Afwerking bouw - Derde graad

Studierichting "Afwerking bouw"

Deze studierichting is zowel praktisch als technisch. De focus ligt op de afwerking van bouwprojecten.
Je leert dus de technieken van de dekvloerlegger, de stukadoor en de vloerder-tegelzetter.
Concreet leer je:

 • gereedschappen en materialen voor het afwerken van bouwwerken, kennen en gebruiken
 • dekvloeren leggen
 • vloer- en tegelwerk,
 • droge en natte binnenbepleistering, buitenbepleistering aanbrengen.
 • aandacht hebben voor het gebruik van zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen
 • hoe je digitale technologieën kan  gebruiken bij het opstellen van een eigen dossier voor de afwerking van een bouwproject.

Al dit werk leer je op een veilige manier uitvoeren en rekening houden met de EPB*-regelgeving.

*EPB  staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat ‘en heeft betrekking op bepaalde energienormen van je woning zoals  isolatie, luchtdichtheid, …

Afwerking bouw                     Beschrijving van de opleiding

Deze studierichting is zowel praktisch als technisch. De focus ligt op de afwerking van bouwprojecten.
Je leert dus de technieken van de dekvloerlegger, de stukadoor en de vloerder-tegelzetter.
Concreet leer je:

 • gereedschappen en materialen voor het afwerken van bouwwerken, kennen en gebruiken
 • dekvloeren leggen
 • vloer- en tegelwerk,
 • droge en natte binnenbepleistering, buitenbepleistering aanbrengen.
 • aandacht hebben voor het gebruik van zoveel mogelijk herbruikbare grondstoffen
 • hoe je digitale technologieën kan  gebruiken bij het opstellen van een eigen dossier voor de afwerking van een bouwproject.

Al dit werk leer je op een veilige manier uitvoeren en rekening houden met de EPB*-regelgeving.

*EPB  staat voor ‘EnergiePrestatie en Binnenklimaat ‘en heeft betrekking op bepaalde energienormen van je woning zoals  isolatie, luchtdichtheid, …

Welke lessen krijg je?

De lesinhouden (lessenroosters) verschillen van school tot school. Scholen hebben een grote vrijheid om het lessenpakket te organiseren. Daarom vermelden we geen lessenroosters meer.
Je kan ervan uitgaan dat de lessen bestaan uit:

 • basisvorming die hetzelfde is voor elke leerling in hetzelfde leerjaar in een studierichting met dezelfde finaliteit +
 • vorming die typisch is voor de studierichting +
 • enkele uurtjes die de school vrij mag invullen

Gedetailleerde informatie vind je op de websites van de scholen.

Meer informatie over de inhoud, competenties en doelstellingen lees je in het curriculumdossier.

Er zijn ons op dit ogenblik geen scholen bekend die deze opleiding gaan inrichten

Toelatingsvoorwaarden

Je kan starten in het 6e jaar SO in een studierichting van de arbeidsmarktfinaliteit als je:

 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit in dezelfde studierichting.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de 3e graad van de arbeidsmarktfinaliteit in een andere studierichting onder volgende voorwaarden:
  Dit kan enkel omwille van ernstige medische, psychische, sociale of onderwijskundige reden en op voorwaarde van een gunstige beslissing van de klassenraad, en na advies van de klassenraad van de studierichting waaruit je overstapt.
 • geslaagd bent in het 1e leerjaar van de dubbele finaliteit in een studierichting van hetzelfde studiegebied.

Bijkomende toelatingsvoorwaarden:


Je moet beschikken over een OV4-verslag opgesteld door een CLB.


Extra

Toelating voor cognitief sterk functionerende leerlingen:

Als je verstandelijk vooruit bent op je leeftijdsgenoten (= cognitief sterk functionerend) kan je ook toegelaten worden tot dit leerjaar als je niet beschikt over een studiebewijs (A-, B- of C-attest) van het onderliggende leerjaar en  op voorwaarde dat de klassenraad jou toelaat. De klassenraad is ook bevoegd om te bepalen of een leerling cognitief sterk functionerend is.

 


Meer info: zie regelgeving SO

Attesten

Je behaalt het diploma van secundair onderwijs, onderwijskwalificatie niveau 3 als je ook geslaagd bent op de beroepsgerichte vorming van de opleiding.

Hiermee kan je starten in:

 • het 7e leerjaar gericht op de instroom arbeidsmarkt na behaalde onderwijskwalificatie 3 (vroegere specialisatiejaren BSO) 
 • 7e leerjaar gericht op de instroom op hoger onderwijs na behaalde onderwijskwalificatie 3 (vroegere naamloos 7e jaar BSO) 
 • graduaatsopleidingen (incl. basisverpleegkunde) 

Wat na deze studierichting?

Na het 6e leerjaar gaan de leerlingen uit de arbeidsfinaliteit werken of soms nog verder studeren.  

Om een goede keuze te maken ga best eerst heel breed te kijken, om nadien een aantal mogelijkheden te filteren die je meer in detail verkent.

Je wil gaan werken:

 • Welke beroepen zouden bij mij kunnen passen? Neem een kijkje op de beroepenpagina waar je op verschillende manieren kan verkennen welke beroepen er zoal zijn.
 • Of doe de test met Oriënt van VDAB.
 • Neem ook eens de info door op onze schoolverlaterspagina. 

Je wil verder studeren:

Er zijn verschillende mogelijkheden na het 6e jaar:

 • Graduaatsopleidingen
 • 7e leerjaar bso (gericht op de arbeidsmarkt, vroegere specialisatiejaar)
 • 7e leerjaar bso gericht op het hoger onderwijs. Indien men slaagt heeft men toegang tot:

            Professionele bachelors 
            Academische bachelors 

Je kan deze bachelors o.a. verkennen via verschillende ingangen:

Enkele vragen die je kunnen helpen bij het kiezen van een opleiding in het hoger onderwijs:

 • Wat doe ik graag? De vragenlijst I-Prefer kan je hierbij helpen.
 • Welke opleidingen zouden mij kunnen boeien? Ontdek het met Explore.
 • Hoe zit het met mijn studiemotivatie en studiemethode? Bekijk het met de vragenlijst I-Study.
 • Wat met de toelatingsvoorwaarden en de ijkingstoetsen?
 • Hoe zit het met mijn voorkennis voor bepaalde studierichtingen? Zelftests kunnen je daar wat info over geven.
 •  

Uiteraard zijn nog andere keuzes mogelijk.
Er zijn andere opleidingsmogelijkheden bij Syntra,  VDAB,  DefensiePolitie, ... 

Leg zeker ook je oor eens te luisteren bij je ouders, familie, vrienden, leerkrachten, CLB, ... Zij kunnen je allicht ook zinvolle feedback geven over de keuze die je overweegt.

Visuele voorstelling van de mogelijkheden na het 6e jaar arbeidsmarktgerichte finaliteit

Interessante links

Buitengewoon onderwijs: Vlaams agentschap voor personen met een handicap

Buitengewoon onderwijs: Opzoeken dichtstbijzijnde school

Buitengewoon onderwijs: Gespecialiseerde trajectbepaling en -begeleiding

Buitengewoon onderwijs: Brailleliga

Buitengewoon onderwijs: FOD Sociale zekerheid voor personen met een handicap