Journalistiek - Professionele bachelor

 

In de professionele bachelor Journalistiek leer je een verhaal uitwerken voor alle mediavormen. Van research en factchecken tot interviewtechnieken, dankzij de uitgebreide theoretische basis én de praktijk krijg je de basics snel in de vingers.


Algemeen


Op je programma staat onder andere  Nederlands, Engels en Frans – en in sommige hogescholen ook Duits of Spaans.
En natuurlijk is een breed wereldbeeld belangrijk, dus kan je je ook verwachten aan een stevige portie algemene vakken en actualiteit: psychologie, sociologie, economie, geschiedenis, instellingen en socio-economische structuren en recht.
Je krijgt ook een basis Photoshop, InDesign, fotografie, video en CMS-systemen, zodat je snel aan de slag kunt in elke context.


Je maakt uitgebreid kennis met de wereld van de media en communicatietechnieken in de vakken communicatieleer, grafische technieken, audiovisuele technieken, toegepaste informatica, medialeer, communicatieonderzoek, -psychologie en -sociologie.


Ook in de wereld van journalistiek staat de tijd niet stil. Daarom leer je ook de geheimen kennen van de digitale wereld en de laatste nieuwe ontwikkelingen.
Je leert schrijven, monteren, filmen en fotograferen op een manier die past bij elk medium.


Je krijgt stap voor stap alle competenties onder de knie om uit te groeien tot een goede journalist.
In het tweede en derde jaar kan je nog verder specialiseren, op basis van je interesse in een bepaald medium. Je kiest dan voor een van de keuzetrajecten.
Niet alle hogescholen bieden dezelfde keuzes aan. Informeer je daarom goed bij de hogeschool van je keuze.


Doorheen de opleiding vormen projectwerk, oefeningen, stages en een aan de praktijk gelinkt eindwerk een belangrijk deel van het programma. Denk daarbij zowel aan individuele opdrachten als groepswerk.
En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken.


Is deze opleiding iets voor jou?


Jij bent geboeid door de actualiteit. Grote en kleine nieuwtjes, je vindt ze allemaal even interessant.
Teksten schrijven, vind je top. Evenals foto’s nemen, filmen of audio opnemen.


Wie een algemene of technische opleiding volgde in het secundair onderwijs heeft voldoende voorkennis.Studiepunten

180

Journalistiek - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

In de professionele bachelor Journalistiek leer je een verhaal uitwerken voor alle mediavormen. Van research en factchecken tot interviewtechnieken, dankzij de uitgebreide theoretische basis én de praktijk krijg je de basics snel in de vingers.


Algemeen


Op je programma staat onder andere  Nederlands, Engels en Frans – en in sommige hogescholen ook Duits of Spaans.
En natuurlijk is een breed wereldbeeld belangrijk, dus kan je je ook verwachten aan een stevige portie algemene vakken en actualiteit: psychologie, sociologie, economie, geschiedenis, instellingen en socio-economische structuren en recht.
Je krijgt ook een basis Photoshop, InDesign, fotografie, video en CMS-systemen, zodat je snel aan de slag kunt in elke context.


Je maakt uitgebreid kennis met de wereld van de media en communicatietechnieken in de vakken communicatieleer, grafische technieken, audiovisuele technieken, toegepaste informatica, medialeer, communicatieonderzoek, -psychologie en -sociologie.


Ook in de wereld van journalistiek staat de tijd niet stil. Daarom leer je ook de geheimen kennen van de digitale wereld en de laatste nieuwe ontwikkelingen.
Je leert schrijven, monteren, filmen en fotograferen op een manier die past bij elk medium.


Je krijgt stap voor stap alle competenties onder de knie om uit te groeien tot een goede journalist.
In het tweede en derde jaar kan je nog verder specialiseren, op basis van je interesse in een bepaald medium. Je kiest dan voor een van de keuzetrajecten.
Niet alle hogescholen bieden dezelfde keuzes aan. Informeer je daarom goed bij de hogeschool van je keuze.


Doorheen de opleiding vormen projectwerk, oefeningen, stages en een aan de praktijk gelinkt eindwerk een belangrijk deel van het programma. Denk daarbij zowel aan individuele opdrachten als groepswerk.
En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken.


Is deze opleiding iets voor jou?


