Pedagogische wetenschappen : Orthopedagogiek - Master

 

KU Leuven


Studiepunten

120

Pedagogische wetenschappen : Orthopedagogiek - Master

Algemene info

KU Leuven


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Pedagogische wetenschappen 

Afstudeerrichting: Orthopedagogiek

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een lerarenopleiding

Na een masteropleiding kan je via een verkorte educatieve masteropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een universiteit. Meer info.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

KU Leuven

Starten in februari

Instellingen

  
Oude Markt 13  3000 Leuven

Beroepsuitwegen

anuit de afstudeerrichting orthopedagogiek bestaat het ruime werkveld uit diverse vormen van bijzondere ondersteuning van mensen: de zorg voor personen met een handicap, het buitengewoon onderwijs, diensten voor begeleid wonen, bijzondere jeugdzorg, onthaaltehuizen, opvangcentra voor jongeren ... Als orthopedagoog sta je in voor de diagnostiek van kinderen en jeugdigen in probleemsituaties.
Je bent betrokken bij het voorlichten, adviseren en begeleiden van ouders en (beroeps) opvoeders, en je staat zelf in voor de uitvoering van een aantal orthopedagogische behandelingen. Binnen de orthopedagogiek zijn verschillende werkterreinen te onderscheiden.
Orthopedagogen werken in de (geestelijke) gezondheidszorg, zowel in de ambulante als (semi-)residentiële gezondheidszorg, bv. kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen.
Ook zijn orthopedagogen werkzaam in de gehandicaptenzorg: in revalidatiecentra, activiteitencentra, instellingen voor gehandicapten, dagverblijven voor kinderen en ouderen.
Anderen verrichten taken op het gebied van leerlingenbegeleiding, ondersteuning van leerkrachten, schoolteams en schoolbegeleidingsdiensten, zowel ten aanzien van scholen voor buitengewoon onderwijs als van scholen voor gewoon onderwijs.
Tevens zijn er orthopedagogen werkzaam binnen de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. Zij zijn o.a. verbonden aan (gezins) voogdij-instellingen, ambulante en residentiële behandelingseenheden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Beleidsdeskundige
Coördinator sociocultureel werk
Human recources manager
Leidinggevende onderwijsinstelling ( knelpuntberoep)
Onderzoeker humane wetenschappen
Opleider volwassenen
Opleidingsadviseur
Opleidingsbegeleider
Opleidingsco�rdinator
Pedagoog
Sociocultureel werker
Zorgleerkracht- Zorgcoördinator


Gegevens bijgewerkt tot 30-01-2024

Pedagogische wetenschappen : Orthopedagogiek - Master

Algemene info

KU Leuven


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Pedagogische wetenschappen 

Afstudeerrichting: Orthopedagogiek

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Pedagogische wetenschappen: Orthopedagogiek
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een lerarenopleiding

Na een masteropleiding kan je via een verkorte educatieve masteropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een universiteit. Meer info.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

KU Leuven

Starten in februari

Instellingen

  
Oude Markt 13  3000 Leuven

Beroepsuitwegen

anuit de afstudeerrichting orthopedagogiek bestaat het ruime werkveld uit diverse vormen van bijzondere ondersteuning van mensen: de zorg voor personen met een handicap, het buitengewoon onderwijs, diensten voor begeleid wonen, bijzondere jeugdzorg, onthaaltehuizen, opvangcentra voor jongeren ... Als orthopedagoog sta je in voor de diagnostiek van kinderen en jeugdigen in probleemsituaties.
Je bent betrokken bij het voorlichten, adviseren en begeleiden van ouders en (beroeps) opvoeders, en je staat zelf in voor de uitvoering van een aantal orthopedagogische behandelingen. Binnen de orthopedagogiek zijn verschillende werkterreinen te onderscheiden.
Orthopedagogen werken in de (geestelijke) gezondheidszorg, zowel in de ambulante als (semi-)residentiële gezondheidszorg, bv. kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen.
Ook zijn orthopedagogen werkzaam in de gehandicaptenzorg: in revalidatiecentra, activiteitencentra, instellingen voor gehandicapten, dagverblijven voor kinderen en ouderen.
Anderen verrichten taken op het gebied van leerlingenbegeleiding, ondersteuning van leerkrachten, schoolteams en schoolbegeleidingsdiensten, zowel ten aanzien van scholen voor buitengewoon onderwijs als van scholen voor gewoon onderwijs.
Tevens zijn er orthopedagogen werkzaam binnen de jeugdhulpverlening en jeugdbescherming. Zij zijn o.a. verbonden aan (gezins) voogdij-instellingen, ambulante en residentiële behandelingseenheden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Beleidsdeskundige
Coördinator sociocultureel werk
Human recources manager
Leidinggevende onderwijsinstelling ( knelpuntberoep)
Onderzoeker humane wetenschappen
Opleider volwassenen
Opleidingsadviseur
Opleidingsbegeleider
Opleidingsco�rdinator
Pedagoog
Sociocultureel werker
Zorgleerkracht- Zorgcoördinator


Gegevens bijgewerkt tot 30-01-2024