Opleiding: Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Bewegings- en Revalidatiewetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon, Sport,
Schoolvakken SO: Lichamelijke opvoeding, Sport, Wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie reikt basiskennis en -competenties aan om letsels en afwijkingen van diverse lichaamsfuncties te verminderen of te laten verdwijnen door aangepaste lichaamsoefeningen, al dan niet met behulp van mechanische toestellen en instrumenten. De opleiding biedt een integratie van vakken uit diverse domeinen van de wetenschap.


Je krijgt in de bachelorjaren een stevig basispakket wetenschappelijke vakken (natuurkunde, scheikunde, anatomie, biomechanica, biologie) naast revalidatiewetenschappen (ziekteleer en motorische revalidatie bij diverse soorten ledematen, ademhalingskinesitherapie, gezondheidsleer, bewegingsvorming …),  bewegingswetenschappen (biomechanica, inspanningsfysiologie …) en methodologie. Practica worden via demonstraties en vaardigheidstraining zeer nauw geïntegreerd in de opleiding. Ook de talrijke stages vormen een zeer belangrijk onderdeel van de beroepstechnische vorming. De bacheloropleiding is gemeenschappelijk.


In de masterfase (120 stp.) zijn er verschillende specialisaties mogelijk, al naargelang de onderwijsinstelling.


Voor wie?  • Een goede beheersing van chemie, fysica en wiskunde zijn belangrijk. Een studierichting met een groot pakket wetenschappelijke vakken en wiskunde is daarom de beste vooropleiding.

  • Van de student wordt verondersteld dat hij over voldoende fysieke mogelijkheden beschikt tot uitoefening van het beroep.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 120 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Rekening houdend met het feit dat kinesitherapie binnen de gezondheidszorg een gereglementeerd beroep is, is het volgens de betreffende wetgeving zo dat de bacheloropleiding geen toegang kan verlenen tot beroepsuitoefening als kinesitherapeut.
De bachelor moet dus voornamelijk als een ‘doorstroombachelor' bekeken worden, die de basis legt voor de masteropleiding waarmee men wel de gereglementeerde beroepstitel kan krijgen.
De kinesitherapeut neemt een belangrijke plaats in bij het behandelen van mensen met motorische problemen. De centrale taak van de kinesitherapeut bestaat erin mensen te begeleiden om (vooral) motorische problemen te voorkomen (preventie) of op te lossen (behandeling).
Hij maakt gebruik van allerhande fysische en technische middelen (warmte, koude, elektrische stromen, ...), technieken  (massagetechnieken, relaxatie, bindweefseltechnieken, manuele technieken, ...) en bewegingsoefeningen die al dan niet manueel begeleid worden.
De kinesitherapeut werkt op verwijzing van de huisarts of geneesheer-specialist, maar mag zelf een diagnostiek opstellen.
Vanuit zijn eigen professionele kennis voert hij een kinesitherapeutisch onderzoek uit en stelt hij een bewegingsplan op.
Kinesitherapeuten kunnen zich vestigen als zelfstandig kinesitherapeut of gaan werken in dienstverband, bv. in ziekenhuizen, revalidatiecentra, verzorgingstehuizen, poliklinieken, voorzieningen voor (motorisch) gehandicapten, professionele sportclubs. Sommigen gaan werken in de farmaceutische industrie of in andere commerciële bedrijven die zich richten op de medische en paramedische wereld.
Andere mogelijkheden zijn onderwijs (mits een lerarenopleiding), wetenschappelijk onderzoek, sportkinesitherapie bij een sportclub, in fitnesscentra, …


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Bewegings- en sportwetenschappen : Biomedical research in movement sciences  
  Bewegings- en sportwetenschappen : Fysieke activiteit, fitheid en gezondheid  
  Bewegings- en sportwetenschappen : Prestatie en actieve levensstijl coaching  
  Bewegings- en sportwetenschappen : Sportbeleid en sportmanagement  
  Bewegings- en sportwetenschappen : Sporttraining en coaching  
  Educatieve masteropleiding Lichamelijke opvoeding  
  Ergotherapeutische wetenschap  
  Rehabilitation sciences and physiotherapy : Children (E)  
  Rehabilitation sciences and physiotherapy : Internal conditions (E)  
  Rehabilitation sciences and physiotherapy : Mental health care (E)  
  Rehabilitation sciences and physiotherapy : Musculoskeletal disorders (E)  
  Rehabilitation sciences and physiotherapy : Neurological conditions (E)  
  Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Inwendige aandoeningen  
  Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Neurologische aandoeningen  
  Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Geestelijke gezondheidszorg  
  Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Kinderen  
  Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Musculoskeletale aandoeningen  
  Revalidatiewetenschappen en kinesitherapie : Ouderen  
  Sports Ethics and Integrity (Erasmus Mundus) (E)  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
  • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
  • http://www.ugent.be/studiekiezer
  • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
  • http://www.associatie-antwerpen.be/
  • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Main Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
KU Leuven, (2)
    Oude Markt 13
3000 Leuven
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek Gebouw D ()
    Agoralaan
3590 Diepenbeek
KU Leuven, Campus Brugge ()
    Spoorwegstraat 12
8200 Sint-Michiels
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 11-02-2022

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.