Bedrijfsmanagement : Algemene opleiding - Professionele bachelor

 

Algemene info


Algemene opleiding? 
deze extensie gebruikt Onderwijskiezer als een richting zowel met als zonder afstudeerrichtingen wordt georganiseerd.
De 'algemene opleiding' is dan zonder afstudeerrichting.
Er zijn, afhankelijk van de hogeschool, mogelijks wel keuzetrajecten.
Info vind je  desgevallend onder het gelijknamige tabblaadje.


Bedrijfsmanagement is een opleiding in de werking en organisatie van een bedrijf.
Op het programma staan:
- algemeen-economische en bedrijfseconomische vakken:
economie, boekhouden, algemeen, burgerlijk en handelsrecht, informatica (tekstverwerking, rekenbladen en gegevensbestanden);
- talen:
communicatie in het Nederlands, Frans, Engels en meestal een vierde taal (afhankelijk van de hogeschool: Duits / Spaans / Chinees). 


Voor wie?
Je drukt je vlot uit, zowel mondeling als schriftelijk.
Je hebt aanleg voor vreemde talen. 
Een specifieke vooropleiding tijdens het secundair is niet vereist.Studiepunten

180

Bedrijfsmanagement : Algemene opleiding - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


Algemene opleiding? 
deze extensie gebruikt Onderwijskiezer als een richting zowel met als zonder afstudeerrichtingen wordt georganiseerd.
De 'algemene opleiding' is dan zonder afstudeerrichting.
Er zijn, afhankelijk van de hogeschool, mogelijks wel keuzetrajecten.
Info vind je  desgevallend onder het gelijknamige tabblaadje.


Bedrijfsmanagement is een opleiding in de werking en organisatie van een bedrijf.
Op het programma staan:
- algemeen-economische en bedrijfseconomische vakken:
economie, boekhouden, algemeen, burgerlijk en handelsrecht, informatica (tekstverwerking, rekenbladen en gegevensbestanden);
- talen:
communicatie in het Nederlands, Frans, Engels en meestal een vierde taal (afhankelijk van de hogeschool: Duits / Spaans / Chinees). 


Voor wie?
Je drukt je vlot uit, zowel mondeling als schriftelijk.
Je hebt aanleg voor vreemde talen. 
Een specifieke vooropleiding tijdens het secundair is niet vereist.Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Thomas More - Campus Geel

Business & Ondernemen
 

We geven je een bedrijfseconomische basis mee, met een brede kijk op de verschillende functies binnen een organisatie: strategisch en logistiek management, accountancy en fiscaliteit, marketing en sales, financiële issues, business intelligence…
Daarnaast trainen we je ondernemende vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Via bootcamps, netwerkevenementen en persoonlijke coaching krijg je de kans om jouw kwaliteiten verder te ontwikkelen.
Het programma is internationaal georiënteerd. In het tweede jaar volg je een aantal vakken samen met de internationale business-studenten op de campus, en je hebt de mogelijkheid om een semester te studeren in het buitenland. Het sluitstuk van je opleiding is de verdediging van je portfolio voor een professionele jury.


Thomas More - Campus Mechelen De Vest

De opbouw doorheen de 3 fases:
90 SP behoren tot het algemeen en gemeenschappelijk traject:
55 SP behoren tot de verschillende afstudeerrichtingen van bedrijfsmanagement: enkele vakken vanuit Accountancy, Financiën, Logistiek, Marketing, Rechtsleer, Sales etc.
35 SP die uniek zijn voor het keuzetraject (muv Immobiliën en Verzekeringen).

Automotive management
 

We geven je een bedrijfseconomische basis aangevuld met technische vakken, die je wegwijs maken in de finesses van de autobusiness.
Daarnaast trainen we je entrepreneurship en persoonlijke ontwikkeling via management skills, networking en personal branding. Het programma is vanzelfsprekend sterk internationaal georiënteerd. In je bachelorproef stel je je portfolio voor en verdedig je een technisch aspect naar keuze voor een professionele jury.

Business & Management
 

In de bedrijfswereld heeft men niet alleen nood aan specialisten, maar ook aan experten die een global view over de bedrijfsuitoefening behouden. Zij sturen de operationele en management processen aan en zorgen ervoor dat de onderneming haar doelstellingen behaalt. Deze experten hebben kennis van zaken inzake accountancy & fiscaliteit, marketing & sales, de financiële en bancaire zaken en het logistiek management van het bedrijf. Ben jij op zoek naar een uitdagende job als generalist of schuilt er een echte entrepreneur in jou? 

