Opleiding: Sociaal - cultureel werk
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Graduaatsopleiding - HO
 
Studiegebied: Sociaal-agogisch werk
Belangstellingsdomeinen: Overtuigen-besturen, Sociaal dienstbetoon, Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Communicatieve vaardigheden, Gedragswetenschappen, Sociale wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

Je wordt sociaal-cultureel werker, actief op het vlak van vorming, begeleiding en hulpverlening. Je activeert en motiveert mensen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven en je geeft kwetsbare groepen een stem.
Er kunnen verschillende keuzetrajecten aangeboden worden.


Afgestudeerden kunnen terecht in verschillende organisaties zoals vormingsinstellingen, cultuurcentra, jeugdhuizen, jeugd-, volwassenen- en seniorenverenigingen, centra voor basiseducatie, buurt- en wijkwerking, als educatief medewerker in musea.

Wat leer je?
:  • Basis sociaal werk (menselijk gedrag en sociale omgeving, organisatiebeleid, methodische vorming, leer- en praktijkbegeleiding).

  • Sociaal-cultureel werk (oriëntatie op beroep en werkveld, recht en beleid, methodische professionalisering).

  • Communicatieve vaardigheden, samenwerkingsvaardigheden, bemiddelen.

  • Sociologische, psychologische, sociaal-economische, filosofische en ethische vraagstukken.


In Heverlee kan je binnen deze graduaatsopleiding een 1-jarig traject Educatief Kinderwerker volgen.


De praktijk wordt voorzien via praktijkprojecten en vooral door werkplekleren. Dit werkplekleren gebeurt o.a. in jeugdbewegingen, gemeentelijke jeugddiensten, vereningingen die zich met volwassenwerk bezighouden, culturele instellingen, gemeentebesturen, samenlevingsprjecten,...). Reken tussen 30 en 60 studiepunten om te leren in de praktijk.


De organisatie van de opleiding verschilt van hogeschool tot hogeschool. Informeer je daarover bij de instellingen.


De graduaatsopleiding kan afgesloten worden met een graduaatsproef.


Afhankelijk van je situatie kan je een flexibel traject (vb. avondonderwijs, deeltijds onderwijs, ...) of vrijstellingen voor bepaalde vakken aanvragen.

 
Studiepunten
  120
 
Instellingen
AP Hogeschool Antwerpen, Campus Lange Nieuwstraat (11D)
    Lange Nieuwstraat 101
2000 Antwerpen
Hogeschool UCLL, Campus Sociale School (18D)
    Groeneweg 151
3001 Heverlee
Hogeschool UCLL, Campus Oude Luikerbaan (20A)
    Oude Luikerbaan 79
3500 Hasselt
Hogeschool VIVES, Campus Kortrijk (27A)
    Doorniksesteenweg 145
8500 Kortrijk
Arteveldehogeschool, Campus Zwijnaardsesteenweg ()
    Zwijnaardse steenweg 312-316
9000 Gent
Arteveldehogeschool, Campus Tinelstraat ()
    Edgard Tinelstraat 92
9040 Sint-Amandsberg
 
Gegevens bijgewerkt tot 14-02-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.