Geneeskunde - Academische bachelor

 

Algemene info


De opleiding geneeskunde verloopt op drie studieniveaus: • Bachelor: 180 stp. (aspirant-arts)

 • Master:   180 stp. (basisarts)

 • Master-na-master: omvang verschilt al naargelang je keuze 


In de bachelorfase zijn de medische en de basiswetenschappelijke vakken zo veel mogelijk geïntegreerd met vorming op het gebied van attitudes, beroepsvaardigheden en morele beschouwingen.
De opleiding wil je voorbereiden op de latere beroepsuitoefening door hem op flexibele manier te leren omgaan met de groeiende informatiestromen en wetenschappelijke inzichten.
Het programma structureert zich rond een aantal clusters:
- de geneeskundige basiswetenschappen (chemie, fysica, anatomie, biologie, fysiologie, pathologie)
- klinische en communicatieve vaardigheden (onderzoek, groepsoverleg, EHBO, stages)
- maatschappelijke aspecten van geneeskunde (informatiebronnen, psychologie, ethiek).
In het 2de en vooral het 3de masterjaar is het aandeel van stages in het curriculum aanzienlijk. 
Als master in de geneeskunde mag je het beroep van arts nog niet zelfstandig uitvoeren. Om bv. huisarts te worden moet je nog een master-na-master huisartsgeneeskundevolgen van 120 stp. volgen. 


Voor wie?
Een arts moet op de eerste plaats de juiste diagnose kunnen stellen en de gepaste behandelingkunnen starten. Kritische analyse en afsluitende synthese zijn twee belangrijke eigenschappen hiervoor.
Daarnaast beschik je over psychologisch inzicht, want voor velen ben je de eerste vertrouwenspersoon bij problemen die vaak het lichamelijke overstijgen.
Je moet ook kunnen omgaan met moeilijke beslissingen en ethische problemen die vaak met leven en dood te maken hebben. 
Als arts stel je je ten dienste van anderen.
Dat betekent dat je vaak lange en onregelmatige werkdagen zult hebben. 
Ook discretie en plichtsbewustzijn zijn belangrijke eigenschappen.
Vermits de geneeskunde niet stilstaat, moet je bereid zijn om levenslang bij te leren je en de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen. 


Aanvullende info:

Vrije Universiteit Brussel - Brussels Health Campus

De opleiding is heel praktijkgericht en dat al vanaf het begin. Tijdens de eerste twee bachelorjaren heb je al twee weken huisartsenstage en twee weken zorgstage in het ziekenhuis. Daarnaast breng je voor de competentiegerichte vakken ook heel wat tijd door in het Skillslab. Zo word je klaar gestoomd om in het eerste masterjaar volwaardige klinische en wetenschappelijke stages te lopen. In totaal breng je tijdens de 3 masterjaren 19 maanden op de werkvloer door. Door de verschillende klinische stages krijg je volop de kans om van heel wat disciplines te proeven en zo een weloverwogen keuze te maken voor de rest van je carrière.
 

Universiteit Antwerpen - Stadscampus

In de bacheloropleiding leer je de gezonde mens in al zijn facetten kennen. Je ontdekt hoe de verschillende orgaansystemen samenwerken om gezond te blijven. Celbiologie zal de komende jaren een belangrijke rol spelen in de geneeskunde, ook op het niveau van de dagelijkse geneeskundebeoefening. Daarom bevat je studieprogramma in het eerste jaar een flinke portie celbiologie. Ook anatomie komt ruimschoots aan bod. Deze kennis heb je in het tweede en derde jaar nodig om de orgaansystemen te bestuderen. Je maakt kennis met fysiologie en pathofysiologie en met orgaandisfunctie (zoals hartfalen).
Van bij de start krijg je een praktisch gerichte opleiding. Een speciaalvaardighedenteam van artsen, psychologen en communicatiespecialisten leren jou persoonlijke de knepen van het vak: gesprekstechnieken, verpleegkundige handelingen, omgaan met maatschappelijke problemen.  Je wordt actief betrokken bij alle stappen van het wetenschappelijk onderzoek.

KU Leuven

De opleiding bestaat uit vier opleidingslijnen:
o  kennis en grondslagen van de geneeskunde
o  wetenschappelijke vorming
o  de arts in de samenleving
o  vaardigheden & communicatie
Via elk van deze lijnen verwerf je geleidelijk aan de nodige kennis, vaardigheden en attitudes die je tijdens de vele stagemomenten in de opleiding zult integreren en toepassen.
 

Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek Gebouw D

De UHasselt organiseert enkel de bachelorfase.
Het bachelorprogramma is opgebouwd uit kernblokken die medisch gericht zijn en multidisciplinair van aanpak. Per kernblok wordt telkens één centraal thema bestudeerd vanuit verschillende invalshoeken.
In het tweede jaar volg je een verpleegstage van twee weken in een ziekenhuis. In het derde jaar staat een ziekenhuisstage en huisartsstage op het programma, waarbij je als enige stagiair onder de supervisie van een arts werkt.
 

KU Leuven - Campus Kulak Kortrijk

Kulak organiseert enkel de bachelorfase.
De opleiding begint met de fysicochemische en cellulaire grondslagen van de geneeskunde. Daarna klimt ze op naar de verschillende niveaus van weefsel, orgaan, mens en maatschappij. Je leert de verschillende kennislagen integreren en je begrijpt hoe die niveaus ziekte en gezondheid beïnvloeden. Daarnaast werk je actief aan verschillende communicatieve en manuele vaardigheden, die je aan het einde van de derde bachelorfase demonstreert in een afsluitende stationsproef, een praktische proef waarbij je een carrousel van opdrachten doorloopt met simulatiepatiënten.
Stages: 
- Verpleegstage (1ste fase bacheloropleiding)
- Patiëntenzorgstage (2de fase bacheloropleiding)
- Pre-stage huisartsgeneeskunde (3de fase bacheloropleiding)
- Ziekenhuisstage (3de fase): stage lopen op verschillende diensten zoals bv. heelkunde, interne geneeskunde, medische beeldvorming, laboratorium, pathologie, ...
 

 

Universiteit Gent - Campus Gent

Het eerste jaar bachelor Geneeskunde is voor de helft gemeenschappelijk met het eerste jaar Tandheelkunde: vijf blokken zijn gewijd aan biomedische onderwerpen en één blok aan gezondheid en maatschappij.
In het tweede jaar bestudeer je op een geïntegreerde wijze de verschillende stelsels (hart en bloedvaten, longen, nieren …). Simultaan met het theoretisch onderwijs in de diverse stelsels worden ook de eerste klinische vaardigheden aangeleerd.
Het derde jaar begint met een inleiding in de wetenschappelijke onderzoeksmethodologie. Veel aandacht gaat naar het aanleren van de diagnostische en therapeutische methodieken in de geneeskunde en de medische besliskunde. Vanaf het tweede semester komt de kliniek aan bod.


Studiepunten

180 (bachelor) + 180 (master)

Geneeskunde - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


De opleiding geneeskunde verloopt op drie studieniveaus: • Bachelor: 180 stp. (aspirant-arts)

 • Master:   180 stp. (basisarts)

 • Master-na-master: omvang verschilt al naargelang je keuze 


In de bachelorfase zijn de medische en de basiswetenschappelijke vakken zo veel mogelijk geïntegreerd met vorming op het gebied van attitudes, beroepsvaardigheden en morele beschouwingen.
De opleiding wil je voorbereiden op de latere beroepsuitoefening door hem op flexibele manier te leren omgaan met de groeiende informatiestromen en wetenschappelijke inzichten.
Het programma structureert zich rond een aantal clusters:
- de geneeskundige basiswetenschappen (chemie, fysica, anatomie, biologie, fysiologie, pathologie)
- klinische en communicatieve vaardigheden (onderzoek, groepsoverleg, EHBO, stages)
- maatschappelijke aspecten van geneeskunde (informatiebronnen, psychologie, ethiek).
In het 2de en vooral het 3de masterjaar is het aandeel van stages in het curriculum aanzienlijk. 
Als master in de geneeskunde mag je het beroep van arts nog niet zelfstandig uitvoeren. Om bv. huisarts te worden moet je nog een master-na-master huisartsgeneeskundevolgen van 120 stp. volgen. 


Voor wie?
Een arts moet op de eerste plaats de juiste diagnose kunnen stellen en de gepaste behandelingkunnen starten. Kritische analyse en afsluitende synthese zijn twee belangrijke eigenschappen hiervoor.
Daarnaast beschik je over psychologisch inzicht, want voor velen ben je de eerste vertrouwenspersoon bij problemen die vaak het lichamelijke overstijgen.
Je moet ook kunnen omgaan met moeilijke beslissingen en ethische problemen die vaak met leven en dood te maken hebben. 
Als arts stel je je ten dienste van anderen.
Dat betekent dat je vaak lange en onregelmatige werkdagen zult hebben. 
Ook discretie en plichtsbewustzijn zijn belangrijke eigenschappen.
Vermits de geneeskunde niet stilstaat, moet je bereid zijn om levenslang bij te leren je en de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen. 


