BuSO Opleidingsvorm 4 type 4 - Elektriciteit - Kantoor en verkoop  

Beschrijving van de richting "Elektriciteit - Kantoor en verkoop" (OV 4 Type 4 )

Beroepenveld ELEKTRICITEIT: 

Je maakt kennis met beroepen als elektrisch installateur, onderhoudstechnicus, installateur van boven- en ondergrondse leidingen, ….
Je leert wat elektriciteitprecies is (spanning, stroom, weerstand) en hoe deze wordt opgewekt.
Je leert draden, snoeren en kabels herkennen en waarvoor ze gebruikt worden.
Je leert eenvoudige schema’s van elektrische installaties begrijpen en tekenen.
Je leert het aantal draden op een leidingschema aanduiden. Je leert hoe je je kan beveiligen tegen elektrische schokken, overbelasting en kortsluiting. 
Belangrijke geleidende materialen als koper, aluminium en messing leer je niet alleen kennen, je leert ook hoe je ze kan gebruiken…
Je mag zelf met de boormachine werken en schakelaars en zekeringen (de-)monteren op eenvoudige klemborden.
Ook leer je op een veilige manier eenvoudige elektrische installaties herstellen.

Beroepenveld KANTOOR en VERKOOP: 

Dit beroepenveld is het meest theoretische van alle beroepenvelden.
Veel aandacht gaat naar het correct spreken en schrijven in het Nederlands en het Frans.
Daarnaast oefen je in het klasseren, kopiëren, beantwoorden en doorverbinden van telefoons.
Je krijgt de kans zelfstandig te werken met de computer.
Zo leer je bvb. blind typen en eenvoudige zakelijke brieven schrijven.
Je maakt kennis met enkele kantoorjobs en beroepen die te maken hebben met ‘kopen en verkopen’ (bediende, telefonist, verkoper…).
Je leert waarom mensen bepaalde artikelen kopen (prijs, reclame, bereikbaarheid van de winkel…).
Je leert waarop een verkoper moet letten (houding, voorkomen..) en je oefent verkoopsgesprekken.
Je verdiept je in de verschillende verkooppunten (markten, veilingen, nacht- en buurtwinkels, speciaalzaken, postorderbedrijven, warenhuizen ..), hun inrichting, openingsuren,... . 
Je leert bestellingen en verkoopfacturen maken, kosten en winsten berekenen, omrekenen van euro naar vreemde valuta (vreemde muntsoort).
Je leert over boekhouden, banken, belastingen, leningen, ….
Je leert de verschillende manieren van betalen kennen en hun voor- en nadelen.

 

Welke lessen krijg ik in "Elektriciteit - Kantoor en verkoop" ? (OV 4 Type 4 - G1)

Filteren op net:

 

Waar kan ik "Elektriciteit - Kantoor en verkoop" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

 

Wie wordt toegelaten tot "Elektriciteit - Kantoor en verkoop" ? (OV 4 Type 4 - G1)

Je kunt starten als je ofwel:

 • 1A of 1B volledig hebt gevolgd (je hoeft dus niet geslaagd te zijn).
 • reeds 14 jaar bent op 31 december van dat schooljaar én de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
 • uit het BUSO komt (regelmatige leerling uit Opleidingsvorm 1, 2, 3)  én de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
 • een \'attest van regelmatige lesbijwoning\' over het 1ste leerjaar van het secundair onderwijs hebt. In dit geval kom je uit een school die gebruik maakt van het systeem van \'uitstel van de delibererende klassenraad\' tot het einde van de 1ste graad.
  Het is de inrichtende macht van de school die beslist of er van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

 

Wat kan je behalen na "Elektriciteit - Kantoor en verkoop" ? (OV 4 Type 4 - G1)

Afhankelijk van je inzet en studieresultaten behaal je één van volgende oriënteringsattesten:

 • een A-attest als je GESLAAGD bent.
 • een B-attest als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde basisopties, onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom.
  Op een B–attest wordt vermeld wat je niet mag volgen.
 • een C-attest als je NIET GESLAAGD bent. Dit attest moet je opvolgen en blijft gelden bij een schoolverandering.

