof wordt in 1B aan een rustiger tempo gegeven dan in 1A en je hebt minder leerkrachten.
Met je handen kunnen of willen werken is belangrijk.
Je leert er immers vooral al doende, eerder dan uit boeken.

 

Welke lessen krijg ik in "1e Leerjaar B" ? (OV 4 Type 3 - G1)

De lessentabel bestaat uit 32 lestijden per week.

Basisvorming (27 of 28 uur) + Keuzegedeelte (5 of 4 uur).

De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde.   

Het keuzegedeelte bestaat uit een klein aantal vakken waartussen je kan kiezen.
De school bepaalt welke (combinatie van) keuzevakken zij aanbiedt, meestal bepaalt zij ook de inhoud van deze vakken.
Zo kan je in het praktische vak techniek les krijgen over houtbewerking, maar evengoed over kleding, voeding …

Filteren op net:

 

Waar kan ik "1e Leerjaar B" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

 

Wie wordt toegelaten tot "1e Leerjaar B" ? (OV 4 Type 3 - G1)

Je kunt starten in 1B als je ofwel:

 • het 6e leerjaar van het gewoon basisonderwijs hebt beëindigd én niet geslaagd bent.
 • al 12 jaar bent op 31 december van dat schooljaar én het 6e leerjaar niet hebt gevolgd.
 • uit het buitengewoon onderwijs komt (regelmatige leerling uit lager of secundair, onderwijsvorm 1, 2, 3), geen getuigschrift basisonderwijs hebt maar wel het akkoord van je ouders én van de klassenraad van de secundaire school. Vooraf moeten je ouders ook een advies van het CLB hebben ontvangen.
 • een getuigschrift basisonderwijs hebt (na gewoon of buitengewoon onderwijs) én je ouders akkoord gaan. Vooraf moeten je ouders ook een advies van het CLB hebben ontvangen.

Let op!: Indien er verschillende toelatingsvoorwaarden van toepassing zijn kan steeds worden teruggevallen op de voor jou meest gunstige.
Vb: als je 12 jaar wordt voor 31/12 word je toegelaten tot 1B, ongeacht of je gewoon of buitengewoon basisonderwijs hebt gevolgd.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

 

Wat kan je behalen na "1e Leerjaar B" ? (OV 4 Type 3 - G1)

Je kan één van volgende Oriënteringsattesten behalen: A of C

 • een A-attest wanneer je GESLAAGD bent;
 • een C-attest wanneer je NIET GESLAAGD bent;
 • een Getuigschrift van basisonderwijs wanneer je geslaagd bent (A-attest) en je er nog geen had;
 • een Attest van regelmatige lesbijwoning (en geen oriënteringsattest) als je school werkt volgens het systeem van \'uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad\'.
  Hiermee mag je starten in het 2de leerjaar.

 

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Veranderen van school mag altijd.

 • Tot en met 15 november mag je overstappen naar 1A mits akkoord van je ouders én van de begeleidende klassenraad van 1B.
 • Tot en met 15 januari mag je overstappen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar op voorwaarde dat je reeds een volledig 1A of 1B had gevolgd.

Voor uitzonderlijke gevallen* kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze data.

 

Wat na "1e Leerjaar B" ? (OV 4 Type 3 - G1)

Met een A-attest (en dus ook het getuigschrift van basisonderwijs) mag je starten in 1A.
Deze overgang is slechts haalbaar als je zeer goed hebt gepresteerd voor Nederlands, Frans en wiskunde.

Na 1B volgen de meeste leerlingen het beroepsvoorbereidend leerjaar.
Je kan in dit 2de leerjaar OV4 type 3 kiezen tussen volgende (combinaties van) beroepenvelden:
 

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

BuSO Opleidingsvorm 4 type 3 - 1e Leerjaar B  

Beschrijving van de richting "1e Leerjaar B" (OV 4 Type 3 )

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven.
De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald.
Dit is niet het enige verschil met het 1ste leerjaar A.

Nieuwe leerstof wordt in 1B aan een rustiger tempo gegeven dan in 1A en je hebt minder leerkrachten.
Met je handen kunnen of willen werken is belangrijk.
Je leert er immers vooral al doende, eerder dan uit boeken.

Welke lessen krijg ik in "1e Leerjaar B" ? (OV 4 Type 3 - G1)

De lessentabel bestaat uit 32 lestijden per week.

Basisvorming (27 of 28 uur) + Keuzegedeelte (5 of 4 uur).

De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde.   

Het keuzegedeelte bestaat uit een klein aantal vakken waartussen je kan kiezen.
De school bepaalt welke (combinatie van) keuzevakken zij aanbiedt, meestal bepaalt zij ook de inhoud van deze vakken.
Zo kan je in het praktische vak techniek les krijgen over houtbewerking, maar evengoed over kleding, voeding …

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "1e Leerjaar B" volgen ? (OV 4 Type 3 - G1)

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
   
 

Wie wordt toegelaten tot "1e Leerjaar B" ? (OV 4 Type 3 - G1)

Je kunt starten in 1B als je ofwel:

 • het 6e leerjaar van het gewoon basisonderwijs hebt beëindigd én niet geslaagd bent.
 • al 12 jaar bent op 31 december van dat schooljaar én het 6e leerjaar niet hebt gevolgd.
 • uit het buitengewoon onderwijs komt (regelmatige leerling uit lager of secundair, onderwijsvorm 1, 2, 3), geen getuigschrift basisonderwijs hebt maar wel het akkoord van je ouders én van de klassenraad van de secundaire school. Vooraf moeten je ouders ook een advies van het CLB hebben ontvangen.
 • een getuigschrift basisonderwijs hebt (na gewoon of buitengewoon onderwijs) én je ouders akkoord gaan. Vooraf moeten je ouders ook een advies van het CLB hebben ontvangen.

Let op!: Indien er verschillende toelatingsvoorwaarden van toepassing zijn kan steeds worden teruggevallen op de voor jou meest gunstige.
Vb: als je 12 jaar wordt voor 31/12 word je toegelaten tot 1B, ongeacht of je gewoon of buitengewoon basisonderwijs hebt gevolgd.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Wat kan je behalen na "1e Leerjaar B" ? (OV 4 Type 3 - G1)

Je kan één van volgende Oriënteringsattesten behalen: A of C

 • een A-attest wanneer je GESLAAGD bent;
 • een C-attest wanneer je NIET GESLAAGD bent;
 • een Getuigschrift van basisonderwijs wanneer je geslaagd bent (A-attest) en je er nog geen had;
 • een Attest van regelmatige lesbijwoning (en geen oriënteringsattest) als je school werkt volgens het systeem van \'uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad\'.
  Hiermee mag je starten in het 2de leerjaar.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Veranderen van school mag altijd.

 • Tot en met 15 november mag je overstappen naar 1A mits akkoord van je ouders én van de begeleidende klassenraad van 1B.
 • Tot en met 15 januari mag je overstappen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar op voorwaarde dat je reeds een volledig 1A of 1B had gevolgd.

Voor uitzonderlijke gevallen* kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze data.

Wat na "1e Leerjaar B" ? (OV 4 Type 3 - G1)

Met een A-attest (en dus ook het getuigschrift van basisonderwijs) mag je starten in 1A.
Deze overgang is slechts haalbaar als je zeer goed hebt gepresteerd voor Nederlands, Frans en wiskunde.

Na 1B volgen de meeste leerlingen het beroepsvoorbereidend leerjaar.
Je kan in dit 2de leerjaar OV4 type 3 kiezen tussen volgende (combinaties van) beroepenvelden:
Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school