Aanvullende info:

Vrije Universiteit Brussel - Brussels Health Campus

De opleiding is heel praktijkgericht en dat al vanaf het begin. Tijdens de eerste twee bachelorjaren heb je al twee weken huisartsenstage en twee weken zorgstage in het ziekenhuis. Daarnaast breng je voor de competentiegerichte vakken ook heel wat tijd door in het Skillslab. Zo word je klaar gestoomd om in het eerste masterjaar volwaardige klinische en wetenschappelijke stages te lopen. In totaal breng je tijdens de 3 masterjaren 19 maanden op de werkvloer door. Door de verschillende klinische stages krijg je volop de kans om van heel wat disciplines te proeven en zo een weloverwogen keuze te maken voor de rest van je carrière.
 

Universiteit Antwerpen - Stadscampus

In de bacheloropleiding leer je de gezonde mens in al zijn facetten kennen. Je ontdekt hoe de verschillende orgaansystemen samenwerken om gezond te blijven. Celbiologie zal de komende jaren een belangrijke rol spelen in de geneeskunde, ook op het niveau van de dagelijkse geneeskundebeoefening. Daarom bevat je studieprogramma in het eerste jaar een flinke portie celbiologie. Ook anatomie komt ruimschoots aan bod. Deze kennis heb je in het tweede en derde jaar nodig om de orgaansystemen te bestuderen. Je maakt kennis met fysiologie en pathofysiologie en met orgaandisfunctie (zoals hartfalen).
Van bij de start krijg je een praktisch gerichte opleiding. Een speciaalvaardighedenteam van artsen, psychologen en communicatiespecialisten leren jou persoonlijke de knepen van het vak: gesprekstechnieken, verpleegkundige handelingen, omgaan met maatschappelijke problemen.  Je wordt actief betrokken bij alle stappen van het wetenschappelijk onderzoek.

KU Leuven

De opleiding bestaat uit vier opleidingslijnen:
o  kennis en grondslagen van de geneeskunde
o  wetenschappelijke vorming
o  de arts in de samenleving
o  vaardigheden & communicatie
Via elk van deze lijnen verwerf je geleidelijk aan de nodige kennis, vaardigheden en attitudes die je tijdens de vele stagemomenten in de opleiding zult integreren en toepassen.
 

Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek Gebouw D

De UHasselt organiseert enkel de bachelorfase.
Het bachelorprogramma is opgebouwd uit kernblokken die medisch gericht zijn en multidisciplinair van aanpak. Per kernblok wordt telkens één centraal thema bestudeerd vanuit verschillende invalshoeken.
In het tweede jaar volg je een verpleegstage van twee weken in een ziekenhuis. In het derde jaar staat een ziekenhuisstage en huisartsstage op het programma, waarbij je als enige stagiair onder de supervisie van een arts werkt.
 

KU Leuven - Campus Kulak Kortrijk

Kulak organiseert enkel de bachelorfase.
De opleiding begint met de fysicochemische en cellulaire grondslagen van de geneeskunde. Daarna klimt ze op naar de verschillende niveaus van weefsel, orgaan, mens en maatschappij. Je leert de verschillende kennislagen integreren en je begrijpt hoe die niveaus ziekte en gezondheid beïnvloeden. Daarnaast werk je actief aan verschillende communicatieve en manuele vaardigheden, die je aan het einde van de derde bachelorfase demonstreert in een afsluitende stationsproef, een praktische proef waarbij je een carrousel van opdrachten doorloopt met simulatiepatiënten.
Stages: 
- Verpleegstage (1ste fase bacheloropleiding)
- Patiëntenzorgstage (2de fase bacheloropleiding)
- Pre-stage huisartsgeneeskunde (3de fase bacheloropleiding)
- Ziekenhuisstage (3de fase): stage lopen op verschillende diensten zoals bv. heelkunde, interne geneeskunde, medische beeldvorming, laboratorium, pathologie, ...
 

