BuSO Opleidingsvorm 3 type 7 - Medewerker groen- en tuinbeheer duaal A  

Beschrijving van de richting "Medewerker groen- en tuinbeheer duaal A" (OV 3 Type 7 )

Je BUSO- opleiding wordt gespreid over verschillende fases (observatiefase → opleidingsfase → kwalificatiefase → (facultatieve) integratiefase).
Deze duale opleiding kan je volgen in zowel de kwalificatie- als de integratiefase. In het ene geval is er sprake van opleiding A, in het andere van opleiding B.
De opleiding Medewerker groen- en tuinbeheer duaal A volg je in de kwalificatiefase.

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat wat jij moet leren op school en op je werkplek.
Deze opleiding wordt georganiseerd in de kwalificatiefase van het BUSO OV3 Basisaanbod, Type 3, Type 4, Type6, Type 7 en Type 9.

Meer gedetailleerde info kan je lezen in het standaardtraject voor de opleiding Groen- en tuinbeheer duaal
Het standaardtraject voor de opleiding Groen- en tuinbeheer\' is gebaseerd op de beroepskwalificatie:

 • medewerker groen- en tuinbeheer (niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)

Je leert de basistechnieken aan om als tuinbouwarbeider te kunnen werken. 

Het standaardtraject voor ‘groen- en tuinbeheer duaal ‘bestaat uit een gedeelte algemene vorming + een gedeelte beroepsgerichte vorming.
-De algemene vorming komt overeen met de ontwikkelingsdoelen van de algemene en sociale vorming voor BuSO OV3.
-De beroepsgerichte vorming bestaat uit algemene activiteiten en  9 clusters van kernactiviteiten:

 • Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden 
 •  Onderhoud tuinmachines en materieel
 •  Aanplantingen
 •  Tuin- en groenonderhoud
 •  Snoeien
 •  Scheren
 •  Onderhoud grasvelden
 •  Onderhoud vijvers en waterpartijen
 •  Onderhoud infrastructuur

De school beslist hoe je opleiding er uit ziet en volgt deze op, in nauwe samenwerking met de mentor/werkplek. Hierdoor kunnen de lessentabellen verschillen van school tot school.
De uurroosters kunnen zelfs verschillen van leerling tot leerling omdat er individueel + in overleg met het bedrijf gewerkt wordt.
Normaliter duurt de opleiding 2 schooljaren maar de duurtijd kan hiervan afwijken. Afhankelijk van de individuele handelingsplannen.

De school zorgt ervoor dat jouw opleiding wordt aangevuld tot een succesvol traject.  
Benieuwd welke lessen gegeven worden en hoe ze worden aangeboden?
Vraag het na op je school of neem een kijkje op hun website.

Een groot deel van je lessen breng je door op de werkvloer (de rest  in de klas). In je 1e opleidingsjaar gaat het om minder dan 20u/week, in je 2e opleidingsjaar wordt dat gemiddeld minstens 20 u per week.

Je 1e jaar van je kwalificatiefase werk je met een stageovereenkomst, je 2e jaar met een overeenkomst alternerende opleiding. Tijdens het 2e jaar ontvang je een loon.
Je wordt individueel begeleid.  Elke leerling heeft een eigen mentor die jouw traject, je goed- voelen, de contacten met de werkvloer en de ouders verzorgt.  

 

Waar kan ik "Medewerker groen- en tuinbeheer duaal A" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

 

Wie wordt toegelaten tot "Medewerker groen- en tuinbeheer duaal A" ?

De gebruikelijke toelatingsvoorwaarden tot de kwalificatiefase van BuSO-opleidingsvorm 3 (cfr. omzendbrief SO/2011/03/BuSO, rubriek 3) gelden.

Verplicht:

-Voor elke BuSO- opleiding moet je beschikken over een 'verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs'. Hierin wordt vermeld welk type en welke opleidingsvorm (OV) overeenkomt met jouw behoeften. Het verslag wordt opgesteld door een CLB en bestaat uit:

 • een attest +
 • een protocol ter verantwoording

Je kan alleen BuSO volgen van de OV en het type waarnaar je in het verslag georiënteerd wordt. In dit geval moet het gaan om OV3 en type Basisaanbod, 3, 4, 6, 7 of 9.

