BuSO Opleidingsvorm 4 type 9 - 1e leerjaar A  

Beschrijving van de richting "1e leerjaar A" (OV 4 Type 9 )

De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1e leerjaar A. 
Je krijgt er les van verschillende leerkrachten. 
Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs.
Je zal dan ook heel wat vakken herkennen van de lagere school.
In dit 1e leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een brede basisvorming voor iedereen.
Het is de bedoeling dat alle leerlingen een basiskennis hebben van Nederlands en wiskunde. Er wordt ook meer aandacht besteed aan het financieel-economische, het digitale en aan burgerschap.

Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht.

Welke school je ook kiest, 27 lestijden gaan naar de basisvorming en 5 lestijden naar de verschillende differentiatiemogelijkheden (= ook wel keuzegedeelte genoemd).

Binnen de basisvorming streeft men verschillende doelen na: 

Basisgeletterdheid: dit zijn minimumvereisten voor basiscompetenties, zoals wiskundige en digitale geletterdheid en Nederlands, te bereiken door elke individuele leerling op het einde van de eerste graad (A en B).

Minimumdoelen: deze doelen moeten door de meeste leerlingen behaald worden tegen het einde van de 1e graad. 

Uitbreidingsdoelen: dit zijn onderwijsdoelen die een groter abstractieniveau hebben, of een hogere moeilijkheidsgraad, en door zoveel mogelijk leerlingen behaald worden.

Het differentiatiegedeelte/keuzegedeelte heeft de bedoeling om te remediëren en te verdiepen.  

Remediëren: als de basisvorming onvoldoende verworven is, kan je een gedeelte van de tijd gebruiken om jezelf te versterken in de leerstof.

Verdiepen/verbreden:Je doet meer kennis en vaardigheden op in 1 of meer onderdelen van de algemene vorming of je verdiept je meer in klassieke talen (Latijn en/of Grieks).

Remediëring van de algemene vorming kan zowel op vraag van de leerling als opgelegd door de klassenraad en dit zowel tijdens als op het einde van het schooljaar.

De lesuren differentiatie kunnen nooit volledig aan remediëring worden besteed. De inhoud en de benaming van deze lesuren kunnen van school tot school verschillen.

De wijze waarop de school de lessen rond de basisvorming en het keuzegedeelte organiseert kan op verschillende manieren gebeuren. De ene school zal nog werken met een klassiek lessenrooster met vakken en lesuren die er aan besteed worden. Andere scholen brengen vakken samen in \'clusters\', en werken met projectplanners, weekplanners, ... 

In het 1e en 2e leerjaar verken je verder je capaciteiten en je belangstelling. Zo kan je gemakkelijker een studiekeuze maken in de volgende jaren. Een studierichting kies je pas vanaf het 1e leerjaar van de 2e graad (3e leerjaar).

 

Voor zeer talentrijke jongeren die in het 1e leerjaar A topsportonderwijs willen volgen, kan je hier alle informatie vinden.

 

Welke lessen krijg ik in "1e leerjaar A" ? (OV 4 Type 9 - G1)

De scholen kunnen vanaf september 2019 meer dan ooit eigen accenten kunnen leggen.
Ze kunnen nog steeds kiezen voor een klassiek lessenrooster maar ze mogen verschillende vakken ook samenvoegen in vakkenclusters (bijv. techniek + wiskunde).
Ze kunnen lessen ook aanbieden in de vorm van projecten. 
Meer informatie vind je op de websites van de scholen. 

De verschillende onderwijskoepels respecteren de vrijheid van scholen om het lesaanbod te organiseren.
Hieronder vind je per onderwijsnet de wijze waarop men het lesaanbod vorm wil geven.

