BuSO Opleidingsvorm 4 - 1e Leerjaar A  

Beschrijving van de richting "1e Leerjaar A" (OV 4 )

De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1ste leerjaar A. 
Je krijgt er les van verschillende leerkrachten. Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. In dit 1ste leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen.
Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht.
Welke school je ook kiest, minstens 27 lesuren zijn overal en voor iedereen hetzelfde; een beperkt aantal uren mag je zelf kiezen. 
De lessentabel omvat 32 lestijden per week en omvat 2 delen:

 • De Basisvorming (27/28u)
 • Het Keuzegedeelte (4/5u)

De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde. 
De vakken uit het keuzegedeelte kan je niet zomaar vrij kiezen.
Elke school biedt één of meerdere mogelijkheden aan waartussen jij vrij kan kiezen. 
Hoewel in theorie sprake is van één 1ste leerjaar A, kunnen scholen eigen accenten leggen.
Zo zijn er scholen die meer uren besteden aan sport, economie, wetenschappen…
Andere scholen geven les volgens een bepaalde pedagogische methode of vanuit een bepaalde religieuze achtergrond. 
Nog andere scholen voorzien meer leerstof om het jaar zwaarder te maken op theoretisch vlak, meestal als voorbereiding op het ASO. 
Vaak geven scholen hun aanbod in het 1ste leerjaar van de 1ste graad namen als de Moderne, de Latijnse, de Handel, de Technische, Sport, Kunst, … 
Dit vertelt iets over de vakken die gebundeld worden aangeboden.

Officieel heeft een eerste leerjaar A geen onderverdelingen. 
Om de informatie overzichtelijk voor te stellen, maakt Onderwijskiezer een onderverdeling in onderstaande keuzemodellen.
Let wel dat scholen de vrijheid hebben om andere benamingen dan deze te gebruiken en dat deze benamingen niet noodzakelijk voorkomen in de standaardlessentabellen van de verschillende onderwijsnetten:

Algemene vakken
dit wil zeggen dat de school kiest voor versterking van \'algemene\' vakken als Nederlands, Frans, wetenschappelijk werk, wiskunde, ... 
Veel scholen noemen dit de Moderne. Scholen hebben de vrijheid om het aantal uren voor een vak te bepalen. Je wordt zo voorbereid op de basisoptie moderne wetenschappen in het 2de leerjaar.

De Latijnse of Klassieke studiën:
dit wil zeggen dat de school 2 tot 5 uren van het keuzegedeelte besteedt aan Latijn en eventueel een kennismaking met Grieks.
Je wordt zo voorbereid op latere keuzes met Latijn en/of Grieks, maar uiteraard blijven andere keuzes mogelijk.

Technische vakken
dit wil zeggen dat de school in het keuzegedeelte kiest voor vorming in techniek, eventueel met praktijkoefeningen. 
Je wordt zo voorbereid op meer technisch gerichte basisopties van het 2de leerjaar.
Het aanbod zal verschillen per school. In sommige scholen worden 4 of 5 lestijden aan dergelijke technische vakken besteed, maar het kunnen ook 2 of 3 lestijden zijn in combinatie met uren algemene vakken.
Hierbij enkele voorbeelden:

 • agrarische technieken: land- en tuinbouw, veeteelt, fruit- en groenteteelt …;
 • mode : kleding en mode;
 • handel: aankoop en verkoop, geldhandel, betaalsystemen, bankwezen …;
 • bakkerij-hotel-slagerij: voedselbehandeling, koken, bakken, serveren …;
 • nijverheidstechnieken : bouw, elektriciteit, grafische technieken, hout, metaal(bewerking), textiel …;
 • gezinstechnieken: verzorging, hygiëne, voedselbereiding, wooncultuur …;
 • nautische technieken : scheepvaart, zeemanschap, zeevaarttechnieken …
 • ....

Sport
in een aantal scholen kan je extra uren sport volgen in het 1ste jaar. 
Als je wil toegelaten worden tot een topsportschool, moet je wel een topsportstatuut bezitten. 
Hiervoor moet je voorgedragen worden door een sportclub en bovendien moet je een positief advies van de sportfederatie krijgen. 

