Notariaat - Master-na-master

 

UGent  
KU Leuven  
VUB


Studiepunten

60

Notariaat - Master-na-master

Algemene info

Hieronder kan je de inhoudelijke informatie van de opleiding per instelling raadplegen.

UGent  
KU Leuven  
VUB


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

De kandidaten moeten over een masterdiploma in de Rechten beschikken.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet in bezit zijn van een masterdiploma. 
Er is altijd minstens 1 master die rechtstreekse toegang biedt.
De instellingen kunnen de rechtstreekse toelating beperken tot afgestudeerden van specifieke masters.

Als jouw masterdiploma geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Notariaat 

Studieniveau: Master-na-master - HO

Specificatie: Master of Laws

Studiegebied: Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken,

Schoolvakken SO: Recht,

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Vrije Universiteit Brussel, Main Campus

Avondonderwijs

KU Leuven

Werkstudententraject

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene

  
Oude Markt 13  3000 Leuven

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Wie in aanmerking wil komen voor een benoeming als notaris of als kandidaat-notaris moet gedurende drie jaar de wettelijk verplichte stage lopen bij een notaris.
De bezoldiging van de stagiair wordt met de tewerkstellende notaris overeengekomen.
De kandidaat-notaris kan zelf tot notaris benoemd worden of hij kan met een andere notaris een associatie aangaan en in sommige gevallen een notaris vervangen.
Hij wordt door de Koning benoemd na het afleggen van een vergelijkend examen.  
Het vergelijkend examen wordt door de benoemingscommissie van de Nationale Kamer van Notarissen georganiseerd. Het bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.
Het programma van het schriftelijke en mondelinge gedeelte wordt opgesteld door de benoemingscommissie, bij ministerieel besluit door de minister van Justitie goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De wet voorziet geen beperking in het aantal deelnames.
De opleiding in het notariaat kan ook een interessante aanloop zijn tot een loopbaan in het bank- of verzekeringswezen, in de ambtenarij, in de vastgoedsector of in de advocatuur.
Tijdens de masteropleiding in het notariaat verdiep je je in het privaatrecht in de ruimste zin, dus zowel in het burgerlijke recht als in het vennootschapsrecht, telkens met de nodige aandacht voor de gevolgen op fiscaal en sociaal vlak.
Daarom is deze opleiding niet alleen interessant voor wie notaris wil worden, maar voor iedereen die in deze materie actief zal zijn, zoals advocaten en magistraten.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Gerechtsdeurwaarder
Juridisch hulpverlener en bemiddelaar
Juridisch medewerker
Jurist
Notaris

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie ManaMa: Master of Laws in het notariaat


Gegevens bijgewerkt tot 30-01-2024

Notariaat - Master-na-master

Algemene info

Hieronder kan je de inhoudelijke informatie van de opleiding per instelling raadplegen.

UGent  
KU Leuven  
VUB


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

De kandidaten moeten over een masterdiploma in de Rechten beschikken.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je moet in bezit zijn van een masterdiploma. 
Er is altijd minstens 1 master die rechtstreekse toegang biedt.
De instellingen kunnen de rechtstreekse toelating beperken tot afgestudeerden van specifieke masters.

Als jouw masterdiploma geen rechtstreeks toegang biedt, kan de instelling het volgen van een voorbereidingsprogramma opleggen.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Notariaat 

Studieniveau: Master-na-master - HO

Specificatie: Master of Laws

Studiegebied: Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Handel-zaken,

Schoolvakken SO: Recht,

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Vrije Universiteit Brussel, Main Campus

Avondonderwijs

KU Leuven

Werkstudententraject

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene

  
Oude Markt 13  3000 Leuven

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Wie in aanmerking wil komen voor een benoeming als notaris of als kandidaat-notaris moet gedurende drie jaar de wettelijk verplichte stage lopen bij een notaris.
De bezoldiging van de stagiair wordt met de tewerkstellende notaris overeengekomen.
De kandidaat-notaris kan zelf tot notaris benoemd worden of hij kan met een andere notaris een associatie aangaan en in sommige gevallen een notaris vervangen.
Hij wordt door de Koning benoemd na het afleggen van een vergelijkend examen.  
Het vergelijkend examen wordt door de benoemingscommissie van de Nationale Kamer van Notarissen georganiseerd. Het bestaat uit een schriftelijk en een mondeling gedeelte.
Het programma van het schriftelijke en mondelinge gedeelte wordt opgesteld door de benoemingscommissie, bij ministerieel besluit door de minister van Justitie goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
De wet voorziet geen beperking in het aantal deelnames.
De opleiding in het notariaat kan ook een interessante aanloop zijn tot een loopbaan in het bank- of verzekeringswezen, in de ambtenarij, in de vastgoedsector of in de advocatuur.
Tijdens de masteropleiding in het notariaat verdiep je je in het privaatrecht in de ruimste zin, dus zowel in het burgerlijke recht als in het vennootschapsrecht, telkens met de nodige aandacht voor de gevolgen op fiscaal en sociaal vlak.
Daarom is deze opleiding niet alleen interessant voor wie notaris wil worden, maar voor iedereen die in deze materie actief zal zijn, zoals advocaten en magistraten.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Gerechtsdeurwaarder
Juridisch hulpverlener en bemiddelaar
Juridisch medewerker
Jurist
Notaris

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie ManaMa: Master of Laws in het notariaat


Gegevens bijgewerkt tot 30-01-2024