Interieurvormgeving - Professionele bachelor

 

 


Deze opleiding leidt professionele ontwerpers van interieurs en interieurelementen op, die bovendien in staat zijn de uitvoering ervan te begeleiden.
De opleiding is sterk praktijkgericht met zowel een cultureel/artistieke als een technisch/theoretische onderbouw.
De opleiding heeft raakvlakken met architectuur, productontwikkeling en met audiovisuele en beeldende kunst. 
In de interieurvormgeving gaat het dikwijls om de inrichting van private en publieke ruimten, om het ontwerpen van meubels, gebruiks- en designobjecten, om de opbouw van tentoonstellingen en standen.
Maar het kan ook gaan om het ontwerpen van ruimtelijke installaties, om scenografie of om bepaalde textieltoepassingen.
De afgestudeerde interieurvormgever beschikt over de creatieve, intellectuele, praktische en technische vaardigheden om de realisatie van interieurs en interieurelementen vorm te gegeven, te realiseren, te plannen, te visualiseren en te begeleiden.
Interieurvormgeving is een opleiding met een belangrijke klemtoon op de creatieve dimensie van het vormgeven.
Alhoewel er tussen de studieprogramma's van de verschillende hogescholen verschillen in curriculumopbouw zijn, nemen atelier- en ontwerpvakken (met interieurvormgeving, meubelontwerp, constructie- en kleurleer als belangrijkste onderdelen) en grafische technieken (met wetenschappelijk tekenen, voorstellingselementen, schetsen en toegepaste informatica) overal een centrale plaats in.
Naast deze basispijlers zijn technieken en cultuurvakken, verbale communicatie, artistieke vormgeving en beroepspraktijk belangrijk. 


Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onderaan de pagina.


Voor wie?
Je moet geen tekenopleiding gevolgd hebben want voor de tekenlessen in het eerste jaar wordt bij nul begonnen.
Voor de vakken die specifiek zijn voor deze richting is geen voorkennis nodig.
CAD is opgenomen in het lessenpakket, maar ervaring is evenmin nodig.
Extra voorkennis wiskunde of fysica is niet nodig.
 Studiepunten

180

Interieurvormgeving - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

 


Deze opleiding leidt professionele ontwerpers van interieurs en interieurelementen op, die bovendien in staat zijn de uitvoering ervan te begeleiden.
De opleiding is sterk praktijkgericht met zowel een cultureel/artistieke als een technisch/theoretische onderbouw.
De opleiding heeft raakvlakken met architectuur, productontwikkeling en met audiovisuele en beeldende kunst. 
In de interieurvormgeving gaat het dikwijls om de inrichting van private en publieke ruimten, om het ontwerpen van meubels, gebruiks- en designobjecten, om de opbouw van tentoonstellingen en standen.
Maar het kan ook gaan om het ontwerpen van ruimtelijke installaties, om scenografie of om bepaalde textieltoepassingen.
De afgestudeerde interieurvormgever beschikt over de creatieve, intellectuele, praktische en technische vaardigheden om de realisatie van interieurs en interieurelementen vorm te gegeven, te realiseren, te plannen, te visualiseren en te begeleiden.
Interieurvormgeving is een opleiding met een belangrijke klemtoon op de creatieve dimensie van het vormgeven.
Alhoewel er tussen de studieprogramma's van de verschillende hogescholen verschillen in curriculumopbouw zijn, nemen atelier- en ontwerpvakken (met interieurvormgeving, meubelontwerp, constructie- en kleurleer als belangrijkste onderdelen) en grafische technieken (met wetenschappelijk tekenen, voorstellingselementen, schetsen en toegepaste informatica) overal een centrale plaats in.
Naast deze basispijlers zijn technieken en cultuurvakken, verbale communicatie, artistieke vormgeving en beroepspraktijk belangrijk. 


Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onderaan de pagina.


Voor wie?
Je moet geen tekenopleiding gevolgd hebben want voor de tekenlessen in het eerste jaar wordt bij nul begonnen.
Voor de vakken die specifiek zijn voor deze richting is geen voorkennis nodig.
CAD is opgenomen in het lessenpakket, maar ervaring is evenmin nodig.
Extra voorkennis wiskunde of fysica is niet nodig.
 


Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Thomas More - Campus Mechelen Lucas Faydherbe

Interieur & architectuur

Interieur & Conceptontwikkeling

Interieur & Detail

Interieur & Meubel

Interior & Service Design (E)

Werkplekleren


HOGENT - Campus Bijloke (KASK-Koninklijk Conservatorium)

Concept & Ruimtelijkheid

Interieurafwerking & Advies

Meubel en Design

Tijdelijke installatiesInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

LUCA School of Arts - Campus Sint-Lukas Brussel

LUCA School of Arts - Campus Sint-Lucas Gent


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Interieurvormgeving 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Architectuur

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Techniek,

Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Binnenhuiskunst, Wooninrichting,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Interieurvormgeving

Architectuur - KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent

Architectuur - KU Leuven Campus Sint-Lucas Brussel

Culturele studies - KU Leuven

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Interieurarchitectuur - KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent

Interieurarchitectuur - KU Leuven Campus Sint-Lucas Brussel

Interieurarchitectuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Interieurarchitectuur - Universiteit Hasselt Campus Diepenbeek Gebouw D

Stedenbouw en ruimtelijke planning - KU Leuven Campus Sint-Lucas Brussel

Stedenbouw en ruimtelijke planning - KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Thomas More, Campus Mechelen Lucas Faydherbe

Starten in februari
Werkstudententraject

HOGENT, Campus Bijloke (KASK-Koninklijk Conservatorium)

Afstandsonderwijs
Starten in februari

Instellingen

Paleizenstraat 70  1030 Schaarbeek
02 250 11 00    


Zandpoortvest 16  2800 Mechelen
015 36 92 40    


J. Kluyskensstraat 2  9000 Gent
09 243 36 00    


Alexianenplein 1  9000 Gent
02 447 14 00    


Beroepsuitwegen

Interieurvormgeving is in eerste instantie een opleiding tot polyvalent ontwerper.
In een voortdurend evoluerende samenleving probeert hij via aanwending van techniciteit en gebruikmakend van esthetisch-artistieke inzichten tot een creatieve invulling te komen van de wensen en verlangens van diverse opdrachtgevers.
Het restylen van woon- en kantoorruimten, samen met het inrichten of renoveren van andere ruimten zoals boetieks, horecazaken, theater- en bioscoopcomplexen, behoort tot zijn opdracht.
Bij zijn beroepsuitoefening gaat dan ook een bijzondere aandacht naar meubelontwerp, restauratie, renovatie en het ontwerpen met computer.
De interieurvormgever kan zowel zelfstandig als in dienstverband werken.
Als ontwerper en begeleider van interieurrealisaties en meubelprojecten is hij professioneel actief op een breed en gediversifieerd terrein.
Zijn werkdomein strekt zich voornamelijk uit van de privésector over de horeca, de boetiek- en winkelinrichting tot de kantoorinrichting.
In functie van verworven vakbekwaamheid kan hij ingeschakeld worden in aannemersbedrijven voor totaal- en projectinrichting, als ontwerper, adviseur of werfcoördinator.
Hij kan verder optreden als signalisatiespecialist, ontwerper van displays, kleur- en verlichtingsadviseur. Standenbouw, scenografie (theater of tv) en de niet-commerciële sector (musea, tentoonstellingen, galerijen) kunnen eveneens tot zijn vakgebied behoren.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Interieurarchitect/ interieurvormgever
Meubelontwerper

