Chemie : Chemie - Professionele bachelor

 

Algemene info


Dit is een praktijkgerichte opleiding met een brede wetenschappelijke onderbouw.
Naast organische, anorganische, analytische, beschrijvende, bio- en fysicochemie staan o.a. toegepaste fysica, wiskunde, statistiek, informatica, biologie, microbiologie en rapportering op het programma.
Er wordt veel aandacht besteed aan laboratoriumoefeningen voor het toetsen van de theoretische basisvorming aan de praktijk.
Doorheen de opleiding wordt voortdurend gewezen op het belang van veiligheid, gezondheid en milieubewustzijn tijdens de taakuitvoering.
In de meeste hogescholen kies je vanaf het tweede jaar een afstudeerrichting. 
Naast de praktijk (labo's) die oploopt tot meer dan de helft van het studieprogramma poogt elke afstudeerrichting - naast de analytische, organische, instrumentele en fysicochemie en een stage - eigen klemtonen te leggen. 

Afstudeerrichting Chemie
Deze geeft een zo ruim mogelijke chemische vorming zonder doorgedreven specialisatie in een bepaalde discipline.
Zowel organische, analytische, fysische als instrumentele chemie komen ruim aan bod.
Ook milieuzorg, biochemie en microbiologie komen ter sprake.


Voor wie?
Je bent geïnteresseerd in chemie, milieu, biochemie of voeding en je zoekt een praktisch-wetenschappelijke opleiding.
Je werkt nauwkeurig en ordelijk en je hebt oog voor veiligheid en milieu.
Een degelijke basis van chemie is zeker aangewezen.


Aanvullende info:

Karel de Grote Hogeschool - Campus Hoboken

Eerste jaar: Je ontwikkelt een brede wetenschappelijke basiskennis: chemie, (micro-)biologie, fysica . Je zit samen met de andere bachelors Chemie en Biomedische Laboratoriumtechnologie.
Tweede jaar: Tijd om te kiezen in welke richting je wil afstuderen: Biochemie, Chemie of Procestechnologie. Overschakelen naar een afstudeerrichting van de professionele bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie is ook een optie. We hebben eigen labo’s en dat is handig, want de helft van het jaar bestaat uit praktijk. Een eigen wetenschappelijk project uitwerken hoort er ook bij. Dat gebeurt heel intensief, in kleine groepen.
Derde jaar: Het beroepsleven lonkt: tijdens het tweede semester loop je stage in een onderzoekslabo of bedrijf. Samen met dat labo of bedrijf schrijf je een bachelorproef waarin je een concrete onderzoeksvraag uitwerkt.

Het eerste jaar is gemeenschappelijk voor alle afstudeerrichtingen en voor de pba Biomedische Laboratoriumtechnologie. Je kiest een afstudeerrichting vanaf het tweede jaar.


Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Campus Kronenburg

Als laatstejaars Chemie kan je een jaar lang voltijds stage lopen in één bedrijf. Je wordt vrijgesteld van lesdeelname en verwerkt alle vakken van het derde jaar via begeleide zelfstudie. Het bedrijf begeleidt je tien maanden lang op de werkvloer en ondersteunt je in jouw praktisch leerproces. AP Hogeschool neemt de leerbegeleiding op zich, evalueert je achteraf en ziet erop toe dat je alle nodige competenties verwerft.

Thomas More - Campus Geel

Binnen de opleiding Chemie, is er ook een afstudeerrichting Chemie. In deze afstudeerrichting specialiseer je je niet in een bepaald deeldomein van de chemie, maar ga je een aantal topics uitdiepen en je kennis verbreden.
Zo leer je gespecialiseerde chemische analysetechnieken en fysische testen kennen en pas je deze toe in de praktijk. Je bestudeert specifieke toepassingen in de organische chemie en voert complexe, organische syntheses uit in het labo. Ook de synthese en eigenschappen van kunststoffen en biopolymeren komen aan bod. Daarnaast maak je tijdens deze opleiding kennis met de unit operations en de transportsystemen in de chemische industrie.

UC Leuven-Limburg - Campus Gasthuisberg

Als student krijg je eerst een wetenschappelijke basis en een verscheidenheid aan chemische opleidingsonderdelen. Daarna verdiep je je in de Afstudeerrichting chemie in de synthese, analyse en karakterisatie van chemische verbindingen. Je leert ook welke toepassingen nanodeeltjes hebben in industriële processen, de geneeskunde en duurzame technologie.

