BuSO Opleidingsvorm 3 - Aanvuller  - modulair  

Beschrijving van de richting "Aanvuller" (OV 3 )

Je leert:

 • je in de computermaatschappij uit de slag trekken,
 • je in het Nederlands correct uitdrukken,
 • een werkmethode opvolgen,
 • in team werken,
 • met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral 
  - persoonlijke hygiëne verzorgen,
  - afval en restproducten sorteren en verwijderen,
  - met gevaarlijke stoffen weten om te gaan;
 • op aanwijzing de voorraad verzorgen,
 • artikelen ontvangen en stapelen,
 • schappen en winkelrekken aanvullen,
 • op aanwijzing artikelen etiketteren.
 • je leert op aanwijzing de presentatieruimte verzorgen en onderhouden: aanvullen, schoonmaken, etiketten nakijken, ..

De opleiding omvat verschillende modules:


- Basis sociale en taalvaardigheden: hier leert de lerende omgaan met zijn sociale leefwereld.
Hij leert eerst zijn eigen persoonlijkheid kennen om zo via waarneming van de eigen leefwereld te komen tot een zicht op de maatschappij die hem omringt.
Er wordt eveneens een basis gelegd voor de vaardigheden spreken, luisteren en lezen met betrekking tot een eerste moderne vreemde taal.
De omschrijving bevat alleen de taaltaken. Het niveau ervan beperkt zich tot het basisniveau dat nodig is als voorbereiding op de basiscompetenties die verder in de opleiding aan bod komen.
De te gebruiken of te produceren teksten gaan bij voorkeur over concrete, vertrouwde onderwerpen en zijn eenvoudig qua woordenschat, grammatica en structuur.

- Basisinitiatie in de winkelomgeving: in deze module leert men de verschillende aspecten van handel kennen om zich in een winkelomgeving in te leven.
Er wordt ook aandacht besteed aan de winkeltaken en de werkomstandigheden.

- Basis computervaardigheden: hier leert men met de computer omgaan: er wordt onder andere kennis gemaakt met de apparatuur en met eenvoudige toepassingen van tekstverwerking, rekenblad en gegevensbestand.
Er gaat aandacht naar houding, handstand en vingerzetting.

- Winkelvoorraad:
in de module ‘winkelvoorraad 1’ komen de werkzaamheden rond de winkelvoorraad aan bod.
Het gaat zowel om de werkzaamheden in de opslagruimte als in de winkel zelf.
Interne transportmiddelen worden gebruikt om de artikelen naar de verkoopoppervlakte te brengen.
Deze taken dienen op aanwijzing te gebeuren.
Gegevensbeheer en etikettering met de pc komen hier aan bod. Voor Nederlands en een moderne vreemde taal gaat de aandacht naar de vaardigheid lezen.
In de module ‘winkelvoorraad 2’ komen de werkzaamheden rond de winkelvoorraad aan bod.
Het gaat zowel om de werkzaamheden in de opslagruimte als in de winkel zelf.
Interne transportmiddelen worden gebruikt om de artikelen naar de verkoopoppervlakte te brengen.
De taken, die in de module ‘winkelvoorraad 2’ voorkomen worden nu echter zelfstandig uitgevoerd.
Men leert eveneens de winkelvoorraad inventariseren, bestellingen opmaken en doorgeven.
Men is in staat om de bestelde artikelen te ontvangen, aan de hand van de nodige documenten te controleren op kwaliteit en kwantiteit en de gegevens ervan in te voeren alvorens ze op te slaan.
Tekstverwerking en internetgebruik komen hier aan bod.
Gegevensbeheer en rekenblad worden eveneens ingeoefend, evenals etikettering met de pc.
Voor Nederlands en een moderne vreemde taal werkt men aan de vaardigheden spreken en lezen.

- Ondersteunende winkeltaken: in de module ‘ondersteunende winkeltaken 1’ leert men een aantal ondersteunende taken uitvoeren die gelden voor alle functies binnen een winkel.
Het gaat o.a. om artikelen zoeken, inpakken, etiketteren en beveiligen.
Het verwijderen en sorteren van afval komt hier eveneens aan bod.
Er wordt tevens belang gehecht aan hygiëne en uiterlijk.
Gegevensbeheer komt aan bod. Voor Nederlands en een moderne vreemde taal gaat de aandacht naar de vaardigheden spreken, luisteren en lezen.
In de module ‘ondersteunende winkeltaken 2’ leert men een aantal ondersteunende taken uitvoeren die gelden voor alle functies binnen de winkel.
In tegenstelling tot ‘ondersteunende winkeltaken 1’ gebeurt dit nu op zelfstandige basis.
Vervolgens komt planning van eigen taken aan bod.
Er wordt tevens aandacht besteed aan veiligheid, diefstalpreventie en diefstal, wat ook voor alle plaatsen in de winkel van belang is.
Gegevensbeheer en tekstverwerking komen aan bod.
Er wordt aandacht besteed aan de vaardigheid spreken in het Nederlands en een moderne vreemde taal.

