Agro- en Biotechnologie : Groenmanagement - Professionele bachelor

 

Algemene info


Agro- en biotechnologie is een praktijkgerichte opleiding.
Het programma bestaat uit een mix van:
- wetenschappelijke vakken (anatomie, fysiologie, pathologie, microbiologie, dierkunde, chemie, landbouwhuisdieren, kleine huisdieren, dierlijke voeding, veterinaire technieken, geneesmiddelenleer, instrumentenleer)
- algemeen vormende vakken(informatica, communicatievaardigheden, wetgeving, bedrijfseconomie).
- talrijke oefen-, labo- en praktijksessies.


In alle organiserende hogescholen kies je vanaf het eerste jaar een afstudeerrichting.
Afhankelijk van de hogeschool worden 
keuzetrajecten georganiseerd.
Info
 vind je onder het gelijknamige tabblaadje.


Voor wie?
Een specifieke vooropleiding vanuit het SO is niet nodig.
De meeste vakken beginnen vanaf nul.
Een stevige basis voor chemie is wel meegenomen.Studiepunten

180

Agro- en Biotechnologie : Groenmanagement - Professionele bachelor

Algemene info


Agro- en biotechnologie is een praktijkgerichte opleiding.
Het programma bestaat uit een mix van:
- wetenschappelijke vakken (anatomie, fysiologie, pathologie, microbiologie, dierkunde, chemie, landbouwhuisdieren, kleine huisdieren, dierlijke voeding, veterinaire technieken, geneesmiddelenleer, instrumentenleer)
- algemeen vormende vakken(informatica, communicatievaardigheden, wetgeving, bedrijfseconomie).
- talrijke oefen-, labo- en praktijksessies.


In alle organiserende hogescholen kies je vanaf het eerste jaar een afstudeerrichting.
Afhankelijk van de hogeschool worden 
keuzetrajecten georganiseerd.
Info
 vind je onder het gelijknamige tabblaadje.


Voor wie?
Een specifieke vooropleiding vanuit het SO is niet nodig.
De meeste vakken beginnen vanaf nul.
Een stevige basis voor chemie is wel meegenomen.Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Hogeschool Gent - Campus Melle

Groenmanagement
 

Aanleg, beheer en management van groene ruimten (tuinen, openbaar groen en landschap) komen in de opleiding aan bod. Bij het openbaar groen vormen visie, organisatie, planning en machineparkbeheer belangrijke pijlers. Je kennis over fauna en flora wordt gecombineerd met technische en beheerkundige vaardigheden. In ‘bos- en natuurbeheer’ wordt inzicht gegeven in de diversiteit aan biotopen. De waarden en functies van bos- en natuurterreinen moet je bekijken vanuit de maatschappelijke context en in het kader van ons leefmilieu en het ruimere landschap. Het leren hanteren van softwarepakketten, ruimtelijke plannen, kaartmateriaal en wetgeving zijn essentieel bij het uitwerken van beheerplannen of de uitbouw van natuur-inrichtingsprojecten.

PlantmanagementInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Hogeschool PXL - Campus Diepenbeek

Onze afstudeerrichting Groenmanagement is gericht op studenten met zin in biologie, natuur en openbaar groen. Je leert over de inrichting en het beheer van de groene ruimtes, en dat  volgens een visie die rekening houdt met het hele ecosysteem, met biodiversiteit en met het voordeel dat groen voor mensen heeft. In het eerste jaar wordt een belangrijke basis gelegd rond de thema’s bodem, plant en dier, landschap , ecologie, milieu en projectmanagement. In het tweede jaar komen ecosysteemdiensten, biodiversiteit, groenbeleid, groenontwikkeling en -beheer, veilig gebruik van machines, en economisch management aan bod. Met deze kennis leer je ook een beheerplan voor een groene omgeving opstellen. In het derde jaar zijn er meerdere keuzevakken van 3 STP: GIS-vaardigheden, plattelandsontwikkeling, natuur- en wildlifemanagement, bosbeheer, boombeheer, duurzame groene steden, ondernemingsplan, praktijk groenbeheer. Verder is er de keuze tussen ofwel onderzoeksgerichte ofwel managementgerichte keuzeprojecten, stage en bachelorproef. Door deze keuzemogelijkheden kan je je richten op je eigen interessegebied binnen de groensector.

