Agro- en Biotechnologie : Biotechnologie - Professionele bachelor

 

Algemene info


Agro- en biotechnologie is een praktijkgerichte opleiding.
Het programma bestaat uit een mix van:
wetenschappelijke vakken (chemie, moleculaire biologie, cyto-en histologie, immunologie, in vitro technieken, genetica, integrale kwaliteitszorg, Biochemie, labomanagement, milieuwetenschappen, milieutechnologie, procestechnologie, voedingsleer, microbiologie, dierkunde, ….)
- algemeen vormende vakken(informatica, communicatievaardigheden, wetgeving, bedrijfseconomie).
- talrijke oefen-, labo- en praktijksessies.


In alle organiserende hogescholen kies je vanaf het eerste jaar een afstudeerrichting. Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd. Info vind je onder het gelijknamige tabblaadje.


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair is niet nodig.
De meeste vakken beginnen vanaf nul. Een stevige basis voor chemie is wel meegenomen. Studiepunten

180

Agro- en Biotechnologie : Biotechnologie - Professionele bachelor

Algemene info


Agro- en biotechnologie is een praktijkgerichte opleiding.
Het programma bestaat uit een mix van:
wetenschappelijke vakken (chemie, moleculaire biologie, cyto-en histologie, immunologie, in vitro technieken, genetica, integrale kwaliteitszorg, Biochemie, labomanagement, milieuwetenschappen, milieutechnologie, procestechnologie, voedingsleer, microbiologie, dierkunde, ….)
- algemeen vormende vakken(informatica, communicatievaardigheden, wetgeving, bedrijfseconomie).
- talrijke oefen-, labo- en praktijksessies.


In alle organiserende hogescholen kies je vanaf het eerste jaar een afstudeerrichting. Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd. Info vind je onder het gelijknamige tabblaadje.


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair is niet nodig.
De meeste vakken beginnen vanaf nul. Een stevige basis voor chemie is wel meegenomen. Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Thomas More - Campus Geel

Biotechniek
 

Het programma van de specialisatie Biotechniek is opgebouwd rond drie pijlers: biotechnologie, biologische gewasbescherming en duurzame energie. Je kiest voor deze opleiding als je alles wilt te weten komen over de toepassing van deze moderne en milieuvriendelijke technieken in de planten- en dierenwereld.

Milieubeheer
 

Het keuzetraject Milieubeheer is er voor wie interesse heeft voor het milieu, de natuur en het landschap. Je leert er oplossingsgericht omgaan met milieu- en natuurvoorwaarden in combinatie met productieactiviteiten. Zorg dragen voor de inrichting en het beheer van het landschap behoren tot je kerntaak.


Hogeschool PXL - Campus Diepenbeek

Onze afstudeerrichting Biotechnologie is gericht op studenten met interesse in wetenschappen, biologie, cellen en DNA, voeding, milieu en omgeving. Je leert hoe de wetenschappen praktisch toepast worden in de brede sector van de biotechnologie. We starten in het eerste jaar met wetenschappelijke basisvakken (chemie, biologie, fysica,..), wetenschappelijk werk, praktische laboratoriumvaardigheden en projectwerk. Verder staan er in het eerste en tweede jaar vakken op het programma waarbij elke student kennismaakt met cel- en gentechnologie, omgevingstechnologie en voedingsmiddelentechnologie. In het derde jaar volg je een lesprogramma afgestemd op één van deze drie specialisaties volgens je keuze. Hierbij leer je over de trends en de nieuwste technieken in je specialisatie en voltooi je een stage/bachelorproef in een bedrijf of onderzoeksinstelling in binnen-of buitenland. Ga je voor omgevingstechnologie, dan ontvang je bij afstuderen naast je diploma ook het attest voor Milieucoördinator type B.

Cel- en gentechnologie
 

Labomanagement, moleculaire technieken voor detectie van biomoleculen (DNA, RNA, eiwitten,…), cel- en weefselkweek, bio-informatica.

Omgevingstechnologie
 

Kwaliteit van water, bodem en lucht. Technologie van waterzuivering. Toxicologie. Grondverzet, bodemonderzoek en bodemsanering. Milieumanagement, milieucoördinatie en risico-communicatie. Milieubeheerssystemen en duurzaamheid.