UC Leuven-Limburg - Campus Diepenbeek

zie info bij Campus Gasthuisberg

Hogeschool Gent - Campus Schoonmeersen

Je wordt opgeleid om op een accurate, maar creatieve manier syntheses, analyses en onderzoek uit te voeren in diverse laboratoria, bij productieprocessen en milieuorganisaties. Naast een grondige kennis van de beginselen van de chemie, bestudeer je chemische technologie, analytische chemie, organische chemie, fysicochemie, toegepaste mechanica, sturing, automatisatie en regeltechniek in de industriële chemie. Al tijdens je opleiding krijg je zicht op het latere beroep en toets je de theorie aan de praktijk.

Odisee - Technologiecampus Gent

Je vertrekt van een brede algemene wetenschappelijke basis. Je krijgt basisvakken zoals chemie, fysica, biologie, microbiologie, wiskunde en statistiek. In het tweede jaar kies je voor een van de drie afstudeerrichtingen: biochemiechemie of milieuzorg. Je kunt dan meer specialiseren. In het derde jaar ga je op stage in een bedrijf of onderzoeksinstelling. 
In de afstudeerrichting Chemie word je ondergedompeld in de wereld van de chemie: opleidingsonderdelen als Industriële, Organische, Analytische en Instrumentele chemie staan op je programma. Verder ontwikkel je ook communicatievaardigheden en leer je gegevens uit vakliteratuur verwerken en verzamelen. 


Studiepunten

180

Chemie : Chemie - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


Dit is een praktijkgerichte opleiding met een brede wetenschappelijke onderbouw.
Naast organische, anorganische, analytische, beschrijvende, bio- en fysicochemie staan o.a. toegepaste fysica, wiskunde, statistiek, informatica, biologie, microbiologie en rapportering op het programma.
Er wordt veel aandacht besteed aan laboratoriumoefeningen voor het toetsen van de theoretische basisvorming aan de praktijk.
Doorheen de opleiding wordt voortdurend gewezen op het belang van veiligheid, gezondheid en milieubewustzijn tijdens de taakuitvoering.
In de meeste hogescholen kies je vanaf het tweede jaar een afstudeerrichting. 
Naast de praktijk (labo's) die oploopt tot meer dan de helft van het studieprogramma poogt elke afstudeerrichting - naast de analytische, organische, instrumentele en fysicochemie en een stage - eigen klemtonen te leggen. 

Afstudeerrichting Chemie
Deze geeft een zo ruim mogelijke chemische vorming zonder doorgedreven specialisatie in een bepaalde discipline.
Zowel organische, analytische, fysische als instrumentele chemie komen ruim aan bod.
Ook milieuzorg, biochemie en microbiologie komen ter sprake.


Voor wie?
Je bent geïnteresseerd in chemie, milieu, biochemie of voeding en je zoekt een praktisch-wetenschappelijke opleiding.
Je werkt nauwkeurig en ordelijk en je hebt oog voor veiligheid en milieu.
Een degelijke basis van chemie is zeker aangewezen.


Aanvullende info:

Karel de Grote Hogeschool - Campus Hoboken

Eerste jaar: Je ontwikkelt een brede wetenschappelijke basiskennis: chemie, (micro-)biologie, fysica . Je zit samen met de andere bachelors Chemie en Biomedische Laboratoriumtechnologie.
Tweede jaar: Tijd om te kiezen in welke richting je wil afstuderen: Biochemie, Chemie of Procestechnologie. Overschakelen naar een afstudeerrichting van de professionele bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie is ook een optie. We hebben eigen labo’s en dat is handig, want de helft van het jaar bestaat uit praktijk. Een eigen wetenschappelijk project uitwerken hoort er ook bij. Dat gebeurt heel intensief, in kleine groepen.
Derde jaar: Het beroepsleven lonkt: tijdens het tweede semester loop je stage in een onderzoekslabo of bedrijf. Samen met dat labo of bedrijf schrijf je een bachelorproef waarin je een concrete onderzoeksvraag uitwerkt.

Het eerste jaar is gemeenschappelijk voor alle afstudeerrichtingen en voor de pba Biomedische Laboratoriumtechnologie. Je kiest een afstudeerrichting vanaf het tweede jaar.


Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Campus Kronenburg

Als laatstejaars Chemie kan je een jaar lang voltijds stage lopen in één bedrijf. Je wordt vrijgesteld van lesdeelname en verwerkt alle vakken van het derde jaar via begeleide zelfstudie. Het bedrijf begeleidt je tien maanden lang op de werkvloer en ondersteunt je in jouw praktisch leerproces. AP Hogeschool neemt de leerbegeleiding op zich, evalueert je achteraf en ziet erop toe dat je alle nodige competenties verwerft.

Thomas More - Campus Geel

Binnen de opleiding Chemie, is er ook een afstudeerrichting Chemie. In deze afstudeerrichting specialiseer je je niet in een bepaald deeldomein van de chemie, maar ga je een aantal topics uitdiepen en je kennis verbreden.
Zo leer je gespecialiseerde chemische analysetechnieken en fysische testen kennen en pas je deze toe in de praktijk. Je bestudeert specifieke toepassingen in de organische chemie en voert complexe, organische syntheses uit in het labo. Ook de synthese en eigenschappen van kunststoffen en biopolymeren komen aan bod. Daarnaast maak je tijdens deze opleiding kennis met de unit operations en de transportsystemen in de chemische industrie.

UC Leuven-Limburg - Campus Gasthuisberg

Als student krijg je eerst een wetenschappelijke basis en een verscheidenheid aan chemische opleidingsonderdelen. Daarna verdiep je je in de Afstudeerrichting chemie in de synthese, analyse en karakterisatie van chemische verbindingen. Je leert ook welke toepassingen nanodeeltjes hebben in industriële processen, de geneeskunde en duurzame technologie.

UC Leuven-Limburg - Campus Diepenbeek

zie info bij Campus Gasthuisberg

Hogeschool Gent - Campus Schoonmeersen

Je wordt opgeleid om op een accurate, maar creatieve manier syntheses, analyses en onderzoek uit te voeren in diverse laboratoria, bij productieprocessen en milieuorganisaties. Naast een grondige kennis van de beginselen van de chemie, bestudeer je chemische technologie, analytische chemie, organische chemie, fysicochemie, toegepaste mechanica, sturing, automatisatie en regeltechniek in de industriële chemie. Al tijdens je opleiding krijg je zicht op het latere beroep en toets je de theorie aan de praktijk.

Odisee - Technologiecampus Gent

Je vertrekt van een brede algemene wetenschappelijke basis. Je krijgt basisvakken zoals chemie, fysica, biologie, microbiologie, wiskunde en statistiek. In het tweede jaar kies je voor een van de drie afstudeerrichtingen: biochemiechemie of milieuzorg. Je kunt dan meer specialiseren. In het derde jaar ga je op stage in een bedrijf of onderzoeksinstelling. 
In de afstudeerrichting Chemie word je ondergedompeld in de wereld van de chemie: opleidingsonderdelen als Industriële, Organische, Analytische en Instrumentele chemie staan op je programma. Verder ontwikkel je ook communicatievaardigheden en leer je gegevens uit vakliteratuur verwerken en verzamelen. 


Studiepunten

180

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Chemie 

Afstudeerrichting: Chemie

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,

Schoolvakken SO: Chemie, Natuurwetenschappen,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen van Chemie zijn:

Chemie : Biochemie (Professionele bachelor - HO)
Chemie : Milieuzorg (Professionele bachelor - HO)
Chemie : Procestechnologie (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Er zijn geen Ba-na-Ba's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Chemie : Chemie


Biochemie en de Biotechnologie - Universiteit Gent Campus Gent

Biologie - Universiteit Gent Campus Gent

Biowetenschappen: Voedingsindustrie - Universiteit Gent Campus Gent

Chemie - KU Leuven

Chemie - Universiteit Gent Campus Gent

Chemie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Industriële wetenschappen: Biochemie - Universiteit Gent Campus Gent

Industriële wetenschappen: Chemie - Universiteit Antwerpen Campus Hoboken

Industriële wetenschappen: Chemie - Universiteit Gent Campus Gent

Industriële wetenschappen: Chemie - KU Leuven Campus Groep T Leuven

Industriële wetenschappen: Chemie - KU Leuven Campus De Nayer St.-Katelijne-Waver


Industriële wetenschappen: Kunststofverwerking - KU Leuven Technologiecampus Oostende

Industriële wetenschappen: Nucleaire technologie - Universiteit Hasselt Campus Diepenbeek Gebouw D

Industriële wetenschappen: Verpakkingstechnologie - Universiteit Hasselt Campus Diepenbeek Gebouw D


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Karel de Grote Hogeschool, Campus Hoboken

