Onthaal en recreatie - Derde graad

Studierichting "Onthaal en recreatie"

In deze praktische studierichting staat het contact met bezoekers/recreanten centraal. Zowel het  onthalen als het begeleiden worden aangeleerd.

Je leert:

 • vlot communiceren in het  Nederlands, Frans, Engels en Duits.
 • bezoekers onthalen en (beperkt) digitaal registreren
 • hoe je toegangscontrole en de verhuur & verkoop van materialen kan aanpakken
 • bezoekers informeren, doorverwijzen en begeleiden in verschillende omstandigheden
 • klantvriendelijk omgaan met doelgroepen van alle leeftijden, culturen, met verschillende interesses en samenstelling
 • informeren over vrijetijdsactiviteiten
 • deze vrijetijdsactiviteiten voorbereiden en ondersteunen
 • materiaal en infrastructuur controleren en onderhouden
 • de veiligheid van mensen en middelen garanderen

De focus in de opleiding ligt op vrijetijdsactiviteiten in het algemeen en niet op sportieve activiteiten in het bijzonder. Zelf moet je beschikken over  elementaire sportieve  basisvaardigheden.

Deze studierichting wordt slechts in een beperkt aantal scholen aangeboden.

Onthaal en recreatie                  Beschrijving van de opleiding

In deze praktische studierichting staat het contact met bezoekers/recreanten centraal. Zowel het  onthalen als het begeleiden worden aangeleerd.

Je leert:

 • vlot communiceren in het  Nederlands, Frans, Engels en Duits.
 • bezoekers onthalen en (beperkt) digitaal registreren
 • hoe je toegangscontrole en de verhuur & verkoop van materialen kan aanpakken
 • bezoekers informeren, doorverwijzen en begeleiden in verschillende omstandigheden
 • klantvriendelijk omgaan met doelgroepen van alle leeftijden, culturen, met verschillende interesses en samenstelling
 • informeren over vrijetijdsactiviteiten
 • deze vrijetijdsactiviteiten voorbereiden en ondersteunen
 • materiaal en infrastructuur controleren en onderhouden
 • de veiligheid van mensen en middelen garanderen

De focus in de opleiding ligt op vrijetijdsactiviteiten in het algemeen en niet op sportieve activiteiten in het bijzonder. Zelf moet je beschikken over  elementaire sportieve  basisvaardigheden.

Deze studierichting wordt slechts in een beperkt aantal scholen aangeboden.

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Meer informatie over de inhoud, competenties en doelstellingen lees je in het curriculumdossier.

Er zijn ons op dit ogenblik geen scholen bekend die deze opleiding gaan inrichten

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 6e jaar SO in een studierichting van de arbeidsmarktfinaliteit als je:

 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit in dezelfde studierichting.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit in een andere studierichting onder volgende voorwaarden:
  Dit kan enkel omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, en na advies van de klassenraad van de studierichting waaruit je overstapt.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de dubbele finaliteit in een studierichting van hetzelfde studiegebied.

Bijkomende toelatingsvoorwaarden:


Je moet beschikken over een OV4-verslag opgesteld door een CLB.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.

 


Meer info: zie regelgeving SO

Attesten

Je behaalt het diploma van secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 3 als je ook geslaagd bent op de beroepsgerichte vorming van de opleiding.

Hiermee kan je starten in:

 • het 7e leerjaar gericht op de instroom arbeidsmarkt na behaalde onderwijskwalificatie 3 (vroegere specialisatiejaren BSO) 
 • 7e leerjaar gericht op de instroom op hoger onderwijs na behaalde onderwijskwalificatie 3 (vroegere naamloos 7e jaar BSO) 
 • graduaatsopleidingen (incl. basisverpleegkunde) 

Wat na deze studierichting?

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de arbeidsfinaliteit werken of soms nog verder studeren.  


Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Je wil gaan werken

 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina waar je op verschillende manieren kan je via verschillende ingangen verkennen welke beroepen er zoal zijn.
 • Of doe de test met Oriënt van VDAB.
 • Neem ook eens de info door op onze schoolverlaterspagina

Je wil verder studeren

Er zijn verschillende mogelijkheden na het 6e jaar:

 • Se-n-Se na 6e jaar een studierichting arbeidsfinaliteit
 • Graduaatsopleidingen
 • Se-n-Se na het 6e jaar dat voorbereidt op het hoger onderwijs. Indien men slaagt heeft men toegang tot:

            Professionele bachelors 
            Academische bachelors 

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het kiezen van een opleiding in het hoger onderwijs:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Welke opleidingen zouden mij kunnen boeien? Ontdek het met Explore.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het even met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 • … 

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn ook nog verdere opleidingsmogelijkheden bij Syntra,  VDAB,  DefensiePolitie, ... 

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga