Rechten - Master

 

KU Leuven:
Binnen de afstudeerrichting rechten kies je, naast een aantal verplichte opleidingsonderdelen, via een major (4 opleidingsonderdelen) en een minor (3 opleidingsonderdelen) voor de verdere uitdieping binnen twee rechtsdomeinen.
Je hebt de keuze uit: privaatrecht, publiekrecht, strafrecht, sociaal recht, economisch recht, fiscaal recht en internationaal en Europees recht.
Je vult je programma aan met keuzeopleidingsonderdelen.
Het aantal opleidingsonderdelen waaruit je kunt kiezen, is zo groot dat je het best een kijkje neemt op de website voor het precieze aanbod.
In de masterproef leer je zelfstandig een probleem juridisch te conceptualiseren, juridisch onderbouwde stellingen in te nemen en te verdedigen.

UGent:
Het masterprogramma is zeer flexibel.
Vooreerst zijn er zes algemene vakken , Praktische oefeningen inbegrepen.
Daarnaast kies je uit een lijst voor 42 studiepunten Grondige Studies en voor 20 studiepunten Bijzondere Studies.
Je krijgt vooral in het raam van een grondige studie de mogelijkheid om juridische problemen te analyseren en hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren. 
De colleges van die opleidingsonderdelen zijn meestal zeer interactief en vormen een perfecte voorbereiding op de latere beroepspraktijk.
Vaak is er geen 'klassiek' examen aan het einde van het semester of het academiejaar maar worden niet-periodegebonden evaluaties georganiseerd.
Je legt ook nog een masterproef af.

Universiteit Antwerpen:
Het masterprogramma van de rechten bestaat uit:


-          zeven verplichte opleidingsonderdelen;
-          één opleidingsonderdeel van het type grondslagen en hulpwetenschappen naar keuze;
-          drie semestermodules;
-          de meesterproef.


Je kan kiezen uit acht modules.
Er zijn zeven modules in verschillende rechtsdomeinen: • burgerlijk recht;

 • fiscaal recht;

 • internationaal en Europees recht;

 • ondernemingsrecht;

 • publiekrecht;

 • rechtshandhaving;

 • sociaal recht.


Daarnaast is er een achtste module internationale mobiliteit.
Via deze module kan je een deel van je opleiding vervolmaken aan een buitenlandse universiteit.
De semestermodules maken het je mogelijk om een studieprogramma op maat samen te stellen.
Je kan opteren voor
- een doorgedreven algemene vorming in het recht,
- een major-minorprogramma 
- of een specialisatie.


Studiepunten

120

Rechten - Master

KU Leuven:
Binnen de afstudeerrichting rechten kies je, naast een aantal verplichte opleidingsonderdelen, via een major (4 opleidingsonderdelen) en een minor (3 opleidingsonderdelen) voor de verdere uitdieping binnen twee rechtsdomeinen.
Je hebt de keuze uit: privaatrecht, publiekrecht, strafrecht, sociaal recht, economisch recht, fiscaal recht en internationaal en Europees recht.
Je vult je programma aan met keuzeopleidingsonderdelen.
Het aantal opleidingsonderdelen waaruit je kunt kiezen, is zo groot dat je het best een kijkje neemt op de website voor het precieze aanbod.
In de masterproef leer je zelfstandig een probleem juridisch te conceptualiseren, juridisch onderbouwde stellingen in te nemen en te verdedigen.

UGent:
Het masterprogramma is zeer flexibel.
Vooreerst zijn er zes algemene vakken , Praktische oefeningen inbegrepen.
Daarnaast kies je uit een lijst voor 42 studiepunten Grondige Studies en voor 20 studiepunten Bijzondere Studies.
Je krijgt vooral in het raam van een grondige studie de mogelijkheid om juridische problemen te analyseren en hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren. 
De colleges van die opleidingsonderdelen zijn meestal zeer interactief en vormen een perfecte voorbereiding op de latere beroepspraktijk.
Vaak is er geen 'klassiek' examen aan het einde van het semester of het academiejaar maar worden niet-periodegebonden evaluaties georganiseerd.
Je legt ook nog een masterproef af.

Universiteit Antwerpen:
Het masterprogramma van de rechten bestaat uit:


-          zeven verplichte opleidingsonderdelen;
-          één opleidingsonderdeel van het type grondslagen en hulpwetenschappen naar keuze;
-          drie semestermodules;
-          de meesterproef.


Je kan kiezen uit acht modules.
Er zijn zeven modules in verschillende rechtsdomeinen: • burgerlijk recht;

 • fiscaal recht;

 • internationaal en Europees recht;

 • ondernemingsrecht;

 • publiekrecht;

 • rechtshandhaving;

 • sociaal recht.


Daarnaast is er een achtste module internationale mobiliteit.
Via deze module kan je een deel van je opleiding vervolmaken aan een buitenlandse universiteit.
De semestermodules maken het je mogelijk om een studieprogramma op maat samen te stellen.
Je kan opteren voor
- een doorgedreven algemene vorming in het recht,
- een major-minorprogramma 
- of een specialisatie.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Rechten 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Laws

Studiegebied: Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Recht, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Rechten
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Werkstudententraject

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Als jurist kan de afgestudeerde in zeer veel functies en sectoren terecht: 
- de advocatuur (na 3 jaar stage), notariaat (mits het volgen van een master-na-masteropleiding in het Notariaat en 3 jaar stage), de magistratuur, het bedrijfsleven, overheidsdiensten, onderwijs.
Door de toenemende juridisering van onze maatschappij zijn er juridische specialisten nodig in haast ontelbare diensten en sectoren. 