Starten in februari

UC Leuven-Limburg, Campus Gasthuisberg

Starten in februari

UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek

Starten in februari

Odisee, Technologiecampus Gent

Werkstudententraject

Instellingen

Kronenburgstraat 47  2000 Antwerpen
03 220 55 80    


Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Salesianenlaan 90  2660 Hoboken
03 613 17 00    


Herestraat 49  3000 Leuven
016 37 52 00    


Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek
011 56 15 70    


Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent
09 243 20 04    


Gebroeders De Smetstraat 1  9000 Gent
09 265 86 10    


Beroepsuitwegen

Je werkt in een labo.
Je analyseert de structuur, de samenstelling, de eigenschappen en de functie van chemische verbindingen (grondstoffen, tussen- en eindproducten) ter ontwikkeling, samenstelling of ter kwaliteitscontrole.
Je kunt instaan voor het in orde brengen van preparaten of voor het opmaken van grafieken en rapporten van analyses of experimenten.
Je werkt als onderzoekstechnoloog, chemisch laboratoriumtechnoloog, chemisch analist, kwaliteitsverantwoordelijke of in een commercieel-technische functie.

Vaak werk je onder de leiding van biologen, academisch geschoolde chemici, ingenieurs. 
Je gaat werken in onderzoeks- en controlelaboratoria van de petrochemie, de farmaceutische industrie, de fotochemie, de metallurgie, meststoffen-, kunststoffen-, textiel-, cosmetica-, chemicaliën-, synthetische vezels- en voedingsindustrie, in de laboratoria van openbare diensten (afvalmaatschappijen, milieudiensten), universiteiten, ziekenhuizen en centra voor wetenschappelijk onderzoek.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Laborant industriële productie
Operator energetische en petrochemische installaties ( knelpuntberoep)
Operator installaties in de chemische en farmaceutische industrie
Operator installaties in de chemische industrie ( knelpuntberoep)
Technicus veiligheid, hygiëne en leefmilieu
Verantwoordelijke laboratorium

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Chemie

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Biotechnische wetenschappen (TSO) 105 7,62% 65,20% 3 12 22 19 41 8
Chemie (TSO) 616 44,06% 58,87% 51 93 105 171 179 17
Economie-wetenschappen (ASO) 44 1,71% 68,34% 3 1 8 15 14 3
Farmaceutisch-technisch assistent (TSO) 31 3,74% 50,47% 2 8 7 4 9 1
Industriële wetenschappen (TSO) 48 1,31% 63,51% 6 3 5 16 15 3
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 141 1,37% 70,57% 10 11 16 39 63 2
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 177 0,73% 33,73% 29 46 28 27 13 34
Sportwetenschappen (ASO) 30 1,00% 65,18% 3 2 3 9 11 2
Techniek-wetenschappen (TSO) 544 12,24% 71,15% 19 57 69 140 251 8
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 280 0,76% 79,17% 9 19 28 52 161 11

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 20-02-2017

Chemie : Chemie - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


Dit is een praktijkgerichte opleiding met een brede wetenschappelijke onderbouw.
Naast organische, anorganische, analytische, beschrijvende, bio- en fysicochemie staan o.a. toegepaste fysica, wiskunde, statistiek, informatica, biologie, microbiologie en rapportering op het programma.
Er wordt veel aandacht besteed aan laboratoriumoefeningen voor het toetsen van de theoretische basisvorming aan de praktijk.
Doorheen de opleiding wordt voortdurend gewezen op het belang van veiligheid, gezondheid en milieubewustzijn tijdens de taakuitvoering.
In de meeste hogescholen kies je vanaf het tweede jaar een afstudeerrichting. 
Naast de praktijk (labo's) die oploopt tot meer dan de helft van het studieprogramma poogt elke afstudeerrichting - naast de analytische, organische, instrumentele en fysicochemie en een stage - eigen klemtonen te leggen. 

Afstudeerrichting Chemie
Deze geeft een zo ruim mogelijke chemische vorming zonder doorgedreven specialisatie in een bepaalde discipline.
Zowel organische, analytische, fysische als instrumentele chemie komen ruim aan bod.
Ook milieuzorg, biochemie en microbiologie komen ter sprake.


Voor wie?
Je bent geïnteresseerd in chemie, milieu, biochemie of voeding en je zoekt een praktisch-wetenschappelijke opleiding.
Je werkt nauwkeurig en ordelijk en je hebt oog voor veiligheid en milieu.
Een degelijke basis van chemie is zeker aangewezen.


