Creatieve therapie - Bachelor-na-bachelor

 

Algemene info


Arteveldehogeschool:
denk.
Creatieve therapie is een therapeutische opleiding, gericht op hulpverlening aan mensen die psychisch lijden. Doorheen je vorming leer je de menselijke existentie als onderwerp te beschouwen en te bestuderen. Daarbij hanteer je de lacaniaanse psychoanalyse als oriënterend kader.
doe.
Tijdens de opleiding staan twee vragen centraal: ‘Vanuit welke visie op psychisch lijden, klachten en symptomen wordt de opleiding georganiseerd?’ en ‘Welke gevolgen heeft die visie op de relatie tussen hulpvrager, hulpverlener en medium?’ Daar ga je al doende mee aan de slag.
word.
Als student bots je onvermijdelijk op je eigen werkpunten. Met behulp van het medium dat je hebt gekozen, schaaf je die bij. Zo groei je als hulpverlener én als persoon. Gaandeweg evolueer je tot een creatief therapeut, die zelf buiten de lijntjes van therapie kan kleuren om cliënten te begeleiden.
De vier media worden per twee telkens om de 2 jaar aangeboden (indien er voldoende inschrijvingen zijn):
2018-2019: danstherapie en muziektherapie
2019-2020: beeldende therapie en dramatherapie
Als je kiest voor beeldende therapie of dramatherapie, kan je in 2018-2019 alvast inschrijven voor de algemene vakken.
Het voorbereidingsprogramma bedraagt 28 studiepunten (SP) en wordt over 1 academiejaar gespreid.


PXL:
De opleiding is een programma van 60 studiepunten gespreid over 2 academiejaren.
Op deze wijze is de combinatie werken en studeren beter mogelijk.
In het eerste academiejaar richt het programma zich op het referentiekader waarbij een keuzeoptie is ingebouwd gericht op een vooropleiding in de Beeldende kunsten of een vooropleiding in de Gezondheidszorg of Sociaal-agogisch werk.
In het tweede academiejaar richt het programma zich op de gespecialiseerde toepassing.
De colleges en practica worden aangevuld met het volgen van enkele bijscholingen, tentoonstellingen en studiebezoeken.
De opleiding is opgebouwd volgens recente onderwijsconcepten en wordt ondersteund door creatief therapeuten uit het werkveld. Overzicht van de opleidingsonderdelen: • Kunsttheorie binnen de creatieve therapie

 • Psychotherapeutische begeleiding binnen de creatieve therapie

 • Beeldende therapie

 • Atelier

 • Beroepspraktijk / stage


Studiepunten

60

Creatieve therapie - Bachelor-na-bachelor

 

Algemene info


Arteveldehogeschool:
denk.
Creatieve therapie is een therapeutische opleiding, gericht op hulpverlening aan mensen die psychisch lijden. Doorheen je vorming leer je de menselijke existentie als onderwerp te beschouwen en te bestuderen. Daarbij hanteer je de lacaniaanse psychoanalyse als oriënterend kader.
doe.
Tijdens de opleiding staan twee vragen centraal: ‘Vanuit welke visie op psychisch lijden, klachten en symptomen wordt de opleiding georganiseerd?’ en ‘Welke gevolgen heeft die visie op de relatie tussen hulpvrager, hulpverlener en medium?’ Daar ga je al doende mee aan de slag.
word.
Als student bots je onvermijdelijk op je eigen werkpunten. Met behulp van het medium dat je hebt gekozen, schaaf je die bij. Zo groei je als hulpverlener én als persoon. Gaandeweg evolueer je tot een creatief therapeut, die zelf buiten de lijntjes van therapie kan kleuren om cliënten te begeleiden.
De vier media worden per twee telkens om de 2 jaar aangeboden (indien er voldoende inschrijvingen zijn):
2018-2019: danstherapie en muziektherapie
2019-2020: beeldende therapie en dramatherapie
Als je kiest voor beeldende therapie of dramatherapie, kan je in 2018-2019 alvast inschrijven voor de algemene vakken.
Het voorbereidingsprogramma bedraagt 28 studiepunten (SP) en wordt over 1 academiejaar gespreid.


