Logopedische en audiologische wetenschappen : zonder afstudeerrichtingen - Academische bachelor

 

In deze opleiding staat de humane verbale communicatie centraal en wordt het intermenselijk communicatiegedrag wetenschappelijk bestudeerd.


De logopedist en audioloog proberen de nodige basisvoorwaarden voor communicatie te bevorderen en te optimaliseren en waar nodig afwijkingen te verbeteren of te herstellen.
Het gaat dus over voorkomen, onderzoeken en behandelen van problemen op vlak van stem, spraak, taal en/of gehoor bij kinderen en volwassenen.
De opleiding is qua inhoud multidisciplinair en integreert technische, pedagogische en klinische aspecten, met vakken uit verschillende wetenschappelijke domeinen.
Het 1ste bachelorjaar richt zich vooral op de basisvakken zoals natuurkunde, psychologie, taalkunde, anatomie en fysiologie.
Vanaf het 2de jaar komen de richtingspecifieke opleidingsonderdelen meer aan bod, met accent op de studie van allerhande taal- en spraakstoornissen (articulatie, stotteren, slikproblemen, gehoorsafwijkingen, leerstoornissen, …).
Aan de KU Leuven is de bachelorfase geheel gemeenschappelijk. In het masterjaar kies je tussen Logopedie of Audiologie.

Voor wie?
Omdat Logopedie en Audiologie een multidisciplinaire opleiding is, moet je een heel brede interesse hebben. Specifieke voorkennis is niet echt nodig, maar aanleg en interesse voor exact wetenschappelijke vakken en een zekere aanleg voor taal is meegenomen.
Als logopedist en audioloog is het belangrijk dat je zelf over een zo correct mogelijk spraak-, taal- en gehoorvermogen beschikt.
De opleiding zelf biedt echter heel wat mogelijkheden om je op dat gebied verder te bekwamen.
Logopedie en audiologie veronderstellen een permanente samenwerking met collega’s uit andere disciplines, met leerkrachten, ouders en begeleiders.
Om tot een goede verstandhouding te komen met deze mensen is het belangrijk dat je sociaal vaardig en flexibel bent.
Een andere belangrijke eigenschap is doorzettingsvermogen en creativiteit.
Om verandering in iemands spreekgedrag tot stand te brengen, zul je moeten leiding geven, motiveren en ondersteunen.


De KU Leuven organiseert een ijkingstoets voor deze opleiding. Met deze toets ontdek je of je de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden hebt om te starten. 
De toets is gebaseerd op leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met 6 uur wiskunde. De toets peilt zowel naar wiskundevaardigheden en begrippenkennis, als naar academische taalvaardigheid.
Deelname is gratis en niet verplicht. Wie wil deelnemen moet zich vooraf inschrijven.
Info https://www.ijkingstoets.be


Aanvullende info:

KU Leuven


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)

Logopedische en audiologische wetenschappen : zonder afstudeerrichtingen - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

In deze opleiding staat de humane verbale communicatie centraal en wordt het intermenselijk communicatiegedrag wetenschappelijk bestudeerd.


De logopedist en audioloog proberen de nodige basisvoorwaarden voor communicatie te bevorderen en te optimaliseren en waar nodig afwijkingen te verbeteren of te herstellen.
Het gaat dus over voorkomen, onderzoeken en behandelen van problemen op vlak van stem, spraak, taal en/of gehoor bij kinderen en volwassenen.
De opleiding is qua inhoud multidisciplinair en integreert technische, pedagogische en klinische aspecten, met vakken uit verschillende wetenschappelijke domeinen.
Het 1ste bachelorjaar richt zich vooral op de basisvakken zoals natuurkunde, psychologie, taalkunde, anatomie en fysiologie.
Vanaf het 2de jaar komen de richtingspecifieke opleidingsonderdelen meer aan bod, met accent op de studie van allerhande taal- en spraakstoornissen (articulatie, stotteren, slikproblemen, gehoorsafwijkingen, leerstoornissen, …).
Aan de KU Leuven is de bachelorfase geheel gemeenschappelijk. In het masterjaar kies je tussen Logopedie of Audiologie.