Het verslag wordt aan je ouders gegeven. Als je effectief wordt ingeschreven  in een school voor buitengewoon onderwijs (BuO), wordt het bezorgd aan de directeur van de onderwijsinstelling en wordt het toegevoegd aan je leerlingendossier op school.
Als je de school voor BuO verlaat, krijgen je ouders het verslag terug.

-Je kan maar worden toegelaten tot de kwalificatiefase nadat je de opleidingsfase hebt doorlopen.

Adviserend:

-In het verslag zal ook het advies staan dat je in je kwalificatiefase best de duale richting volgt. Dit advies is vrijblijvend.
Je zal dit niet- bindend advies maar krijgen als de klassenraad van de vorige opleiding en de trajectbegeleider van de duale opleiding van oordeel is dat:

 •  je (bijna) klaar bent om mee te draaien op de werkplek
 • 'Groen- en tuinbeheer duaal' de beste keuze is voor jou.

Om na te gaan of je (bijna) klaar bent om mee te draaien op de werkplek, gebeurt een screening voor het einde van vorig schooljaar of bij de start van het schooljaar 2016-2017.

 

Wat na "Medewerker groen- en tuinbeheer duaal A" ?

Geslaagd in je volledige duale opleiding (= 2 jaar) op het einde van je kwalificatiefase? Dan kan je volgende soorten studiebewijzen behalen:

een beroepskwalificatie:
-het getuigschrift van de opleiding (BuSO OV3) Groen- en tuinbeheer duaal

-een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op bovenvermeld getuigschrift.

Zittenblijven in de duale opleiding is niet mogelijk. Als je niet slaagt in een opleidingsjaar, beslist de klassenraad welk(e) studiebewijs/zen je eventueel behaalt.

 

Wat na "Medewerker groen- en tuinbeheer duaal A" ? (OV 3 Type 7 - G0)

 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.


Tuinbouwmedewerker ( knelpuntberoep)

BuSO Opleidingsvorm 3 type 7 - Medewerker groen- en tuinbeheer duaal A  

Beschrijving van de richting "Medewerker groen- en tuinbeheer duaal A" (OV 3 Type 7 )

Je BUSO- opleiding wordt gespreid over verschillende fases (observatiefase → opleidingsfase → kwalificatiefase → (facultatieve) integratiefase).
Deze duale opleiding kan je volgen in zowel de kwalificatie- als de integratiefase. In het ene geval is er sprake van opleiding A, in het andere van opleiding B.
De opleiding Medewerker groen- en tuinbeheer duaal A volg je in de kwalificatiefase.

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat wat jij moet leren op school en op je werkplek.
Deze opleiding wordt georganiseerd in de kwalificatiefase van het BUSO OV3 Basisaanbod, Type 3, Type 4, Type6, Type 7 en Type 9.

Meer gedetailleerde info kan je lezen in het standaardtraject voor de opleiding Groen- en tuinbeheer duaal
Het standaardtraject voor de opleiding Groen- en tuinbeheer' is gebaseerd op de beroepskwalificatie:

 • medewerker groen- en tuinbeheer (niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur)

Je leert de basistechnieken aan om als tuinbouwarbeider te kunnen werken. 

Het standaardtraject voor ‘groen- en tuinbeheer duaal ‘bestaat uit een gedeelte algemene vorming + een gedeelte beroepsgerichte vorming.
-De algemene vorming komt overeen met de ontwikkelingsdoelen van de algemene en sociale vorming voor BuSO OV3.
-De beroepsgerichte vorming bestaat uit algemene activiteiten en  9 clusters van kernactiviteiten:

 • Voorbereiding groen- en tuinwerkzaamheden 
 •  Onderhoud tuinmachines en materieel
 •  Aanplantingen
 •  Tuin- en groenonderhoud
 •  Snoeien
 •  Scheren
 •  Onderhoud grasvelden
 •  Onderhoud vijvers en waterpartijen
 •  Onderhoud infrastructuur

De school beslist hoe je opleiding er uit ziet en volgt deze op, in nauwe samenwerking met de mentor/werkplek. Hierdoor kunnen de lessentabellen verschillen van school tot school.
De uurroosters kunnen zelfs verschillen van leerling tot leerling omdat er individueel + in overleg met het bedrijf gewerkt wordt.
Normaliter duurt de opleiding 2 schooljaren maar de duurtijd kan hiervan afwijken. Afhankelijk van de individuele handelingsplannen.

