Opleiding: Rechten
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Recht, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

KU Leuven:
Binnen de afstudeerrichting rechten kies je, naast een aantal verplichte opleidingsonderdelen, via een major (4 opleidingsonderdelen) en een minor (3 opleidingsonderdelen) voor de verdere uitdieping binnen twee rechtsdomeinen.
Je hebt de keuze uit: privaatrecht, publiekrecht, strafrecht, sociaal recht, economisch recht, fiscaal recht en internationaal en Europees recht.
Je vult je programma aan met keuzeopleidingsonderdelen.
Het aantal opleidingsonderdelen waaruit je kunt kiezen, is zo groot dat je het best een kijkje neemt op de website voor het precieze aanbod.
In de masterproef leer je zelfstandig een probleem juridisch te conceptualiseren, juridisch onderbouwde stellingen in te nemen en te verdedigen.

UGent:
Het masterprogramma is zeer flexibel.
Vooreerst zijn er zes algemene vakken , Praktische oefeningen inbegrepen.
Daarnaast kies je uit een lijst voor 42 studiepunten Grondige Studies en voor 20 studiepunten Bijzondere Studies.
Je krijgt vooral in het raam van een grondige studie de mogelijkheid om juridische problemen te analyseren en hierover mondeling en schriftelijk te rapporteren. 
De colleges van die opleidingsonderdelen zijn meestal zeer interactief en vormen een perfecte voorbereiding op de latere beroepspraktijk.
Vaak is er geen \'klassiek\' examen aan het einde van het semester of het academiejaar maar worden niet-periodegebonden evaluaties georganiseerd.
Je legt ook nog een masterproef af.

Universiteit Antwerpen:
Het masterprogramma van de rechten bestaat uit:


-          zeven verplichte opleidingsonderdelen;
-          één opleidingsonderdeel van het type grondslagen en hulpwetenschappen naar keuze;
-          drie semestermodules;
-          de meesterproef.


Je kan kiezen uit acht modules.
Er zijn zeven modules in verschillende rechtsdomeinen:  • burgerlijk recht;

  • fiscaal recht;

  • internationaal en Europees recht;

  • ondernemingsrecht;

  • publiekrecht;

  • rechtshandhaving;

  • sociaal recht.


Daarnaast is er een achtste module internationale mobiliteit.
Via deze module kan je een deel van je opleiding vervolmaken aan een buitenlandse universiteit.
De semestermodules maken het je mogelijk om een studieprogramma op maat samen te stellen.
Je kan opteren voor
- een doorgedreven algemene vorming in het recht,
- een major-minorprogramma 
- of een specialisatie.

 
Studiepunten
  120
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Als jurist kan de afgestudeerde in zeer veel functies en sectoren terecht: 
- de advocatuur (na 3 jaar stage), notariaat (mits het volgen van een master-na-masteropleiding in het Notariaat en 3 jaar stage), de magistratuur, het bedrijfsleven, overheidsdiensten, onderwijs.
Door de toenemende juridisering van onze maatschappij zijn er juridische specialisten nodig in haast ontelbare diensten en sectoren. 

- De overheid: coördinerende functies in de sector van het strafrechtelijk beleid, het gevangeniswezen, politie, welzijnswerk, onderwijs (mits het volgen van een lerarenopleiding), preventiewerk, ministeries, parastatalen, gemeenten, OCMW’s. 
- Het bedrijfsleven: (coördinerende) functies in personeelsdiensten en juridische diensten van alle soorten industriële en handelsondernemingen, bank- en verzekeringsinstellingen, sociale en beroepsorganisaties, media, belangengroepen…


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  European Law (E - F)  
  European Social Security (E)  
  European Union Law (E)  
  Fiscaal recht  
  Fiscaliteit  
  Intellectual Property and ICT Law (E)  
  Internationaal en Europees recht  
  International and European Law (E)  
  International business law (E)  
  Law and Economics (E)  
  Laws (E)  
  Notariaat  
  Sociaal recht  
  Vennootschapsrecht  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 08-02-2017

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.