BuSO Opleidingsvorm 3 type 4 - Medewerker fastfood duaal A  

Beschrijving van de richting "Medewerker fastfood duaal A" (OV 3 Type 4 )

Je BUSO- opleiding wordt gespreid over verschillende fases (observatiefase → opleidingsfase → kwalificatiefase → (facultatieve) integratiefase).
Deze duale opleiding kan je volgen in zowel de kwalificatie- als de integratiefase. In het ene geval is er sprake van opleiding A, in het andere van opleiding B.

De opleiding Medewerker fastfood duaal A volg je in de kwalificatiefase.

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat wat jij moet leren op school en op je werkplek.
Deze opleiding wordt georganiseerd in de kwalificatiefase van het BUSO OV3 Basisaanbod, Type 3, Type 4, Type6, Type 7 en Type 9.

In deze opleiding leer je koude of warme gerechten, bijvoorbeeld belegde broodjes, salades, pizza’s en gefrituurde gerechten… bereiden en schikken door verschillende bestanddelen samen te brengen en af te werken. Je leert instaan voor de verkoop van deze gerechten en de bediening van de klant. Ook het klaarmaken van de zaal, van het buffet of van de toonbank, afruimen en schoonmaken behoort tot je taak. Op de werkvloerlee je ook andere competenties zoals klantgerichtheid, op tijd komen en omgaan met feedback.

Meer gedetailleerde info kan je lezen in het standaardtraject voor de opleiding Medewerker fastfood duaal.
Het standaardtraject voor de opleiding \'Medewerker fastfood duaal\' is gebaseerd op de beroepskwalificatie

 • medewerker fastfood (niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)

Op vlak van algemene vorming zijn de ontwikkelingsdoelen voor algemene en sociale vorming (ASV) voor BUSO OV3 opgenomen. Zo wordt er gewerkt aan burgerzin, reken- en taalvaardigheid, gezondheidseducatie, leren leren, Lichamelijke Opvoeding, milieueducatie, sociaal-emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT.

Beroepsgerichte vorming krijg je grotendeels op je reële werkplek of gesimuleerde werkomgeving (vb. opleidingscentrum). Ook op school krijg je beroepsgerichte vorming.
Gemiddeld genomen sta je tijdens je opleiding minstens 20 u per week op de reële werkplek.

De school beslist hoe je opleiding er uit ziet en volgt deze op, in nauwe samenwerking met de mentor/werkplek.
Normaliter duurt de opleiding 2 schooljaren maar de duurtijd kan hiervan afwijken. Afhankelijk van de individuele handelingsplannen.

 

Waar kan ik "Medewerker fastfood duaal A" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

 

Wie wordt toegelaten tot "Medewerker fastfood duaal A" ?

De gebruikelijke toelatingsvoorwaarden tot de kwalificatiefase van BuSO-opleidingsvorm 3 (cfr. omzendbrief SO/2011/03/BuSO, rubriek 3) gelden.

-Je wordt toegelaten bij de start van de opleiding BuSO OV3 Medewerker fastfood duaal':

 • als je beschikt over een medisch attest waaruit blijkt dat je geschikt bent om te werken met voedingswaren. De geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt tijdens de hele opleiding.
  Wanneer men, in de loop van het schooljaar, oordeelt dat je toch niet geschikt bent om rechtstreeks met voedingswaren  in aanraking te komen, moet je ten laatste op het einde van dat schooljaar met de opleiding stoppen.
 • als je beschikt over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs. Dit verslag wordt opgesteld door een CLB en integreert een attest + een protocol ter verantwoording. In het verslag staan:
 1. de identificatiegegevens van de leerling, de ouders en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat het attest bij de 1e  attestering heeft afgeleverd: naam, adres en instellingsnummer, en voor- en achternaam van de directeur;
 2. het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs bij de 1e attestering (dit kan ook een type zijn van buitengewoon basisonderwijs), met vermelding van de datum van de ondertekening van het attest, ingangsdatum van het attest en handtekening van de directeur van het CLB;

 3. het type en de opleidingsvorm voor BuSO dat beantwoordt aan de behoeften van de leerling.