Voor wie?
Omdat Logopedie en Audiologie een multidisciplinaire opleiding is, moet je een heel brede interesse hebben. Specifieke voorkennis is niet echt nodig, maar aanleg en interesse voor exact wetenschappelijke vakken en een zekere aanleg voor taal is meegenomen.
Als logopedist en audioloog is het belangrijk dat je zelf over een zo correct mogelijk spraak-, taal- en gehoorvermogen beschikt.
De opleiding zelf biedt echter heel wat mogelijkheden om je op dat gebied verder te bekwamen.
Logopedie en audiologie veronderstellen een permanente samenwerking met collega’s uit andere disciplines, met leerkrachten, ouders en begeleiders.
Om tot een goede verstandhouding te komen met deze mensen is het belangrijk dat je sociaal vaardig en flexibel bent.
Een andere belangrijke eigenschap is doorzettingsvermogen en creativiteit.
Om verandering in iemands spreekgedrag tot stand te brengen, zul je moeten leiding geven, motiveren en ondersteunen.


De KU Leuven organiseert een ijkingstoets voor deze opleiding. Met deze toets ontdek je of je de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden hebt om te starten. 
De toets is gebaseerd op leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met 6 uur wiskunde. De toets peilt zowel naar wiskundevaardigheden en begrippenkennis, als naar academische taalvaardigheid.
Deelname is gratis en niet verplicht. Wie wil deelnemen moet zich vooraf inschrijven.
Info https://www.ijkingstoets.be


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

KU Leuven


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen:
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be);
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een verplichte niet bindende toelatingsproef voor de opleidingen Burgerlijk Ingenieur, Burgerlijk Ingenieur-Architect en Diergeneeskunde.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Logopedische en audiologische wetenschappen 

Afstudeerrichting: zonder afstudeerrichtingen

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Sociale gezondheidswetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Nederlands, Wetenschappen,

Andere Afstudeerrichtingen

Logopedische en audiologische wetenschappen : Audiologie (Academische bachelor - HO)
Logopedische en audiologische wetenschappen : Logopedie (Academische bachelor - HO)

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied

een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Logopedisten en audiologen kunnen starten met een zelfstandige praktijk.
Daarnaast zijn er ook beroepsmogelijkheden in de gezondheidssector en in de pedagogische sector.
Logopedisten en audiologen vinden we terug in revalidatiecentra, instellingen voor doven en gehoorgestoorden, medisch-pedagogische instituten, klinieken, ziekenfondsen, en kleuter- en lager onderwijs, buitengewoon onderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding ...
Mogelijkheden vind je ook in het kader van theater- en zangopleidingen.
Ook de arbeidsgeneeskunde of een associatie binnen een artsengroepspraktijk behoort tot de mogelijkheden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Audioloog (audicien)
Logopedist

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Academische Bachelor: Bachelor of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 62 0,22 58,63 5 5 13 19 16 4
Humane wetenschappen (ASO) 67 0,26 46,3 12 12 12 12 11 8
Latijn-moderne talen (ASO) 73 0,89 70,99 1 9 11 16 33 3
Latijn-wetenschappen (ASO) 119 1,85 86,97 1 3 7 27 79 2
Latijn-wiskunde (ASO) 123 1,07 91,15 0 5 1 14 100 3
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 137 1,34 72,37 5 11 22 25 70 4
Moderne talen-wiskunde (ASO) 33 2,52 74,75 1 3 4 6 19 0
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 207 0,55 83,95 4 7 13 36 138 9

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 16-09-2020

Logopedische en audiologische wetenschappen : zonder afstudeerrichtingen - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info

In deze opleiding staat de humane verbale communicatie centraal en wordt het intermenselijk communicatiegedrag wetenschappelijk bestudeerd.


De logopedist en audioloog proberen de nodige basisvoorwaarden voor communicatie te bevorderen en te optimaliseren en waar nodig afwijkingen te verbeteren of te herstellen.
Het gaat dus over voorkomen, onderzoeken en behandelen van problemen op vlak van stem, spraak, taal en/of gehoor bij kinderen en volwassenen.
De opleiding is qua inhoud multidisciplinair en integreert technische, pedagogische en klinische aspecten, met vakken uit verschillende wetenschappelijke domeinen.
Het 1ste bachelorjaar richt zich vooral op de basisvakken zoals natuurkunde, psychologie, taalkunde, anatomie en fysiologie.
Vanaf het 2de jaar komen de richtingspecifieke opleidingsonderdelen meer aan bod, met accent op de studie van allerhande taal- en spraakstoornissen (articulatie, stotteren, slikproblemen, gehoorsafwijkingen, leerstoornissen, …).
Aan de KU Leuven is de bachelorfase geheel gemeenschappelijk. In het masterjaar kies je tussen Logopedie of Audiologie.