Filteren op net:

 

Waar kan ik "1e leerjaar A" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

 

Wie wordt toegelaten tot "1e leerjaar A" ? (OV 4 Type 9 - G1)

Je wordt tot het 1e leerjaar A toegelaten:

1° als je het getuigschrift basisonderwijs hebt;

2° als je rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), onder de volgende voorwaarde : gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. Dit moet worden beslis binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar. Indien het een overstap betreft vanuit het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers dan moet de toelatingsklassenraad rekening houden met het advies van de klassenraad van dat onthaaljaar; elke beslissing van de toelatingsklassenraad die afwijkt van dat advies moet afdoende worden gemotiveerd. 

Als je een kunstgerichte opleiding wil starten in een school met enkel kunstsecundaire studierichtingen, dan moet de klassenraad hiervoor toestemming geven.

 

Wat kan je behalen na "1e leerjaar A" ? (OV 4 Type 9 - G1)

 

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Veranderen van school mag altijd.

  • Je mag doorheen het jaar overstappen naar 1B mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.
  • Tot en met 15 januari mag je overstappen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) op voorwaarde dat je reeds een volledig 1A of 1B had gevolgd. Dit geldt nog enkel voor het schooljaar 2019-2020.
    (De toelatingsklassenraad kan hierop een afwijking toestaan.)

 

Wat na "1e leerjaar A" ? (OV 4 Type 9 - G1)

Wat je kiest in het 1ste leerjaar kan een aanwijzing zijn voor jouw keuze in het 2de leerjaar.
Je moet wel weten dat je na het 1ste leerjaar opnieuw vrij kunt kiezen tussen de basisopties van het 2de leerjaar.

Na 1A kan je in het tweede jaar kiezen voor:

• het 2e leerjaar A (2A) of

• het 2e leerjaar B (2B)

Je moet natuurlijk rekening houden met het attest dat je behaald hebt in 1A.

Met een A-attest mag je naar 2A of je kan ook kiezen voor 2B.

• Bij het A-attest kan de klassenraad je ook verplichten je bij te werken voor een bepaald vak.

• Men kan je ook verbieden om bepaalde basisopties of pakketten te kiezen in 2A.

• Het is niet toegelaten om met een A-attest 1A opnieuw te doen.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan je een C-attest krijgen. Dan moet je overzitten of naar 2B gaan.

In het 2e leerjaar kies je een basisoptie of een pakket uit het aanbod van de school. Een school kan een basisoptie verdelen in meer specifieke pakketten. Een overzicht van de basisopties en pakketten in 2A vind je hieronder.

Je moet wel weten dat je na het 1ste leerjaar opnieuw vrij kunt kiezen tussen de basisopties van het 2e leerjaar A. Weet wel dat, om in het 2e leerjaar A de basisoptie Klassieke talen te kunnen volgen, je best in het 1e leerjaar klassieke talen hebt gevolgd.

De basisopties in het 2e leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen in dit 2e leerjaar zal je dan in de 2e graad een studierichting kiezen.

Je kan ook beslissen om over te schakelen naar een basisoptie van het 2e leerjaar B.

Basisopties en pakketten in 2A: 

(Let wel: op dit moment zijn de onderstaande linken nog niet actief. Dat zal gebeuren in de loop van het schooljaar 2019-2020.)

Basisopties A-stroom

Onderverdeling (pakket)

Economie en organisatie

 

Klassieke talen

Grieks-Latijn

Latijn

Kunst en creatie

Artistieke vorming

Ballet

Creatie en vormgeving

Maatschappij en welzijn

 

Moderne talen en wetenschappen

 

Voeding en horeca

 

Sport

 

Steinerpedagogie

 

Yeshiva

 

STEM-technieken

Agro- en biotechnieken

Bouw- en houttechnieken

Grafische communicatie

Maritieme technieken

Mechanica-elektriciteit

Textiel

STEM-wetenschappen

Industriële wetenschappen

Techniek-wetenschappen 

Als je overschakelt naar het gewoon secundair onderwijs, kijk dan bij het overeenstemmende leerjaar voor een overzicht van alle mogelijkheden in het 2e leerjaar A of het 2e leerjaar B.

