Internationale samenwerking Noord-Zuid - Bachelor-na-bachelor

 

Algemene info


UCLL
Tijdens deze éénjarige specialisatieopleiding kiezen we voor een combinatie van theorie, praktijk en onderzoek en een intensief begeleidingstraject voor, tijdens en na terugkeer uit het Zuiden.
Het voorbereidingstraject van 8 weken is een combinatie van opleidingsonderdelen waar inleidende kennis- en begrippenkaders over thema’s als politiek, economie, globalisering, interculturele communicatie, duurzame hefbomen tot ontwikkeling etc. centraal staan.


Begin november vertrek je dan voor een periode van 6 maanden.
Tijdens deze praktijkgerichte stage toetsen studenten dit kennis- en begrippenkader aan de realiteit in een ontwikkelingsgebied.
Je gaat in de stageorganisaties een concreet engagement aan, maar het is het totale concept van wonen, leven én werken dat in deze opleiding centraal staat!
Tijdens deze woon-, leef- en werkervaring integreer je de theoretische en methodische kennis in de realiteit van een lokale gemeenschap.
Daarvoor zetten we intensief in op een persoonlijk coachingsproces waarbij studenten zichzelf, hun referentiekader en de aangeboden begrippenkaders kritisch bevragen en eigen maken; het belang, de invloed en de onderlinge samenhang ervan (leren) inzien.
Bij terugkeer begeleiden vakdocenten en trajectbegeleiders de studenten gedurende 8 weken om de opgedane ervaringen te verwerken en te kaderen.


De opleiding behoort tot 4 studiegebieden, namelijk Onderwijs + Gezondheidszorg + Sociaal-agogisch werk + Handelswetenschappen en bedrijfskunde. 


Studiepunten

60

Internationale samenwerking Noord-Zuid - Bachelor-na-bachelor

Hieronder kan je de inhoudelijke informatie van de opleiding per instelling raadplegen.

Algemene info


UCLL
Tijdens deze éénjarige specialisatieopleiding kiezen we voor een combinatie van theorie, praktijk en onderzoek en een intensief begeleidingstraject voor, tijdens en na terugkeer uit het Zuiden.
Het voorbereidingstraject van 8 weken is een combinatie van opleidingsonderdelen waar inleidende kennis- en begrippenkaders over thema’s als politiek, economie, globalisering, interculturele communicatie, duurzame hefbomen tot ontwikkeling etc. centraal staan.


Begin november vertrek je dan voor een periode van 6 maanden.
Tijdens deze praktijkgerichte stage toetsen studenten dit kennis- en begrippenkader aan de realiteit in een ontwikkelingsgebied.
Je gaat in de stageorganisaties een concreet engagement aan, maar het is het totale concept van wonen, leven én werken dat in deze opleiding centraal staat!
Tijdens deze woon-, leef- en werkervaring integreer je de theoretische en methodische kennis in de realiteit van een lokale gemeenschap.
Daarvoor zetten we intensief in op een persoonlijk coachingsproces waarbij studenten zichzelf, hun referentiekader en de aangeboden begrippenkaders kritisch bevragen en eigen maken; het belang, de invloed en de onderlinge samenhang ervan (leren) inzien.
Bij terugkeer begeleiden vakdocenten en trajectbegeleiders de studenten gedurende 8 weken om de opgedane ervaringen te verwerken en te kaderen.


De opleiding behoort tot 4 studiegebieden, namelijk Onderwijs + Gezondheidszorg + Sociaal-agogisch werk + Handelswetenschappen en bedrijfskunde. 


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Deze Banaba staat open voor afgestudeerden van bachelor– en masteropleidingen vanuit uiteenlopende studiegebieden en is expliciet gericht op de versterking van hun loopbaanprofielen gericht op inzetbaarheid in een internationaliserende arbeidsmarkt.


Onze partners in het Zuiden zijn op zoek naar uiteenlopende profielen en bieden onder meer  stageplaatsen aan voor bachelors in bedrijfsmanagement, ICT, verpleeg- en vroedkunde, voedings- en dieetkunde,  sociaal werk, orthopedagogie, ergotherapie maar ook aan leraren, economen, chemici, journalisten…
En daarnaast ook aan masters in de (bio- of landbouw) ingenieurswetenschappen, farmacie, (onderwijs)pedagogen, rechten of politieke en sociale wetenschappen etc.
Om te werken rond diverse thema’s als kinderrechten, over gezondheidszorg, ecologie en duurzaamheid, gemeenschapsvorming en inheemse volkeren, tot mensen- en vrouwenrechten, onderwijs, solidaire economie, jongeren en welzijn en sociaal ondernemen.  

