Universiteit Antwerpen

Hoofdinstelling

Universiteit Antwerpen

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
03 265 48 72     

Universiteit Antwerpen

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
03 265 48 72      

Academische bachelors

Architectuur
Bio-ingenieurswetenschappen - Cel- en genbiotechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen - Chemie en voedingstechnologie
Bio-ingenieurswetenschappen - Land- en bosbeheer
Bio-ingenieurswetenschappen - Milieutechnologie
Biochemie en biotechnologie
Biologie
Biomedische wetenschappen
Chemie
Communicatiewetenschappen
Conservatie - restauratie
Diergeneeskunde
Farmaceutische wetenschappen
Fysica
Geneeskunde
Geschiedenis - zonder afstudeerrichtingen
Handelsingenieur
Handelsingenieur in de beleidsinformatica
Industriële wetenschappen - Bouwkunde
Industriële wetenschappen - Chemie
Industriële wetenschappen - Elektromechanica
Industriële wetenschappen - Elektronica-ICT
Informatica
Interieurarchitectuur
Politieke wetenschappen
Productontwikkeling
Rechten
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Sociaal-economische wetenschappen
Sociologie
Taal- en letterkunde
Toegepaste economische wetenschappen: bedrijfskunde
Toegepaste economische wetenschappen: economisch beleid
Toegepaste taalkunde
Wijsbegeerte
Wiskunde


Masters

Applied economic sciences Economic policy (E)
Architectuur
Biochemie en Biotechnologie - Moleculaire en cellulaire genbiotechnologie
Biologie - Biodiversiteit, behoud en herstel
Biologie - Evolutie- en gedragsbiologie
Biology - Biodiversity, Conservation and Restoration (E)
Biology - Global Change Biology (E)
Biomedical sciences: Infectious and Tropical Diseases (Research) (E)
Biomedical sciences: Neurosciences (Research) (E)
Biomedische wetenschappen - Klinisch wetenschappelijk onderzoek
Biomedische wetenschappen - Milieu en gezondheidswetenschappen
Biomedische wetenschappen - Moleculaire mechanismen van ziekte
Biomedische wetenschappen - Neurosciences
Biomedische wetenschappen - Tropische biomedische wetenschappen
Business economics (E)
Chemie
Chemistry (E)
Communicatiewetenschappen - Mediastudies
Communicatiewetenschappen - Strategische communicatie
Computer Science - Computer networks and distributed systems (E)
Computer Science - Data science and artificial intelligence (E)
Computer Science - Software engineering (E)
Conservatie - restauratie
Cultuurmanagement
Educatieve masteropleiding Cultuurwetenschappen
Educatieve masteropleiding Economie
Educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen
Educatieve masteropleiding Maatschappijwetenschappen
Educatieve masteropleiding Ontwerpwetenschappen
Educatieve masteropleiding Talen
Educatieve masteropleiding Wetenschappen en Technologie
Epidemiologie
Epidemiology (E)
Erfgoedstudies
Ergotherapeutische wetenschap
Farmaceutische zorg
Filmstudies en visuele cultuur
Fysica
Gender en diversiteit
Geneeskunde
Geneesmiddelenontwikkeling - Apotheker
Geneesmiddelenontwikkeling - Biofarmaceutische wetenschappen
Geschiedenis
Handelsingenieur
Handelsingenieur in de beleidsinformatica
Industriële wetenschappen Biochemie
Industriële wetenschappen Bouwkunde
Industriële wetenschappen Chemie
Industriële wetenschappen Elektromechanica
Industriële wetenschappen Elektronica - ICT
Informatica - Computernetwerken en gedistribueerde systemen
Informatica - Data science en artificiële intelligentie
Informatica - Software engineering
Interieurarchitectuur
Internationale betrekkingen en diplomatie
Law(s) (E)
Leading International Vaccinology Education (Erasmus Mundus)
Marine and Lacustrine Science and Management (E)
Maritiem en logistiek management
Meertalige professionele communicatie
Milieuwetenschap
Molecular biology (E)
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Organisatie en management
Philosophy (Research Master) (E)
Physics (E)
Political Science (E)
Politieke communicatie
Productontwikkeling
Rechten
Rechten - Fiscaal recht
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Internal conditions (E)
Rehabilitation sciences and physiotherapy - Neurological conditions (E)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Inwendige aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Neurologische aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Musculoskeletale aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Ouderen
Sociaal werk
Sociaal-economische wetenschappen
Sociologie
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Taal- en letterkunde
Taal- en letterkunde - Algemene literatuurwetenschap
Taal- en letterkunde - Algemene taalwetenschap
Theater- en Filmwetenschap
Toegepaste economische wetenschappen: Bedrijfskunde
Toegepaste economische wetenschappen: Economisch beleid
Tolken
Veiligheidswetenschappen
Verpleegkunde en vroedkunde
Vertalen
Wijsbegeerte
Wiskunde - Financiële en toegepaste wiskunde
Wiskunde - Fundamentele wiskunde