BuSO Opleidingsvorm 4 type 9 - 1e leerjaar A  

Beschrijving van de richting "1e leerjaar A" (OV 4 Type 9 )

De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1e leerjaar A. 
Je krijgt er les van verschillende leerkrachten. 
Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs.
Je zal dan ook heel wat vakken herkennen van de lagere school.
In dit 1e leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een brede basisvorming voor iedereen.
Het is de bedoeling dat alle leerlingen een basiskennis hebben van Nederlands en wiskunde. Er wordt ook meer aandacht besteed aan het financieel-economische, het digitale en aan burgerschap.

Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht.

Welke school je ook kiest, 27 lestijden gaan naar de basisvorming en 5 lestijden naar de verschillende differentiatiemogelijkheden (= ook wel keuzegedeelte genoemd).

Binnen de basisvorming streeft men verschillende doelen na: 

Basisgeletterdheid: dit zijn minimumvereisten voor basiscompetenties, zoals wiskundige en digitale geletterdheid en Nederlands, te bereiken door elke individuele leerling op het einde van de eerste graad (A en B).

Minimumdoelen: deze doelen moeten door de meeste leerlingen behaald worden tegen het einde van de 1e graad. 

Uitbreidingsdoelen: dit zijn onderwijsdoelen die een groter abstractieniveau hebben, of een hogere moeilijkheidsgraad, en door zoveel mogelijk leerlingen behaald worden.

Het differentiatiegedeelte/keuzegedeelte heeft de bedoeling om te remediëren en te verdiepen.  

Remediëren: als de basisvorming onvoldoende verworven is, kan je een gedeelte van de tijd gebruiken om jezelf te versterken in de leerstof.

Verdiepen/verbreden:Je doet meer kennis en vaardigheden op in 1 of meer onderdelen van de algemene vorming of je verdiept je meer in klassieke talen (Latijn en/of Grieks).

Remediëring van de algemene vorming kan zowel op vraag van de leerling als opgelegd door de klassenraad en dit zowel tijdens als op het einde van het schooljaar.

De lesuren differentiatie kunnen nooit volledig aan remediëring worden besteed. De inhoud en de benaming van deze lesuren kunnen van school tot school verschillen.

De wijze waarop de school de lessen rond de basisvorming en het keuzegedeelte organiseert kan op verschillende manieren gebeuren. De ene school zal nog werken met een klassiek lessenrooster met vakken en lesuren die er aan besteed worden. Andere scholen brengen vakken samen in 'clusters', en werken met projectplanners, weekplanners, ... 

In het 1e en 2e leerjaar verken je verder je capaciteiten en je belangstelling. Zo kan je gemakkelijker een studiekeuze maken in de volgende jaren. Een studierichting kies je pas vanaf het 1e leerjaar van de 2e graad (3e leerjaar).

 

Voor zeer talentrijke jongeren die in het 1e leerjaar A topsportonderwijs willen volgen, kan je hier alle informatie vinden.

Welke lessen krijg ik in "1e leerjaar A" ? (OV 4 Type 9 - G1)

De scholen kunnen vanaf september 2019 meer dan ooit eigen accenten kunnen leggen.
Ze kunnen nog steeds kiezen voor een klassiek lessenrooster maar ze mogen verschillende vakken ook samenvoegen in vakkenclusters (bijv. techniek + wiskunde).
Ze kunnen lessen ook aanbieden in de vorm van projecten. 
Meer informatie vind je op de websites van de scholen. 

De verschillende onderwijskoepels respecteren de vrijheid van scholen om het lesaanbod te organiseren.
Hieronder vind je per onderwijsnet de wijze waarop men het lesaanbod vorm wil geven.

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "1e leerjaar A" volgen ? (OV 4 Type 9 - G1)

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
   
 

Wie wordt toegelaten tot "1e leerjaar A" ? (OV 4 Type 9 - G1)

Je wordt tot het 1e leerjaar A toegelaten:

1° als je het getuigschrift basisonderwijs hebt;

2° als je rechtstreeks overkomt uit een niet-Vlaamse school (buitenlandse school, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), onder de volgende voorwaarde : gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad. Dit moet worden beslis binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar. Indien het een overstap betreft vanuit het onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers dan moet de toelatingsklassenraad rekening houden met het advies van de klassenraad van dat onthaaljaar; elke beslissing van de toelatingsklassenraad die afwijkt van dat advies moet afdoende worden gemotiveerd. 