Immobiliën en Verzekeringen
 

Dit keuzepakket van 12 studiepunten focust op vastgoedtransacties (kopen/verkopen, verhuren) en beheer van gebouwen in mede-eigendom. Zowel regelgeving, financiële als fiscale aspecten komen aan bod. We behandelen kort enkele bouwtechnische aspecten, 
maar focussen vooral op het bedrijfseconomische. 


UC Leuven-Limburg - Campus Proximus

KMO & Ondernemen
 

Je kiest vanaf het eerste jaar. Hier verwerf je een algemene economische basis, nodig om een kmo te kunnen runnen. Daarnaast krijg je ook een inleiding in marketing, verzekeringen en logistiek. Communicatie in het Nederlands, Frans en Engels is belangrijk. Je verwerft basiskennis Duits.
In het tweede jaar leer je een kmo managen. Je leert over de fiscale wetgeving, de financiële situatie van de onderneming en het correct personeelsbeleid. In het project leer je hoe je een onderneming opstart en bovendien mag je gericht gaan zoeken naar antwoorden op concrete vragen uit de bedrijfswereld. 
In het derde jaar is er een lange stage in een KMO. 


UC Leuven-Limburg - Campus Diepenbeek

KMO & Ondernemen
 

Je kiest vanaf het eerste jaar. Hier verwerf je een algemene economische basis, nodig om een kmo te kunnen runnen. Daarnaast krijg je ook een inleiding in marketing, verzekeringen en logistiek. Communicatie in het Nederlands, Frans en Engels is belangrijk. Je verwerft basiskennis Duits.
In het tweede jaar leer je een kmo managen. Je leert over de fiscale wetgeving, de financiële situatie van de onderneming en het correct personeelsbeleid. In het project leer je hoe je een onderneming opstart en bovendien mag je gericht gaan zoeken naar antwoorden op concrete vragen uit de bedrijfswereld. 
In het derde jaar is er een lange stage in een KMO. 


Katholieke Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Automotive management
 

Je kiest hiervoor vanaf het 2de jaar. We leiden je op voor een managementfunctie in de commerciële, financiële, organisatorische of logistieke hoek van de automotive branche. Automotive management is een opleiding voor commercieel talent met een passie voor de auto. 

Businessmanagement en entrepreneurship
 

Je kiest hiervoor vanaf het 2de jaar.
Je krijgt een vorming in alle aspecten die je als zaakvoerder nodig hebt op vlak van marketing, boekhouden, financiële aspecten, logistiek, kwaliteitszorg. 

Global business management
 

Je krijgt een algemene, praktijkgerichte, allround managementopleiding waarin alle facetten van het bedrijfsleven (‘business’) aan bod komen. We doen als het ware een dissectie van een bedrijf. Via de vakken bedrijfsorganisatie, marketing, supply chain management, strategisch management, ondernemingsrecht,  innovation management …  krijg je zicht op het globale plaatje van de bedrijfsvoering, weet je hoe alles in elkaar past in een bedrijf/organisatie.

Immobiliën- en verzekeringswezen
 

De vastgoedsector heeft verschillende aspecten. Als vastgoedmakelaar kan je klanten begeleiden bij de koop- of huurovereenkomsten... Als syndicus beheer je gebouwen van mede-eigenaars. Misschien wil je als rentmeester het vermogen van één familie beheren? Een commerciële ingesteldheid, een goede kennis van de vastgoedwetgeving... kunnen je doen slagen in de vastgoedsector. Je carrière kan hier beginnen. Is de verzekeringswereld jouw ideale werkplek? Ben je geïnteresseerd in een combinatie van degelijke commerciële training, stevige informaticaondersteuning en grondige kennis van de verzekeringsproducten? Immobiliën- en verzekeringswezen is dan wellicht de meest aangewezen keuze voor jou. In dit keuzetraject wordt zoveel mogelijk het nuttige aan het aangename gekoppeld. Verwacht je dus aan talrijke bezoeken aan instellingen en organisaties. Verder leer je tijdens uitdagende projectwerken in teamverband problemen analyseren, informatie verzamelen, verwerken, presenteren én advies geven. 