 

Universiteit Gent - Campus Gent

Het eerste jaar bachelor Geneeskunde is voor de helft gemeenschappelijk met het eerste jaar Tandheelkunde: vijf blokken zijn gewijd aan biomedische onderwerpen en één blok aan gezondheid en maatschappij.
In het tweede jaar bestudeer je op een geïntegreerde wijze de verschillende stelsels (hart en bloedvaten, longen, nieren …). Simultaan met het theoretisch onderwijs in de diverse stelsels worden ook de eerste klinische vaardigheden aangeleerd.
Het derde jaar begint met een inleiding in de wetenschappelijke onderzoeksmethodologie. Veel aandacht gaat naar het aanleren van de diagnostische en therapeutische methodieken in de geneeskunde en de medische besliskunde. Vanaf het tweede semester komt de kliniek aan bod.


Studiepunten

180 (bachelor) + 180 (master)

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Buiten de gewone toelatingsvoorwaarden tot het hoger onderwijs, moet je slagen in het door de overheid georganiseerde interuniversitaire toelatingsexamen.
Bij inschrijving aan een universiteit moet het bewijs van geslaagd zijn worden voorgelegd.
Het is vanaf 2018 een vergelijkend examen.
De deelnemers worden gerangschikt op basis van hun score en de hoogst gerangschikten kunnen met de opleiding starten. Het aantal toegelaten studenten wordt vastgelegd bij decreet: 1.102 voor de opleiding arts en 135 voor de opleiding tandarts.
Er komt een apart toelatingsexamen voor artsen en tandartsen. Beide examens vinden plaats in Brussel. Op dinsdag 2 juli 2019 voor artsen, op woensdag 3 juli 2019 voor tandartsen. Zo kunnen kandidaten met interesse in de twee opleidingen beide examens afleggen. De vergelijkende formule laat niet toe dat er een tweede examenmoment blijft in augustus, omdat de kandidaten per opleiding op één lijst moeten kunnen worden gerangschikt. 
De timing begin juli laat toe dat alle kandidaten uiterlijk op 1 augustus weten of ze tot de opleiding toegelaten worden.
De inhoud van de examens ligt in lijn met vorig jaar, maar de moeilijkheidsgraad zal lager liggen. Het definitieve leerstofoverzicht zal, zoals ieder jaar, ten laatste in januari 2019 beschikbaar zijn op de website van het toelatingsexamen. Naast kennis en inzicht in de wetenschappen blijven de examens ook peilen naar meer generieke competenties, zoals communicatieve vaardigheden.
Vanaf januari is er meer info beschikbaar op www.toelatingsexamenartstandarts.be.
Info over de slaagkansen (oud systeem), gezien vanuit de richtingen van de derde graad vind je hier. 


Hoe je je kan voorbereiden op het toelatingsexamen kan je lezen via deze link.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen:
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be);
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een verplichte niet bindende toelatingsproef voor de bacheloropleidingen Ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen-Architectuur en Diergeneeskunde.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Geneeskunde 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Geneeskunde

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Chemie, Wetenschappen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied

een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op GeneeskundeEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Laarbeeklaan 103  1090 Jette
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


E.Sabbelaan 53  8500 Kortrijk
056 24 61 38    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Een deel van de artsen volgt verder de huisartsenopleiding, die interuniversitair wordt georganiseerd.
Wie met de huisartsenopleiding start, mag reeds de geneeskunde uitoefenen, maar wel onder het toezicht van een stagemeester.
Een aantal artsen legt zich toe op tewerkstellingsmogelijkheden in de preventieve en sociale geneeskunde: sport-, school-, bedrijfs-, verzekeringsarts. Hier zijn ook mogelijkheden in de ontwikkelingssamenwerking of bij humanitaire hulporganisaties.
Een aantal afgestudeerde artsen zal kiezen voor wetenschappelijk onderzoek.
Ook diverse ministeries (Volksgezondheid, Onderwijs, Arbeid) zijn een afzetmarkt voor geneesheren.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Adviseur volksgezondheid
Arts ( knelpuntberoep)
Arts-specialist
Preventiearts

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Academische Bachelor: Bachelor of Science in de geneeskunde

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Grieks-wiskunde (ASO) 197 13,27% 96,19% 1 4 10 182
Latijn-wetenschappen (ASO) 261 3,93% 93,01% 5 5 25 224 2
Latijn-wiskunde (ASO) 861 7,41% 95,86% 1 5 17 51 784 3
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 40 0,39% 79,35% 6 1 7 26
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 2324 6,34% 92,92% 4 44 71 182 2017 6

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 29-08-2019

Geneeskunde - Academische bachelor

Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK Foto OK
Klik op de foto om te vergroten

