Psychologie : Schoolpsychologie - Master

 

KU Leuven
Schoolpsychologie bereidt voor op de begeleiding van de ontwikkeling van kinderen en jongeren in een onderwijscontext.
De begeleiding betreft zowel de leer- en cognitieve ontwikkeling, als de psychosociale ontwikkeling.
Door preventie, diagnostiek, begeleiding van leerlingen, leerkrachten, ouders en school beogen schoolpsychologen het welbevinden en de talenten van alle kinderen maximale kansen te bieden.


LET WEL: Vanaf 2020-2021 zullen de huidige afstudeerrichtingen 'klinische en gezondheidspsychologie' en 'schoolpsychologie' samengaan in de nieuwe master 'klinische psychologie'.


Studiepunten

120

Psychologie : Schoolpsychologie - Master

 

KU Leuven
Schoolpsychologie bereidt voor op de begeleiding van de ontwikkeling van kinderen en jongeren in een onderwijscontext.
De begeleiding betreft zowel de leer- en cognitieve ontwikkeling, als de psychosociale ontwikkeling.
Door preventie, diagnostiek, begeleiding van leerlingen, leerkrachten, ouders en school beogen schoolpsychologen het welbevinden en de talenten van alle kinderen maximale kansen te bieden.


LET WEL: Vanaf 2020-2021 zullen de huidige afstudeerrichtingen 'klinische en gezondheidspsychologie' en 'schoolpsychologie' samengaan in de nieuwe master 'klinische psychologie'.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Psychologie 

Afstudeerrichting: Schoolpsychologie

Studieniveau: Master - HO

Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Psychologie: Schoolpsychologie

Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Schoolpsychologen werken ten eerste in diensten voor leerlingenbegeleiding buiten de school, en dan vooral bij Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
Ze ondersteunen hier leerlingen met leer- of gedragsproblemen, overleggen met leerkrachten en ouders, ze helpen jongeren met het maken van een studiekeuze of bij problemen die het leren bemoeilijken. Schoolpsychologen doen ook aan leerlingenbegeleiding op de scholen zelf.
Het belang van deze interne leerlingenbegeleiding neemt de laatste jaren almaar toe.
Je vindt school psychologen dan ook in scholen voor buitengewoon onderwijs of als zorgcoördinator in het basisonderwijs.
Anderen werken als interne begeleider in het secundair onderwijs of als studiebegeleider aan een hogeschool of universiteit.
Deze laatste functies worden soms gecombineerd met een opdracht als leerkracht of docent: in deze afstudeerrichting bestaat immers de mogelijkheid om het theoretisch deel van de lerarenopleiding te integreren.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen
Opleidingsadviseur
Opleidingscoördinator
Psycholoog

Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol

Gegevens bijgewerkt tot 17-10-2018

Psychologie : Schoolpsychologie - Master

 

KU Leuven
Schoolpsychologie bereidt voor op de begeleiding van de ontwikkeling van kinderen en jongeren in een onderwijscontext.
De begeleiding betreft zowel de leer- en cognitieve ontwikkeling, als de psychosociale ontwikkeling.
Door preventie, diagnostiek, begeleiding van leerlingen, leerkrachten, ouders en school beogen schoolpsychologen het welbevinden en de talenten van alle kinderen maximale kansen te bieden.


LET WEL: Vanaf 2020-2021 zullen de huidige afstudeerrichtingen 'klinische en gezondheidspsychologie' en 'schoolpsychologie' samengaan in de nieuwe master 'klinische psychologie'.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Psychologie 

Afstudeerrichting: Schoolpsychologie

Studieniveau: Master - HO

Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Psychologie: Schoolpsychologie

Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Schoolpsychologen werken ten eerste in diensten voor leerlingenbegeleiding buiten de school, en dan vooral bij Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
Ze ondersteunen hier leerlingen met leer- of gedragsproblemen, overleggen met leerkrachten en ouders, ze helpen jongeren met het maken van een studiekeuze of bij problemen die het leren bemoeilijken. Schoolpsychologen doen ook aan leerlingenbegeleiding op de scholen zelf.
Het belang van deze interne leerlingenbegeleiding neemt de laatste jaren almaar toe.
Je vindt school psychologen dan ook in scholen voor buitengewoon onderwijs of als zorgcoördinator in het basisonderwijs.
Anderen werken als interne begeleider in het secundair onderwijs of als studiebegeleider aan een hogeschool of universiteit.
Deze laatste functies worden soms gecombineerd met een opdracht als leerkracht of docent: in deze afstudeerrichting bestaat immers de mogelijkheid om het theoretisch deel van de lerarenopleiding te integreren.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Onderzoeker humane wetenschappen
Opleidingsadviseur
Opleidingscoördinator
Psycholoog

Higher education in Flanders: general information

Language admission requirements for higher education in Dutch

Dutch language levels explained

Language requirements


Instelling Taalniveau ITNA CNaVT Staats-
examen
Certificaat CVO Eigen Succesvol

Gegevens bijgewerkt tot 17-10-2018