Opleiding: Agogische wetenschappen
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Psychologie en Pedagogische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Gedragswetenschappen, Opvoedkunde, Psychologie, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

In de masterfase maak je een masterproef waarbij je een bepaalde onderzoeksproblematiek onder handen neemt. Deze masterproef vormt de hoofdbrok van je masterjaar.
Naast een verplicht gemeenschappelijk pakket (18 SP) kies je één van de vier aangeboden profielen (elk 27 SP) en maak je een masterproef (15 SP).
- Profiel Culturele agogiek:
het profiel Culturele agogiek vertrekt steeds vanuit de culturele actualiteit, maar gaat ook vraagstukken omtrent de positie van cultuur in de ruimere tijdsbesteding en de mate van cultuurdeelname bij uitgesloten groepen niet uit de weg.
- Profiel Vrijetijdsagogiek:
het profiel Vrijetijdsagogiek concentreert zich op vragen omtrent vrije tijd en tijdsbesteding en incorporeert hierin cultureel en sociaal geïnspireerde onderwerpen zoals de betekenis van cultuurparticipatie in de ruimere tijdsbesteding en de verschillen in beschikbare vrije tijd tussen werkenden en niet-werkenden en de gevolgen daarvan.
- Profiel Sociale agogiek:
het profiel Sociale agogiek baseert zich op de andere domeinen, cultuur en vrije tijd en bestudeert van hieruit verschillende sociale problematieken zoals ongelijke toegang en structurele uitsluiting.
- Profiel Onderwijsagogiek:
het profiel Onderwijsagogiek behandelt het onderwijs, het levenslang leren en het adequaat onderwijzen van jongeren en volwassenen (analfabetisme, kansarmen, vluchtelingen, asielzoekers, werknemers, ...).
Info VUB

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Als agoog heb je een zeer grondige kennis van de beleidscontouren en kan je in minstens een van de werkdomeinen de implicaties en effecten van het beleid duiden.
Je hebt inzicht in de specifieke en actuele situatie van specifieke doelgroepen en bent in staat om in te grijpen vanuit een breed maatschappelijke en inclusieve visie.
- De cultureel agoog is onderlegd in het inschakelen van aspecten van cultuur en kunst als veranderkundig educatief middel.
- De vormingsdeskundige agoog kan rollen opnemen als ontwerper, adviseur, begeleider en beoordelaar van vormingssituaties voor volwassenen en in het informeel leren.
- De vrijetijdsagogoog is in staat om op een wetenschappelijke en autonome wijze een analyse te maken en een eigen beleidsrelevante visie te ontwikkelen.
- De sociaal agoog integreert educatieve en integratieve methodieken in zijn werk.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Cultural Anthropology and Development Studies (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
 
Gegevens bijgewerkt tot 03-02-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.