BuSO Opleidingsvorm 3 type 4 - Assistent plantaardige productie duaal A  

Beschrijving van de richting "Assistent plantaardige productie duaal A" (OV 3 Type 4 )

Je BUSO- opleiding wordt gespreid over verschillende fases (observatiefase → opleidingsfase → kwalificatiefase → (facultatieve) integratiefase).
Deze duale opleiding kan je volgen in zowel de kwalificatie- als de integratiefase. In het ene geval is er sprake van opleiding A, in het andere van opleiding B.

De opleiding Assistent plantaardige productie duaal A volg je in de kwalificatiefase.

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat wat jij moet leren op school en op je werkplek.
Meer gedetailleerde info kan je lezen in het standaardtraject voor de opleiding Assistent plantaardige productie duaal A (BuSO OV3 - kwalificatiefase) (126 kB).
De A- en de B- variant zijn gebaseerd op hetzelfde standaardtraject.

Je opleiding bestaat uit algemene vorming + beroepsgerichte vorming.

  • De algemene vorming is gebaseerd op de algemene en sociale vorming voor BuSO OV3 (burgerzin, rekenvaardigheden, taalvaardigheid, gezondheidseducatie, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieueducatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT). 

  • De beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je werkplek. Deze vorming is gebaseerd op de beroepskwalificatie:

    • assistent plantaardige productie

Een groot deel van je lessen breng je door in je reële werkomgeving. Gemiddeld gaat het over minstens 20 u per week. Gezien de verschillende specialisaties moet het werkplekleren gebeuren binnen minimum 2 van volgende contexten: akkerbouw/fruitteelt/grove groententeelt, fruitteelt, teelten onder bescherming of teelten in openlucht.

Je sluit met je werkplek een bezoldigde overeenkomst alternerende opleiding af.

De school beslist hoe je opleiding er concreet uit ziet en volgt deze op. Dit gebeurt altijd in samenwerking met je mentor/werkplek. Hierdoor kunnen de lessen verschillen van school tot school.
Lessen kunnen zelfs verschillen van leerling tot leerling.
Je opleiding kan georganiseerd worden volgens een schooljaarsysteem (lineair) of opgedeeld in modules.

Je wordt individueel begeleid. Elke leerling heeft een eigen mentor die je traject, je goed- voelen, de contacten met de werkvloer en je ouders verzorgt. De school zorgt ervoor dat jouw opleiding wordt aangevuld tot een succesvol traject.
 
Normaliter duurt de opleiding 2 schooljaren maar de duurtijd kan hiervan afwijken. Afhankelijk van je individuele handelingsplan. Benieuwd welke lessen gegeven worden en hoe ze worden aangeboden?
Vraag het na op je school of neem een kijkje op hun website.

Op het einde van je opleiding moet je het attest Fytolicentie P1 zeker op zak hebben.
Dat is belangrijk voor het behalen van je getuigschrift of beroepskwalificatie. Het is ook belangrijk voor je job.

 

Waar kan ik "Assistent plantaardige productie duaal A" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

 

Wie wordt toegelaten tot "Assistent plantaardige productie duaal A" ?

 

Wat na "Assistent plantaardige productie duaal A" ?

 

Wat na "Assistent plantaardige productie duaal A" ? (OV 3 Type 4 - G0)

BuSO Opleidingsvorm 3 type 4 - Assistent plantaardige productie duaal A  

Beschrijving van de richting "Assistent plantaardige productie duaal A" (OV 3 Type 4 )

Je BUSO- opleiding wordt gespreid over verschillende fases (observatiefase → opleidingsfase → kwalificatiefase → (facultatieve) integratiefase).
Deze duale opleiding kan je volgen in zowel de kwalificatie- als de integratiefase. In het ene geval is er sprake van opleiding A, in het andere van opleiding B.

De opleiding Assistent plantaardige productie duaal A volg je in de kwalificatiefase.

Voor elke duale opleiding bestaat er 1 standaardtraject. Hierin staat wat jij moet leren op school en op je werkplek.
Meer gedetailleerde info kan je lezen in het standaardtraject voor de opleiding Assistent plantaardige productie duaal A (BuSO OV3 - kwalificatiefase) (126 kB).
De A- en de B- variant zijn gebaseerd op hetzelfde standaardtraject.

Je opleiding bestaat uit algemene vorming + beroepsgerichte vorming.

  • De algemene vorming is gebaseerd op de algemene en sociale vorming voor BuSO OV3 (burgerzin, rekenvaardigheden, taalvaardigheid, gezondheidseducatie, leren leren, lichamelijke opvoeding, milieueducatie, sociaal- emotionele educatie, vrijetijdsvaardigheden en ICT). 

  • De beroepsgerichte vorming krijg je vooral op je werkplek. Deze vorming is gebaseerd op de beroepskwalificatie:

    • assistent plantaardige productie

Een groot deel van je lessen breng je door in je reële werkomgeving. Gemiddeld gaat het over minstens 20 u per week. Gezien de verschillende specialisaties moet het werkplekleren gebeuren binnen minimum 2 van volgende contexten: akkerbouw/fruitteelt/grove groententeelt, fruitteelt, teelten onder bescherming of teelten in openlucht.

Je sluit met je werkplek een bezoldigde overeenkomst alternerende opleiding af.

De school beslist hoe je opleiding er concreet uit ziet en volgt deze op. Dit gebeurt altijd in samenwerking met je mentor/werkplek. Hierdoor kunnen de lessen verschillen van school tot school.
Lessen kunnen zelfs verschillen van leerling tot leerling.
Je opleiding kan georganiseerd worden volgens een schooljaarsysteem (lineair) of opgedeeld in modules.

Je wordt individueel begeleid. Elke leerling heeft een eigen mentor die je traject, je goed- voelen, de contacten met de werkvloer en je ouders verzorgt. De school zorgt ervoor dat jouw opleiding wordt aangevuld tot een succesvol traject.
 
Normaliter duurt de opleiding 2 schooljaren maar de duurtijd kan hiervan afwijken. Afhankelijk van je individuele handelingsplan. Benieuwd welke lessen gegeven worden en hoe ze worden aangeboden?
Vraag het na op je school of neem een kijkje op hun website.

Op het einde van je opleiding moet je het attest Fytolicentie P1 zeker op zak hebben.
Dat is belangrijk voor het behalen van je getuigschrift of beroepskwalificatie. Het is ook belangrijk voor je job.

Waar kan ik "Assistent plantaardige productie duaal A" volgen ? (OV 3 Type 4 - G0)

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
   
 

Wie wordt toegelaten tot "Assistent plantaardige productie duaal A" ?

Wat na "Assistent plantaardige productie duaal A" ?

Wat na "Assistent plantaardige productie duaal A" ? (OV 3 Type 4 - G0)