Aanvullende info:

Karel de Grote Hogeschool - Campus Hoboken

Eerste jaar: Je ontwikkelt een brede wetenschappelijke basiskennis: chemie, (micro-)biologie, fysica . Je zit samen met de andere bachelors Chemie en Biomedische Laboratoriumtechnologie.
Tweede jaar: Tijd om te kiezen in welke richting je wil afstuderen: Biochemie, Chemie of Procestechnologie. Overschakelen naar een afstudeerrichting van de professionele bachelor Biomedische Laboratoriumtechnologie is ook een optie. We hebben eigen labo’s en dat is handig, want de helft van het jaar bestaat uit praktijk. Een eigen wetenschappelijk project uitwerken hoort er ook bij. Dat gebeurt heel intensief, in kleine groepen.
Derde jaar: Het beroepsleven lonkt: tijdens het tweede semester loop je stage in een onderzoekslabo of bedrijf. Samen met dat labo of bedrijf schrijf je een bachelorproef waarin je een concrete onderzoeksvraag uitwerkt.

Het eerste jaar is gemeenschappelijk voor alle afstudeerrichtingen en voor de pba Biomedische Laboratoriumtechnologie. Je kiest een afstudeerrichting vanaf het tweede jaar.


Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen - Campus Kronenburg

Als laatstejaars Chemie kan je een jaar lang voltijds stage lopen in één bedrijf. Je wordt vrijgesteld van lesdeelname en verwerkt alle vakken van het derde jaar via begeleide zelfstudie. Het bedrijf begeleidt je tien maanden lang op de werkvloer en ondersteunt je in jouw praktisch leerproces. AP Hogeschool neemt de leerbegeleiding op zich, evalueert je achteraf en ziet erop toe dat je alle nodige competenties verwerft.

Thomas More - Campus Geel

Binnen de opleiding Chemie, is er ook een afstudeerrichting Chemie. In deze afstudeerrichting specialiseer je je niet in een bepaald deeldomein van de chemie, maar ga je een aantal topics uitdiepen en je kennis verbreden.
Zo leer je gespecialiseerde chemische analysetechnieken en fysische testen kennen en pas je deze toe in de praktijk. Je bestudeert specifieke toepassingen in de organische chemie en voert complexe, organische syntheses uit in het labo. Ook de synthese en eigenschappen van kunststoffen en biopolymeren komen aan bod. Daarnaast maak je tijdens deze opleiding kennis met de unit operations en de transportsystemen in de chemische industrie.

UC Leuven-Limburg - Campus Gasthuisberg

Als student krijg je eerst een wetenschappelijke basis en een verscheidenheid aan chemische opleidingsonderdelen. Daarna verdiep je je in de Afstudeerrichting chemie in de synthese, analyse en karakterisatie van chemische verbindingen. Je leert ook welke toepassingen nanodeeltjes hebben in industriële processen, de geneeskunde en duurzame technologie.

UC Leuven-Limburg - Campus Diepenbeek

zie info bij Campus Gasthuisberg

Hogeschool Gent - Campus Schoonmeersen

Je wordt opgeleid om op een accurate, maar creatieve manier syntheses, analyses en onderzoek uit te voeren in diverse laboratoria, bij productieprocessen en milieuorganisaties. Naast een grondige kennis van de beginselen van de chemie, bestudeer je chemische technologie, analytische chemie, organische chemie, fysicochemie, toegepaste mechanica, sturing, automatisatie en regeltechniek in de industriële chemie. Al tijdens je opleiding krijg je zicht op het latere beroep en toets je de theorie aan de praktijk.

Odisee - Technologiecampus Gent

Je vertrekt van een brede algemene wetenschappelijke basis. Je krijgt basisvakken zoals chemie, fysica, biologie, microbiologie, wiskunde en statistiek. In het tweede jaar kies je voor een van de drie afstudeerrichtingen: biochemiechemie of milieuzorg. Je kunt dan meer specialiseren. In het derde jaar ga je op stage in een bedrijf of onderzoeksinstelling. 
In de afstudeerrichting Chemie word je ondergedompeld in de wereld van de chemie: opleidingsonderdelen als Industriële, Organische, Analytische en Instrumentele chemie staan op je programma. Verder ontwikkel je ook communicatievaardigheden en leer je gegevens uit vakliteratuur verwerken en verzamelen. 