Jij bent geboeid door de actualiteit. Grote en kleine nieuwtjes, je vindt ze allemaal even interessant.
Teksten schrijven, vind je top. Evenals foto’s nemen, filmen of audio opnemen.


Wie een algemene of technische opleiding volgde in het secundair onderwijs heeft voldoende voorkennis.


Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Meistraat

Audio

Tekst

Video


Thomas More - Campus De Ham

Audio

Tekst

Video


Howest - Campus Kortrijk Weide - The Penta

SportjournalistiekInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Erasmushogeschool Brussel - Campus Bloemenhof

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kanal

Hogeschool PXL - Campus Vildersstraat

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Journalistiek 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Overtuigen-besturen, Talen,

Schoolvakken SO: Beeld- en mediacultuur, Communicatieve vaardigheden, Nederlands,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Bloemenhof

Starten in februari

Erasmushogeschool Brussel, Campus Kanal

Starten in februari

Thomas More, Campus De Ham

Starten in februari

Howest, Campus Kortrijk Weide - The Penta

Starten in februari

Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg

Afstandsonderwijs
Starten in februari
Werkstudententraject

Instellingen

Zespenningenstraat 70  1000 Brussel

Slotstraat 28  1000 Brussel

Meistraat 5  2000 Antwerpen

Raghenoplein 21bis  2800 Mechelen

Vildersstraat 5  3500 Hasselt

Sint-Martens-Latemlaan 1B  8500 Kortrijk

Voetweg 66  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Deze praktijkgerichte opleiding is een sterke troef als je je weg wil banen in de wereld van media, communicatie en journalistiek. Ze stoomt je klaar voor een loopbaan als journalist-redacteur, verslaggever of presentator bij radio, televisie, geschreven of online media. Nadien kan je aan de slag op allerhande redacties, bij persagentschappen, productiebedrijven en uitgeverijen, in vaste loondienst, op zelfstandige basis of als freelancer.

Met de skills van een journalist kan je ook terecht in de bredere sector van media en communicatie, bijvoorbeeld als woordvoerder, communicatieadviseur, webredacteur, producer, presentator, copywriter, content manager of pr-medewerker.

Mogelijke beroepen

Copywriter
Journalist
Onderzoeker humane wetenschappen
Presentator
Technisch redacteur

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Journalistiek

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 192 0,71 86,6 0 3 19 25 138 7
Handel (TSO) 63 0,48 64,3 4 7 6 17 24 5
Humane wetenschappen (ASO) 252 0,92 81,5 13 7 18 46 143 25
Latijn-moderne talen (ASO) 50 0,76 91,7 1 0 2 3 40 4
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 31 0,40 43,2 5 9 5 4 6 2
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 49 0,50 89,0 0 1 3 8 37 0
Onthaal en public relations (TSO) 54 3,40 53,5 4 9 12 12 13 4
Secretariaat-talen (TSO) 69 1,71 73,2 3 8 6 13 36 3
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 136 0,52 70,4 9 8 12 41 53 13
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 35 0,08 86,3 2 0 3 2 27 1
Woordkunst-drama (KSO) 52 4,82 76,0 4 4 0 8 28 8

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 24-11-2022

Journalistiek - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

In de professionele bachelor Journalistiek leer je een verhaal uitwerken voor alle mediavormen. Van research en factchecken tot interviewtechnieken, dankzij de uitgebreide theoretische basis én de praktijk krijg je de basics snel in de vingers.


Algemeen


Op je programma staat onder andere  Nederlands, Engels en Frans – en in sommige hogescholen ook Duits of Spaans.
En natuurlijk is een breed wereldbeeld belangrijk, dus kan je je ook verwachten aan een stevige portie algemene vakken en actualiteit: psychologie, sociologie, economie, geschiedenis, instellingen en socio-economische structuren en recht.
Je krijgt ook een basis Photoshop, InDesign, fotografie, video en CMS-systemen, zodat je snel aan de slag kunt in elke context.


Je maakt uitgebreid kennis met de wereld van de media en communicatietechnieken in de vakken communicatieleer, grafische technieken, audiovisuele technieken, toegepaste informatica, medialeer, communicatieonderzoek, -psychologie en -sociologie.


Ook in de wereld van journalistiek staat de tijd niet stil. Daarom leer je ook de geheimen kennen van de digitale wereld en de laatste nieuwe ontwikkelingen.
Je leert schrijven, monteren, filmen en fotograferen op een manier die past bij elk medium.