Tridiplomering
 

In het tweede jaar specialiseer je je: je kiest voor een focus op marketing, accountancy, immobiliën, verzekeringen of logistiek. En afhankelijk van die keuze verhuis je een academiejaar lang naar een van onze partnerscholen in Wallonië, Frankrijk of (Franstalig) Canada. 
Het derde jaar sluit je de opleiding af in weer een andere hogeschool. 
Wie eerst in Wallonië studeerde, gaat nu naar Frankrijk; wie eerst in Frankrijk of Canada studeerde, sluit zijn opleiding in Wallonië af.
Wie de opleiding met succes afrondt, ontvangt drie diploma’s: het Vlaamse diploma bachelor in het bedrijfsmanagement, het Waalse diploma én het Franse diploma Licence Professionelle, in hetzelfde studiegebied als de door jou gekozen specialisatie.Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

De focus van het programma van de algemene opleiding Bedrijfsmanagement ligt op het ontwikkelen van een ondernemende mindset. Dit met opleidingsonderdelen zoals ‘Ondernemingsplan’, ‘Inleiding KMO-management’, ‘HR Essentials’, ‘Applied market research’… Daarnaast krijg je een brede en sterke juridische, financiële, economische, commerciële en logistieke basis mee van het bedrijfsmanagement. Ook vreemde talen hebben hun plaats in het programma, met in het eerste jaar de opleidingsonderdelen Frans en Engels, en vanaf het tweede jaar ook een keuze tussen Frans of Spaans. Aan het einde van je studietraject loop je minimaal 12 weken stage.


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Bedrijfsmanagement 

Afstudeerrichting: Algemene opleiding

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Talen,

Schoolvakken SO: Economie, Engels, Frans, Secretariaat, Toegepaste economie,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen van Bedrijfsmanagement zijn:

Bedrijfsmanagement : Accountancy-fiscaliteit (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : Eventmanagement (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : Financie- en verzekeringswezen (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : Internationaal ondernemen (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : KMO-management (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : Logistiek management (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : Marketing (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : Milieu- en duurzaamheidsmanagement (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : Rechtspraktijk (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : Sport- en cultuurmanagement (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : Toegepaste Bedrijfseconomie (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : Winkel- en retailmanagement (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Bedrijfsmanagement: Algemene opleiding
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Bedrijfsmanagement : Algemene opleiding


Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Economische wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Handelswetenschappen - KU Leuven Campus Brussel

Management, zorg en beleid in de gerontologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Organisatie en management - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Toegepaste economische wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Toegepaste economische wetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Diepenbeek Gebouw D

Verzekeringen - KU Leuven


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Thomas More, Campus Mechelen De Vest

Starten in februari

Instellingen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
015 36 91 00    


Geldenaaksebaan 335  3001 Heverlee
016 375 700    


Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt
011 77 55 00    


Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek
011 56 15 70    


Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 40    


Beroepsuitwegen

Afgestudeerden van Bedrijfsmanagement komen in aanmerking voor diverse administratieve functies waar men medewerkers zoekt met een algemene kennis van de economie, met een basis voor talen en die vertrouwd zijn met buroticatoepassingen.
Je kunt een eigen zaak opstarten of gaan werken in een all-round functie bij een KMO.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Aankoper
Administratief en financieel verantwoordelijke
Bankbediende
Beheerder verkoopsadministratie
Belastingadviseur - consulent
Internationaal vertegenwoordiger
Kantoorhouder bankfiliaal
Medewerker openbare schatkist
Merchandiser
Verantwoordelijke verkoop
Verantwoordelijke verkoopsadministratie
Vertegenwoordiger ( knelpuntberoep)