Kunstgerichte vakken
scholen met kunstonderwijs kunnen kunstgerichte vakken aanbieden (bv. artistieke vorming, dans, .. ).

STEM?
Dit is de afkorting voor Science-Technology-Engineering-Mathematics. Sommige scholen leggen van in het eerste leerjaar A extra accenten op wetenschappen, wiskunde en technologisch gerichte vakken.
Dit noemt men vaak STEM. De exacte invulling verschilt per school.
Het accent op dergelijke vakken kan doorlopen in de hogere jaren.
Officieel is STEM geen aparte studierichting in de tweede of derde graad.

Scholen kunnen ook andere accenten leggen bij de invulling van het keuzegedeelte bv. taalsteun, ..

Wist je?:
Je mag wettelijk in 1A het hele schooljaar door veranderen van keuzegedeelte.
In de praktijk beperken de meeste scholen dit wel tot het begin van het tweede trimester.

 

Waar kan ik "1e Leerjaar A" volgen ?

Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:

 

 

Wat kan je behalen na "1e Leerjaar A" ? (OV 4 - G1)

Je behaalt één van de volgende oriëntatieattesten:

 • Een A-attest wanneer je GESLAAGD bent. De klassenraad kan je eventueel verplichte remediëring in het 2e leerjaar opleggen EN/OF je uitsluiten van één of meer basisopties of pakketten van basisopties in 2A of 2B.
 • Een C-attest wanneer je NIET GESLAAGD bent. Dit C-attest wordt alleen toegekend in uitzonderlijke gevallen.

Indien een school werkt volgens het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad, krijg je een attest van regelmatige lesbijwoning waarmee je wordt toegelaten tot het 2e leerjaar.

BuSO Opleidingsvorm 4 - 1e Leerjaar A  

Beschrijving van de richting "1e Leerjaar A" (OV 4 )

De meeste leerlingen uit het 6de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1ste leerjaar A. 
Je krijgt er les van verschillende leerkrachten. Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. In dit 1ste leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen.
Het tempo in de klas ligt hoger dan in de basisschool en er wordt van jou een grotere zelfstandigheid verwacht.
Welke school je ook kiest, minstens 27 lesuren zijn overal en voor iedereen hetzelfde; een beperkt aantal uren mag je zelf kiezen. 
De lessentabel omvat 32 lestijden per week en omvat 2 delen:

 • De Basisvorming (27/28u)
 • Het Keuzegedeelte (4/5u)

De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde. 
De vakken uit het keuzegedeelte kan je niet zomaar vrij kiezen.
Elke school biedt één of meerdere mogelijkheden aan waartussen jij vrij kan kiezen. 
Hoewel in theorie sprake is van één 1ste leerjaar A, kunnen scholen eigen accenten leggen.
Zo zijn er scholen die meer uren besteden aan sport, economie, wetenschappen…
Andere scholen geven les volgens een bepaalde pedagogische methode of vanuit een bepaalde religieuze achtergrond. 
Nog andere scholen voorzien meer leerstof om het jaar zwaarder te maken op theoretisch vlak, meestal als voorbereiding op het ASO. 
Vaak geven scholen hun aanbod in het 1ste leerjaar van de 1ste graad namen als de Moderne, de Latijnse, de Handel, de Technische, Sport, Kunst, … 
Dit vertelt iets over de vakken die gebundeld worden aangeboden.

Officieel heeft een eerste leerjaar A geen onderverdelingen. 
Om de informatie overzichtelijk voor te stellen, maakt Onderwijskiezer een onderverdeling in onderstaande keuzemodellen.
Let wel dat scholen de vrijheid hebben om andere benamingen dan deze te gebruiken en dat deze benamingen niet noodzakelijk voorkomen in de standaardlessentabellen van de verschillende onderwijsnetten:

Algemene vakken
dit wil zeggen dat de school kiest voor versterking van 'algemene' vakken als Nederlands, Frans, wetenschappelijk werk, wiskunde, ... 
Veel scholen noemen dit de Moderne. Scholen hebben de vrijheid om het aantal uren voor een vak te bepalen. Je wordt zo voorbereid op de basisoptie moderne wetenschappen in het 2de leerjaar.