Voedingsmiddelentechnologie
 

Productontwikkeling en -innovatie, productieprocessen, voedselveiligheid en kwaliteitscontroleInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Katholieke Hogeschool VIVES - Campus Roeselare

Je leert werken met verschillende soorten microscopen voor de analyse van weefsels. Je komt te weten hoe dierlijke cellen ‘in-vitro’ gekweekt worden. In de lessen gentechnologie kan je je verbazen over de nieuwste technologieën om DNA te bestuderen. Behalve je te laten kennismaken met belangrijke parasieten en virussen leggen we ook de geheimen bloot van immuniteit en afweersystemen.

- RODE BIOTECHNOLOGIE: Deze biotechnologie omvat de medische toepassingen. In de praktijk gaat het onder andere om de productie en het gebruik van geneesmiddelen, vaccins, antilichamen, .... Ook het gebruik van gentherapie en stamcellen behoort tot dit domein.

- WITTE BIOTECHNOLOGIE: Deze tak maakt gebruik van schone processen voor de productie van chemische stoffen en bio-energie. Witte biotechnologie omvat ook de analyse van lucht-, water- en bodemstalen.

- GROENE BIOTECHNOLOGIE: Tot dit domein behoort het verbeteren van gewassen via traditionele veredelingstechnieken en via genetische modificatie. Groene biotechnologie omvat ook de controle van de voedingsproducten.

- BLAUWE BIOTECHNOLOGIE: in deze sector maakt men gebruik van mariene organismen (groenwieren, diatomeeën…) voor de productie van onder andere: bio-energie, farmaceutische producten, verven, vis- en veevoeder...


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Agro- en Biotechnologie 

Afstudeerrichting: Biotechnologie

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Biotechniek

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,

Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Fysica, Natuurwetenschappen,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen van Agro- en Biotechnologie zijn:

Agro- en Biotechnologie : Agro-industrie (Professionele bachelor - HO)
Agro- en Biotechnologie : Dierenzorg (Professionele bachelor - HO)
Agro- en Biotechnologie : Groenmanagement (Professionele bachelor - HO)
Agro- en Biotechnologie : Landbouw (Professionele bachelor - HO)
Agro- en Biotechnologie : Tuinbouw (Professionele bachelor - HO)
Agro- en Biotechnologie : Voedingstechnologie (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Er zijn geen Ba-na-Ba's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Agro- en Biotechnologie : Biotechnologie

Biochemie en de Biotechnologie - Universiteit Gent Campus Gent

Biologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Biomedische wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Biowetenschappen: Voedingsindustrie - Universiteit Gent Campus Gent

Industriële wetenschappen: Biochemie - Universiteit Gent Campus Gent


Milieuwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Thomas More, Campus Geel

Starten in februari

Instellingen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 77 54 00    


Wilgenstraat 32  8800 Roeselare
051 23 23 30    


Beroepsuitwegen

Volgende beroepen komen frequent voor op de beroepenlijst van een bachelor in agro- en biotechnologie: laboratoriumbiotechnoloog in : moderne research centra, microbiële frementatie-industrieën, onderzoekslaboratoria voor medische diagnostiek (mens, dier), plantenveredelingsbedrijven, chemische bedrijven, geaccrediteerde laboratoria,  voedingstechnoloog, medewerker in een controledienst, milieuverantwoordelijke, kwaliteitscontroleur, leerkracht land- en tuinbouwonderwijs, medewerker onderzoeksstation.

Hier een overzicht van mogelijke beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Leidinggevende milieuzorg en sanering
Milieucoördinator
Technicus veiligheid, hygiëne en leefmilieu

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Agro- en biotechnologie

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Autotechnieken (TSO) 30 1,96% 54,16% 6 4 2 8 8 2
Biotechnische wetenschappen (TSO) 247 17,92% 81,84% 7 10 19 49 160 2
Chemie (TSO) 34 2,43% 60,09% 3 4 6 8 13
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen (TSO) 483 42,22% 64,39% 41 57 57 120 193 15
Economie-moderne talen (ASO) 115 0,41% 77,83% 5 7 9 25 61 8
Elektromechanica (TSO) 95 1,95% 77,92% 3 7 3 25 56 1
Gespecialiseerde dierenverzorging (BSO) 162 17,76% 21,95% 50 41 33 10 7 21
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 56 0,88% 60,31% 12 5 8 11 18 2
Handel (TSO) 67 0,49% 51,28% 10 14 9 17 17
Humane wetenschappen (ASO) 156 0,60% 72,33% 7 15 19 38 71 6
Industriële wetenschappen (TSO) 35 0,95% 72,23% 3 5 2 5 20
Mechanische vormgevingstechnieken (TSO) 41 1,31% 60,51% 2 6 5 15 13
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 85 0,82% 88,00% 1 3 4 10 64 3
Natuur- en groentechnische wetenschappen (TSO) 92 38,33% 61,24% 6 16 12 23 30 5
Planttechnische wetenschappen (TSO) 203 29,17% 63,34% 20 26 21 44 81 11
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 357 1,47% 57,55% 52 45 53 74 121 12
Techniek-wetenschappen (TSO) 158 3,55% 81,67% 3 11 10 34 98 2
Tuinaanleg en onderhoud (BSO) 39 4,50% 27,39% 8 12 8 3 3 5
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 116 0,32% 91,63% 4 2 2 9 91 8