PXL:
De opleiding is een programma van 60 studiepunten gespreid over 2 academiejaren.
Op deze wijze is de combinatie werken en studeren beter mogelijk.
In het eerste academiejaar richt het programma zich op het referentiekader waarbij een keuzeoptie is ingebouwd gericht op een vooropleiding in de Beeldende kunsten of een vooropleiding in de Gezondheidszorg of Sociaal-agogisch werk.
In het tweede academiejaar richt het programma zich op de gespecialiseerde toepassing.
De colleges en practica worden aangevuld met het volgen van enkele bijscholingen, tentoonstellingen en studiebezoeken.
De opleiding is opgebouwd volgens recente onderwijsconcepten en wordt ondersteund door creatief therapeuten uit het werkveld. Overzicht van de opleidingsonderdelen: • Kunsttheorie binnen de creatieve therapie

 • Psychotherapeutische begeleiding binnen de creatieve therapie

 • Beeldende therapie

 • Atelier

 • Beroepspraktijk / stage


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden verschillen per hogeschool.
Arteveldehogeschool:
Om de bachelor-na-bacheloropleiding te kunnen starten, moeten alle kandidaat-studenten eerst een instroomprocedure doorlopen. Je definitieve inschrijving is afhankelijk van het resultaat van die instroomprocedure. Daarna volg je het voortraject. Dat bestaat uit maximaal 28 studiepunten en is gespreid over één academiejaar. Vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties of competenties zijn mogelijk.
DIPLOMAVEREISTEN
Je kan de instroomprocedure en het voortraject volgen als je in het bezit bent van een bachelor- of masterdiploma van een universiteit uit een van de volgende studiegebieden: • geneeskunde

 • lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

 • psychologie en pedagogische wetenschappen

 • sociale gezondheidswetenschappen

 • kunstwetenschappen

 • wijsbegeerte en moraalwetenschappen


Of als je een bachelor- of masterdiploma behaald hebt aan een hogeschool in een van de volgende studiegebieden: • gezondheidszorg

 • onderwijs

 • sociaal-agogisch werk

 • audiovisuele en beeldende kunst (keuzetraject beeldende therapie)

 • muziek en dramatische kunst (keuzetrajecten muziektherapie of dramatherapie)

 • muziek en podiumkunsten/hedendaagse dans (keuzetraject danstherapie)


Ergotherapeuten kunnen in principe rechtstreeks met de bachelor-na-bacheloropleiding starten, na het doorlopen van de instroomprocedure. Toch raden wij ook hen sterk aan het voortraject (deels) te volgen.


PXL
Afgestudeerden van de Bachelor in de Ergotherapie hebben rechtstreeks toegang tot de bachelor-na-bacheloropleiding Creatieve therapie.
Afgestudeerden van de volgende professioneel of academisch gerichte bacheloropleidingen in de studiegebieden gezondheidszorg, onderwijs, sociaal-agogisch werk of beeldende kunsten, bij voorkeur: • Bachelor / Master in de Beeldende kunsten

 • Bachelor / Master in de Psychologie

 • Bachelor / Master in de Kunstwetenschappen

 • Bachelor in de Verpleegkunde (psychiatrisch)

 • Bachelor in het Onderwijs

 • Bachelor in het Sociaal werk

 • Bachelor in de Orthopedagogie.


Afgestudeerden uit andere studiegebieden kunnen eveneens toegelaten worden tot het voortraject van de opleiding op basis van hun persoonlijk profiel.
Voorafgaand aan de inschrijving wordt een opleidingsadviesgesprek georganiseerd tijdens een opleidingsadviesdag.
Tijdens dit opleidingsadviesgesprek wordt gepeild naar de kennis van de sector, kennis van het beroep, inschatting van de vereiste instapcompetenties, relevante beroepservaringen, relevante opleidings- en vormingsachtergrond en motivatie.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet minimaal een bachelordiploma hebben.
De onderwijsinstellingen kunnen de toelating beperken tot de afgestudeerden van een specifieke bachelor- of masteroropleiding. 