 

Waar kan ik "Aanvuller" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

 

 

Wat kan je behalen na "Aanvuller" ? (OV 3 - G0)

 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Winkelmedewerker ( knelpuntberoep)

 

Interessante links

Buitengewoon onderwijs:

BuSO Opleidingsvorm 3 - Aanvuller  - modulair  

Beschrijving van de richting "Aanvuller" (OV 3 )

Je leert:

 • je in de computermaatschappij uit de slag trekken,
 • je in het Nederlands correct uitdrukken,
 • een werkmethode opvolgen,
 • in team werken,
 • met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral 
  - persoonlijke hygiëne verzorgen,
  - afval en restproducten sorteren en verwijderen,
  - met gevaarlijke stoffen weten om te gaan;
 • op aanwijzing de voorraad verzorgen,
 • artikelen ontvangen en stapelen,
 • schappen en winkelrekken aanvullen,
 • op aanwijzing artikelen etiketteren.
 • je leert op aanwijzing de presentatieruimte verzorgen en onderhouden: aanvullen, schoonmaken, etiketten nakijken, ..

De opleiding omvat verschillende modules:


- Basis sociale en taalvaardigheden: hier leert de lerende omgaan met zijn sociale leefwereld.
Hij leert eerst zijn eigen persoonlijkheid kennen om zo via waarneming van de eigen leefwereld te komen tot een zicht op de maatschappij die hem omringt.
Er wordt eveneens een basis gelegd voor de vaardigheden spreken, luisteren en lezen met betrekking tot een eerste moderne vreemde taal.
De omschrijving bevat alleen de taaltaken. Het niveau ervan beperkt zich tot het basisniveau dat nodig is als voorbereiding op de basiscompetenties die verder in de opleiding aan bod komen.
De te gebruiken of te produceren teksten gaan bij voorkeur over concrete, vertrouwde onderwerpen en zijn eenvoudig qua woordenschat, grammatica en structuur.

- Basisinitiatie in de winkelomgeving: in deze module leert men de verschillende aspecten van handel kennen om zich in een winkelomgeving in te leven.
Er wordt ook aandacht besteed aan de winkeltaken en de werkomstandigheden.

- Basis computervaardigheden: hier leert men met de computer omgaan: er wordt onder andere kennis gemaakt met de apparatuur en met eenvoudige toepassingen van tekstverwerking, rekenblad en gegevensbestand.
Er gaat aandacht naar houding, handstand en vingerzetting.

- Winkelvoorraad:
in de module ‘winkelvoorraad 1’ komen de werkzaamheden rond de winkelvoorraad aan bod.
Het gaat zowel om de werkzaamheden in de opslagruimte als in de winkel zelf.
Interne transportmiddelen worden gebruikt om de artikelen naar de verkoopoppervlakte te brengen.
Deze taken dienen op aanwijzing te gebeuren.
Gegevensbeheer en etikettering met de pc komen hier aan bod. Voor Nederlands en een moderne vreemde taal gaat de aandacht naar de vaardigheid lezen.
In de module ‘winkelvoorraad 2’ komen de werkzaamheden rond de winkelvoorraad aan bod.
Het gaat zowel om de werkzaamheden in de opslagruimte als in de winkel zelf.
Interne transportmiddelen worden gebruikt om de artikelen naar de verkoopoppervlakte te brengen.
De taken, die in de module ‘winkelvoorraad 2’ voorkomen worden nu echter zelfstandig uitgevoerd.
Men leert eveneens de winkelvoorraad inventariseren, bestellingen opmaken en doorgeven.
Men is in staat om de bestelde artikelen te ontvangen, aan de hand van de nodige documenten te controleren op kwaliteit en kwantiteit en de gegevens ervan in te voeren alvorens ze op te slaan.
Tekstverwerking en internetgebruik komen hier aan bod.
Gegevensbeheer en rekenblad worden eveneens ingeoefend, evenals etikettering met de pc.
Voor Nederlands en een moderne vreemde taal werkt men aan de vaardigheden spreken en lezen.

- Ondersteunende winkeltaken: in de module ‘ondersteunende winkeltaken 1’ leert men een aantal ondersteunende taken uitvoeren die gelden voor alle functies binnen een winkel.
Het gaat o.a. om artikelen zoeken, inpakken, etiketteren en beveiligen.
Het verwijderen en sorteren van afval komt hier eveneens aan bod.
Er wordt tevens belang gehecht aan hygiëne en uiterlijk.
Gegevensbeheer komt aan bod. Voor Nederlands en een moderne vreemde taal gaat de aandacht naar de vaardigheden spreken, luisteren en lezen.
In de module ‘ondersteunende winkeltaken 2’ leert men een aantal ondersteunende taken uitvoeren die gelden voor alle functies binnen de winkel.
In tegenstelling tot ‘ondersteunende winkeltaken 1’ gebeurt dit nu op zelfstandige basis.
Vervolgens komt planning van eigen taken aan bod.
Er wordt tevens aandacht besteed aan veiligheid, diefstalpreventie en diefstal, wat ook voor alle plaatsen in de winkel van belang is.
Gegevensbeheer en tekstverwerking komen aan bod.
Er wordt aandacht besteed aan de vaardigheid spreken in het Nederlands en een moderne vreemde taal.

Waar kan ik "Aanvuller" volgen ? (OV 3 - G0)

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
   
 

Wat kan je behalen na "Aanvuller" ? (OV 3 - G0)

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

Winkelmedewerker ( knelpuntberoep)