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 2063 41,28% 68,04% 130 221 244 504 907 57
Economie-moderne talen (ASO) 5504 19,60% 80,46% 223 280 369 1099 3373 160
Economie-wetenschappen (ASO) 205 7,97% 81,10% 5 13 16 36 129 6
Economie-wiskunde (ASO) 503 7,40% 88,26% 15 13 12 82 371 10
Elektrische installatietechnieken (TSO) 64 1,44% 33,76% 19 12 8 18 3 4
Elektromechanica (TSO) 58 1,19% 54,76% 9 10 4 15 19 1
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 98 1,53% 46,43% 16 19 16 19 19 9
Handel (TSO) 6678 48,52% 61,15% 639 899 852 1761 2331 196
Hospitality (TSO) 33 21,29% 54,95% 7 3 4 12 7
Hotel (TSO) 134 8,31% 46,60% 22 30 13 25 33 11
Humane wetenschappen (ASO) 1107 4,25% 71,11% 79 95 116 262 491 64
Industriële elektriciteit (BSO) 35 1,14% 16,81% 19 5 3 4 1 3
Informaticabeheer (TSO) 177 4,78% 46,93% 25 40 28 42 35 7
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 1386 15,65% 24,39% 457 381 203 158 80 107
Latijn-moderne talen (ASO) 158 1,81% 79,10% 10 5 9 33 90 11
Latijn-wetenschappen (ASO) 44 0,66% 84,43% 2 1 2 8 28 3
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 600 8,60% 37,48% 151 118 93 113 69 56
Logistiek (BSO) 123 13,70% 17,29% 48 29 24 11 11
Mechanische vormgevingstechnieken (TSO) 48 1,53% 24,78% 17 7 10 5 2 7
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 257 2,49% 83,58% 4 9 21 47 166 10
Multimedia (TSO) 54 3,55% 36,25% 15 12 7 9 7 4
Naamloos leerjaar (BSO) 69 3,23% 20,17% 27 15 9 6 2 10
Onthaal en public relations (TSO) 232 12,53% 49,19% 36 39 36 58 44 19
Schoonheidsverzorging (TSO) 103 3,13% 44,49% 17 22 15 15 18 16
Secretariaat-talen (TSO) 1081 21,70% 53,98% 116 179 171 288 266 61
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 1286 5,31% 51,78% 176 213 204 329 272 92
Sportwetenschappen (ASO) 138 4,58% 70,89% 11 11 12 30 67 7
Techniek-wetenschappen (TSO) 41 0,92% 70,20% 6 3 3 13 16
Toerisme (TSO) 239 11,14% 47,39% 40 52 29 50 48 20
Topsport (TSO) 39 16,67% 27,34% 14 11 4 2 5 3
Veiligheidsberoepen (BSO) 37 3,28% 11,36% 19 7 3 3 5
Verkoop en vertegenwoordiging (BSO) 94 11,76% 24,86% 34 21 7 12 6 14
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 197 0,54% 81,01% 8 10 17 29 126 7
Winkelbeheer en etalage (BSO) 142 6,99% 20,91% 47 46 17 11 5 16

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 30-08-2017

Bedrijfsmanagement : Algemene opleiding - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


Algemene opleiding? 
deze extensie gebruikt Onderwijskiezer als een richting zowel met als zonder afstudeerrichtingen wordt georganiseerd.
De 'algemene opleiding' is dan zonder afstudeerrichting.
Er zijn, afhankelijk van de hogeschool, mogelijks wel keuzetrajecten.
Info vind je  desgevallend onder het gelijknamige tabblaadje.


Bedrijfsmanagement is een opleiding in de werking en organisatie van een bedrijf.
Op het programma staan:
- algemeen-economische en bedrijfseconomische vakken:
economie, boekhouden, algemeen, burgerlijk en handelsrecht, informatica (tekstverwerking, rekenbladen en gegevensbestanden);
- talen:
communicatie in het Nederlands, Frans, Engels en meestal een vierde taal (afhankelijk van de hogeschool: Duits / Spaans / Chinees). 


Voor wie?
Je drukt je vlot uit, zowel mondeling als schriftelijk.
Je hebt aanleg voor vreemde talen. 
Een specifieke vooropleiding tijdens het secundair is niet vereist.Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Thomas More - Campus Geel

Business & Ondernemen
 

We geven je een bedrijfseconomische basis mee, met een brede kijk op de verschillende functies binnen een organisatie: strategisch en logistiek management, accountancy en fiscaliteit, marketing en sales, financiële issues, business intelligence…
Daarnaast trainen we je ondernemende vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Via bootcamps, netwerkevenementen en persoonlijke coaching krijg je de kans om jouw kwaliteiten verder te ontwikkelen.
Het programma is internationaal georiënteerd. In het tweede jaar volg je een aantal vakken samen met de internationale business-studenten op de campus, en je hebt de mogelijkheid om een semester te studeren in het buitenland. Het sluitstuk van je opleiding is de verdediging van je portfolio voor een professionele jury.