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 20-03-2017

Agro- en Biotechnologie : Biotechnologie - Professionele bachelor

Algemene info


Agro- en biotechnologie is een praktijkgerichte opleiding.
Het programma bestaat uit een mix van:
wetenschappelijke vakken (chemie, moleculaire biologie, cyto-en histologie, immunologie, in vitro technieken, genetica, integrale kwaliteitszorg, Biochemie, labomanagement, milieuwetenschappen, milieutechnologie, procestechnologie, voedingsleer, microbiologie, dierkunde, ….)
- algemeen vormende vakken(informatica, communicatievaardigheden, wetgeving, bedrijfseconomie).
- talrijke oefen-, labo- en praktijksessies.


In alle organiserende hogescholen kies je vanaf het eerste jaar een afstudeerrichting. Afhankelijk van de hogeschool worden keuzetrajecten georganiseerd. Info vind je onder het gelijknamige tabblaadje.


Voor wie?
Specifieke voorkennis uit het secundair is niet nodig.
De meeste vakken beginnen vanaf nul. Een stevige basis voor chemie is wel meegenomen. Studiepunten

180

Instellingen die de opleiding organiseren met keuzetraject(en):

Onderwijskiezer ziet een keuzetraject als een essentieel deel van de opleiding, dat mede de eigenheid van die opleiding bepaalt. We stellen geen voorwaarden van een minimum aantal studiepunten, maar het gaat wel altijd om een pakket van meerdere vakken.

Thomas More - Campus Geel

Biotechniek
 

Het programma van de specialisatie Biotechniek is opgebouwd rond drie pijlers: biotechnologie, biologische gewasbescherming en duurzame energie. Je kiest voor deze opleiding als je alles wilt te weten komen over de toepassing van deze moderne en milieuvriendelijke technieken in de planten- en dierenwereld.

Milieubeheer
 

Het keuzetraject Milieubeheer is er voor wie interesse heeft voor het milieu, de natuur en het landschap. Je leert er oplossingsgericht omgaan met milieu- en natuurvoorwaarden in combinatie met productieactiviteiten. Zorg dragen voor de inrichting en het beheer van het landschap behoren tot je kerntaak.


Hogeschool PXL - Campus Diepenbeek

Onze afstudeerrichting Biotechnologie is gericht op studenten met interesse in wetenschappen, biologie, cellen en DNA, voeding, milieu en omgeving. Je leert hoe de wetenschappen praktisch toepast worden in de brede sector van de biotechnologie. We starten in het eerste jaar met wetenschappelijke basisvakken (chemie, biologie, fysica,..), wetenschappelijk werk, praktische laboratoriumvaardigheden en projectwerk. Verder staan er in het eerste en tweede jaar vakken op het programma waarbij elke student kennismaakt met cel- en gentechnologie, omgevingstechnologie en voedingsmiddelentechnologie. In het derde jaar volg je een lesprogramma afgestemd op één van deze drie specialisaties volgens je keuze. Hierbij leer je over de trends en de nieuwste technieken in je specialisatie en voltooi je een stage/bachelorproef in een bedrijf of onderzoeksinstelling in binnen-of buitenland. Ga je voor omgevingstechnologie, dan ontvang je bij afstuderen naast je diploma ook het attest voor Milieucoördinator type B.

Cel- en gentechnologie
 

Labomanagement, moleculaire technieken voor detectie van biomoleculen (DNA, RNA, eiwitten,…), cel- en weefselkweek, bio-informatica.

Omgevingstechnologie
 

Kwaliteit van water, bodem en lucht. Technologie van waterzuivering. Toxicologie. Grondverzet, bodemonderzoek en bodemsanering. Milieumanagement, milieucoördinatie en risico-communicatie. Milieubeheerssystemen en duurzaamheid.

