Sociaal - cultureel werk - Graduaatsopleiding

 

Je wordt sociaal-cultureel werker, actief op het vlak van vorming, begeleiding en hulpverlening. Je activeert en motiveert mensen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven en je geeft kwetsbare groepen een stem.
Er kunnen verschillende keuzetrajecten aangeboden worden.


Afgestudeerden kunnen terecht in verschillende organisaties zoals vormingsinstellingen, cultuurcentra, jeugdhuizen, jeugd-, volwassenen- en seniorenverenigingen, centra voor basiseducatie, buurt- en wijkwerking, als educatief medewerker in musea.

Wat leer je?
: • Basis sociaal werk (menselijk gedrag en sociale omgeving, organisatiebeleid, methodische vorming, leer- en praktijkbegeleiding).

 • Sociaal-cultureel werk (oriëntatie op beroep en werkveld, recht en beleid, methodische professionalisering).

 • Communicatieve vaardigheden, samenwerkingsvaardigheden, bemiddelen.

 • Sociologische, psychologische, sociaal-economische, filosofische en ethische vraagstukken.


In Heverlee kan je binnen deze graduaatsopleiding een 1-jarig traject Educatief Kinderwerker volgen.


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt o.a. in jeugdbewegingen, gemeentelijke jeugddiensten, vereningingen die zich met volwassenwerk bezighouden, culturele instellingen, gemeentebesturen, samenlevingsprjecten,...). Reken tussen 30 en 60 studiepunten om te leren in de praktijk.


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool. Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Studiepunten

120

Sociaal - cultureel werk - Graduaatsopleiding

Algemene info

Je wordt sociaal-cultureel werker, actief op het vlak van vorming, begeleiding en hulpverlening. Je activeert en motiveert mensen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven en je geeft kwetsbare groepen een stem.
Er kunnen verschillende keuzetrajecten aangeboden worden.


Afgestudeerden kunnen terecht in verschillende organisaties zoals vormingsinstellingen, cultuurcentra, jeugdhuizen, jeugd-, volwassenen- en seniorenverenigingen, centra voor basiseducatie, buurt- en wijkwerking, als educatief medewerker in musea.

Wat leer je?
: • Basis sociaal werk (menselijk gedrag en sociale omgeving, organisatiebeleid, methodische vorming, leer- en praktijkbegeleiding).

 • Sociaal-cultureel werk (oriëntatie op beroep en werkveld, recht en beleid, methodische professionalisering).

 • Communicatieve vaardigheden, samenwerkingsvaardigheden, bemiddelen.

 • Sociologische, psychologische, sociaal-economische, filosofische en ethische vraagstukken.


In Heverlee kan je binnen deze graduaatsopleiding een 1-jarig traject Educatief Kinderwerker volgen.


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt o.a. in jeugdbewegingen, gemeentelijke jeugddiensten, vereningingen die zich met volwassenwerk bezighouden, culturele instellingen, gemeentebesturen, samenlevingsprjecten,...). Reken tussen 30 en 60 studiepunten om te leren in de praktijk.


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool. Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Studiepunten

120


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Lange Nieuwstraat

Hogeschool UCLL - Campus Sociale School

Hogeschool UCLL - Campus Oude Luikerbaan

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Arteveldehogeschool - Campus Tinelstraat


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Sociaal - cultureel werk 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Gedragswetenschappen, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Met een graduaatsdiploma Sociaal-cultureel werk kan je meestal via een verkort traject / vervolgtraject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Voorbeelden van aanvullende professionele bachelors zijn bijvoorbeeld Sociaal werk, Orthopedagogie, ...

Instellingen

Lange Nieuwstraat 101  2000 Antwerpen
03 220 54 00    


Groeneweg 151  3001 Heverlee
016 37 51 00    


Oude Luikerbaan 79  3500 Hasselt
011 18 07 00    


Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 60    


Edgard Tinelstraat 92  9040 Sint-Amandsberg
09 218 89 39    


Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 14-02-2022

Sociaal - cultureel werk - Graduaatsopleiding

Algemene info

Je wordt sociaal-cultureel werker, actief op het vlak van vorming, begeleiding en hulpverlening. Je activeert en motiveert mensen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven en je geeft kwetsbare groepen een stem.
Er kunnen verschillende keuzetrajecten aangeboden worden.


Afgestudeerden kunnen terecht in verschillende organisaties zoals vormingsinstellingen, cultuurcentra, jeugdhuizen, jeugd-, volwassenen- en seniorenverenigingen, centra voor basiseducatie, buurt- en wijkwerking, als educatief medewerker in musea.

Wat leer je?
: • Basis sociaal werk (menselijk gedrag en sociale omgeving, organisatiebeleid, methodische vorming, leer- en praktijkbegeleiding).