Katholieke Hogeschool VIVES - Campus Roeselare

Een eerste vereiste voor de teelt, de aanplant, het onderhoud en het beheer van planten, tuinen, parken, bossen en landschappen is natuurlijk een concrete, praktische plantenkennis. 
Je moet ook inzicht hebben op de invloed van de standplaats (bodem, water, klimaat en hoogteligging) op een bepaalde plantensoort en ook op de relaties tussen de verschillende planten onderling.  
Verder zijn groenbeheer, materialenkennis, plantenbescherming, wetgeving, kostprijsberekening, tuinmachines, GIS (Geografisch Informatiesysteem) ook heel belangrijk.

Odisee - Campus Sint-Niklaas

Groenmanagement handelt over groenbeheer en teeltmanagement.
Je maakt kennis met het beheer van natuurgebieden, tuinen en parken en met de plantenteelt in het algemeen. 
Je krijgt vier hoofdvakken. 
Groenvoorziening en Natuurbeheer focussen op beheer van de groene ruimte, zoals natuurgebieden, tuinen, bos en park. 
Tuinbouw en Techniek laten je kennismaken met duurzame en productieve teeltechnieken van groenten, fruit en sierplanten.


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Agro- en Biotechnologie 

Afstudeerrichting: Groenmanagement

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Biotechniek

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,

Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Landbouw, Natuurwetenschappen, Tuinbouw,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen van Agro- en Biotechnologie zijn:

Agro- en Biotechnologie : Agro-industrie (Professionele bachelor - HO)
Agro- en Biotechnologie : Biotechnologie (Professionele bachelor - HO)
Agro- en Biotechnologie : Dierenzorg (Professionele bachelor - HO)
Agro- en Biotechnologie : Landbouw (Professionele bachelor - HO)
Agro- en Biotechnologie : Tuinbouw (Professionele bachelor - HO)
Agro- en Biotechnologie : Voedingsmiddelentechnologie (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Er zijn geen Ba-na-Ba's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Agro- en Biotechnologie : Groenmanagement
Biowetenschappen: Voedingsindustrie - Universiteit Gent Campus Gent

Industriële wetenschappen: Biochemie - Universiteit Gent Campus Gent

Industriële wetenschappen: Nucleaire technologie - Universiteit Hasselt Campus Diepenbeek Gebouw D

Milieuwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Roeselare

Afstandsonderwijs

Hogeschool Gent, Campus Melle

Starten in februari

Odisee, Campus Sint-Niklaas

Afstandsonderwijs
Starten in februari

Instellingen

Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 77 54 00    


Wilgenstraat 32  8800 Roeselare
051 23 23 30    


Brusselsesteenweg 161  9090 Melle
09 243 28 00    


Hospitaalstraat 23  9100 Sint-Niklaas
03 776 43 48    


Beroepsuitwegen

Als afgestudeerde in het groenmanagement kan je terecht in:
- boomkwekerijen, tuinbouwbedrijven met diverse specialisaties, tuincentra, groengroothandels,
- tuinaanleg en -onderhoud, bos- en natuurbeheer,  proef- en onderzoekscentra, tuinbouwveilingen,
- natuureducatieve voorlichting, natuurverenigingen,
- overheidsdiensten en regionale landschappen, een job als groen- of milieuambtenaar...

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
 Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Boomkweker
Landbouwkundig onderzoeker
Medewerker bosbouw
Milieucoördinator
Supervisor natuurpatrimonium
Tuinbouwer

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Agro- en biotechnologie

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Autotechnieken (TSO) 30 1,96% 54,16% 6 4 2 8 8 2
Biotechnische wetenschappen (TSO) 247 17,92% 81,84% 7 10 19 49 160 2
Chemie (TSO) 34 2,43% 60,09% 3 4 6 8 13
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen (TSO) 483 42,22% 64,39% 41 57 57 120 193 15
Economie-moderne talen (ASO) 115 0,41% 77,83% 5 7 9 25 61 8
Elektromechanica (TSO) 95 1,95% 77,92% 3 7 3 25 56 1
Gespecialiseerde dierenverzorging (BSO) 162 17,76% 21,95% 50 41 33 10 7 21
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 56 0,88% 60,31% 12 5 8 11 18 2
Handel (TSO) 67 0,49% 51,28% 10 14 9 17 17
Humane wetenschappen (ASO) 156 0,60% 72,33% 7 15 19 38 71 6
Industriële wetenschappen (TSO) 35 0,95% 72,23% 3 5 2 5 20
Mechanische vormgevingstechnieken (TSO) 41 1,31% 60,51% 2 6 5 15 13
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 85 0,82% 88,00% 1 3 4 10 64 3
Natuur- en groentechnische wetenschappen (TSO) 92 38,33% 61,24% 6 16 12 23 30 5
Planttechnische wetenschappen (TSO) 203 29,17% 63,34% 20 26 21 44 81 11
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 357 1,47% 57,55% 52 45 53 74 121 12
Techniek-wetenschappen (TSO) 158 3,55% 81,67% 3 11 10 34 98 2
Tuinaanleg en onderhoud (BSO) 39 4,50% 27,39% 8 12 8 3 3 5
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 116 0,32% 91,63% 4 2 2 9 91 8