Als je een kunstgerichte opleiding wil starten in een school met enkel kunstsecundaire studierichtingen, dan moet de klassenraad hiervoor toestemming geven.

Wat kan je behalen na "1e leerjaar A" ? (OV 4 Type 9 - G1)

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Veranderen van school mag altijd.

  • Je mag doorheen het jaar overstappen naar 1B mits gunstige beslissing van de toelatingsklassenraad.
  • Tot en met 15 januari mag je overstappen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar (BVL) op voorwaarde dat je reeds een volledig 1A of 1B had gevolgd. Dit geldt nog enkel voor het schooljaar 2019-2020.
    (De toelatingsklassenraad kan hierop een afwijking toestaan.)

Wat na "1e leerjaar A" ? (OV 4 Type 9 - G1)

Wat je kiest in het 1ste leerjaar kan een aanwijzing zijn voor jouw keuze in het 2de leerjaar.
Je moet wel weten dat je na het 1ste leerjaar opnieuw vrij kunt kiezen tussen de basisopties van het 2de leerjaar.

Na 1A kan je in het tweede jaar kiezen voor:

• het 2e leerjaar A (2A) of

• het 2e leerjaar B (2B)

Je moet natuurlijk rekening houden met het attest dat je behaald hebt in 1A.

Met een A-attest mag je naar 2A of je kan ook kiezen voor 2B.

• Bij het A-attest kan de klassenraad je ook verplichten je bij te werken voor een bepaald vak.

• Men kan je ook verbieden om bepaalde basisopties of pakketten te kiezen in 2A.

• Het is niet toegelaten om met een A-attest 1A opnieuw te doen.

In zeer uitzonderlijke gevallen kan je een C-attest krijgen. Dan moet je overzitten of naar 2B gaan.

In het 2e leerjaar kies je een basisoptie of een pakket uit het aanbod van de school. Een school kan een basisoptie verdelen in meer specifieke pakketten. Een overzicht van de basisopties en pakketten in 2A vind je hieronder.

Je moet wel weten dat je na het 1ste leerjaar opnieuw vrij kunt kiezen tussen de basisopties van het 2e leerjaar A. Weet wel dat, om in het 2e leerjaar A de basisoptie Klassieke talen te kunnen volgen, je best in het 1e leerjaar klassieke talen hebt gevolgd.

De basisopties in het 2e leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen in dit 2e leerjaar zal je dan in de 2e graad een studierichting kiezen.

Je kan ook beslissen om over te schakelen naar een basisoptie van het 2e leerjaar B.

Basisopties en pakketten in 2A: 

(Let wel: op dit moment zijn de onderstaande linken nog niet actief. Dat zal gebeuren in de loop van het schooljaar 2019-2020.)

Basisopties A-stroom

Onderverdeling (pakket)

Economie en organisatie

 

Klassieke talen

Grieks-Latijn

Latijn

Kunst en creatie

Artistieke vorming

Ballet

Creatie en vormgeving

Maatschappij en welzijn

 

Moderne talen en wetenschappen

 

Voeding en horeca

 

Sport

 

Steinerpedagogie

 

Yeshiva

 

STEM-technieken

Agro- en biotechnieken

Bouw- en houttechnieken

Grafische communicatie

Maritieme technieken

Mechanica-elektriciteit

Textiel

STEM-wetenschappen

Industriële wetenschappen

Techniek-wetenschappen 

Als je overschakelt naar het gewoon secundair onderwijs, kijk dan bij het overeenstemmende leerjaar voor een overzicht van alle mogelijkheden in het 2e leerjaar A of het 2e leerjaar B.