Als jouw bachelor geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.
De inhoud en studieomvang van deze voorbereidingsprogramma's wordt bepaald door de instelling. 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Creatieve therapie 

Studieniveau: Bachelor-na-bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Sociaal dienstbetoon,

Instellingen

Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt
011 77 55 00    


Voetweg 66  9000 Gent
09 234 70 00    


Beroepsuitwegen

Creatief therapeuten gaan aan de slag binnen een breed scala aan werkvelden. Je kan terecht in de intramurale gezondheidszorg, de semi- en extramurale gezondheidszorg en bij instellingen voor mensen met een mentale en/of fysieke beperking.
Bij orthopedagogische instellingen zien ze je eveneens graag komen: in het buitengewoon onderwijs en de bijzondere jeugdzorg bijvoorbeeld. Ook welzijnswerk is een optie. Of verkies je een job bij een justitiële instelling?
Je kan natuurlijk ook aan de slag als zelfstandig creatief therapeut.
Mogelijke beroepen: Muziektherapeut, Dramatherapeut, Danstherapeut, Beeldende therapeut

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Ergotherapeut(e)


Gegevens bijgewerkt tot 10-10-2018

Creatieve therapie - Bachelor-na-bachelor

 

Algemene info


Arteveldehogeschool:
denk.
Creatieve therapie is een therapeutische opleiding, gericht op hulpverlening aan mensen die psychisch lijden. Doorheen je vorming leer je de menselijke existentie als onderwerp te beschouwen en te bestuderen. Daarbij hanteer je de lacaniaanse psychoanalyse als oriënterend kader.
doe.
Tijdens de opleiding staan twee vragen centraal: ‘Vanuit welke visie op psychisch lijden, klachten en symptomen wordt de opleiding georganiseerd?’ en ‘Welke gevolgen heeft die visie op de relatie tussen hulpvrager, hulpverlener en medium?’ Daar ga je al doende mee aan de slag.
word.
Als student bots je onvermijdelijk op je eigen werkpunten. Met behulp van het medium dat je hebt gekozen, schaaf je die bij. Zo groei je als hulpverlener én als persoon. Gaandeweg evolueer je tot een creatief therapeut, die zelf buiten de lijntjes van therapie kan kleuren om cliënten te begeleiden.
De vier media worden per twee telkens om de 2 jaar aangeboden (indien er voldoende inschrijvingen zijn):
2018-2019: danstherapie en muziektherapie
2019-2020: beeldende therapie en dramatherapie
Als je kiest voor beeldende therapie of dramatherapie, kan je in 2018-2019 alvast inschrijven voor de algemene vakken.
Het voorbereidingsprogramma bedraagt 28 studiepunten (SP) en wordt over 1 academiejaar gespreid.


PXL:
De opleiding is een programma van 60 studiepunten gespreid over 2 academiejaren.
Op deze wijze is de combinatie werken en studeren beter mogelijk.
In het eerste academiejaar richt het programma zich op het referentiekader waarbij een keuzeoptie is ingebouwd gericht op een vooropleiding in de Beeldende kunsten of een vooropleiding in de Gezondheidszorg of Sociaal-agogisch werk.
In het tweede academiejaar richt het programma zich op de gespecialiseerde toepassing.
De colleges en practica worden aangevuld met het volgen van enkele bijscholingen, tentoonstellingen en studiebezoeken.
De opleiding is opgebouwd volgens recente onderwijsconcepten en wordt ondersteund door creatief therapeuten uit het werkveld. Overzicht van de opleidingsonderdelen: • Kunsttheorie binnen de creatieve therapie

 • Psychotherapeutische begeleiding binnen de creatieve therapie

 • Beeldende therapie

 • Atelier

 • Beroepspraktijk / stage


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

De toelatingsvoorwaarden verschillen per hogeschool.
Arteveldehogeschool:
Om de bachelor-na-bacheloropleiding te kunnen starten, moeten alle kandidaat-studenten eerst een instroomprocedure doorlopen. Je definitieve inschrijving is afhankelijk van het resultaat van die instroomprocedure. Daarna volg je het voortraject. Dat bestaat uit maximaal 28 studiepunten en is gespreid over één academiejaar. Vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties of competenties zijn mogelijk.
DIPLOMAVEREISTEN
Je kan de instroomprocedure en het voortraject volgen als je in het bezit bent van een bachelor- of masterdiploma van een universiteit uit een van de volgende studiegebieden: • geneeskunde