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 15-02-2017

Agro- en Biotechnologie : Groenmanagement - Professionele bachelor

Algemene info


Agro- en biotechnologie is een praktijkgerichte opleiding.
Het programma bestaat uit een mix van:
- wetenschappelijke vakken (anatomie, fysiologie, pathologie, microbiologie, dierkunde, chemie, landbouwhuisdieren, kleine huisdieren, dierlijke voeding, veterinaire technieken, geneesmiddelenleer, instrumentenleer)
- algemeen vormende vakken(informatica, communicatievaardigheden, wetgeving, bedrijfseconomie).
- talrijke oefen-, labo- en praktijksessies.


In alle organiserende hogescholen kies je vanaf het eerste jaar een afstudeerrichting.
Afhankelijk van de hogeschool worden 
keuzetrajecten georganiseerd.
Info
 vind je onder het gelijknamige tabblaadje.


Voor wie?
Een specifieke vooropleiding vanuit het SO is niet nodig.
De meeste vakken beginnen vanaf nul.
Een stevige basis voor chemie is wel meegenomen.Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Hogeschool Gent - Campus Melle

Groenmanagement
 

Aanleg, beheer en management van groene ruimten (tuinen, openbaar groen en landschap) komen in de opleiding aan bod. Bij het openbaar groen vormen visie, organisatie, planning en machineparkbeheer belangrijke pijlers. Je kennis over fauna en flora wordt gecombineerd met technische en beheerkundige vaardigheden. In ‘bos- en natuurbeheer’ wordt inzicht gegeven in de diversiteit aan biotopen. De waarden en functies van bos- en natuurterreinen moet je bekijken vanuit de maatschappelijke context en in het kader van ons leefmilieu en het ruimere landschap. Het leren hanteren van softwarepakketten, ruimtelijke plannen, kaartmateriaal en wetgeving zijn essentieel bij het uitwerken van beheerplannen of de uitbouw van natuur-inrichtingsprojecten.

PlantmanagementInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Hogeschool PXL - Campus Diepenbeek

Onze afstudeerrichting Groenmanagement is gericht op studenten met zin in biologie, natuur en openbaar groen. Je leert over de inrichting en het beheer van de groene ruimtes, en dat  volgens een visie die rekening houdt met het hele ecosysteem, met biodiversiteit en met het voordeel dat groen voor mensen heeft. In het eerste jaar wordt een belangrijke basis gelegd rond de thema’s bodem, plant en dier, landschap , ecologie, milieu en projectmanagement. In het tweede jaar komen ecosysteemdiensten, biodiversiteit, groenbeleid, groenontwikkeling en -beheer, veilig gebruik van machines, en economisch management aan bod. Met deze kennis leer je ook een beheerplan voor een groene omgeving opstellen. In het derde jaar zijn er meerdere keuzevakken van 3 STP: GIS-vaardigheden, plattelandsontwikkeling, natuur- en wildlifemanagement, bosbeheer, boombeheer, duurzame groene steden, ondernemingsplan, praktijk groenbeheer. Verder is er de keuze tussen ofwel onderzoeksgerichte ofwel managementgerichte keuzeprojecten, stage en bachelorproef. Door deze keuzemogelijkheden kan je je richten op je eigen interessegebied binnen de groensector.

Katholieke Hogeschool VIVES - Campus Roeselare

Een eerste vereiste voor de teelt, de aanplant, het onderhoud en het beheer van planten, tuinen, parken, bossen en landschappen is natuurlijk een concrete, praktische plantenkennis. 
Je moet ook inzicht hebben op de invloed van de standplaats (bodem, water, klimaat en hoogteligging) op een bepaalde plantensoort en ook op de relaties tussen de verschillende planten onderling.  
Verder zijn groenbeheer, materialenkennis, plantenbescherming, wetgeving, kostprijsberekening, tuinmachines, GIS (Geografisch Informatiesysteem) ook heel belangrijk.