Voedingsmiddelentechnologie
 

Productontwikkeling en -innovatie, productieprocessen, voedselveiligheid en kwaliteitscontroleInstellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

Katholieke Hogeschool VIVES - Campus Roeselare

Je leert werken met verschillende soorten microscopen voor de analyse van weefsels. Je komt te weten hoe dierlijke cellen ‘in-vitro’ gekweekt worden. In de lessen gentechnologie kan je je verbazen over de nieuwste technologieën om DNA te bestuderen. Behalve je te laten kennismaken met belangrijke parasieten en virussen leggen we ook de geheimen bloot van immuniteit en afweersystemen.

- RODE BIOTECHNOLOGIE: Deze biotechnologie omvat de medische toepassingen. In de praktijk gaat het onder andere om de productie en het gebruik van geneesmiddelen, vaccins, antilichamen, .... Ook het gebruik van gentherapie en stamcellen behoort tot dit domein.

- WITTE BIOTECHNOLOGIE: Deze tak maakt gebruik van schone processen voor de productie van chemische stoffen en bio-energie. Witte biotechnologie omvat ook de analyse van lucht-, water- en bodemstalen.

- GROENE BIOTECHNOLOGIE: Tot dit domein behoort het verbeteren van gewassen via traditionele veredelingstechnieken en via genetische modificatie. Groene biotechnologie omvat ook de controle van de voedingsproducten.

- BLAUWE BIOTECHNOLOGIE: in deze sector maakt men gebruik van mariene organismen (groenwieren, diatomeeën…) voor de productie van onder andere: bio-energie, farmaceutische producten, verven, vis- en veevoeder...


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzondering:
  • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
  • Er is een verplichte niet bindende instaptoets voor de lerarenopleidingen.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden

De hogescholen hebben verplicht een reglement voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen. Dit reglement kan je bij elke instelling opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een proef of een gesprek of ...).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!! 

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Agro- en Biotechnologie 

Afstudeerrichting: Biotechnologie

Studieniveau: Professionele bachelor - HO

Studiegebied: Biotechniek

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Techniek,

Schoolvakken SO: Biologie, Biotechniek, Chemie, Fysica, Natuurwetenschappen,

Andere Afstudeerrichtingen

De andere afstudeerrichtingen van Agro- en Biotechnologie zijn:

Agro- en Biotechnologie : Agro-industrie (Professionele bachelor - HO)
Agro- en Biotechnologie : Dierenzorg (Professionele bachelor - HO)
Agro- en Biotechnologie : Groenmanagement (Professionele bachelor - HO)
Agro- en Biotechnologie : Landbouw (Professionele bachelor - HO)
Agro- en Biotechnologie : Tuinbouw (Professionele bachelor - HO)
Agro- en Biotechnologie : Voedingstechnologie (Professionele bachelor - HO)

Vervolgopleidingen

Na een professioneel gerichte bacheloropleiding kan je binnen het hoger onderwijs verder studeren in:


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

Er zijn geen Ba-na-Ba's binnen dit studiegebied. Er zijn waarschijnlijk andere Ba-na-Ba's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ba-na-Ba.


een verkorte bachelor

Wanneer je al een bachelor of master hebt behaald en bijkomend een andere bachelor wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor leidt naar een volwaardig bachelordiploma.


een postgraduaat

Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten. Je kan deze opleiding volgen na een bachelor- of masteropleiding. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten.

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een schakelprogramma

Dit is een overgangsprogramma tussen een professionele bachelor en een master, met een studieomvang van ten hoogste 90 studiepunten. De juiste omvang hangt af van de vooropleiding die je volgde en de gekozen master. 
Bedoeling is: academische vaardigheden en wetenschappelijk-disciplinaire basiskennis bijbrengen. Een schakelprogramma levert geen academische graad of diploma op, je hoeft dus ook geen leerkrediet in te zetten.  
Een schakelprogramma geeft toegang tot één welbepaalde master in een welbepaalde instellng.