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Architecturale en binnenhuiskunst (KSO) 216 19,65 82,25 7 9 15 32 145 8
Creatie en mode (TSO) 40 6,08 76,06 6 0 3 6 19 6
Economie-moderne talen (ASO) 105 0,38 87,73 5 4 2 10 70 14
Handel (TSO) 71 0,52 74,04 9 2 3 11 35 11
Houttechnieken (TSO) 173 7,02 65,14 17 18 23 23 72 20
Humane wetenschappen (ASO) 166 0,64 87,55 3 6 11 14 114 18
Industriële houtbewerking (BSO) 36 2,23 44,44 3 8 8 3 8 6
Interieurinrichting (BSO) 51 3,22 43,89 5 13 8 5 11 9
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 30 0,30 93,49 0 0 1 3 23 3
Publiciteit en illustratie (BSO) 39 2,63 60,56 3 5 6 9 11 5
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 206 0,83 78,92 11 11 17 26 116 25
Toegepaste beeldende kunst (KSO) 45 3,20 82,40 3 0 3 5 29 5
Vrije beeldende kunst (KSO) 38 3,45 77,32 3 3 1 6 21 4
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 30 0,08 95,95 0 0 1 2 23 4

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 10-03-2021

Interieurvormgeving - Professionele bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

 


Deze opleiding leidt professionele ontwerpers van interieurs en interieurelementen op, die bovendien in staat zijn de uitvoering ervan te begeleiden.
De opleiding is sterk praktijkgericht met zowel een cultureel/artistieke als een technisch/theoretische onderbouw.
De opleiding heeft raakvlakken met architectuur, productontwikkeling en met audiovisuele en beeldende kunst. 
In de interieurvormgeving gaat het dikwijls om de inrichting van private en publieke ruimten, om het ontwerpen van meubels, gebruiks- en designobjecten, om de opbouw van tentoonstellingen en standen.
Maar het kan ook gaan om het ontwerpen van ruimtelijke installaties, om scenografie of om bepaalde textieltoepassingen.
De afgestudeerde interieurvormgever beschikt over de creatieve, intellectuele, praktische en technische vaardigheden om de realisatie van interieurs en interieurelementen vorm te gegeven, te realiseren, te plannen, te visualiseren en te begeleiden.
Interieurvormgeving is een opleiding met een belangrijke klemtoon op de creatieve dimensie van het vormgeven.
Alhoewel er tussen de studieprogramma's van de verschillende hogescholen verschillen in curriculumopbouw zijn, nemen atelier- en ontwerpvakken (met interieurvormgeving, meubelontwerp, constructie- en kleurleer als belangrijkste onderdelen) en grafische technieken (met wetenschappelijk tekenen, voorstellingselementen, schetsen en toegepaste informatica) overal een centrale plaats in.
Naast deze basispijlers zijn technieken en cultuurvakken, verbale communicatie, artistieke vormgeving en beroepspraktijk belangrijk. 


Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onderaan de pagina.


Voor wie?
Je moet geen tekenopleiding gevolgd hebben want voor de tekenlessen in het eerste jaar wordt bij nul begonnen.
Voor de vakken die specifiek zijn voor deze richting is geen voorkennis nodig.
CAD is opgenomen in het lessenpakket, maar ervaring is evenmin nodig.
Extra voorkennis wiskunde of fysica is niet nodig.
 


Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. De onderwijsinstellingen gebruiken verschillende benamingen en /of criteria om een keuzetraject aan te duiden. Daarom kiezen we er voor om een vak of een pakket van vakken als keuzetraject te benoemen als dit minstens 6 studiepunten omvat.

Thomas More - Campus Mechelen Lucas Faydherbe

Interieur & architectuur

Interieur & Conceptontwikkeling

Interieur & Detail

Interieur & Meubel

Interior & Service Design (E)

Werkplekleren


HOGENT - Campus Bijloke (KASK-Koninklijk Conservatorium)

Concept & Ruimtelijkheid

Interieurafwerking & Advies

Meubel en Design

Tijdelijke installatiesInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

LUCA School of Arts - Campus Sint-Lukas Brussel

LUCA School of Arts - Campus Sint-Lucas Gent


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Interieurvormgeving 

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Architectuur

Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Techniek,

Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Binnenhuiskunst, Wooninrichting,

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Interieurvormgeving

Architectuur - KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent

Architectuur - KU Leuven Campus Sint-Lucas Brussel

Culturele studies - KU Leuven

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Interieurarchitectuur - KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent

Interieurarchitectuur - KU Leuven Campus Sint-Lucas Brussel

Interieurarchitectuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Interieurarchitectuur - Universiteit Hasselt Campus Diepenbeek Gebouw D

