BuSO Opleidingsvorm 4 - Humane wetenschappen  

Beschrijving van de richting "Humane wetenschappen" (OV 4 )

De logische onderbouw is de richting Humane wetenschappen in de 2de graad ASO.
Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) bereiden enkel voor op verder studeren in het hoger onderwijs.
De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs. 
Belangrijke vakken zijn:

  • Cultuurwetenschappen: binnen dit vak bestudeer je

- het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving; 
- de beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie; 
- opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen; 
- verschillende mens- en wereldbeelden;
- de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving; 
- kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving; 
- de ontwikkeling, vormgeving, kenmerken en principes van waarden en normen.

  • Gedragswetenschappen: binnen dit vak bestudeer je 

- verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort;
- de factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maken en beïnvloeden;
- de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen;
- de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving;
- het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid;
- de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen. 


Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in.
De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.
Accenten liggen op het ontwikkelen van:

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …); 
  • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …); 
  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

 

Waar kan ik "Humane wetenschappen" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

 

 

Wat kan je behalen na "Humane wetenschappen" ? (OV 4 - G3)

 

Interessante links

Buitengewoon onderwijs:

BuSO Opleidingsvorm 4 - Humane wetenschappen  

Beschrijving van de richting "Humane wetenschappen" (OV 4 )

De logische onderbouw is de richting Humane wetenschappen in de 2de graad ASO.
Alle studierichtingen van het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) bereiden enkel voor op verder studeren in het hoger onderwijs.
De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs. 
Belangrijke vakken zijn:

  • Cultuurwetenschappen: binnen dit vak bestudeer je

- het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving; 
- de beïnvloedende factoren, structuren en functies van communicatie; 
- opvattingen over identiteit, cultuur en beschaving in verschillende samenlevingen; 
- verschillende mens- en wereldbeelden;
- de relatie tussen cultuur en wetenschap, techniek en samenleving; 
- kunstvormen en hun rol bij veranderingen in de samenleving; 
- de ontwikkeling, vormgeving, kenmerken en principes van waarden en normen.

  • Gedragswetenschappen: binnen dit vak bestudeer je 

- verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort;
- de factoren die de communicatie tussen mensen mogelijk maken en beïnvloeden;
- de ontwikkeling van het individu en de dynamiek van sociale groepen en cultuursystemen;
- de samenhang tussen en de onderlinge beïnvloeding van individu, groepen en samenleving;
- het ontstaan, de aard, de functies en de expressie van emoties en het omgaan met lichamelijkheid;
- de wijze waarop waarden en normen in sociale gemeenschappen worden overgedragen. 


Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in.
De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.
Accenten liggen op het ontwikkelen van:

  • communicatieve en creatieve competenties in het Nederlands en moderne vreemde talen (b.v. leesstrategieën toepassen, literaire smaak ontwikkelen, …); 
  • competentie op vlak van taalbeschouwing (analyseren van en reflectie over taalstructuren, communicatie, taalfenomenen, …); 
  • interculturele competenties (literair, filosofisch en historisch bestuderen van culturele achtergronden, culturele diversiteit onderkennen en respecteren).

Waar kan ik "Humane wetenschappen" volgen ? (OV 4 - G3)

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
   
 

Wat kan je behalen na "Humane wetenschappen" ? (OV 4 - G3)