BuSO Opleidingsvorm 4 - Natuurwetenschappen OV4  

Beschrijving van de richting "Natuurwetenschappen OV4" (OV 4 )

In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. 

Je krijgt verdiepte vorming voor de vakken Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis.

In de studierichting Natuurwetenschappen krijg je tevens een uitgebreide vorming biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en gevorderde wiskunde en fysica (natuurkunde). 
Fysica behelst o.a. volgende onderwerpen:

 • elektromagnitisme
 • elektrodynamica
 • elektronica
 • mechanica
 • constructieleer
 • thermodynamica (realatie arbeid en warmte)
 • fluïddynamica  (studie van de eigenschappen van stromende vloeistoffen en gassen)


Je leert het wetenschappelijk denkproces aan.
Dit betekent:

 • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum (labovaardigheden);
 • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
 • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
 • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.
 • koppelingen leggen tussen theoretische modellen uit de wetenschapsvakken en toepassingen ervan uit het dagelijkse leven
 

 

Waar kan ik "Natuurwetenschappen OV4" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

 

 

Wat kan je behalen na "Natuurwetenschappen OV4" ? (OV 4 - G2)

 

Interessante links

Buitengewoon onderwijs:

BuSO Opleidingsvorm 4 - Natuurwetenschappen OV4  

Beschrijving van de richting "Natuurwetenschappen OV4" (OV 4 )

In alle studierichtingen van het ASO is de studie van moderne talen belangrijk. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van de communicatieve vaardigheid (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal (taalbeschouwing) en de kennismaking met anderstalige literatuur. 

Je krijgt verdiepte vorming voor de vakken Engels, Frans, Nederlands en geschiedenis.

In de studierichting Natuurwetenschappen krijg je tevens een uitgebreide vorming biologie (studie van mens en natuur), chemie (scheikunde) en gevorderde wiskunde en fysica (natuurkunde). 
Fysica behelst o.a. volgende onderwerpen:

 • elektromagnitisme
 • elektrodynamica
 • elektronica
 • mechanica
 • constructieleer
 • thermodynamica (realatie arbeid en warmte)
 • fluïddynamica  (studie van de eigenschappen van stromende vloeistoffen en gassen)


Je leert het wetenschappelijk denkproces aan.
Dit betekent:

 • vaardig zijn bij het experimenteren in een practicum (labovaardigheden);
 • nauwkeurigheid verwerven bij het maken van een verslag;
 • in staat zijn zelfstandig informatiebronnen te raadplegen i.v.m. wetenschappelijke thema’s die aanleunen bij de behandelde leerstof en kritisch omgaan met deze verworven informatie;
 • een verband zoeken tussen behandelde leerstof en actualiteit.
 • koppelingen leggen tussen theoretische modellen uit de wetenschapsvakken en toepassingen ervan uit het dagelijkse leven
 

Waar kan ik "Natuurwetenschappen OV4" volgen ? (OV 4 - G2)

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
   
Aantal instellingen gerangschikt per postcode: 11
 
BuSO Woudlucht - OV 4 Campus De Ring (Tiensevest) (3000 - Leuven )
BuSO KIDS - Campus Kindsheid Jesu OV 4 (3500 - Hasselt )
GO! Next SBSO Oase (3500 - Hasselt )
BuSO De Wissel Assist (3740 - Bilzen )
BuSO Sint-Ferdinand - OV4 Campus Middenschool Sint-Michiel (3970 - Leopoldsburg )
BuSO Sint-Ferdinand - OV4 Campus Middenschool Sint-Michiel (3970 - Leopoldsburg )
De Passer (8200 - Sint-Michiels )
GO! BuSO De Branding (8400 - Oostende )
BuSO Sint-Gregorius (9050 - Gentbrugge )
GO! sbso baken (9100 - Sint-Niklaas )
Passtel (OV4-GO! BUSO De Horizon - Campus Atheneum Aalst) (9300 - Aalst )

Wat kan je behalen na "Natuurwetenschappen OV4" ? (OV 4 - G2)