Opleiding: Interieurvormgeving
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Professionele bachelor - HO
 
Studiegebied: Architectuur
Belangstellingsdomeinen: Plastische kunsten, Techniek,
Schoolvakken SO: Architecturale vorming, Binnenhuiskunst, Wooninrichting,
 
 
Klemtonen
 

 


Deze opleiding leidt professionele ontwerpers van interieurs en interieurelementen op, die bovendien in staat zijn de uitvoering ervan te begeleiden.
De opleiding is sterk praktijkgericht met zowel een cultureel/artistieke als een technisch/theoretische onderbouw.
De opleiding heeft raakvlakken met architectuur, productontwikkeling en met audiovisuele en beeldende kunst. 
In de interieurvormgeving gaat het dikwijls om de inrichting van private en publieke ruimten, om het ontwerpen van meubels, gebruiks- en designobjecten, om de opbouw van tentoonstellingen en standen.
Maar het kan ook gaan om het ontwerpen van ruimtelijke installaties, om scenografie of om bepaalde textieltoepassingen.
De afgestudeerde interieurvormgever beschikt over de creatieve, intellectuele, praktische en technische vaardigheden om de realisatie van interieurs en interieurelementen vorm te gegeven, te realiseren, te plannen, te visualiseren en te begeleiden.
Interieurvormgeving is een opleiding met een belangrijke klemtoon op de creatieve dimensie van het vormgeven.
Alhoewel er tussen de studieprogramma\'s van de verschillende hogescholen verschillen in curriculumopbouw zijn, nemen atelier- en ontwerpvakken (met interieurvormgeving, meubelontwerp, constructie- en kleurleer als belangrijkste onderdelen) en grafische technieken (met wetenschappelijk tekenen, voorstellingselementen, schetsen en toegepaste informatica) overal een centrale plaats in.
Naast deze basispijlers zijn technieken en cultuurvakken, verbale communicatie, artistieke vormgeving en beroepspraktijk belangrijk. 


Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd.
Info vind je onderaan de pagina.


Voor wie?
Je moet geen tekenopleiding gevolgd hebben want voor de tekenlessen in het eerste jaar wordt bij nul begonnen.
Voor de vakken die specifiek zijn voor deze richting is geen voorkennis nodig.
CAD is opgenomen in het lessenpakket, maar ervaring is evenmin nodig.
Extra voorkennis wiskunde of fysica is niet nodig.
 

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Interieurvormgeving is in eerste instantie een opleiding tot polyvalent ontwerper.
In een voortdurend evoluerende samenleving probeert hij via aanwending van techniciteit en gebruikmakend van esthetisch-artistieke inzichten tot een creatieve invulling te komen van de wensen en verlangens van diverse opdrachtgevers.
Het restylen van woon- en kantoorruimten, samen met het inrichten of renoveren van andere ruimten zoals boetieks, horecazaken, theater- en bioscoopcomplexen, behoort tot zijn opdracht.
Bij zijn beroepsuitoefening gaat dan ook een bijzondere aandacht naar meubelontwerp, restauratie, renovatie en het ontwerpen met computer.
De interieurvormgever kan zowel zelfstandig als in dienstverband werken.
Als ontwerper en begeleider van interieurrealisaties en meubelprojecten is hij professioneel actief op een breed en gediversifieerd terrein.
Zijn werkdomein strekt zich voornamelijk uit van de privésector over de horeca, de boetiek- en winkelinrichting tot de kantoorinrichting.
In functie van verworven vakbekwaamheid kan hij ingeschakeld worden in aannemersbedrijven voor totaal- en projectinrichting, als ontwerper, adviseur of werfcoördinator.
Hij kan verder optreden als signalisatiespecialist, ontwerper van displays, kleur- en verlichtingsadviseur. Standenbouw, scenografie (theater of tv) en de niet-commerciële sector (musea, tentoonstellingen, galerijen) kunnen eveneens tot zijn vakgebied behoren.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:
een bachelor-na-bacheloropleiding(Ba-na-Ba)
 

Een Ba-na-ba is een opleiding van 60 studiepunten. Het is in feite een voortgezette, gespecialiseerde (verbredend of verdiepend) opleiding. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De opleiding leidt tot een diploma. Een Ba-na-ba kan je niet volgen als basisdiploma. Je kan een Ba-na-ba starten als je een bachelor of masterdiploma hebt behaald. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba

 
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een schakelprogramma
  Via een schakelprogramma  kan je eventueel doorstromen naar een masteropleiding. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding,  EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen
 
 
Instellingen
LUCA School of Arts, Campus Sint-Lukas Brussel (16F)
    Paleizenstraat 70
1030 Schaarbeek
Thomas More, Campus Mechelen Lucas Faydherbe (13C)
    Zandpoortvest 16
2800 Mechelen
Hogeschool Gent, Campus Bijloke (KASK-Koninklijk Conservatorium) (23H)
    J. Kluyskensstraat 2
9000 Gent
LUCA School of Arts, Campus Sint-Lucas Gent (16E)
    Alexianenplein 1
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 10-03-2021

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.