Stedenbouw en ruimtelijke planning - KU Leuven Campus Sint-Lucas Brussel

Stedenbouw en ruimtelijke planning - KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Agogische wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Communicatiewetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Dans - AP Hogeschool Antwerpen Campus De Singel (Koninklijk Conservatorium Antwerpen)

Erfgoedstudies - Universiteit Antwerpen Stadscampus

EU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Gender en Diversiteit - Universiteit Gent Campus Gent

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Kunstwetenschappen en de archeologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Internationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Politieke wetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen Nationale politiek - Universiteit Gent Campus Gent

Psychologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Sociologie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Gent Campus Gent

Veiligheidswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een lerarenopleiding

Na een professionele bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Thomas More, Campus Mechelen Lucas Faydherbe

Starten in februari
Werkstudententraject

HOGENT, Campus Bijloke (KASK-Koninklijk Conservatorium)

Afstandsonderwijs
Starten in februari

Instellingen

Paleizenstraat 70  1030 Schaarbeek
02 250 11 00    


Zandpoortvest 16  2800 Mechelen
015 36 92 40    


J. Kluyskensstraat 2  9000 Gent
09 243 36 00    


Alexianenplein 1  9000 Gent
02 447 14 00    


Beroepsuitwegen

Interieurvormgeving is in eerste instantie een opleiding tot polyvalent ontwerper.
In een voortdurend evoluerende samenleving probeert hij via aanwending van techniciteit en gebruikmakend van esthetisch-artistieke inzichten tot een creatieve invulling te komen van de wensen en verlangens van diverse opdrachtgevers.
Het restylen van woon- en kantoorruimten, samen met het inrichten of renoveren van andere ruimten zoals boetieks, horecazaken, theater- en bioscoopcomplexen, behoort tot zijn opdracht.
Bij zijn beroepsuitoefening gaat dan ook een bijzondere aandacht naar meubelontwerp, restauratie, renovatie en het ontwerpen met computer.
De interieurvormgever kan zowel zelfstandig als in dienstverband werken.
Als ontwerper en begeleider van interieurrealisaties en meubelprojecten is hij professioneel actief op een breed en gediversifieerd terrein.
Zijn werkdomein strekt zich voornamelijk uit van de privésector over de horeca, de boetiek- en winkelinrichting tot de kantoorinrichting.
In functie van verworven vakbekwaamheid kan hij ingeschakeld worden in aannemersbedrijven voor totaal- en projectinrichting, als ontwerper, adviseur of werfcoördinator.
Hij kan verder optreden als signalisatiespecialist, ontwerper van displays, kleur- en verlichtingsadviseur. Standenbouw, scenografie (theater of tv) en de niet-commerciële sector (musea, tentoonstellingen, galerijen) kunnen eveneens tot zijn vakgebied behoren.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Interieurarchitect/ interieurvormgever
Meubelontwerper

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Architecturale en binnenhuiskunst (KSO) 216 19,65 82,25 7 9 15 32 145 8
Creatie en mode (TSO) 40 6,08 76,06 6 0 3 6 19 6
Economie-moderne talen (ASO) 105 0,38 87,73 5 4 2 10 70 14
Handel (TSO) 71 0,52 74,04 9 2 3 11 35 11
Houttechnieken (TSO) 173 7,02 65,14 17 18 23 23 72 20
Humane wetenschappen (ASO) 166 0,64 87,55 3 6 11 14 114 18
Industriële houtbewerking (BSO) 36 2,23 44,44 3 8 8 3 8 6
Interieurinrichting (BSO) 51 3,22 43,89 5 13 8 5 11 9
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 30 0,30 93,49 0 0 1 3 23 3
Publiciteit en illustratie (BSO) 39 2,63 60,56 3 5 6 9 11 5
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 206 0,83 78,92 11 11 17 26 116 25
Toegepaste beeldende kunst (KSO) 45 3,20 82,40 3 0 3 5 29 5
Vrije beeldende kunst (KSO) 38 3,45 77,32 3 3 1 6 21 4
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 30 0,08 95,95 0 0 1 2 23 4

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 10-03-2021