Internationale samenwerking Noord-Zuid - Bachelor-na-bachelor

 

 


UCLL


Studiepunten

60

Internationale samenwerking Noord-Zuid - Bachelor-na-bachelor

Hieronder kan je de inhoudelijke informatie van de opleiding per instelling raadplegen.

 


UCLL


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Deze Banaba staat open voor afgestudeerden van bachelor– en masteropleidingen vanuit uiteenlopende studiegebieden en is expliciet gericht op de versterking van hun loopbaanprofielen gericht op inzetbaarheid in een internationaliserende arbeidsmarkt.


Onze partners in het Zuiden zijn op zoek naar uiteenlopende profielen en bieden onder meer  stageplaatsen aan voor bachelors in bedrijfsmanagement, ICT, verpleeg- en vroedkunde, voedings- en dieetkunde,  sociaal werk, orthopedagogie, ergotherapie maar ook aan leraren, economen, chemici, journalisten…
En daarnaast ook aan masters in de (bio- of landbouw) ingenieurswetenschappen, farmacie, (onderwijs)pedagogen, rechten of politieke en sociale wetenschappen etc.
Om te werken rond diverse thema’s als kinderrechten, over gezondheidszorg, ecologie en duurzaamheid, gemeenschapsvorming en inheemse volkeren, tot mensen- en vrouwenrechten, onderwijs, solidaire economie, jongeren en welzijn en sociaal ondernemen.  

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet minimaal een bachelordiploma hebben.
De onderwijsinstellingen kunnen de toelating beperken tot de afgestudeerden van een specifieke bachelor- of masteroropleiding. 

Als jouw bachelor geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.
De inhoud en studieomvang van deze voorbereidingsprogramma's wordt bepaald door de instelling. 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Internationale samenwerking Noord-Zuid 

Studieniveau: Bachelor-na-bachelor - HO

Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen,

Instellingen

Groeneweg 151  3001 Heverlee
016 37 51 00    


Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie BanaBa: Internationale samenwerking Noord Zuid


Gegevens bijgewerkt tot 01-04-2019

Internationale samenwerking Noord-Zuid - Bachelor-na-bachelor

Hieronder kan je de inhoudelijke informatie van de opleiding per instelling raadplegen.

 


UCLL


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Deze Banaba staat open voor afgestudeerden van bachelor– en masteropleidingen vanuit uiteenlopende studiegebieden en is expliciet gericht op de versterking van hun loopbaanprofielen gericht op inzetbaarheid in een internationaliserende arbeidsmarkt.


Onze partners in het Zuiden zijn op zoek naar uiteenlopende profielen en bieden onder meer  stageplaatsen aan voor bachelors in bedrijfsmanagement, ICT, verpleeg- en vroedkunde, voedings- en dieetkunde,  sociaal werk, orthopedagogie, ergotherapie maar ook aan leraren, economen, chemici, journalisten…
En daarnaast ook aan masters in de (bio- of landbouw) ingenieurswetenschappen, farmacie, (onderwijs)pedagogen, rechten of politieke en sociale wetenschappen etc.
Om te werken rond diverse thema’s als kinderrechten, over gezondheidszorg, ecologie en duurzaamheid, gemeenschapsvorming en inheemse volkeren, tot mensen- en vrouwenrechten, onderwijs, solidaire economie, jongeren en welzijn en sociaal ondernemen.  

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet minimaal een bachelordiploma hebben.
De onderwijsinstellingen kunnen de toelating beperken tot de afgestudeerden van een specifieke bachelor- of masteroropleiding. 

Als jouw bachelor geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.
De inhoud en studieomvang van deze voorbereidingsprogramma's wordt bepaald door de instelling. 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Internationale samenwerking Noord-Zuid 

Studieniveau: Bachelor-na-bachelor - HO

Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen,

Instellingen

Groeneweg 151  3001 Heverlee
016 37 51 00    


Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie BanaBa: Internationale samenwerking Noord Zuid


Gegevens bijgewerkt tot 01-04-2019