Grafische en digitale media - Professionele bachelor

 

Dé opleiding voor creatievelingen met een hart voor technologie. In deze STE(A)M-opleiding combineer je technologie met creativiteit. Je gaat creatief aan de slag met designsoftware, audiovisuele productiesoftware, AI-toepassingen, innovatieve technologieën in web, apps, sociale media, duurzame verpakkingen, sign & display en 3D. Je ontpopt je tot grafisch vormgever, maker van print, digitale of interactieve media, video of animaties.


In deze opleiding leer je mediaproducten ontwerpen en maken, zoals reclamebeelden, illustraties, logo’s, video’s, websites, apps, mixed reality ervaringen, verpakkingen of 3D-producten. Je kiest hierbij een specialisatie die aansluit bij jouw talenten en interesses. De opleiding stimuleert creatief denken en helpt studenten bij het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden. Studenten worden aangemoedigd om originele oplossingen te bedenken voor creatieve uitdagingen en om conceptueel te denken. Bij het bedenken van deze mediaproducten vertrek je steeds vanuit de vraag van de klant. Je stelt ook steeds de doelgroep centraal om te zorgen voor een optimale gebruikerservaring. 


Voor wie?


Je bent geboeid door design, media en communicatie, maar je hoeft zeker geen kunstenaar te zijn om de opleiding te starten! Een specifieke vooropleiding in het secundair of een tekenopleiding is niet vereist. Je moet bereid zijn om je creatieve en ontwerpskills te ontdekken en bij te schaven. Je leert werken met software en apparatuur om mediaproducten te ontwerpen en te maken en je bent enthousiast om met technologie aan de slag te gaan. Je zoekt graag dingen uit en wil experimenteren met nieuwe mediatoepassingen.

Studiepunten

180

Grafische en digitale media - Professionele bachelor

Algemene info

Dé opleiding voor creatievelingen met een hart voor technologie. In deze STE(A)M-opleiding combineer je technologie met creativiteit. Je gaat creatief aan de slag met designsoftware, audiovisuele productiesoftware, AI-toepassingen, innovatieve technologieën in web, apps, sociale media, duurzame verpakkingen, sign & display en 3D. Je ontpopt je tot grafisch vormgever, maker van print, digitale of interactieve media, video of animaties.


In deze opleiding leer je mediaproducten ontwerpen en maken, zoals reclamebeelden, illustraties, logo’s, video’s, websites, apps, mixed reality ervaringen, verpakkingen of 3D-producten. Je kiest hierbij een specialisatie die aansluit bij jouw talenten en interesses. De opleiding stimuleert creatief denken en helpt studenten bij het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden. Studenten worden aangemoedigd om originele oplossingen te bedenken voor creatieve uitdagingen en om conceptueel te denken. Bij het bedenken van deze mediaproducten vertrek je steeds vanuit de vraag van de klant. Je stelt ook steeds de doelgroep centraal om te zorgen voor een optimale gebruikerservaring. 


Voor wie?


Je bent geboeid door design, media en communicatie, maar je hoeft zeker geen kunstenaar te zijn om de opleiding te starten! Een specifieke vooropleiding in het secundair of een tekenopleiding is niet vereist. Je moet bereid zijn om je creatieve en ontwerpskills te ontdekken en bij te schaven. Je leert werken met software en apparatuur om mediaproducten te ontwerpen en te maken en je bent enthousiast om met technologie aan de slag te gaan. Je zoekt graag dingen uit en wil experimenteren met nieuwe mediatoepassingen.
Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Viaduct)

Brand design

Interface design

Motion design

Publication design


Arteveldehogeschool - Campus Mariakerke

Audiovisual design

Cross media design

Interactive media development

Print media technology
Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Grafische en digitale media 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Techniek,

Schoolvakken SO: Grafische technieken, Informatica, Multimedia, Plastische opvoeding,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Arteveldehogeschool, Campus Mariakerke

Starten in februari

Instellingen

Ellermanstraat 71  2060 Antwerpen

Industrieweg 232  9030 Mariakerke

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 31 0,67 69,3 4 3 1 8 12 3
Economie-moderne talen (ASO) 130 0,48 77,2 9 9 10 24 71 7
Grafische communicatie (TSO) 32 15,53 91,8 0 2 1 2 26 1
Handel (TSO) 88 0,67 62,3 12 9 10 19 30 8
Humane wetenschappen (ASO) 161 0,59 75,0 7 14 16 29 85 10
Informaticabeheer (TSO) 42 1,04 58,0 4 7 7 9 14 1
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 50 0,62 45,0 11 11 2 11 10 5
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 38 0,39 85,4 2 0 3 4 25 4
Multimedia (TSO) 314 18,16 59,6 35 31 49 81 103 15
Onthaal en public relations (TSO) 33 2,08 61,3 2 7 2 5 13 4
Printmedia (TSO) 80 15,81 50,0 13 15 13 16 20 3
Publiciteit en illustratie (BSO) 145 9,31 44,6 30 29 25 22 33 6
Secretariaat-talen (TSO) 32 0,79 51,1 7 5 3 11 6 0
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 166 0,64 60,0 10 29 22 35 51 19
Toegepaste beeldende kunst (KSO) 55 3,74 57,4 6 9 8 6 20 6
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 56 0,13 93,3 0 0 2 6 47 1