 4. In het verslag zal ook het advies staan dat je in je kwalificatiefase best deze duale richting volgt. Dit advies is niet-bindend.
  Je zal het advies maar krijgen als de klassenraad van de vorige opleiding en de trajectbegeleider van de duale opleiding van oordeel is dat je (bijna) klaar bent om mee te draaien op de werkplek. En dat ‘Groen- en tuinbeheer duaal' de beste keuze is voor jou.
  Om na te gaan of je (bijna) klaar bent om mee te draaien op de werkplek, gebeurt een screening voor het einde van vorig schooljaar of bij de start van het nieuwe schooljaar.
 • na de zomervakantie van het jaar waarin je 13 jaar wordt;
  - of op gemotiveerd advies gevoegd bij het inschrijvingsverslag, na de zomervakantie van het jaar waarin je 12 jaar wordt;
  - of als je een getuigschrift basisonderwijs hebt;
  - of als je hoogstens 21 jaar bent. Hierop bestaan er wel een aantal uitzonderingen. Je vindt deze in de omzendbrief

-Je wordt toegelaten na de start van het aanvangsjaar van de OV3-opleiding' Medewerker fastfood duaal' als je:

 • voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven +

 • als de klassenraad akkoord gaat met de laattijdige instap. De klassenraad bestaat uit tenminste de voorzitter + 3 leraars.

 

Algemene Weetjes:

-Je wordt enkel toegelaten tot de opleidingsvorm en het type waarnaar je georiënteerd wordt. 

-Je wordt maar toegelaten tot de kwalificatiefase nadat je de opleidingsfase hebt doorlopen.

-Voor de types 4, 6, 7 is er daarenboven een medisch onderzoek nodig en voor type 3 en 9 een multidisciplinair onderzoek.

-Het verslag wordt aan je ouders gegeven.  Als je effectief wordt ingeschreven  in een school voor buitengewoon onderwijs (BuO), wordt het bezorgd aan de directeur van de onderwijsinstelling en wordt het toegevoegd aan je leerlingendossier op school.
Als je de school voor BuO verlaat, krijgen je ouders het verslag terug.

 

Wat na "Medewerker fastfood duaal A" ?

Geslaagd in je volledige duale opleiding (=volledige  2 jaar) op het einde van je kwalificatiefase? Dan kan je 1 van volgende studiebewijzen behalen:

 • het getuigschrift van de opleiding (BuSO OV3) 'medewerker fastfoof duaal'
  Hoewel dit getuigschrift een bewijs is van beroepskwalificatie omvat het ook de algemene vorming voor BUSO OV3.
 • een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op bovenvermeld getuigschrift.

Zittenblijven in de duale opleiding is niet mogelijk. Als je niet slaagt in een opleidingsjaar, beslist de klassenraad welk(e) studiebewijzen je eventueel behaalt.

 

Wat na "Medewerker fastfood duaal A" ? (OV 3 Type 4 - G0)

BuSO Opleidingsvorm 3 type 4 - Medewerker fastfood duaal A  

Beschrijving van de richting "Medewerker fastfood duaal A" (OV 3 Type 4 )

Je BUSO- opleiding wordt gespreid over verschillende fases (observatiefase → opleidingsfase → kwalificatiefase → (facultatieve) integratiefase).
Deze duale opleiding kan je volgen in zowel de kwalificatie- als de integratiefase. In het ene geval is er sprake van opleiding A, in het andere van opleiding B.

De opleiding Medewerker fastfood duaal A volg je in de kwalificatiefase.

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat wat jij moet leren op school en op je werkplek.
Deze opleiding wordt georganiseerd in de kwalificatiefase van het BUSO OV3 Basisaanbod, Type 3, Type 4, Type6, Type 7 en Type 9.

In deze opleiding leer je koude of warme gerechten, bijvoorbeeld belegde broodjes, salades, pizza’s en gefrituurde gerechten… bereiden en schikken door verschillende bestanddelen samen te brengen en af te werken. Je leert instaan voor de verkoop van deze gerechten en de bediening van de klant. Ook het klaarmaken van de zaal, van het buffet of van de toonbank, afruimen en schoonmaken behoort tot je taak. Op de werkvloerlee je ook andere competenties zoals klantgerichtheid, op tijd komen en omgaan met feedback.

Meer gedetailleerde info kan je lezen in het standaardtraject voor de opleiding Medewerker fastfood duaal.
Het standaardtraject voor de opleiding 'Medewerker fastfood duaal' is gebaseerd op de beroepskwalificatie

 • medewerker fastfood (niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)

Op vlak van algemene vorming zijn de ontwikkelingsdoelen voor algemene en sociale vorming (ASV) voor BUSO OV3 opgenomen. Zo wordt er gewerkt aan burgerzin, reken- en taalvaardigheid, gezondheidseducatie, leren leren, Lichamelijke Opvoeding, milieueducatie, sociaal-emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT.

Beroepsgerichte vorming krijg je grotendeels op je reële werkplek of gesimuleerde werkomgeving (vb. opleidingscentrum). Ook op school krijg je beroepsgerichte vorming.
Gemiddeld genomen sta je tijdens je opleiding minstens 20 u per week op de reële werkplek.

De school beslist hoe je opleiding er uit ziet en volgt deze op, in nauwe samenwerking met de mentor/werkplek.
Normaliter duurt de opleiding 2 schooljaren maar de duurtijd kan hiervan afwijken. Afhankelijk van de individuele handelingsplannen.