Voor wie?
Omdat Logopedie en Audiologie een multidisciplinaire opleiding is, moet je een heel brede interesse hebben. Specifieke voorkennis is niet echt nodig, maar aanleg en interesse voor exact wetenschappelijke vakken en een zekere aanleg voor taal is meegenomen.
Als logopedist en audioloog is het belangrijk dat je zelf over een zo correct mogelijk spraak-, taal- en gehoorvermogen beschikt.
De opleiding zelf biedt echter heel wat mogelijkheden om je op dat gebied verder te bekwamen.
Logopedie en audiologie veronderstellen een permanente samenwerking met collega’s uit andere disciplines, met leerkrachten, ouders en begeleiders.
Om tot een goede verstandhouding te komen met deze mensen is het belangrijk dat je sociaal vaardig en flexibel bent.
Een andere belangrijke eigenschap is doorzettingsvermogen en creativiteit.
Om verandering in iemands spreekgedrag tot stand te brengen, zul je moeten leiding geven, motiveren en ondersteunen.


De KU Leuven organiseert een ijkingstoets voor deze opleiding. Met deze toets ontdek je of je de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden hebt om te starten. 
De toets is gebaseerd op leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met 6 uur wiskunde. De toets peilt zowel naar wiskundevaardigheden en begrippenkennis, als naar academische taalvaardigheid.
Deelname is gratis en niet verplicht. Wie wil deelnemen moet zich vooraf inschrijven.
Info https://www.ijkingstoets.be


Studiepunten

180 (bachelor) + 120 (master)


Instellingen die de opleiding organiseren zonder keuzetraject(en):

KU Leuven


Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (HBO5 Verpleegkunde en Graduaatsopleidingen);
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen:
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be);
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een verplichte niet bindende toelatingsproef voor de opleidingen Burgerlijk Ingenieur, Burgerlijk Ingenieur-Architect en Diergeneeskunde.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Logopedische en audiologische wetenschappen 

Afstudeerrichting: zonder afstudeerrichtingen

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Sociale gezondheidswetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Nederlands, Wetenschappen,

Andere Afstudeerrichtingen

Logopedische en audiologische wetenschappen : Audiologie (Academische bachelor - HO)
Logopedische en audiologische wetenschappen : Logopedie (Academische bachelor - HO)

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied

een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. Dit is een verdere specialisatie, aansluitend op je basisopleiding en omvat minstens 60 studiepunten. Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


een lerarenopleiding

Na een academische bachelor kan je via een verkorte educatieve bacheloropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een hogeschool. Meer info.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

  
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Logopedisten en audiologen kunnen starten met een zelfstandige praktijk.
Daarnaast zijn er ook beroepsmogelijkheden in de gezondheidssector en in de pedagogische sector.
Logopedisten en audiologen vinden we terug in revalidatiecentra, instellingen voor doven en gehoorgestoorden, medisch-pedagogische instituten, klinieken, ziekenfondsen, en kleuter- en lager onderwijs, buitengewoon onderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding ...
Mogelijkheden vind je ook in het kader van theater- en zangopleidingen.
Ook de arbeidsgeneeskunde of een associatie binnen een artsengroepspraktijk behoort tot de mogelijkheden.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Audioloog (audicien)
Logopedist

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Academische Bachelor: Bachelor of Science in de logopedische en audiologische wetenschappen

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Economie-moderne talen (ASO) 62 0,22 58,63 5 5 13 19 16 4
Humane wetenschappen (ASO) 67 0,26 46,3 12 12 12 12 11 8
Latijn-moderne talen (ASO) 73 0,89 70,99 1 9 11 16 33 3
Latijn-wetenschappen (ASO) 119 1,85 86,97 1 3 7 27 79 2
Latijn-wiskunde (ASO) 123 1,07 91,15 0 5 1 14 100 3
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 137 1,34 72,37 5 11 22 25 70 4
Moderne talen-wiskunde (ASO) 33 2,52 74,75 1 3 4 6 19 0
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 207 0,55 83,95 4 7 13 36 138 9

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 16-09-2020