Thomas More - Campus Mechelen De Vest

De opbouw doorheen de 3 fases:
90 SP behoren tot het algemeen en gemeenschappelijk traject:
55 SP behoren tot de verschillende afstudeerrichtingen van bedrijfsmanagement: enkele vakken vanuit Accountancy, Financiën, Logistiek, Marketing, Rechtsleer, Sales etc.
35 SP die uniek zijn voor het keuzetraject (muv Immobiliën en Verzekeringen).

Automotive management
 

We geven je een bedrijfseconomische basis aangevuld met technische vakken, die je wegwijs maken in de finesses van de autobusiness.
Daarnaast trainen we je entrepreneurship en persoonlijke ontwikkeling via management skills, networking en personal branding. Het programma is vanzelfsprekend sterk internationaal georiënteerd. In je bachelorproef stel je je portfolio voor en verdedig je een technisch aspect naar keuze voor een professionele jury.

Business & Management
 

In de bedrijfswereld heeft men niet alleen nood aan specialisten, maar ook aan experten die een global view over de bedrijfsuitoefening behouden. Zij sturen de operationele en management processen aan en zorgen ervoor dat de onderneming haar doelstellingen behaalt. Deze experten hebben kennis van zaken inzake accountancy & fiscaliteit, marketing & sales, de financiële en bancaire zaken en het logistiek management van het bedrijf. Ben jij op zoek naar een uitdagende job als generalist of schuilt er een echte entrepreneur in jou? 

Immobiliën en Verzekeringen
 

Dit keuzepakket van 12 studiepunten focust op vastgoedtransacties (kopen/verkopen, verhuren) en beheer van gebouwen in mede-eigendom. Zowel regelgeving, financiële als fiscale aspecten komen aan bod. We behandelen kort enkele bouwtechnische aspecten, 
maar focussen vooral op het bedrijfseconomische. 


UC Leuven-Limburg - Campus Proximus

KMO & Ondernemen
 

Je kiest vanaf het eerste jaar. Hier verwerf je een algemene economische basis, nodig om een kmo te kunnen runnen. Daarnaast krijg je ook een inleiding in marketing, verzekeringen en logistiek. Communicatie in het Nederlands, Frans en Engels is belangrijk. Je verwerft basiskennis Duits.
In het tweede jaar leer je een kmo managen. Je leert over de fiscale wetgeving, de financiële situatie van de onderneming en het correct personeelsbeleid. In het project leer je hoe je een onderneming opstart en bovendien mag je gericht gaan zoeken naar antwoorden op concrete vragen uit de bedrijfswereld. 
In het derde jaar is er een lange stage in een KMO. 


UC Leuven-Limburg - Campus Diepenbeek

KMO & Ondernemen
 

Je kiest vanaf het eerste jaar. Hier verwerf je een algemene economische basis, nodig om een kmo te kunnen runnen. Daarnaast krijg je ook een inleiding in marketing, verzekeringen en logistiek. Communicatie in het Nederlands, Frans en Engels is belangrijk. Je verwerft basiskennis Duits.
In het tweede jaar leer je een kmo managen. Je leert over de fiscale wetgeving, de financiële situatie van de onderneming en het correct personeelsbeleid. In het project leer je hoe je een onderneming opstart en bovendien mag je gericht gaan zoeken naar antwoorden op concrete vragen uit de bedrijfswereld. 
In het derde jaar is er een lange stage in een KMO. 


Katholieke Hogeschool VIVES - Campus Kortrijk

Automotive management
 

Je kiest hiervoor vanaf het 2de jaar. We leiden je op voor een managementfunctie in de commerciële, financiële, organisatorische of logistieke hoek van de automotive branche. Automotive management is een opleiding voor commercieel talent met een passie voor de auto. 

Businessmanagement en entrepreneurship
 

Je kiest hiervoor vanaf het 2de jaar.
Je krijgt een vorming in alle aspecten die je als zaakvoerder nodig hebt op vlak van marketing, boekhouden, financiële aspecten, logistiek, kwaliteitszorg. 