Algemene info


De opleiding geneeskunde verloopt op drie studieniveaus: • Bachelor: 180 stp. (aspirant-arts)

 • Master:   180 stp. (basisarts)

 • Master-na-master: omvang verschilt al naargelang je keuze 


In de bachelorfase zijn de medische en de basiswetenschappelijke vakken zo veel mogelijk geïntegreerd met vorming op het gebied van attitudes, beroepsvaardigheden en morele beschouwingen.
De opleiding wil je voorbereiden op de latere beroepsuitoefening door hem op flexibele manier te leren omgaan met de groeiende informatiestromen en wetenschappelijke inzichten.
Het programma structureert zich rond een aantal clusters:
- de geneeskundige basiswetenschappen (chemie, fysica, anatomie, biologie, fysiologie, pathologie)
- klinische en communicatieve vaardigheden (onderzoek, groepsoverleg, EHBO, stages)
- maatschappelijke aspecten van geneeskunde (informatiebronnen, psychologie, ethiek).
In het 2de en vooral het 3de masterjaar is het aandeel van stages in het curriculum aanzienlijk. 
Als master in de geneeskunde mag je het beroep van arts nog niet zelfstandig uitvoeren. Om bv. huisarts te worden moet je nog een master-na-master huisartsgeneeskundevolgen van 120 stp. volgen. 


Voor wie?
Een arts moet op de eerste plaats de juiste diagnose kunnen stellen en de gepaste behandelingkunnen starten. Kritische analyse en afsluitende synthese zijn twee belangrijke eigenschappen hiervoor.
Daarnaast beschik je over psychologisch inzicht, want voor velen ben je de eerste vertrouwenspersoon bij problemen die vaak het lichamelijke overstijgen.
Je moet ook kunnen omgaan met moeilijke beslissingen en ethische problemen die vaak met leven en dood te maken hebben. 
Als arts stel je je ten dienste van anderen.
Dat betekent dat je vaak lange en onregelmatige werkdagen zult hebben. 
Ook discretie en plichtsbewustzijn zijn belangrijke eigenschappen.
Vermits de geneeskunde niet stilstaat, moet je bereid zijn om levenslang bij te leren je en de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen. 


Aanvullende info:

Vrije Universiteit Brussel - Brussels Health Campus

De opleiding is heel praktijkgericht en dat al vanaf het begin. Tijdens de eerste twee bachelorjaren heb je al twee weken huisartsenstage en twee weken zorgstage in het ziekenhuis. Daarnaast breng je voor de competentiegerichte vakken ook heel wat tijd door in het Skillslab. Zo word je klaar gestoomd om in het eerste masterjaar volwaardige klinische en wetenschappelijke stages te lopen. In totaal breng je tijdens de 3 masterjaren 19 maanden op de werkvloer door. Door de verschillende klinische stages krijg je volop de kans om van heel wat disciplines te proeven en zo een weloverwogen keuze te maken voor de rest van je carrière.
 

Universiteit Antwerpen - Stadscampus

In de bacheloropleiding leer je de gezonde mens in al zijn facetten kennen. Je ontdekt hoe de verschillende orgaansystemen samenwerken om gezond te blijven. Celbiologie zal de komende jaren een belangrijke rol spelen in de geneeskunde, ook op het niveau van de dagelijkse geneeskundebeoefening. Daarom bevat je studieprogramma in het eerste jaar een flinke portie celbiologie. Ook anatomie komt ruimschoots aan bod. Deze kennis heb je in het tweede en derde jaar nodig om de orgaansystemen te bestuderen. Je maakt kennis met fysiologie en pathofysiologie en met orgaandisfunctie (zoals hartfalen).
Van bij de start krijg je een praktisch gerichte opleiding. Een speciaalvaardighedenteam van artsen, psychologen en communicatiespecialisten leren jou persoonlijke de knepen van het vak: gesprekstechnieken, verpleegkundige handelingen, omgaan met maatschappelijke problemen.  Je wordt actief betrokken bij alle stappen van het wetenschappelijk onderzoek.

KU Leuven

De opleiding bestaat uit vier opleidingslijnen:
o  kennis en grondslagen van de geneeskunde
o  wetenschappelijke vorming
o  de arts in de samenleving
o  vaardigheden & communicatie
Via elk van deze lijnen verwerf je geleidelijk aan de nodige kennis, vaardigheden en attitudes die je tijdens de vele stagemomenten in de opleiding zult integreren en toepassen.
 

