Horeca - Derde graad

Studierichting "Horeca"

Horeca is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifieke vorming.

Je krijgt volgende zaken voorgeschoteld:

 • een pakket economie
 • Frans en Engels in functie van je job in de horeca
Je opleiding als kelner:

Je leert o.a.:
 • gasten ontvangen
 • bestellingen opnemen
 • dranken/gerechten serveren
 • afrekenen met de gasten

Je opleiding als kok:

 • Je verwerkt ingrediënten tot warme en koude keukenbereidingen.
 • Je creëert zelf (nieuwe) gerechten.
 • Je denkt mee over de samenstellingen van de (menu)kaart.
 • Je leert ook de keuken te organiseren en de voorraden beheren.
 • Je houdt rekening met de voedselvoorschriften en regelgeving.

Je werkt met flexibele uren in een team in bv. restaurants, bars, hotels of feestzalen.

Permanente aandacht voor (voedsel)veiligheid, (persoonlijke) hygiëne, klantvriendelijkheid, etiquette, discretie, omgaan met moeilijke gasten … staan centraal in je latere job.

Horeca               


Beschrijving

Horeca is een theoretisch-praktische studierichting. Je krijgt een basisvorming en een specifieke vorming.

Je krijgt volgende zaken voorgeschoteld:

 • een pakket economie
 • Frans en Engels in functie van je job in de horeca
Je opleiding als kelner:

Je leert o.a.:
 • gasten ontvangen
 • bestellingen opnemen
 • dranken/gerechten serveren
 • afrekenen met de gasten

Je opleiding als kok:

 • Je verwerkt ingrediënten tot warme en koude keukenbereidingen.
 • Je creëert zelf (nieuwe) gerechten.
 • Je denkt mee over de samenstellingen van de (menu)kaart.
 • Je leert ook de keuken te organiseren en de voorraden beheren.
 • Je houdt rekening met de voedselvoorschriften en regelgeving.

Je werkt met flexibele uren in een team in bv. restaurants, bars, hotels of feestzalen.

Permanente aandacht voor (voedsel)veiligheid, (persoonlijke) hygiëne, klantvriendelijkheid, etiquette, discretie, omgaan met moeilijke gasten … staan centraal in je latere job.

Situering binnen het studiedomein: Voeding en horeca

2e graad

3e graad

Bakkerij      
Bakkerijtechnieken     
Biotechnologische wetenschappen      
Horeca     
Restaurant en keuken      
Slagerij      
Slagerijtechnieken     
Toerisme     
Bakkerijtechnieken     
Biotechnologische en chemische wetenschappen      
Brood- en banketbakkerij      
Grootkeuken en catering      
Horeca     
Restaurant en keuken      
Slagerij      
Slagerij-Traiteurtechnieken     
Toerisme     

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Meer informatie over de inhoud, competenties en doelstellingen lees je in het curriculumdossier.

  GO! Campus Wemmel (Middenschool & Technisch Atheneum) Zijp 14, 1780 Wemmel
  De Resonant Lamorinirestraat 248, 2018 Antwerpen
  PIVA (Provinciaal Instituut Antwerpen) Desguinlei 244, 2018 Antwerpen
  KNMC Groenendaal Stella Marisstraat 2, 2170 Merksem
  Talentenschool Turnhout campus Boomgaard Boomgaardstraat 56, 2300 Turnhout
  VTI Spijker Gelmelstraat 62, 2320 Hoogstraten
  Vrij Technisch Instituut ( VTI Leuven) Dekenstraat 3, 3000 Leuven
  GO! Next hotelschool Elfde-Liniestraat 22, 3500 Hasselt
  Sint-Martinusscholen - Bovenbouw Veearts Strauvenlaan 5, 3540 Herk-de-Stad
  RHIZO Hotelschool Kortrijk Senator Coolestraat 1, 8500 Kortrijk
  Hotelschool Ter Duinen Houtsaegerlaan 40, 8670 Koksijde
  Hotelschool Gent Tweebruggenstraat 59, 9000 Gent
  TechniGO! Campus Ledebaan Ledebaan 101, 9300 Aalst
  Instituut Stella Matutina Groenstraat 15, 9660 Michelbeke

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 6e jaar SO in een studierichting van de dubbele finaliteit als je:

 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de dubbele finaliteit in dezelfde studierichting.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de dubbele finaliteit in een andere studierichting onder volgende voorwaarden:
  Dit kan enkel omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, en na advies van de klassenraad van de studierichting waaruit je overstapt.
 • geslaagd bent in de 1e leerjaar van de 3e graad van de doorstroomfinaliteit onder volgende voorwaarden:
  Dit kan enkel omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, en na advies van de klassenraad van de studierichting waaruit je overstapt.

Als je uit het buitengewoon secundair onderwijs komt, kan je worden toegelaten op voorwaarde dat de toelatingsklassenraad akkoord gaat.
In afwachting van hun beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.

Voor elke opleiding bestaat een curriculumdossier. Voor bepaalde studierichtingen zijn specifieke toelatingsvoorwaarden van toepassing (medisch, veiligheid, topsportstatuut, ...). De toelatingsvoorwaarden voor jouw richting kan je hier opzoeken. Kies je opleiding en volg de link naar het curriculumdossier.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.


Meer info: zie regelgeving SO

Attest

Je behaalt het diploma van secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 4 als je ook geslaagd bent op de beroepsgerichte vorming van de opleiding (als deze voorzien is in deze studierichting).
 
Hiermee kan je starten in alle graduaatsopleidingen, professionele en academische bachelors van het hoger onderwijs.

Wat na Horeca ?

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de dubbele finaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Het is een belangrijke beslissing waarbij je met een aantal zaken rekening houdt:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Welke opleidingen zouden mij kunnen boeien? Ontdek het met Explore.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het even met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina of doe de test met Oriënt van VDAB. 

Als je wenst verder te studeren zijn er tal van mogelijkheden:

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Meer info over doorstroom naar professionele of academische bachelor: zie AHOVOKS 

Andere mogelijkheden

 • Graduaatsopleidingen
 • 7e leerjaren aso, kso gericht op hoger onderwijs (vroegere voorbeidende jaren)
 • 7e leerjaren kso en tso
 • 7e leerjaar bso gericht op de arbeidsmarkt (vroegere specialisatiejaren bso) 
 • Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
  Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij Syntra, bij VDAB, bij DefensiePolitie, ...

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.