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet minimaal een bachelordiploma hebben.
De onderwijsinstellingen kunnen de toelating beperken tot de afgestudeerden van een specifieke bachelor- of masteroropleiding. 

Als jouw bachelor geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.
De inhoud en studieomvang van deze voorbereidingsprogramma's wordt bepaald door de instelling. 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Internationale samenwerking Noord-Zuid 

Studieniveau: Bachelor-na-bachelor - HO

Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen,

Instellingen

Groeneweg 151  3001 Heverlee
016 37 51 00    


Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie BanaBa: Internationale samenwerking Noord Zuid


Gegevens bijgewerkt tot 18-03-2018

Internationale samenwerking Noord-Zuid - Bachelor-na-bachelor

Hieronder kan je de inhoudelijke informatie van de opleiding per instelling raadplegen.

Algemene info


UCLL
Tijdens deze éénjarige specialisatieopleiding kiezen we voor een combinatie van theorie, praktijk en onderzoek en een intensief begeleidingstraject voor, tijdens en na terugkeer uit het Zuiden.
Het voorbereidingstraject van 8 weken is een combinatie van opleidingsonderdelen waar inleidende kennis- en begrippenkaders over thema’s als politiek, economie, globalisering, interculturele communicatie, duurzame hefbomen tot ontwikkeling etc. centraal staan.


Begin november vertrek je dan voor een periode van 6 maanden.
Tijdens deze praktijkgerichte stage toetsen studenten dit kennis- en begrippenkader aan de realiteit in een ontwikkelingsgebied.
Je gaat in de stageorganisaties een concreet engagement aan, maar het is het totale concept van wonen, leven én werken dat in deze opleiding centraal staat!
Tijdens deze woon-, leef- en werkervaring integreer je de theoretische en methodische kennis in de realiteit van een lokale gemeenschap.
Daarvoor zetten we intensief in op een persoonlijk coachingsproces waarbij studenten zichzelf, hun referentiekader en de aangeboden begrippenkaders kritisch bevragen en eigen maken; het belang, de invloed en de onderlinge samenhang ervan (leren) inzien.
Bij terugkeer begeleiden vakdocenten en trajectbegeleiders de studenten gedurende 8 weken om de opgedane ervaringen te verwerken en te kaderen.


De opleiding behoort tot 4 studiegebieden, namelijk Onderwijs + Gezondheidszorg + Sociaal-agogisch werk + Handelswetenschappen en bedrijfskunde. 


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Deze Banaba staat open voor afgestudeerden van bachelor– en masteropleidingen vanuit uiteenlopende studiegebieden en is expliciet gericht op de versterking van hun loopbaanprofielen gericht op inzetbaarheid in een internationaliserende arbeidsmarkt.


Onze partners in het Zuiden zijn op zoek naar uiteenlopende profielen en bieden onder meer  stageplaatsen aan voor bachelors in bedrijfsmanagement, ICT, verpleeg- en vroedkunde, voedings- en dieetkunde,  sociaal werk, orthopedagogie, ergotherapie maar ook aan leraren, economen, chemici, journalisten…
En daarnaast ook aan masters in de (bio- of landbouw) ingenieurswetenschappen, farmacie, (onderwijs)pedagogen, rechten of politieke en sociale wetenschappen etc.
Om te werken rond diverse thema’s als kinderrechten, over gezondheidszorg, ecologie en duurzaamheid, gemeenschapsvorming en inheemse volkeren, tot mensen- en vrouwenrechten, onderwijs, solidaire economie, jongeren en welzijn en sociaal ondernemen.  

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet minimaal een bachelordiploma hebben.
De onderwijsinstellingen kunnen de toelating beperken tot de afgestudeerden van een specifieke bachelor- of masteroropleiding. 

Als jouw bachelor geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.
De inhoud en studieomvang van deze voorbereidingsprogramma's wordt bepaald door de instelling. 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.
Meer info vind u bij de organiserende onderwijsinstellingen en onder het tabblaadje 'International students'.

Situering

Opleiding: Internationale samenwerking Noord-Zuid 

Studieniveau: Bachelor-na-bachelor - HO

Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Sociale wetenschappen,

Instellingen

Groeneweg 151  3001 Heverlee
016 37 51 00    


Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie BanaBa: Internationale samenwerking Noord Zuid


Gegevens bijgewerkt tot 18-03-2018