Opleiding: Logopedische en audiologische wetenschappen
Afstudeerrichting: zonder specifieke afstudeerrichtingen
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Sociale gezondheidswetenschappen
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO: Nederlands, Wetenschappen,
 
 
Klemtonen
 

De logopedist en audioloog bevorderen en optimaliseren de nodige basisvoorwaarden voor communicatie en verbeteren of herstellen waar nodig afwijkingen. Deze studie en het bijhorend onderzoek gaat dus over voorkomen, onderzoeken en behandelen van problemen op vlak van stem, spraak, taal en/of gehoor bij kinderen en volwassenen. De opleiding is multidisciplinair en integreert technische, pedagogische en klinische aspecten, met vakken uit verschillende wetenschappelijke domeinen.


Het vakkenpakket in de bacheloropleiding aan KU Leuven is gemeenschappelijk voor alle studenten, en is opgebouwd volgens vijf leerlijnen: • logopedische en audiologische wetenschappen (bv neuroanatomie en -fysiologie, natuurkunde, taalkunde, psychologie … )

 • normale ontwikkeling van de verbale communicatie

 • logopedische en audiologische zorgtrajecten

 • onderzoeksmethoden en -vaardigheden

 • klinische vaardigheden (practica en observatiestage)


In de masteropleiding (120 sp.) kies je voor tussen de afstudeerrichtingen logopedische wetenschappen of audiologische wetenschappen.


Voor wie? • Je hebt interesse in de werking van stem, spraak, taal, slikken en gehoor. Je wilt ook je eigen vaardigheden op die vlakken optimaliseren.

 • Je bent geboeid door de combinatie van anatomie, fysiologie, fysica, psychologie en taalkunde.

 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.

 • Je bent sociaal, hebt inlevingsvermogen, geduld en een creatieve ingesteldheid om alternatieve oplossingen te bedenken.

 • Je volgde bij voorkeur een vooropleiding van minimum 4 uur wiskunde in de derde graad van het secundair onderwijs of bent bereid tot bijscholing.


De KU Leuven organiseert een ijkingstoets voor deze opleiding. Met deze toets ontdek je of je de noodzakelijke wiskundige en wetenschappelijke vaardigheden hebt om te starten. De toets is gebaseerd op leerstof van de richtingen uit het secundair onderwijs met 6 uur wiskunde. De toets peilt zowel naar wiskundevaardigheden en begrippenkennis, als naar academische taalvaardigheid. Deelname is gratis en niet verplicht. Wie wil deelnemen moet zich vooraf inschrijven.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 120 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Logopedisten en audiologen kunnen starten met een zelfstandige praktijk.
Daarnaast zijn er ook beroepsmogelijkheden in de gezondheidssector en in de pedagogische sector.
Logopedisten en audiologen vinden we terug in revalidatiecentra, instellingen voor doven en gehoorgestoorden, medisch-pedagogische instituten, klinieken, ziekenfondsen, en kleuter- en lager onderwijs, buitengewoon onderwijs, centra voor leerlingenbegeleiding ...
Mogelijkheden vind je ook in het kader van theater- en zangopleidingen.
Ook de arbeidsgeneeskunde of een associatie binnen een artsengroepspraktijk behoort tot de mogelijkheden.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Afstudeerrichtingen
 
    Logopedische en audiologische wetenschappen : Audiologie (Academische bachelor - HO)
    Logopedische en audiologische wetenschappen : Logopedie (Academische bachelor - HO)
 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Educatieve masteropleiding Gezondheidswetenschappen  
  Gerontological sciences (E)  
  Gezondheidsbevordering  
  Logopedische en audiologische wetenschappen : Audiologie  
  Logopedische en audiologische wetenschappen : Logopedie  
  Management en het beleid van de gezondheidszorg : Beleid  
  Management en het beleid van de gezondheidszorg : Management  
  Management en het beleid van de gezondheidszorg : zonder specifieke afstudeerrichtingen  
  Management, zorg en beleid in de gerontologie  
  Milieu- en preventiemanagement  
  Seksuologie  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
 • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
 • http://www.ugent.be/studiekiezer
 • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
 • http://www.associatie-antwerpen.be/
 • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
KU Leuven, (2)
    Oude Markt 13
3000 Leuven
 
Gegevens bijgewerkt tot 09-06-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.