 • lichamelijke opvoeding, revalidatiewetenschappen en kinesitherapie

 • psychologie en pedagogische wetenschappen

 • sociale gezondheidswetenschappen

 • kunstwetenschappen

 • wijsbegeerte en moraalwetenschappen


Of als je een bachelor- of masterdiploma behaald hebt aan een hogeschool in een van de volgende studiegebieden: • gezondheidszorg

 • onderwijs

 • sociaal-agogisch werk

 • audiovisuele en beeldende kunst (keuzetraject beeldende therapie)

 • muziek en dramatische kunst (keuzetrajecten muziektherapie of dramatherapie)

 • muziek en podiumkunsten/hedendaagse dans (keuzetraject danstherapie)


Ergotherapeuten kunnen in principe rechtstreeks met de bachelor-na-bacheloropleiding starten, na het doorlopen van de instroomprocedure. Toch raden wij ook hen sterk aan het voortraject (deels) te volgen.


PXL
Afgestudeerden van de Bachelor in de Ergotherapie hebben rechtstreeks toegang tot de bachelor-na-bacheloropleiding Creatieve therapie.
Afgestudeerden van de volgende professioneel of academisch gerichte bacheloropleidingen in de studiegebieden gezondheidszorg, onderwijs, sociaal-agogisch werk of beeldende kunsten, bij voorkeur: • Bachelor / Master in de Beeldende kunsten

 • Bachelor / Master in de Psychologie

 • Bachelor / Master in de Kunstwetenschappen

 • Bachelor in de Verpleegkunde (psychiatrisch)

 • Bachelor in het Onderwijs

 • Bachelor in het Sociaal werk

 • Bachelor in de Orthopedagogie.


Afgestudeerden uit andere studiegebieden kunnen eveneens toegelaten worden tot het voortraject van de opleiding op basis van hun persoonlijk profiel.
Voorafgaand aan de inschrijving wordt een opleidingsadviesgesprek georganiseerd tijdens een opleidingsadviesdag.
Tijdens dit opleidingsadviesgesprek wordt gepeild naar de kennis van de sector, kennis van het beroep, inschatting van de vereiste instapcompetenties, relevante beroepservaringen, relevante opleidings- en vormingsachtergrond en motivatie.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet minimaal een bachelordiploma hebben.
De onderwijsinstellingen kunnen de toelating beperken tot de afgestudeerden van een specifieke bachelor- of masteroropleiding. 

Als jouw bachelor geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.
De inhoud en studieomvang van deze voorbereidingsprogramma's wordt bepaald door de instelling. 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Creatieve therapie 

Studieniveau: Bachelor-na-bachelor - HO

Studiegebied: Gezondheidszorg

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Sociaal dienstbetoon,

Instellingen

Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt
011 77 55 00    


Voetweg 66  9000 Gent
09 234 70 00    


Beroepsuitwegen

Creatief therapeuten gaan aan de slag binnen een breed scala aan werkvelden. Je kan terecht in de intramurale gezondheidszorg, de semi- en extramurale gezondheidszorg en bij instellingen voor mensen met een mentale en/of fysieke beperking.
Bij orthopedagogische instellingen zien ze je eveneens graag komen: in het buitengewoon onderwijs en de bijzondere jeugdzorg bijvoorbeeld. Ook welzijnswerk is een optie. Of verkies je een job bij een justitiële instelling?
Je kan natuurlijk ook aan de slag als zelfstandig creatief therapeut.
Mogelijke beroepen: Muziektherapeut, Dramatherapeut, Danstherapeut, Beeldende therapeut

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Ergotherapeut(e)


Gegevens bijgewerkt tot 10-10-2018