Global business management
 

Je krijgt een algemene, praktijkgerichte, allround managementopleiding waarin alle facetten van het bedrijfsleven (‘business’) aan bod komen. We doen als het ware een dissectie van een bedrijf. Via de vakken bedrijfsorganisatie, marketing, supply chain management, strategisch management, ondernemingsrecht,  innovation management …  krijg je zicht op het globale plaatje van de bedrijfsvoering, weet je hoe alles in elkaar past in een bedrijf/organisatie.

Immobiliën- en verzekeringswezen
 

De vastgoedsector heeft verschillende aspecten. Als vastgoedmakelaar kan je klanten begeleiden bij de koop- of huurovereenkomsten... Als syndicus beheer je gebouwen van mede-eigenaars. Misschien wil je als rentmeester het vermogen van één familie beheren? Een commerciële ingesteldheid, een goede kennis van de vastgoedwetgeving... kunnen je doen slagen in de vastgoedsector. Je carrière kan hier beginnen. Is de verzekeringswereld jouw ideale werkplek? Ben je geïnteresseerd in een combinatie van degelijke commerciële training, stevige informaticaondersteuning en grondige kennis van de verzekeringsproducten? Immobiliën- en verzekeringswezen is dan wellicht de meest aangewezen keuze voor jou. In dit keuzetraject wordt zoveel mogelijk het nuttige aan het aangename gekoppeld. Verwacht je dus aan talrijke bezoeken aan instellingen en organisaties. Verder leer je tijdens uitdagende projectwerken in teamverband problemen analyseren, informatie verzamelen, verwerken, presenteren én advies geven. 

Tridiplomering
 

In het tweede jaar specialiseer je je: je kiest voor een focus op marketing, accountancy, immobiliën, verzekeringen of logistiek. En afhankelijk van die keuze verhuis je een academiejaar lang naar een van onze partnerscholen in Wallonië, Frankrijk of (Franstalig) Canada. 
Het derde jaar sluit je de opleiding af in weer een andere hogeschool. 
Wie eerst in Wallonië studeerde, gaat nu naar Frankrijk; wie eerst in Frankrijk of Canada studeerde, sluit zijn opleiding in Wallonië af.
Wie de opleiding met succes afrondt, ontvangt drie diploma’s: het Vlaamse diploma bachelor in het bedrijfsmanagement, het Waalse diploma én het Franse diploma Licence Professionelle, in hetzelfde studiegebied als de door jou gekozen specialisatie.Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Hogeschool PXL - Campus Elfde Linie

De focus van het programma van de algemene opleiding Bedrijfsmanagement ligt op het ontwikkelen van een ondernemende mindset. Dit met opleidingsonderdelen zoals ‘Ondernemingsplan’, ‘Inleiding KMO-management’, ‘HR Essentials’, ‘Applied market research’… Daarnaast krijg je een brede en sterke juridische, financiële, economische, commerciële en logistieke basis mee van het bedrijfsmanagement. Ook vreemde talen hebben hun plaats in het programma, met in het eerste jaar de opleidingsonderdelen Frans en Engels, en vanaf het tweede jaar ook een keuze tussen Frans of Spaans. Aan het einde van je studietraject loop je minimaal 12 weken stage.


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Bedrijfsmanagement 

Afstudeerrichting: Algemene opleiding

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Administratie, Handel-zaken, Talen,

Schoolvakken SO: Economie, Engels, Frans, Secretariaat, Toegepaste economie,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen van Bedrijfsmanagement zijn:

Bedrijfsmanagement : Accountancy-fiscaliteit (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : Eventmanagement (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : Financie- en verzekeringswezen (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : Internationaal ondernemen (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : KMO-management (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : Logistiek management (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : Marketing (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : Milieu- en duurzaamheidsmanagement (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : Rechtspraktijk (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : Sport- en cultuurmanagement (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : Toegepaste Bedrijfseconomie (Professionele bachelor - HO)
Bedrijfsmanagement : Winkel- en retailmanagement (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op Bedrijfsmanagement: Algemene opleiding
Eventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Bedrijfsmanagement : Algemene opleiding


Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Economische wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Handelswetenschappen - KU Leuven Campus Brussel

Management, zorg en beleid in de gerontologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Organisatie en management - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Toegepaste economische wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Toegepaste economische wetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Diepenbeek Gebouw D

Verzekeringen - KU Leuven


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Thomas More, Campus Mechelen De Vest

