Monitor begeleider in de sociale economie (M/V/X)
Knelpuntberoep Vlaanderen

 

Wat is, wat doet een Monitor begeleider in de sociale economie?

Je begeleidt werknemers van een sociale werkplaats of een beschutte werkplaats.
Is een sociale werkplaats zijn dit laaggeschoolde langdurig werklozen en personen met fysieke, psychische of sociale beperkingen.
In een beschutte werkplaats begeleid je personen met een handicap, die wegens de aard of de ernst van hun handicap voorlopig of definitief geen normale beroepsactiviteit kunnen uitoefenen.
Je streeft daarbij naar een bevordering van hun maatschappelijke integratie en participatie aan de arbeidsmarkt.
Je hebt aandacht voor het functioneren van iedere werknemer in het team.
Je bent verantwoordelijk voor het bereiken van de vooropgestelde resultaten.
Voor problemen die niet met het werk te maken hebben, verwijs je door naar andere instanties.Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.