  Samen met een A- of B-attest krijg je het getuigschrift van de 1ste graad en het getuigschrift van basisonderwijs wanneer je dit om een of andere reden nog niet hebt.

 

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Veranderen van school mag altijd. 

 • Tot 15 november mag je overstappen van BVL naar 1A.
  De begeleidende klassenraad van het BVL én je ouders moeten akkoord gaan.
  Natuurlijk moet je steeds aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.
 • Tot en met 15 januari mag je binnen het BVL veranderen van beroepenveld of combinatie van beroepenvelden of van het BVL naar het 2de leerjaar van de 1ste graad.
  Je moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.
   

In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad afwijken van deze data.

 

Wat na "Elektriciteit - Kantoor en verkoop" ? (OV 4 Type 4 - G1)

De meeste leerlingen studeren verder in het Beroepsonderwijs.
Meestal in een studierichting die aansluit bij 1 van de beroepenvelden die ze leerden kennen in het BVL.
In BuSO OV4 worden echter niet alle opleidingen georganiseerd.
Informeer je goed! 

De logisch aansluitende studierichtingen in de 2de graad BSO na \'Elektriciteit - Kantoor en verkoop\' zijn:
Overschakelen naar een andere studierichting binnen het BSO kan nog steeds maar wordt best vooraf grondig overdacht.                                                                                                                     

Overschakelen naar een deeltijds systeem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je ten minste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot 16 jaar.

 

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school


VDAB - Informatiefiche: Administratieve diensten

BuSO Opleidingsvorm 4 type 4 - Elektriciteit - Kantoor en verkoop  

Beschrijving van de richting "Elektriciteit - Kantoor en verkoop" (OV 4 Type 4 )

Beroepenveld ELEKTRICITEIT: 

Je maakt kennis met beroepen als elektrisch installateur, onderhoudstechnicus, installateur van boven- en ondergrondse leidingen, ….
Je leert wat elektriciteitprecies is (spanning, stroom, weerstand) en hoe deze wordt opgewekt.
Je leert draden, snoeren en kabels herkennen en waarvoor ze gebruikt worden.
Je leert eenvoudige schema’s van elektrische installaties begrijpen en tekenen.
Je leert het aantal draden op een leidingschema aanduiden. Je leert hoe je je kan beveiligen tegen elektrische schokken, overbelasting en kortsluiting. 
Belangrijke geleidende materialen als koper, aluminium en messing leer je niet alleen kennen, je leert ook hoe je ze kan gebruiken…
Je mag zelf met de boormachine werken en schakelaars en zekeringen (de-)monteren op eenvoudige klemborden.
Ook leer je op een veilige manier eenvoudige elektrische installaties herstellen.

Beroepenveld KANTOOR en VERKOOP: 

Dit beroepenveld is het meest theoretische van alle beroepenvelden.
Veel aandacht gaat naar het correct spreken en schrijven in het Nederlands en het Frans.
Daarnaast oefen je in het klasseren, kopiëren, beantwoorden en doorverbinden van telefoons.
Je krijgt de kans zelfstandig te werken met de computer.
Zo leer je bvb. blind typen en eenvoudige zakelijke brieven schrijven.
Je maakt kennis met enkele kantoorjobs en beroepen die te maken hebben met ‘kopen en verkopen’ (bediende, telefonist, verkoper…).
Je leert waarom mensen bepaalde artikelen kopen (prijs, reclame, bereikbaarheid van de winkel…).
Je leert waarop een verkoper moet letten (houding, voorkomen..) en je oefent verkoopsgesprekken.
Je verdiept je in de verschillende verkooppunten (markten, veilingen, nacht- en buurtwinkels, speciaalzaken, postorderbedrijven, warenhuizen ..), hun inrichting, openingsuren,... . 
Je leert bestellingen en verkoopfacturen maken, kosten en winsten berekenen, omrekenen van euro naar vreemde valuta (vreemde muntsoort).
Je leert over boekhouden, banken, belastingen, leningen, ….
Je leert de verschillende manieren van betalen kennen en hun voor- en nadelen.