Studiepunten

180

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Chemie 

Afstudeerrichting: Chemie

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,

Schoolvakken SO: Chemie, Natuurwetenschappen,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen van Chemie zijn:

Chemie : Biochemie (Professionele bachelor - HO)
Chemie : Milieuzorg (Professionele bachelor - HO)
Chemie : Procestechnologie (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Er zijn geen Ba-na-Ba's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Chemie : Chemie


Biochemie en de Biotechnologie - Universiteit Gent Campus Gent

Biologie - Universiteit Gent Campus Gent

Biowetenschappen: Voedingsindustrie - Universiteit Gent Campus Gent

Chemie - KU Leuven

Chemie - Universiteit Gent Campus Gent

Chemie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Industriële wetenschappen: Biochemie - Universiteit Gent Campus Gent

Industriële wetenschappen: Chemie - Universiteit Antwerpen Campus Hoboken

Industriële wetenschappen: Chemie - Universiteit Gent Campus Gent

Industriële wetenschappen: Chemie - KU Leuven Campus Groep T Leuven

Industriële wetenschappen: Chemie - KU Leuven Campus De Nayer St.-Katelijne-Waver


Industriële wetenschappen: Kunststofverwerking - KU Leuven Technologiecampus Oostende

Industriële wetenschappen: Nucleaire technologie - Universiteit Hasselt Campus Diepenbeek Gebouw D

Industriële wetenschappen: Verpakkingstechnologie - Universiteit Hasselt Campus Diepenbeek Gebouw D


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Karel de Grote Hogeschool, Campus Hoboken

Starten in februari

UC Leuven-Limburg, Campus Gasthuisberg

Starten in februari

UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek

Starten in februari

Odisee, Technologiecampus Gent

Werkstudententraject

Instellingen

Kronenburgstraat 47  2000 Antwerpen
03 220 55 80    


Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Salesianenlaan 90  2660 Hoboken
03 613 17 00    


Herestraat 49  3000 Leuven
016 37 52 00    


Agoralaan Gebouw B bus 1  3590 Diepenbeek
011 56 15 70    


Valentin Vaerwyckweg 1  9000 Gent
09 243 20 04    


Gebroeders De Smetstraat 1  9000 Gent
09 265 86 10    


Beroepsuitwegen

Je werkt in een labo.
Je analyseert de structuur, de samenstelling, de eigenschappen en de functie van chemische verbindingen (grondstoffen, tussen- en eindproducten) ter ontwikkeling, samenstelling of ter kwaliteitscontrole.
Je kunt instaan voor het in orde brengen van preparaten of voor het opmaken van grafieken en rapporten van analyses of experimenten.
Je werkt als onderzoekstechnoloog, chemisch laboratoriumtechnoloog, chemisch analist, kwaliteitsverantwoordelijke of in een commercieel-technische functie.

Vaak werk je onder de leiding van biologen, academisch geschoolde chemici, ingenieurs. 
Je gaat werken in onderzoeks- en controlelaboratoria van de petrochemie, de farmaceutische industrie, de fotochemie, de metallurgie, meststoffen-, kunststoffen-, textiel-, cosmetica-, chemicaliën-, synthetische vezels- en voedingsindustrie, in de laboratoria van openbare diensten (afvalmaatschappijen, milieudiensten), universiteiten, ziekenhuizen en centra voor wetenschappelijk onderzoek.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Laborant industriële productie
Operator energetische en petrochemische installaties ( knelpuntberoep)
Operator installaties in de chemische en farmaceutische industrie
Operator installaties in de chemische industrie ( knelpuntberoep)
Technicus veiligheid, hygiëne en leefmilieu
Verantwoordelijke laboratorium

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Chemie

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Biotechnische wetenschappen (TSO) 105 7,62% 65,20% 3 12 22 19 41 8
Chemie (TSO) 616 44,06% 58,87% 51 93 105 171 179 17
Economie-wetenschappen (ASO) 44 1,71% 68,34% 3 1 8 15 14 3
Farmaceutisch-technisch assistent (TSO) 31 3,74% 50,47% 2 8 7 4 9 1
Industriële wetenschappen (TSO) 48 1,31% 63,51% 6 3 5 16 15 3
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 141 1,37% 70,57% 10 11 16 39 63 2
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 177 0,73% 33,73% 29 46 28 27 13 34
Sportwetenschappen (ASO) 30 1,00% 65,18% 3 2 3 9 11 2
Techniek-wetenschappen (TSO) 544 12,24% 71,15% 19 57 69 140 251 8
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 280 0,76% 79,17% 9 19 28 52 161 11

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 20-02-2017