Starten in februari

Instellingen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Zandpoortvest 60  2800 Mechelen
015 36 91 00    


Geldenaaksebaan 335  3001 Heverlee
016 375 700    


Elfde Liniestraat 23-26  3500 Hasselt
011 77 55 00    


Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek
011 56 15 70    


Doorniksesteenweg 145  8500 Kortrijk
056 26 41 40    


Beroepsuitwegen

Afgestudeerden van Bedrijfsmanagement komen in aanmerking voor diverse administratieve functies waar men medewerkers zoekt met een algemene kennis van de economie, met een basis voor talen en die vertrouwd zijn met buroticatoepassingen.
Je kunt een eigen zaak opstarten of gaan werken in een all-round functie bij een KMO.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer.
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Aankoper
Administratief en financieel verantwoordelijke
Bankbediende
Beheerder verkoopsadministratie
Belastingadviseur - consulent
Internationaal vertegenwoordiger
Kantoorhouder bankfiliaal
Medewerker openbare schatkist
Merchandiser
Verantwoordelijke verkoop
Verantwoordelijke verkoopsadministratie
Vertegenwoordiger ( knelpuntberoep)

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 2063 41,28% 68,04% 130 221 244 504 907 57
Economie-moderne talen (ASO) 5504 19,60% 80,46% 223 280 369 1099 3373 160
Economie-wetenschappen (ASO) 205 7,97% 81,10% 5 13 16 36 129 6
Economie-wiskunde (ASO) 503 7,40% 88,26% 15 13 12 82 371 10
Elektrische installatietechnieken (TSO) 64 1,44% 33,76% 19 12 8 18 3 4
Elektromechanica (TSO) 58 1,19% 54,76% 9 10 4 15 19 1
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 98 1,53% 46,43% 16 19 16 19 19 9
Handel (TSO) 6678 48,52% 61,15% 639 899 852 1761 2331 196
Hospitality (TSO) 33 21,29% 54,95% 7 3 4 12 7
Hotel (TSO) 134 8,31% 46,60% 22 30 13 25 33 11
Humane wetenschappen (ASO) 1107 4,25% 71,11% 79 95 116 262 491 64
Industriële elektriciteit (BSO) 35 1,14% 16,81% 19 5 3 4 1 3
Informaticabeheer (TSO) 177 4,78% 46,93% 25 40 28 42 35 7
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 1386 15,65% 24,39% 457 381 203 158 80 107
Latijn-moderne talen (ASO) 158 1,81% 79,10% 10 5 9 33 90 11
Latijn-wetenschappen (ASO) 44 0,66% 84,43% 2 1 2 8 28 3
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 600 8,60% 37,48% 151 118 93 113 69 56
Logistiek (BSO) 123 13,70% 17,29% 48 29 24 11 11
Mechanische vormgevingstechnieken (TSO) 48 1,53% 24,78% 17 7 10 5 2 7
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 257 2,49% 83,58% 4 9 21 47 166 10
Multimedia (TSO) 54 3,55% 36,25% 15 12 7 9 7 4
Naamloos leerjaar (BSO) 69 3,23% 20,17% 27 15 9 6 2 10
Onthaal en public relations (TSO) 232 12,53% 49,19% 36 39 36 58 44 19
Schoonheidsverzorging (TSO) 103 3,13% 44,49% 17 22 15 15 18 16
Secretariaat-talen (TSO) 1081 21,70% 53,98% 116 179 171 288 266 61
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 1286 5,31% 51,78% 176 213 204 329 272 92
Sportwetenschappen (ASO) 138 4,58% 70,89% 11 11 12 30 67 7
Techniek-wetenschappen (TSO) 41 0,92% 70,20% 6 3 3 13 16
Toerisme (TSO) 239 11,14% 47,39% 40 52 29 50 48 20
Topsport (TSO) 39 16,67% 27,34% 14 11 4 2 5 3
Veiligheidsberoepen (BSO) 37 3,28% 11,36% 19 7 3 3 5
Verkoop en vertegenwoordiging (BSO) 94 11,76% 24,86% 34 21 7 12 6 14
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 197 0,54% 81,01% 8 10 17 29 126 7
Winkelbeheer en etalage (BSO) 142 6,99% 20,91% 47 46 17 11 5 16

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 30-08-2017