BuSO Opleidingsvorm 4 type 9 - 1e Leerjaar B  

Beschrijving van de richting "1e Leerjaar B" (OV 4 Type 9 )

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven.
De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald.
Dit is niet het enige verschil met het 1ste leerjaar A.

Nieuwe leerstof wordt in 1B aan een rustiger tempo gegeven dan in 1A en je hebt minder leerkrachten.
Met je handen kunnen of willen werken is belangrijk.
Je leert er immers vooral al doende, eerder dan uit boeken.

 

Welke lessen krijg ik in "1e Leerjaar B" ? (OV 4 Type 9 - G1)

De lessentabel bestaat uit 32 lestijden per week.

Basisvorming (27 of 28 uur) + Keuzegedeelte (5 of 4 uur).

De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde.   

Het keuzegedeelte bestaat uit een klein aantal vakken waartussen je kan kiezen.
De school bepaalt welke (combinatie van) keuzevakken zij aanbiedt, meestal bepaalt zij ook de inhoud van deze vakken.
Zo kan je in het praktische vak techniek les krijgen over houtbewerking, maar evengoed over kleding, voeding …

Filteren op net:

 

Waar kan ik "1e Leerjaar B" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

 

Wie wordt toegelaten tot "1e Leerjaar B" ? (OV 4 Type 9 - G1)

 

Wat kan je behalen na "1e Leerjaar B" ? (OV 4 Type 9 - G1)

Je kan één van volgende Oriënteringsattesten behalen: A of C

 • een A-attest wanneer je GESLAAGD bent;
 • een C-attest wanneer je NIET GESLAAGD bent;
 • een Getuigschrift van basisonderwijs wanneer je geslaagd bent (A-attest) en je er nog geen had;
 • een Attest van regelmatige lesbijwoning (en geen oriënteringsattest) als je school werkt volgens het systeem van \'uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad\'.
  Hiermee mag je starten in het 2de leerjaar.

 

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Veranderen van school mag altijd.

 • Tot en met 15 november mag je overstappen naar 1A mits akkoord van je ouders én van de begeleidende klassenraad van 1B.
 • Tot en met 15 januari mag je overstappen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar op voorwaarde dat je reeds een volledig 1A of 1B had gevolgd.

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze data.

 

Wat na "1e Leerjaar B" ? (OV 4 Type 9 - G1)

Met een A-attest (en dus ook het getuigschrift van basisonderwijs) mag je starten in 1A.
Deze overgang is slechts haalbaar als je zeer goed hebt gepresteerd voor Nederlands, Frans en wiskunde.

Na 1B volgen de meeste leerlingen het beroepsvoorbereidend leerjaar

Hieronder zie je enkel de combinaties van beroepenvelden die momenteel georganiseerd worden in OV4.
Als je overschakelt naar het gewoon secundair onderwijs kijk daar dan bij het overeenkomende jaar voor een overzicht van alle mogelijkheden.


BuSO Opleidingsvorm 4 type 9 - 1e Leerjaar B  

Beschrijving van de richting "1e Leerjaar B" (OV 4 Type 9 )

1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven.
De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald.
Dit is niet het enige verschil met het 1ste leerjaar A.

Nieuwe leerstof wordt in 1B aan een rustiger tempo gegeven dan in 1A en je hebt minder leerkrachten.
Met je handen kunnen of willen werken is belangrijk.
Je leert er immers vooral al doende, eerder dan uit boeken.

Welke lessen krijg ik in "1e Leerjaar B" ? (OV 4 Type 9 - G1)

De lessentabel bestaat uit 32 lestijden per week.

Basisvorming (27 of 28 uur) + Keuzegedeelte (5 of 4 uur).

De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde.   

Het keuzegedeelte bestaat uit een klein aantal vakken waartussen je kan kiezen.
De school bepaalt welke (combinatie van) keuzevakken zij aanbiedt, meestal bepaalt zij ook de inhoud van deze vakken.
Zo kan je in het praktische vak techniek les krijgen over houtbewerking, maar evengoed over kleding, voeding …

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "1e Leerjaar B" volgen ? (OV 4 Type 9 - G1)

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
   
 

Wie wordt toegelaten tot "1e Leerjaar B" ? (OV 4 Type 9 - G1)

Wat kan je behalen na "1e Leerjaar B" ? (OV 4 Type 9 - G1)

Je kan één van volgende Oriënteringsattesten behalen: A of C

 • een A-attest wanneer je GESLAAGD bent;
 • een C-attest wanneer je NIET GESLAAGD bent;
 • een Getuigschrift van basisonderwijs wanneer je geslaagd bent (A-attest) en je er nog geen had;
 • een Attest van regelmatige lesbijwoning (en geen oriënteringsattest) als je school werkt volgens het systeem van \'uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad\'.
  Hiermee mag je starten in het 2de leerjaar.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Veranderen van school mag altijd.

 • Tot en met 15 november mag je overstappen naar 1A mits akkoord van je ouders én van de begeleidende klassenraad van 1B.
 • Tot en met 15 januari mag je overstappen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar op voorwaarde dat je reeds een volledig 1A of 1B had gevolgd.

Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze data.

Wat na "1e Leerjaar B" ? (OV 4 Type 9 - G1)

Met een A-attest (en dus ook het getuigschrift van basisonderwijs) mag je starten in 1A.
Deze overgang is slechts haalbaar als je zeer goed hebt gepresteerd voor Nederlands, Frans en wiskunde.

Na 1B volgen de meeste leerlingen het beroepsvoorbereidend leerjaar

Hieronder zie je enkel de combinaties van beroepenvelden die momenteel georganiseerd worden in OV4.
Als je overschakelt naar het gewoon secundair onderwijs kijk daar dan bij het overeenkomende jaar voor een overzicht van alle mogelijkheden.