BuSO Opleidingsvorm 3 - Secretariaatsmedewerker  - modulair  

Beschrijving van de richting "Secretariaatsmedewerker" (OV 3 )

De opleiding omvat verschillende modules:

- Basis sociale en taalvaardigheden:
In deze module leert men de verschillende aspecten van handel en administratie kennen.
Men krijgt zicht op de economische realiteit in het algemeen en de verschillende aspecten van kantoorwerk in het bijzonder.
Er wordt een basis gelegd voor de vaardigheden spreken, luisteren en lezen met betrekking tot een tweede moderne vreemde taal en voor de vaardigheid schrijven met betrekking tot een eerste en een tweede moderne vreemde taal.
De omschrijving bevat alleen de taaltaken.
Het niveau ervan beperkt zich tot het basisniveau dat nodig is als voorbereiding op de basiscompetenties die verder in de opleiding aan bod komen.
De te gebruiken of te produceren teksten gaan bij voorkeur over concrete, vertrouwde onderwerpen en zijn eenvoudig qua woordenschat, grammatica en structuur.

- Basis computervaardigheden
: Hier leert men met de computer omgaan: er wordt onder andere kennis gemaakt met de apparatuur en met eenvoudige toepassingen van tekstverwerking, rekenblad en gegevensbestand.
Er gaat aandacht naar houding, handstand en vingerzetting.

- Basis commerciële en taalvaardigheden


- Basis klaviervaardigheden: In deze module leert men op een correcte manier met het klavier werken: men voert teksten en cijfergegevens in met behulp van een toepassingsprogramma. Er gaat aandacht naar houding, handstand en vingerzetting.

- Secretariële vaardigheden (ondersteunend secretariaatswerk, receptionele vaardigheden, archief, correspondentie) In deze module worden de eerder verworven basiscompetenties uit de verschillende modules – over de verschillende takenclusters heen, rekening houdend met ondersteunende kennis, houding en attitudes – geïntegreerd aangeboden in de context van de werksituatie.
De secretariaatsmedewerker moet immers vlot van de ene taak op de andere kunnen overschakelen.
Deze module is de ideale voorbereiding op de realiteit in het arbeidsveld.
Hier komt tekstverwerking, klaviervaardigheden, gegevensbeheer en rekenblad aan bod.
Voor Nederlands en moderne vreemde talen gaat de aandacht naar de vaardigheden: spreken, luisteren, lezen en schrijven.

 

Waar kan ik "Secretariaatsmedewerker" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

 

 

Wat kan je behalen na "Secretariaatsmedewerker" ? (OV 3 - G0)

 

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.

 

Interessante links

Buitengewoon onderwijs:

BuSO Opleidingsvorm 3 - Secretariaatsmedewerker  - modulair  

Beschrijving van de richting "Secretariaatsmedewerker" (OV 3 )

 
Foto OK
Klik op de foto om te vergroten
 

De opleiding omvat verschillende modules:

- Basis sociale en taalvaardigheden:
In deze module leert men de verschillende aspecten van handel en administratie kennen.
Men krijgt zicht op de economische realiteit in het algemeen en de verschillende aspecten van kantoorwerk in het bijzonder.
Er wordt een basis gelegd voor de vaardigheden spreken, luisteren en lezen met betrekking tot een tweede moderne vreemde taal en voor de vaardigheid schrijven met betrekking tot een eerste en een tweede moderne vreemde taal.
De omschrijving bevat alleen de taaltaken.
Het niveau ervan beperkt zich tot het basisniveau dat nodig is als voorbereiding op de basiscompetenties die verder in de opleiding aan bod komen.
De te gebruiken of te produceren teksten gaan bij voorkeur over concrete, vertrouwde onderwerpen en zijn eenvoudig qua woordenschat, grammatica en structuur.

- Basis computervaardigheden
: Hier leert men met de computer omgaan: er wordt onder andere kennis gemaakt met de apparatuur en met eenvoudige toepassingen van tekstverwerking, rekenblad en gegevensbestand.
Er gaat aandacht naar houding, handstand en vingerzetting.

- Basis commerciële en taalvaardigheden


- Basis klaviervaardigheden: In deze module leert men op een correcte manier met het klavier werken: men voert teksten en cijfergegevens in met behulp van een toepassingsprogramma. Er gaat aandacht naar houding, handstand en vingerzetting.

- Secretariële vaardigheden (ondersteunend secretariaatswerk, receptionele vaardigheden, archief, correspondentie) In deze module worden de eerder verworven basiscompetenties uit de verschillende modules – over de verschillende takenclusters heen, rekening houdend met ondersteunende kennis, houding en attitudes – geïntegreerd aangeboden in de context van de werksituatie.
De secretariaatsmedewerker moet immers vlot van de ene taak op de andere kunnen overschakelen.
Deze module is de ideale voorbereiding op de realiteit in het arbeidsveld.
Hier komt tekstverwerking, klaviervaardigheden, gegevensbeheer en rekenblad aan bod.
Voor Nederlands en moderne vreemde talen gaat de aandacht naar de vaardigheden: spreken, luisteren, lezen en schrijven.

Waar kan ik "Secretariaatsmedewerker" volgen ? (OV 3 - G0)

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
   
 

Wat kan je behalen na "Secretariaatsmedewerker" ? (OV 3 - G0)

Mogelijke beroepen

Hier een overzicht van beroepen die mogelijk zijn na deze opleiding. Enkel beroepen uit de beroependatabase van Onderwijskiezer zijn vermeld. Er kunnen dus steeds nog andere mogelijkheden zijn. Klik op een beroep voor meer informatie.