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 19-01-2024

Grafische en digitale media - Professionele bachelor

Algemene info

Dé opleiding voor creatievelingen met een hart voor technologie. In deze STE(A)M-opleiding combineer je technologie met creativiteit. Je gaat creatief aan de slag met designsoftware, audiovisuele productiesoftware, AI-toepassingen, innovatieve technologieën in web, apps, sociale media, duurzame verpakkingen, sign & display en 3D. Je ontpopt je tot grafisch vormgever, maker van print, digitale of interactieve media, video of animaties.


In deze opleiding leer je mediaproducten ontwerpen en maken, zoals reclamebeelden, illustraties, logo’s, video’s, websites, apps, mixed reality ervaringen, verpakkingen of 3D-producten. Je kiest hierbij een specialisatie die aansluit bij jouw talenten en interesses. De opleiding stimuleert creatief denken en helpt studenten bij het ontwikkelen van probleemoplossende vaardigheden. Studenten worden aangemoedigd om originele oplossingen te bedenken voor creatieve uitdagingen en om conceptueel te denken. Bij het bedenken van deze mediaproducten vertrek je steeds vanuit de vraag van de klant. Je stelt ook steeds de doelgroep centraal om te zorgen voor een optimale gebruikerservaring. 


Voor wie?


Je bent geboeid door design, media en communicatie, maar je hoeft zeker geen kunstenaar te zijn om de opleiding te starten! Een specifieke vooropleiding in het secundair of een tekenopleiding is niet vereist. Je moet bereid zijn om je creatieve en ontwerpskills te ontdekken en bij te schaven. Je leert werken met software en apparatuur om mediaproducten te ontwerpen en te maken en je bent enthousiast om met technologie aan de slag te gaan. Je zoekt graag dingen uit en wil experimenteren met nieuwe mediatoepassingen.
Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

AP Hogeschool Antwerpen - Campus Spoor Noord (Viaduct)

Brand design

Interface design

Motion design

Publication design


Arteveldehogeschool - Campus Mariakerke

Audiovisual design

Cross media design

Interactive media development

Print media technology
Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte en bindende starttoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Grafische en digitale media 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Industriële wetenschappen en Technologie

Belangstellingsdomeinen: Techniek,

Schoolvakken SO: Grafische technieken, Informatica, Multimedia, Plastische opvoeding,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma. Het aantal vrijstellingen dat je kan krijgen kan per opleiding en per hogeschool verschillen. Voor meer info neem je best contact op met de instelling.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Arteveldehogeschool, Campus Mariakerke

Starten in februari

Instellingen

Ellermanstraat 71  2060 Antwerpen

Industrieweg 232  9030 Mariakerke

Studierendement

Studierendement is iets anders dan slaagpercentage.
Toelichting vind je onder de tabel. We raden je aan om de cijfers rond het studierendement met een (leerling)begeleider of een CLB-medewerker te bespreken.
Vanaf schooljaar 2025-2026 zullen omwille van de modernisering van het SO de cijfers tijdelijk niet beschikbaar zijn.
Vanaf 2027-2028 levert het departement onderwijs en vorming nieuwe cijfers aan.

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Boekhouden - informatica (TSO) 31 0,67 69,3 4 3 1 8 12 3
Economie-moderne talen (ASO) 130 0,48 77,2 9 9 10 24 71 7
Grafische communicatie (TSO) 32 15,53 91,8 0 2 1 2 26 1
Handel (TSO) 88 0,67 62,3 12 9 10 19 30 8
Humane wetenschappen (ASO) 161 0,59 75,0 7 14 16 29 85 10
Informaticabeheer (TSO) 42 1,04 58,0 4 7 7 9 14 1
Kantooradministratie en gegevensbeheer (BSO) 50 0,62 45,0 11 11 2 11 10 5
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 38 0,39 85,4 2 0 3 4 25 4
Multimedia (TSO) 314 18,16 59,6 35 31 49 81 103 15
Onthaal en public relations (TSO) 33 2,08 61,3 2 7 2 5 13 4
Printmedia (TSO) 80 15,81 50,0 13 15 13 16 20 3
Publiciteit en illustratie (BSO) 145 9,31 44,6 30 29 25 22 33 6
Secretariaat-talen (TSO) 32 0,79 51,1 7 5 3 11 6 0
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 166 0,64 60,0 10 29 22 35 51 19
Toegepaste beeldende kunst (KSO) 55 3,74 57,4 6 9 8 6 20 6
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 56 0,13 93,3 0 0 2 6 47 1

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 19-01-2024