Odisee - Campus Sint-Niklaas

Groenmanagement handelt over groenbeheer en teeltmanagement.
Je maakt kennis met het beheer van natuurgebieden, tuinen en parken en met de plantenteelt in het algemeen. 
Je krijgt vier hoofdvakken. 
Groenvoorziening en Natuurbeheer focussen op beheer van de groene ruimte, zoals natuurgebieden, tuinen, bos en park. 
Tuinbouw en Techniek laten je kennismaken met duurzame en productieve teeltechnieken van groenten, fruit en sierplanten.


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Agro- en Biotechnologie 

Afstudeerrichting: Groenmanagement

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Biotechniek

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,

Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Landbouw, Natuurwetenschappen, Tuinbouw,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen van Agro- en Biotechnologie zijn:

Agro- en Biotechnologie : Agro-industrie (Professionele bachelor - HO)
Agro- en Biotechnologie : Biotechnologie (Professionele bachelor - HO)
Agro- en Biotechnologie : Dierenzorg (Professionele bachelor - HO)
Agro- en Biotechnologie : Landbouw (Professionele bachelor - HO)
Agro- en Biotechnologie : Tuinbouw (Professionele bachelor - HO)
Agro- en Biotechnologie : Voedingsmiddelentechnologie (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Er zijn geen Ba-na-Ba's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Agro- en Biotechnologie : Groenmanagement
Biowetenschappen: Voedingsindustrie - Universiteit Gent Campus Gent

Industriële wetenschappen: Biochemie - Universiteit Gent Campus Gent

Industriële wetenschappen: Nucleaire technologie - Universiteit Hasselt Campus Diepenbeek Gebouw D

Milieuwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Katholieke Hogeschool VIVES, Campus Roeselare

Afstandsonderwijs

Hogeschool Gent, Campus Melle

Starten in februari

Odisee, Campus Sint-Niklaas

Afstandsonderwijs
Starten in februari

Instellingen

Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 77 54 00    


Wilgenstraat 32  8800 Roeselare
051 23 23 30    


Brusselsesteenweg 161  9090 Melle
09 243 28 00    


Hospitaalstraat 23  9100 Sint-Niklaas
03 776 43 48    


Beroepsuitwegen

Als afgestudeerde in het groenmanagement kan je terecht in:
- boomkwekerijen, tuinbouwbedrijven met diverse specialisaties, tuincentra, groengroothandels,
- tuinaanleg en -onderhoud, bos- en natuurbeheer,  proef- en onderzoekscentra, tuinbouwveilingen,
- natuureducatieve voorlichting, natuurverenigingen,
- overheidsdiensten en regionale landschappen, een job als groen- of milieuambtenaar...

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
 Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Boomkweker
Landbouwkundig onderzoeker
Medewerker bosbouw
Milieucoördinator
Supervisor natuurpatrimonium
Tuinbouwer

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Agro- en biotechnologie

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Autotechnieken (TSO) 30 1,96% 54,16% 6 4 2 8 8 2
Biotechnische wetenschappen (TSO) 247 17,92% 81,84% 7 10 19 49 160 2
Chemie (TSO) 34 2,43% 60,09% 3 4 6 8 13
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen (TSO) 483 42,22% 64,39% 41 57 57 120 193 15
Economie-moderne talen (ASO) 115 0,41% 77,83% 5 7 9 25 61 8
Elektromechanica (TSO) 95 1,95% 77,92% 3 7 3 25 56 1
Gespecialiseerde dierenverzorging (BSO) 162 17,76% 21,95% 50 41 33 10 7 21
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 56 0,88% 60,31% 12 5 8 11 18 2
Handel (TSO) 67 0,49% 51,28% 10 14 9 17 17
Humane wetenschappen (ASO) 156 0,60% 72,33% 7 15 19 38 71 6
Industriële wetenschappen (TSO) 35 0,95% 72,23% 3 5 2 5 20
Mechanische vormgevingstechnieken (TSO) 41 1,31% 60,51% 2 6 5 15 13
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 85 0,82% 88,00% 1 3 4 10 64 3
Natuur- en groentechnische wetenschappen (TSO) 92 38,33% 61,24% 6 16 12 23 30 5
Planttechnische wetenschappen (TSO) 203 29,17% 63,34% 20 26 21 44 81 11
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 357 1,47% 57,55% 52 45 53 74 121 12
Techniek-wetenschappen (TSO) 158 3,55% 81,67% 3 11 10 34 98 2
Tuinaanleg en onderhoud (BSO) 39 4,50% 27,39% 8 12 8 3 3 5
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 116 0,32% 91,63% 4 2 2 9 91 8

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 15-02-2017