- De overheid: coördinerende functies in de sector van het strafrechtelijk beleid, het gevangeniswezen, politie, welzijnswerk, onderwijs (mits het volgen van een lerarenopleiding), preventiewerk, ministeries, parastatalen, gemeenten, OCMW’s. 
- Het bedrijfsleven: (coördinerende) functies in personeelsdiensten en juridische diensten van alle soorten industriële en handelsondernemingen, bank- en verzekeringsinstellingen, sociale en beroepsorganisaties, media, belangengroepen…

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Bedrijfsjurist
Gerechtsdeurwaarder
Juridisch hulpverlener en bemiddelaar
Juridisch medewerker
Jurist
Magistraat
Notaris
Onderzoeksrechter

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Laws in de rechten


Gegevens bijgewerkt tot 08-02-2017

Rechten - Master

KU Leuven:
Binnen de afstudeerrichting rechten kies je, naast een aantal verplichte opleidingsonderdelen, via een major (4 opleidingsonderdelen) en een minor (3 opleidingsonderdelen) voor de verdere uitdieping binnen twee rechtsdomeinen.
Je hebt de keuze uit: privaatrecht, publiekrecht, strafrecht, sociaal recht, economisch recht, fiscaal recht en internationaal en Europees recht.
Je vult je programma aan met keuzeopleidingsonderdelen.
Het aantal opleidingsonderdelen waaruit je kunt kiezen, is zo groot dat je het best een kijkje neemt op de website voor het precieze aanbod.
In de masterproef leer je zelfstandig een probleem juridisch te conceptualiseren, juridisch onderbouwde stellingen in te nemen en te verdedigen.

UGent:
Het masterprogramma is zeer flexibel.
Vooreerst zijn er zes algemene vakken , Praktische oefeningen inbegrepen.
Daarnaast kies je uit een lijst voor 42 studiepunten Grondige Studies en voor 20 studiepunten Bijzondere Studies.
Je krijgt vooral in het raam van een grondige studie de mogelijkheid om juridische problemen te analyseren en hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren. 
De colleges van die opleidingsonderdelen zijn meestal zeer interactief en vormen een perfecte voorbereiding op de latere beroepspraktijk.
Vaak is er geen 'klassiek' examen aan het einde van het semester of het academiejaar maar worden niet-periodegebonden evaluaties georganiseerd.
Je legt ook nog een masterproef af.

Universiteit Antwerpen:
Het masterprogramma van de rechten bestaat uit:


-          zeven verplichte opleidingsonderdelen;
-          één opleidingsonderdeel van het type grondslagen en hulpwetenschappen naar keuze;
-          drie semestermodules;
-          de meesterproef.


Je kan kiezen uit acht modules.
Er zijn zeven modules in verschillende rechtsdomeinen: • burgerlijk recht;

 • fiscaal recht;

 • internationaal en Europees recht;

 • ondernemingsrecht;

 • publiekrecht;

 • rechtshandhaving;

 • sociaal recht.


Daarnaast is er een achtste module internationale mobiliteit.
Via deze module kan je een deel van je opleiding vervolmaken aan een buitenlandse universiteit.
De semestermodules maken het je mogelijk om een studieprogramma op maat samen te stellen.
Je kan opteren voor
- een doorgedreven algemene vorming in het recht,
- een major-minorprogramma 
- of een specialisatie.


Studiepunten

120

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Rechten 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Laws

Studiegebied: Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Recht, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Rechten
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Universiteit Antwerpen, Stadscampus

Werkstudententraject

Instellingen

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Als jurist kan de afgestudeerde in zeer veel functies en sectoren terecht: 
- de advocatuur (na 3 jaar stage), notariaat (mits het volgen van een master-na-masteropleiding in het Notariaat en 3 jaar stage), de magistratuur, het bedrijfsleven, overheidsdiensten, onderwijs.
Door de toenemende juridisering van onze maatschappij zijn er juridische specialisten nodig in haast ontelbare diensten en sectoren. 

- De overheid: coördinerende functies in de sector van het strafrechtelijk beleid, het gevangeniswezen, politie, welzijnswerk, onderwijs (mits het volgen van een lerarenopleiding), preventiewerk, ministeries, parastatalen, gemeenten, OCMW’s. 
- Het bedrijfsleven: (coördinerende) functies in personeelsdiensten en juridische diensten van alle soorten industriële en handelsondernemingen, bank- en verzekeringsinstellingen, sociale en beroepsorganisaties, media, belangengroepen…

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Bedrijfsjurist
Gerechtsdeurwaarder
Juridisch hulpverlener en bemiddelaar
Juridisch medewerker
Jurist
Magistraat
Notaris
Onderzoeksrechter

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Laws in de rechten


Gegevens bijgewerkt tot 08-02-2017