Je krijgt stap voor stap alle competenties onder de knie om uit te groeien tot een goede journalist.
In het tweede en derde jaar kan je nog verder specialiseren, op basis van je interesse in een bepaald medium. Je kiest dan voor een van de keuzetrajecten.
Niet alle hogescholen bieden dezelfde keuzes aan. Informeer je daarom goed bij de hogeschool van je keuze.


Doorheen de opleiding vormen projectwerk, oefeningen, stages en een aan de praktijk gelinkt eindwerk een belangrijk deel van het programma. Denk daarbij zowel aan individuele opdrachten als groepswerk.
En wil je naar het buitenland? Dan is er een groot aanbod aan internationale stageplekken.


Is deze opleiding iets voor jou?


Jij bent geboeid door de actualiteit. Grote en kleine nieuwtjes, je vindt ze allemaal even interessant.
Teksten schrijven, vind je top. Evenals foto’s nemen, filmen of audio opnemen.


Wie een algemene of technische opleiding volgde in het secundair onderwijs heeft voldoende voorkennis.


Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Meistraat

Audio

Tekst

Video


Thomas More - Campus De Ham

Audio

Tekst

Video


Howest - Campus Kortrijk Weide - The Penta

SportjournalistiekInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Erasmushogeschool Brussel - Campus Bloemenhof

Erasmushogeschool Brussel - Campus Kanal

Hogeschool PXL - Campus Vildersstraat

Arteveldehogeschool - Campus Kantienberg


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Journalistiek 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Belangstellingsdomeinen: Literatuur, Overtuigen-besturen, Talen,

Schoolvakken SO: Beeld- en mediacultuur, Communicatieve vaardigheden, Nederlands,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Erasmushogeschool Brussel, Campus Bloemenhof

Starten in februari

Erasmushogeschool Brussel, Campus Kanal

Starten in februari

Thomas More, Campus De Ham

Starten in februari

Howest, Campus Kortrijk Weide - The Penta

Starten in februari

Arteveldehogeschool, Campus Kantienberg

Afstandsonderwijs
Starten in februari
Werkstudententraject

Instellingen

Zespenningenstraat 70  1000 Brussel

Slotstraat 28  1000 Brussel

Meistraat 5  2000 Antwerpen

Raghenoplein 21bis  2800 Mechelen

Vildersstraat 5  3500 Hasselt

Sint-Martens-Latemlaan 1B  8500 Kortrijk

Voetweg 66  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Deze praktijkgerichte opleiding is een sterke troef als je je weg wil banen in de wereld van media, communicatie en journalistiek. Ze stoomt je klaar voor een loopbaan als journalist-redacteur, verslaggever of presentator bij radio, televisie, geschreven of online media. Nadien kan je aan de slag op allerhande redacties, bij persagentschappen, productiebedrijven en uitgeverijen, in vaste loondienst, op zelfstandige basis of als freelancer.

Met de skills van een journalist kan je ook terecht in de bredere sector van media en communicatie, bijvoorbeeld als woordvoerder, communicatieadviseur, webredacteur, producer, presentator, copywriter, content manager of pr-medewerker.

Mogelijke beroepen

Copywriter
Journalist
Onderzoeker humane wetenschappen
Presentator
Technisch redacteur

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Journalistiek

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 192 0,71 86,6 0 3 19 25 138 7
Handel (TSO) 63 0,48 64,3 4 7 6 17 24 5
Humane wetenschappen (ASO) 252 0,92 81,5 13 7 18 46 143 25
Latijn-moderne talen (ASO) 50 0,76 91,7 1 0 2 3 40 4
Lichamelijke opvoeding en sport (TSO) 31 0,40 43,2 5 9 5 4 6 2
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 49 0,50 89,0 0 1 3 8 37 0
Onthaal en public relations (TSO) 54 3,40 53,5 4 9 12 12 13 4
Secretariaat-talen (TSO) 69 1,71 73,2 3 8 6 13 36 3
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 136 0,52 70,4 9 8 12 41 53 13
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 35 0,08 86,3 2 0 3 2 27 1
Woordkunst-drama (KSO) 52 4,82 76,0 4 4 0 8 28 8

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 24-11-2022