Waar kan ik "Medewerker fastfood duaal A" volgen ? (OV 3 Type 4 - G0)

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
   
 

Wie wordt toegelaten tot "Medewerker fastfood duaal A" ?

De gebruikelijke toelatingsvoorwaarden tot de kwalificatiefase van BuSO-opleidingsvorm 3 (cfr. omzendbrief SO/2011/03/BuSO, rubriek 3) gelden.

-Je wordt toegelaten bij de start van de opleiding BuSO OV3 Medewerker fastfood duaal':

 • als je beschikt over een medisch attest waaruit blijkt dat je geschikt bent om te werken met voedingswaren. De geschiktheidsverklaring is eenmalig en geldt tijdens de hele opleiding.
  Wanneer men, in de loop van het schooljaar, oordeelt dat je toch niet geschikt bent om rechtstreeks met voedingswaren  in aanraking te komen, moet je ten laatste op het einde van dat schooljaar met de opleiding stoppen.
 • als je beschikt over een verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs. Dit verslag wordt opgesteld door een CLB en integreert een attest + een protocol ter verantwoording. In het verslag staan:
 1. de identificatiegegevens van de leerling, de ouders en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat het attest bij de 1e  attestering heeft afgeleverd: naam, adres en instellingsnummer, en voor- en achternaam van de directeur;
 2. het type en de opleidingsvorm voor buitengewoon secundair onderwijs bij de 1e attestering (dit kan ook een type zijn van buitengewoon basisonderwijs), met vermelding van de datum van de ondertekening van het attest, ingangsdatum van het attest en handtekening van de directeur van het CLB;

 3. het type en de opleidingsvorm voor BuSO dat beantwoordt aan de behoeften van de leerling.

 4. In het verslag zal ook het advies staan dat je in je kwalificatiefase best deze duale richting volgt. Dit advies is niet-bindend.
  Je zal het advies maar krijgen als de klassenraad van de vorige opleiding en de trajectbegeleider van de duale opleiding van oordeel is dat je (bijna) klaar bent om mee te draaien op de werkplek. En dat ‘Groen- en tuinbeheer duaal' de beste keuze is voor jou.
  Om na te gaan of je (bijna) klaar bent om mee te draaien op de werkplek, gebeurt een screening voor het einde van vorig schooljaar of bij de start van het nieuwe schooljaar.
 • na de zomervakantie van het jaar waarin je 13 jaar wordt;
  - of op gemotiveerd advies gevoegd bij het inschrijvingsverslag, na de zomervakantie van het jaar waarin je 12 jaar wordt;
  - of als je een getuigschrift basisonderwijs hebt;
  - of als je hoogstens 21 jaar bent. Hierop bestaan er wel een aantal uitzonderingen. Je vindt deze in de omzendbrief

-Je wordt toegelaten na de start van het aanvangsjaar van de OV3-opleiding' Medewerker fastfood duaal' als je:

 • voldoet aan de toelatingsvoorwaarden zoals hierboven beschreven +

 • als de klassenraad akkoord gaat met de laattijdige instap. De klassenraad bestaat uit tenminste de voorzitter + 3 leraars.

 

Algemene Weetjes:

-Je wordt enkel toegelaten tot de opleidingsvorm en het type waarnaar je georiënteerd wordt. 

-Je wordt maar toegelaten tot de kwalificatiefase nadat je de opleidingsfase hebt doorlopen.

-Voor de types 4, 6, 7 is er daarenboven een medisch onderzoek nodig en voor type 3 en 9 een multidisciplinair onderzoek.

-Het verslag wordt aan je ouders gegeven.  Als je effectief wordt ingeschreven  in een school voor buitengewoon onderwijs (BuO), wordt het bezorgd aan de directeur van de onderwijsinstelling en wordt het toegevoegd aan je leerlingendossier op school.
Als je de school voor BuO verlaat, krijgen je ouders het verslag terug.

Wat na "Medewerker fastfood duaal A" ?

Geslaagd in je volledige duale opleiding (=volledige  2 jaar) op het einde van je kwalificatiefase? Dan kan je 1 van volgende studiebewijzen behalen:

 • het getuigschrift van de opleiding (BuSO OV3) 'medewerker fastfoof duaal'
  Hoewel dit getuigschrift een bewijs is van beroepskwalificatie omvat het ook de algemene vorming voor BUSO OV3.
 • een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op bovenvermeld getuigschrift.

Zittenblijven in de duale opleiding is niet mogelijk. Als je niet slaagt in een opleidingsjaar, beslist de klassenraad welk(e) studiebewijzen je eventueel behaalt.

Wat na "Medewerker fastfood duaal A" ? (OV 3 Type 4 - G0)