Dit zijn de mogelijkheden na deze studierichting:

Schakelprogramma's specifiek na Agro- en Biotechnologie : Biotechnologie

Biochemie en de Biotechnologie - Universiteit Gent Campus Gent

Biologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Biomedische wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Biowetenschappen: Voedingsindustrie - Universiteit Gent Campus Gent

Industriële wetenschappen: Biochemie - Universiteit Gent Campus Gent


Milieuwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Schakelprogramma's mits toelating toegankelijk na elke professionele bachelor

Audiovisuele kunsten: Radio en Schrijven - Erasmushogeschool Brussel Campus Dansaert RITCS

Bedrijfskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Communicatiewetenschappen - Universiteit Gent Campus GentEU-Studies - Universiteit Gent Campus Gent

Filmstudies en visuele cultuur - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Geografie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Meertalige professionele communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Mobiliteitswetenschappen - Universiteit Hasselt Campus Hasselt

Onderwijskunde - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Opleidings- en onderwijswetenschappen - Universiteit Antwerpen Stadscampus


Politieke communicatie - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Politieke wetenschappen - Universiteit Gent Campus Gent

Politieke wetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


Sociologie - Universiteit Gent Campus Gent

Sociologie - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus

Stedenbouw en ruimtelijke planning - Universiteit Antwerpen Campus Mutsaard

Theater- en filmwetenschap - Universiteit Antwerpen Stadscampus

Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen - Vrije Universiteit Brussel Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen. Met dit diploma kan je les geven in de vakken die aansluiten bij je secundaire - of bachelor- of masteropleiding. De specifieke lerarenopleiding omvat 60 studiepunten waarvan 30 voor het theoretische gedeelte en 30 voor de praktijkcomponent. De SLO kan georganiseerd worden door een centrum voor volwassenenonderwijs, hogeschool of universiteit.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Flexibele leersystemen

Deze opleiding kan ook gevolgd worden in een flexibel leersysteem. Je ziet hier per onderwijsinstelling de mogelijkheden.

Thomas More, Campus Geel

Starten in februari

Instellingen

Kleinhoefstraat 4  2440 Geel
014 56 23 10    


Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 77 54 00    


Wilgenstraat 32  8800 Roeselare
051 23 23 30    


Beroepsuitwegen

Volgende beroepen komen frequent voor op de beroepenlijst van een bachelor in agro- en biotechnologie: laboratoriumbiotechnoloog in : moderne research centra, microbiële frementatie-industrieën, onderzoekslaboratoria voor medische diagnostiek (mens, dier), plantenveredelingsbedrijven, chemische bedrijven, geaccrediteerde laboratoria,  voedingstechnoloog, medewerker in een controledienst, milieuverantwoordelijke, kwaliteitscontroleur, leerkracht land- en tuinbouwonderwijs, medewerker onderzoeksstation.

Hier een overzicht van mogelijke beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn.
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Leidinggevende milieuzorg en sanering
Milieucoördinator
Technicus veiligheid, hygiëne en leefmilieu

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Professionele Bachelor: Agro- en biotechnologie

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Autotechnieken (TSO) 30 1,96% 54,16% 6 4 2 8 8 2
Biotechnische wetenschappen (TSO) 247 17,92% 81,84% 7 10 19 49 160 2
Chemie (TSO) 34 2,43% 60,09% 3 4 6 8 13
Dier- en landbouwtechnische wetenschappen (TSO) 483 42,22% 64,39% 41 57 57 120 193 15
Economie-moderne talen (ASO) 115 0,41% 77,83% 5 7 9 25 61 8
Elektromechanica (TSO) 95 1,95% 77,92% 3 7 3 25 56 1
Gespecialiseerde dierenverzorging (BSO) 162 17,76% 21,95% 50 41 33 10 7 21
Gezondheids- en welzijnswetenschappen (TSO) 56 0,88% 60,31% 12 5 8 11 18 2
Handel (TSO) 67 0,49% 51,28% 10 14 9 17 17
Humane wetenschappen (ASO) 156 0,60% 72,33% 7 15 19 38 71 6
Industriële wetenschappen (TSO) 35 0,95% 72,23% 3 5 2 5 20
Mechanische vormgevingstechnieken (TSO) 41 1,31% 60,51% 2 6 5 15 13
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 85 0,82% 88,00% 1 3 4 10 64 3
Natuur- en groentechnische wetenschappen (TSO) 92 38,33% 61,24% 6 16 12 23 30 5
Planttechnische wetenschappen (TSO) 203 29,17% 63,34% 20 26 21 44 81 11
Sociale en technische wetenschappen (TSO) 357 1,47% 57,55% 52 45 53 74 121 12
Techniek-wetenschappen (TSO) 158 3,55% 81,67% 3 11 10 34 98 2
Tuinaanleg en onderhoud (BSO) 39 4,50% 27,39% 8 12 8 3 3 5
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 116 0,32% 91,63% 4 2 2 9 91 8

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 20-03-2017