Master na master


Schakelprogramma

Architectuur
Biomedical sciences - Infectious and tropical diseases (Research) (E)
Biomedical sciences - Neurosciences (Research) (E)
Biomedische wetenschappen - Klinisch wetenschappelijk onderzoek
Biomedische wetenschappen - Milieu en gezondheidswetenschappen
Biomedische wetenschappen - Moleculaire en cellulaire biomedische wetenschappen
Biomedische wetenschappen - Neurosciences
Biomedische wetenschappen - Tropische biomedische wetenschappen
Communicatiewetenschappen - Mediastudies
Communicatiewetenschappen - Strategische communicatie
Cultuurmanagement
Epidemiologie
Erfgoedstudies
Filmstudies en visuele cultuur
Geschiedenis
Industriële wetenschappen: Biochemie
Industriële wetenschappen: Chemie
Industriële wetenschappen: Elektromechanica
Industriële wetenschappen: Elektronica-ICT
Interieurarchitectuur
Internationale betrekkingen en de diplomatie
Maritiem en logistiek management
Meertalige professionele communicatie
Milieuwetenschap
Opleidings- en onderwijswetenschappen
Organisatie en management
Politieke communicatie
Politieke wetenschappen
Rechten
Rehabilitation Sciences and Physiotherapie - Internal Conditions (E)
Rehabilitation Sciences and Physiotherapie - Neurological Conditons (E)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Inwendige aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Musculoskeletale aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Neurologische aandoeningen
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie - Ouderen
Sociaal werk
Sociologie
Stedenbouw en ruimtelijke planning
Taal- en Letterkunde
Theater- en filmwetenschap
Tolken
Verpleegkunde en vroedkunde
Vertalen


Postgraduaat


De campussen

Universiteit Antwerpen - Campus Mutsaard Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen 03 205 61 70     
Universiteit Antwerpen - Stadscampus Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen 03 265 48 72     
Universiteit Antwerpen - Campus Groeneborger Groeneborgerlaan 171, 2020 Antwerpen 03 265 33 07     
Universiteit Antwerpen - Campus Middelheim Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen 03 265 30 01     
Universiteit Antwerpen - Campus Drie Eiken Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk 03 265 21 03     

Diensten voor studieadvies en/of studiebegeleiding

Universiteit Antwerpen - Campus Mutsaard Mutsaardstraat 31, 2000 Antwerpen
   
  STIP Universiteit Antwerpen
  Grote Kauwenberg 2 (1e verdieping) 2050 Antwerpen - +32 3 265 48 72     
   
Universiteit Antwerpen - Stadscampus Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen
   
  STIP Universiteit Antwerpen
  Grote Kauwenberg 2 (1e verdieping) 2050 Antwerpen - +32 3 265 48 72     
   
Universiteit Antwerpen - Campus Groeneborger Groeneborgerlaan 171, 2020 Antwerpen
   
  STIP Universiteit Antwerpen
  Grote Kauwenberg 2 (1e verdieping) 2050 Antwerpen - +32 3 265 48 72     
   
Universiteit Antwerpen - Campus Middelheim Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen
   
  STIP Universiteit Antwerpen
  Grote Kauwenberg 2 (1e verdieping) 2050 Antwerpen - +32 3 265 48 72     
   
Universiteit Antwerpen - Campus Drie Eiken Universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
   
  STIP Universiteit Antwerpen
  Grote Kauwenberg 2 (1e verdieping) 2050 Antwerpen - +32 3 265 48 72     
   

05-09-2020: Infodag  voor alle studierichtingen  

Meer info vind je hier.Je voorbereiden op Hoger onderwijs

Voorbereidingsactiviteiten -

Voorbereiding Toelatingsexamen arts-tandarts -

Overbruggingsonderwijs: Studievaardigheden, Academisch Nederlands, Wiskunde en Chemie. -

Communicatiewetenschappen: 
Strategische communicatie (Master)
Werkstudententraject
Communicatiewetenschappen: 
Mediastudies (Master)
Werkstudententraject
Communicatiewetenschappen: 
Mediastudies (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Communicatiewetenschappen: 
Strategische communicatie (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Epidemiologie (Master)
Werkstudententraject
Epidemiologie (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Erfgoedstudies (Master)
Werkstudententraject
Erfgoedstudies (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Fiscaal recht (Master-na-master)
Starten in februari
Starten in februari (Master-na-master)
Geschiedenis (Master)
Werkstudententraject
Geschiedenis: 
zonder afstudeerrichtingen (Academische bachelor)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Academische bachelor)
Milieuwetenschap (Master)
Werkstudententraject
Milieuwetenschap (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Opleidings- en onderwijswetenschappen (Master)
Werkstudententraject
Opleidings- en onderwijswetenschappen (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Rechten: 
Fiscaal recht (Master)
Werkstudententraject
Rechten (Academische bachelor)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Academische bachelor)
Rechten (Master)
Werkstudententraject
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: 
Inwendige aandoeningen (Master)
Werkstudententraject
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: 
Neurologische aandoeningen (Master)
Werkstudententraject
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: 
Lerarenopleiding (Master)
Werkstudententraject
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: 
Inwendige aandoeningen (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: 
Musculoskeletale aandoeningen (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: 
Neurologische aandoeningen (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: 
Ouderen (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: 
Musculoskeletale aandoeningen (Master)
Werkplekleren
Werkplekleren (Master)
Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie: 
Ouderen (Master)
Werkstudententraject
Sociaal werk (Master)
Werkstudententraject
Sociaal werk (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Sociaal-economische wetenschappen (Academische bachelor)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Academische bachelor)
Sociologie (Master)
Werkstudententraject
Sociologie (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Stedenbouw en ruimtelijke planning (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Stedenbouw en ruimtelijke planning (Master)
Werkstudententraject
Veiligheidswetenschappen (Master)
Werkstudententraject
Verpleegkunde en vroedkunde (Master)
Werkstudententraject
Verpleegkunde en vroedkunde (Schakelprogramma)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Schakelprogramma)
Wijsbegeerte (Master)
Werkstudententraject
Wijsbegeerte (Academische bachelor)
Werkstudententraject
Werkstudententraject (Academische bachelor)