Agogische wetenschappen - Master

 

In de masterfase maak je een masterproef waarbij je een bepaalde onderzoeksproblematiek onder handen neemt. Deze masterproef vormt de hoofdbrok van je masterjaar.
Naast een verplicht gemeenschappelijk pakket (18 SP) kies je één van de vier aangeboden profielen (elk 27 SP) en maak je een masterproef (15 SP).
- Profiel Culturele agogiek:
het profiel Culturele agogiek vertrekt steeds vanuit de culturele actualiteit, maar gaat ook vraagstukken omtrent de positie van cultuur in de ruimere tijdsbesteding en de mate van cultuurdeelname bij uitgesloten groepen niet uit de weg.
- Profiel Vrijetijdsagogiek:
het profiel Vrijetijdsagogiek concentreert zich op vragen omtrent vrije tijd en tijdsbesteding en incorporeert hierin cultureel en sociaal geïnspireerde onderwerpen zoals de betekenis van cultuurparticipatie in de ruimere tijdsbesteding en de verschillen in beschikbare vrije tijd tussen werkenden en niet-werkenden en de gevolgen daarvan.
- Profiel Sociale agogiek:
het profiel Sociale agogiek baseert zich op de andere domeinen, cultuur en vrije tijd en bestudeert van hieruit verschillende sociale problematieken zoals ongelijke toegang en structurele uitsluiting.
- Profiel Onderwijsagogiek:
het profiel Onderwijsagogiek behandelt het onderwijs, het levenslang leren en het adequaat onderwijzen van jongeren en volwassenen (analfabetisme, kansarmen, vluchtelingen, asielzoekers, werknemers, ...).
Info VUB


Studiepunten

60

Agogische wetenschappen - Master

In de masterfase maak je een masterproef waarbij je een bepaalde onderzoeksproblematiek onder handen neemt. Deze masterproef vormt de hoofdbrok van je masterjaar.
Naast een verplicht gemeenschappelijk pakket (18 SP) kies je één van de vier aangeboden profielen (elk 27 SP) en maak je een masterproef (15 SP).
- Profiel Culturele agogiek:
het profiel Culturele agogiek vertrekt steeds vanuit de culturele actualiteit, maar gaat ook vraagstukken omtrent de positie van cultuur in de ruimere tijdsbesteding en de mate van cultuurdeelname bij uitgesloten groepen niet uit de weg.
- Profiel Vrijetijdsagogiek:
het profiel Vrijetijdsagogiek concentreert zich op vragen omtrent vrije tijd en tijdsbesteding en incorporeert hierin cultureel en sociaal geïnspireerde onderwerpen zoals de betekenis van cultuurparticipatie in de ruimere tijdsbesteding en de verschillen in beschikbare vrije tijd tussen werkenden en niet-werkenden en de gevolgen daarvan.
- Profiel Sociale agogiek:
het profiel Sociale agogiek baseert zich op de andere domeinen, cultuur en vrije tijd en bestudeert van hieruit verschillende sociale problematieken zoals ongelijke toegang en structurele uitsluiting.
- Profiel Onderwijsagogiek:
het profiel Onderwijsagogiek behandelt het onderwijs, het levenslang leren en het adequaat onderwijzen van jongeren en volwassenen (analfabetisme, kansarmen, vluchtelingen, asielzoekers, werknemers, ...).
Info VUB


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Agogische wetenschappen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Beroepsuitwegen

Als agoog heb je een zeer grondige kennis van de beleidscontouren en kan je in minstens een van de werkdomeinen de implicaties en effecten van het beleid duiden.
Je hebt inzicht in de specifieke en actuele situatie van specifieke doelgroepen en bent in staat om in te grijpen vanuit een breed maatschappelijke en inclusieve visie.
- De cultureel agoog is onderlegd in het inschakelen van aspecten van cultuur en kunst als veranderkundig educatief middel.
- De vormingsdeskundige agoog kan rollen opnemen als ontwerper, adviseur, begeleider en beoordelaar van vormingssituaties voor volwassenen en in het informeel leren.
- De vrijetijdsagogoog is in staat om op een wetenschappelijke en autonome wijze een analyse te maken en een eigen beleidsrelevante visie te ontwikkelen.
- De sociaal agoog integreert educatieve en integratieve methodieken in zijn werk.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Coördinator sociocultureel werk
Cultuurfunctionaris
Onderzoeker humane wetenschappen
Opleidingsadviseur
Opleidingsbegeleider
Opleidingscoördinator


Gegevens bijgewerkt tot 03-02-2017

Agogische wetenschappen - Master

In de masterfase maak je een masterproef waarbij je een bepaalde onderzoeksproblematiek onder handen neemt. Deze masterproef vormt de hoofdbrok van je masterjaar.
Naast een verplicht gemeenschappelijk pakket (18 SP) kies je één van de vier aangeboden profielen (elk 27 SP) en maak je een masterproef (15 SP).
- Profiel Culturele agogiek:
het profiel Culturele agogiek vertrekt steeds vanuit de culturele actualiteit, maar gaat ook vraagstukken omtrent de positie van cultuur in de ruimere tijdsbesteding en de mate van cultuurdeelname bij uitgesloten groepen niet uit de weg.
- Profiel Vrijetijdsagogiek:
het profiel Vrijetijdsagogiek concentreert zich op vragen omtrent vrije tijd en tijdsbesteding en incorporeert hierin cultureel en sociaal geïnspireerde onderwerpen zoals de betekenis van cultuurparticipatie in de ruimere tijdsbesteding en de verschillen in beschikbare vrije tijd tussen werkenden en niet-werkenden en de gevolgen daarvan.
- Profiel Sociale agogiek:
het profiel Sociale agogiek baseert zich op de andere domeinen, cultuur en vrije tijd en bestudeert van hieruit verschillende sociale problematieken zoals ongelijke toegang en structurele uitsluiting.
- Profiel Onderwijsagogiek:
het profiel Onderwijsagogiek behandelt het onderwijs, het levenslang leren en het adequaat onderwijzen van jongeren en volwassenen (analfabetisme, kansarmen, vluchtelingen, asielzoekers, werknemers, ...).
Info VUB


Studiepunten

60

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Agogische wetenschappen 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Science

Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:


Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene
02 629 20 10    


Beroepsuitwegen

Als agoog heb je een zeer grondige kennis van de beleidscontouren en kan je in minstens een van de werkdomeinen de implicaties en effecten van het beleid duiden.
Je hebt inzicht in de specifieke en actuele situatie van specifieke doelgroepen en bent in staat om in te grijpen vanuit een breed maatschappelijke en inclusieve visie.
- De cultureel agoog is onderlegd in het inschakelen van aspecten van cultuur en kunst als veranderkundig educatief middel.
- De vormingsdeskundige agoog kan rollen opnemen als ontwerper, adviseur, begeleider en beoordelaar van vormingssituaties voor volwassenen en in het informeel leren.
- De vrijetijdsagogoog is in staat om op een wetenschappelijke en autonome wijze een analyse te maken en een eigen beleidsrelevante visie te ontwikkelen.
- De sociaal agoog integreert educatieve en integratieve methodieken in zijn werk.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Coördinator sociocultureel werk
Cultuurfunctionaris
Onderzoeker humane wetenschappen
Opleidingsadviseur
Opleidingsbegeleider
Opleidingscoördinator


Gegevens bijgewerkt tot 03-02-2017