Welke lessen krijg ik in "Elektriciteit - Kantoor en verkoop" ? (OV 4 Type 4 - G1)

 
Filteren op net
   

Waar kan ik "Elektriciteit - Kantoor en verkoop" volgen ? (OV 4 Type 4 - G1)

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
   
 

Wie wordt toegelaten tot "Elektriciteit - Kantoor en verkoop" ? (OV 4 Type 4 - G1)

Je kunt starten als je ofwel:

 • 1A of 1B volledig hebt gevolgd (je hoeft dus niet geslaagd te zijn).
 • reeds 14 jaar bent op 31 december van dat schooljaar én de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
 • uit het BUSO komt (regelmatige leerling uit Opleidingsvorm 1, 2, 3)  én de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
 • een \'attest van regelmatige lesbijwoning\' over het 1ste leerjaar van het secundair onderwijs hebt. In dit geval kom je uit een school die gebruik maakt van het systeem van \'uitstel van de delibererende klassenraad\' tot het einde van de 1ste graad.
  Het is de inrichtende macht van de school die beslist of er van deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt.

Kom je uit een niet-Vlaamse onderwijsinstelling (buitenlandse -, Frans- of Duitstalige school in België) of uit een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN), dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot dit leerjaar.
Dit moet beslist worden binnen de 25 lesdagen vanaf je start in dat leerjaar.

Wat kan je behalen na "Elektriciteit - Kantoor en verkoop" ? (OV 4 Type 4 - G1)

Afhankelijk van je inzet en studieresultaten behaal je één van volgende oriënteringsattesten:

 • een A-attest als je GESLAAGD bent.
 • een B-attest als je GESLAAGD bent MAAR in het volgend leerjaar bepaalde basisopties, onderwijsvormen en/of studierichtingen NIET mag volgen.
  Dit komt doordat je voor één of meerdere vakken minder goede resultaten hebt behaald.
  De school beslist welke beperkingen (= clausulering) ze jou oplegt en moet meedelen waarom.
  Op een B–attest wordt vermeld wat je niet mag volgen.
 • een C-attest als je NIET GESLAAGD bent. Dit attest moet je opvolgen en blijft gelden bij een schoolverandering.

  Samen met een A- of B-attest krijg je het getuigschrift van de 1ste graad en het getuigschrift van basisonderwijs wanneer je dit om een of andere reden nog niet hebt.

Mag ik tijdens het schooljaar nog veranderen ?

Veranderen van school mag altijd. 

 • Tot 15 november mag je overstappen van BVL naar 1A.
  De begeleidende klassenraad van het BVL én je ouders moeten akkoord gaan.
  Natuurlijk moet je steeds aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.
 • Tot en met 15 januari mag je binnen het BVL veranderen van beroepenveld of combinatie van beroepenvelden of van het BVL naar het 2de leerjaar van de 1ste graad.
  Je moet wel aan de toelatingsvoorwaarden voldoen.
   

In uitzonderlijke gevallen kan de klassenraad afwijken van deze data.

Wat na "Elektriciteit - Kantoor en verkoop" ? (OV 4 Type 4 - G1)

De meeste leerlingen studeren verder in het Beroepsonderwijs.
Meestal in een studierichting die aansluit bij 1 van de beroepenvelden die ze leerden kennen in het BVL.
In BuSO OV4 worden echter niet alle opleidingen georganiseerd.
Informeer je goed! 

De logisch aansluitende studierichtingen in de 2de graad BSO na \'Elektriciteit - Kantoor en verkoop\' zijn:
Overschakelen naar een andere studierichting binnen het BSO kan nog steeds maar wordt best vooraf grondig overdacht.                                                                                                                     

Overschakelen naar een deeltijds systeem is mogelijk vanaf de leeftijd van 15 jaar op voorwaarde dat je ten minste al 2 jaren voltijds secundair onderwijs gevolgd hebt.
Anders blijf je voltijds leerplichtig tot 16 jaar.

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school


VDAB - Informatiefiche: Administratieve diensten