Opleiding: Psychologie
Afstudeerrichting: Schoolpsychologie
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

KU Leuven
Schoolpsychologie bereidt voor op de begeleiding van de ontwikkeling van kinderen en jongeren in een onderwijscontext.
De begeleiding betreft zowel de leer- en cognitieve ontwikkeling, als de psychosociale ontwikkeling.
Door preventie, diagnostiek, begeleiding van leerlingen, leerkrachten, ouders en school beogen schoolpsychologen het welbevinden en de talenten van alle kinderen maximale kansen te bieden.


LET WEL: Vanaf 2020-2021 zullen de huidige afstudeerrichtingen \'Klinische en gezondheidspsychologie\' en \'Schoolpsychologie\' samengaan in de nieuwe afstudeerrichtingen \'Klinische psychologie volwassenen en ouderen\' en \'Klinische psychologie kinderen en jongeren\'.

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Schoolpsychologen werken ten eerste in diensten voor leerlingenbegeleiding buiten de school, en dan vooral bij Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
Ze ondersteunen hier leerlingen met leer- of gedragsproblemen, overleggen met leerkrachten en ouders, ze helpen jongeren met het maken van een studiekeuze of bij problemen die het leren bemoeilijken. Schoolpsychologen doen ook aan leerlingenbegeleiding op de scholen zelf.
Het belang van deze interne leerlingenbegeleiding neemt de laatste jaren almaar toe.
Je vindt school psychologen dan ook in scholen voor buitengewoon onderwijs of als zorgcoördinator in het basisonderwijs.
Anderen werken als interne begeleider in het secundair onderwijs of als studiebegeleider aan een hogeschool of universiteit.
Deze laatste functies worden soms gecombineerd met een opdracht als leerkracht of docent: in deze afstudeerrichting bestaat immers de mogelijkheid om het theoretisch deel van de lerarenopleiding te integreren.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Cultural Anthropology and Development Studies (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 24-04-2019

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.