 • Sociaal-cultureel werk (oriëntatie op beroep en werkveld, recht en beleid, methodische professionalisering).

 • Communicatieve vaardigheden, samenwerkingsvaardigheden, bemiddelen.

 • Sociologische, psychologische, sociaal-economische, filosofische en ethische vraagstukken.


In Heverlee kan je binnen deze graduaatsopleiding een 1-jarig traject Educatief Kinderwerker volgen.


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt o.a. in jeugdbewegingen, gemeentelijke jeugddiensten, vereningingen die zich met volwassenwerk bezighouden, culturele instellingen, gemeentebesturen, samenlevingsprjecten,...). Reken tussen 30 en 60 studiepunten om te leren in de praktijk.


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool. Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.


Studiepunten

120


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Lange Nieuwstraat

Hogeschool UCLL - Campus Sociale School

Hogeschool UCLL - Campus Oude Luikerbaan

Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Arteveldehogeschool - Campus Tinelstraat


Taal

Je moet:

 • voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (=18 jaar of ouder vóór 31/12);
 • Belg zijn of voldoen aan de bepalingen van het ‘wettig verblijf’ .

én beschikken over één van volgende studiebewijzen:

 • studiegetuigschrift 2e leerjaar 3e graad SO (6BSO), minstens 3 jr. geleden behaald; 
 • diploma secundair onderwijs;
 • certificaat van een opleiding secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden;
 • certificaat van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie of van het hoger beroepsonderwijs;
 • diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van bachelor of master;
 • studiebewijs dat wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. 

Ook als je niet aan de diplomavoorwaarden voldoet, is het mogelijk om toelating te krijgen tot een graduaatsopleiding. 

Als je voldoet aan de leeftijdsvoorwaarde (minstens 18 jaar zijn op uiterlijk 31/12) én de Nederlandse taalvoorwaarde, kan je toch starten met een graduaatsopleiding als je slaagt voor de Vlaanderenbrede toelatingsproef. Dit is een initiatief van de vijf Vlaamse associaties met steun van de Vlaamse Overheid. De proef wordt op dezelfde manier afgenomen voor alle kandidaat-studenten bij alle hogescholen in Vlaanderen.

Het doel ervan is testen of je voldoende basiskennis en -vaardigheden hebt om een graduaatsopleiding te starten.

De toelatingsproef is een digitale test op de computer die op de campussen van de hogescholen wordt afgenomen. De deelname is gratis en inschrijving is verplicht. De test neemt in totaal maximaal honderd minuten in beslag en bestaat uit vier delen:

 • Woordenschat
 • Begrijpend lezen
 • Rekenen (met rekenmachine)
 • Numeriek redeneren (met rekenmachine)

 Zie voor meer informatie op https://www.toelatingsonderzoek.be/

 Extra taalvoorwaarden voor studenten met een buitenlands diploma.

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Sociaal - cultureel werk 

Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO

Studiegebied: Sociaal-agogisch werk

Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Gedragswetenschappen, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Met een graduaatsdiploma Sociaal-cultureel werk kan je meestal via een verkort traject / vervolgtraject doorstromen naar een inhoudelijk verwante professionele bachelor. Het exact aantal studiepunten dat zo’n aanvultraject omvat verschilt al naargelang je vooropleiding en mogelijks ook per hogeschool. Hogescholen kunnen bijkomende eisen stellen, bv. een bepaald resultaat behaald hebben in het HBO of je graduaatsdiploma behaald hebben in hetzelfde samenwerkingsverband. Voorbeelden van aanvullende professionele bachelors zijn bijvoorbeeld Sociaal werk, Orthopedagogie, ...

Instellingen

Lange Nieuwstraat 101  2000 Antwerpen
03 220 54 00    


Groeneweg 151  3001 Heverlee
016 37 51 00    


Oude Luikerbaan 79  3500 Hasselt
011 18 07 00    


Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 60    


Edgard Tinelstraat 92  9040 Sint-Amandsberg
09 218 89 39    


Studierendement

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (= 30 of meer) uit eenzelfde studierichting voor een bepaalde opleiding binnen het hoger onderwijs kiest, beschikt men over betrouwbare cijfers over het studierendement.

Voor deze opleiding worden geen Studierendement- cijfers weergegeven.
Dit betekent niet dat geen enkele student kiest voor deze opleiding hoger onderwijs en succes heeft in die richting.
Dit betekent wel dat er minder dan 30 studenten uit eenzelfde secundaire studierichting voor deze opleiding hoger onderwijs hebben gekozen.
Hierdoor beschikken we niet over resultaten die statistisch significant (betekenisvol) zijn en kunnen er geen betrouwbare percentages aan gekoppeld worden.


Gegevens bijgewerkt tot 14-02-2022