De school zorgt ervoor dat jouw opleiding wordt aangevuld tot een succesvol traject.  
Benieuwd welke lessen gegeven worden en hoe ze worden aangeboden?
Vraag het na op je school of neem een kijkje op hun website.

Een groot deel van je lessen breng je door op de werkvloer (de rest  in de klas). In je 1e opleidingsjaar gaat het om minder dan 20u/week, in je 2e opleidingsjaar wordt dat gemiddeld minstens 20 u per week.

Je 1e jaar van je kwalificatiefase werk je met een stageovereenkomst, je 2e jaar met een overeenkomst alternerende opleiding. Tijdens het 2e jaar ontvang je een loon.
Je wordt individueel begeleid.  Elke leerling heeft een eigen mentor die jouw traject, je goed- voelen, de contacten met de werkvloer en de ouders verzorgt.  

Waar kan ik "Medewerker groen- en tuinbeheer duaal A" volgen ? (OV 3 Type 7 - G0)

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
   
 

Wie wordt toegelaten tot "Medewerker groen- en tuinbeheer duaal A" ?

De gebruikelijke toelatingsvoorwaarden tot de kwalificatiefase van BuSO-opleidingsvorm 3 (cfr. omzendbrief SO/2011/03/BuSO, rubriek 3) gelden.

Verplicht:

-Voor elke BuSO- opleiding moet je beschikken over een 'verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs'. Hierin wordt vermeld welk type en welke opleidingsvorm (OV) overeenkomt met jouw behoeften. Het verslag wordt opgesteld door een CLB en bestaat uit:

 • een attest +
 • een protocol ter verantwoording

Je kan alleen BuSO volgen van de OV en het type waarnaar je in het verslag georiënteerd wordt. In dit geval moet het gaan om OV3 en type Basisaanbod, 3, 4, 6, 7 of 9.

Het verslag wordt aan je ouders gegeven. Als je effectief wordt ingeschreven  in een school voor buitengewoon onderwijs (BuO), wordt het bezorgd aan de directeur van de onderwijsinstelling en wordt het toegevoegd aan je leerlingendossier op school.
Als je de school voor BuO verlaat, krijgen je ouders het verslag terug.

-Je kan maar worden toegelaten tot de kwalificatiefase nadat je de opleidingsfase hebt doorlopen.

Adviserend:

-In het verslag zal ook het advies staan dat je in je kwalificatiefase best de duale richting volgt. Dit advies is vrijblijvend.
Je zal dit niet- bindend advies maar krijgen als de klassenraad van de vorige opleiding en de trajectbegeleider van de duale opleiding van oordeel is dat:

 •  je (bijna) klaar bent om mee te draaien op de werkplek
 • 'Groen- en tuinbeheer duaal' de beste keuze is voor jou.

Om na te gaan of je (bijna) klaar bent om mee te draaien op de werkplek, gebeurt een screening voor het einde van vorig schooljaar of bij de start van het schooljaar 2016-2017.

Wat na "Medewerker groen- en tuinbeheer duaal A" ?

Geslaagd in je volledige duale opleiding (= 2 jaar) op het einde van je kwalificatiefase? Dan kan je volgende soorten studiebewijzen behalen:

een beroepskwalificatie:
-het getuigschrift van de opleiding (BuSO OV3) Groen- en tuinbeheer duaal

-een attest van verworven competenties als je geen recht hebt op bovenvermeld getuigschrift.

Zittenblijven in de duale opleiding is niet mogelijk. Als je niet slaagt in een opleidingsjaar, beslist de klassenraad welk(e) studiebewijs/zen je eventueel behaalt.

Wat na "Medewerker groen- en tuinbeheer duaal A" ? (OV 3 Type 7 - G0)

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.


Tuinbouwmedewerker ( knelpuntberoep)