De Latijnse of Klassieke studiën:
dit wil zeggen dat de school 2 tot 5 uren van het keuzegedeelte besteedt aan Latijn en eventueel een kennismaking met Grieks.
Je wordt zo voorbereid op latere keuzes met Latijn en/of Grieks, maar uiteraard blijven andere keuzes mogelijk.

Technische vakken
dit wil zeggen dat de school in het keuzegedeelte kiest voor vorming in techniek, eventueel met praktijkoefeningen. 
Je wordt zo voorbereid op meer technisch gerichte basisopties van het 2de leerjaar.
Het aanbod zal verschillen per school. In sommige scholen worden 4 of 5 lestijden aan dergelijke technische vakken besteed, maar het kunnen ook 2 of 3 lestijden zijn in combinatie met uren algemene vakken.
Hierbij enkele voorbeelden:

 • agrarische technieken: land- en tuinbouw, veeteelt, fruit- en groenteteelt …;
 • mode : kleding en mode;
 • handel: aankoop en verkoop, geldhandel, betaalsystemen, bankwezen …;
 • bakkerij-hotel-slagerij: voedselbehandeling, koken, bakken, serveren …;
 • nijverheidstechnieken : bouw, elektriciteit, grafische technieken, hout, metaal(bewerking), textiel …;
 • gezinstechnieken: verzorging, hygiëne, voedselbereiding, wooncultuur …;
 • nautische technieken : scheepvaart, zeemanschap, zeevaarttechnieken …
 • ....

Sport
in een aantal scholen kan je extra uren sport volgen in het 1ste jaar. 
Als je wil toegelaten worden tot een topsportschool, moet je wel een topsportstatuut bezitten. 
Hiervoor moet je voorgedragen worden door een sportclub en bovendien moet je een positief advies van de sportfederatie krijgen. 

Kunstgerichte vakken
scholen met kunstonderwijs kunnen kunstgerichte vakken aanbieden (bv. artistieke vorming, dans, .. ).

STEM?
Dit is de afkorting voor Science-Technology-Engineering-Mathematics. Sommige scholen leggen van in het eerste leerjaar A extra accenten op wetenschappen, wiskunde en technologisch gerichte vakken.
Dit noemt men vaak STEM. De exacte invulling verschilt per school.
Het accent op dergelijke vakken kan doorlopen in de hogere jaren.
Officieel is STEM geen aparte studierichting in de tweede of derde graad.

Scholen kunnen ook andere accenten leggen bij de invulling van het keuzegedeelte bv. taalsteun, ..

Wist je?:
Je mag wettelijk in 1A het hele schooljaar door veranderen van keuzegedeelte.
In de praktijk beperken de meeste scholen dit wel tot het begin van het tweede trimester.

Waar kan ik "1e Leerjaar A" volgen ? (OV 4 - G1)

  Toon alle scholen

Verfijn je zoekopdracht door één of meerdere filter(s) te selecteren.


Filteren op provincie:
Filteren op net
   
Filteren op methodeschool:
Filteren op eigenschap:
   
 

Wat kan je behalen na "1e Leerjaar A" ? (OV 4 - G1)

Je behaalt één van de volgende oriëntatieattesten:

 • Een A-attest wanneer je GESLAAGD bent. De klassenraad kan je eventueel verplichte remediëring in het 2e leerjaar opleggen EN/OF je uitsluiten van één of meer basisopties of pakketten van basisopties in 2A of 2B.
 • Een C-attest wanneer je NIET GESLAAGD bent. Dit C-attest wordt alleen toegekend in uitzonderlijke gevallen.

Indien een school werkt volgens het systeem van uitstel van de delibererende klassenraad tot het einde van een graad, krijg je een attest van regelmatige lesbijwoning waarmee je wordt toegelaten tot het 2e leerjaar.