Universiteit Hasselt - Campus Diepenbeek Gebouw D

De UHasselt organiseert enkel de bachelorfase.
Het bachelorprogramma is opgebouwd uit kernblokken die medisch gericht zijn en multidisciplinair van aanpak. Per kernblok wordt telkens één centraal thema bestudeerd vanuit verschillende invalshoeken.
In het tweede jaar volg je een verpleegstage van twee weken in een ziekenhuis. In het derde jaar staat een ziekenhuisstage en huisartsstage op het programma, waarbij je als enige stagiair onder de supervisie van een arts werkt.
 

KU Leuven - Campus Kulak Kortrijk

Kulak organiseert enkel de bachelorfase.
De opleiding begint met de fysicochemische en cellulaire grondslagen van de geneeskunde. Daarna klimt ze op naar de verschillende niveaus van weefsel, orgaan, mens en maatschappij. Je leert de verschillende kennislagen integreren en je begrijpt hoe die niveaus ziekte en gezondheid beïnvloeden. Daarnaast werk je actief aan verschillende communicatieve en manuele vaardigheden, die je aan het einde van de derde bachelorfase demonstreert in een afsluitende stationsproef, een praktische proef waarbij je een carrousel van opdrachten doorloopt met simulatiepatiënten.
Stages: 
- Verpleegstage (1ste fase bacheloropleiding)
- Patiëntenzorgstage (2de fase bacheloropleiding)
- Pre-stage huisartsgeneeskunde (3de fase bacheloropleiding)
- Ziekenhuisstage (3de fase): stage lopen op verschillende diensten zoals bv. heelkunde, interne geneeskunde, medische beeldvorming, laboratorium, pathologie, ...
 

 

Universiteit Gent - Campus Gent

Het eerste jaar bachelor Geneeskunde is voor de helft gemeenschappelijk met het eerste jaar Tandheelkunde: vijf blokken zijn gewijd aan biomedische onderwerpen en één blok aan gezondheid en maatschappij.
In het tweede jaar bestudeer je op een geïntegreerde wijze de verschillende stelsels (hart en bloedvaten, longen, nieren …). Simultaan met het theoretisch onderwijs in de diverse stelsels worden ook de eerste klinische vaardigheden aangeleerd.
Het derde jaar begint met een inleiding in de wetenschappelijke onderzoeksmethodologie. Veel aandacht gaat naar het aanleren van de diagnostische en therapeutische methodieken in de geneeskunde en de medische besliskunde. Vanaf het tweede semester komt de kliniek aan bod.


Studiepunten

180 (bachelor) + 180 (master)

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

Buiten de gewone toelatingsvoorwaarden tot het hoger onderwijs, moet je slagen in het door de overheid georganiseerde interuniversitaire toelatingsexamen.
Bij inschrijving aan een universiteit moet het bewijs van geslaagd zijn worden voorgelegd.
Het is vanaf 2018 een vergelijkend examen.
De deelnemers worden gerangschikt op basis van hun score en de hoogst gerangschikten kunnen met de opleiding starten. Het aantal toegelaten studenten wordt vastgelegd bij decreet: 1.102 voor de opleiding arts en 135 voor de opleiding tandarts.
Er komt een apart toelatingsexamen voor artsen en tandartsen. Beide examens vinden plaats in Brussel. Op dinsdag 2 juli 2019 voor artsen, op woensdag 3 juli 2019 voor tandartsen. Zo kunnen kandidaten met interesse in de twee opleidingen beide examens afleggen. De vergelijkende formule laat niet toe dat er een tweede examenmoment blijft in augustus, omdat de kandidaten per opleiding op één lijst moeten kunnen worden gerangschikt. 
De timing begin juli laat toe dat alle kandidaten uiterlijk op 1 augustus weten of ze tot de opleiding toegelaten worden.
De inhoud van de examens ligt in lijn met vorig jaar, maar de moeilijkheidsgraad zal lager liggen. Het definitieve leerstofoverzicht zal, zoals ieder jaar, ten laatste in januari 2019 beschikbaar zijn op de website van het toelatingsexamen. Naast kennis en inzicht in de wetenschappen blijven de examens ook peilen naar meer generieke competenties, zoals communicatieve vaardigheden.
Vanaf januari is er meer info beschikbaar op www.toelatingsexamenartstandarts.be.
Info over de slaagkansen (oud systeem), gezien vanuit de richtingen van de derde graad vind je hier. 


Hoe je je kan voorbereiden op het toelatingsexamen kan je lezen via deze link.

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Je wordt rechtstreeks toegelaten als je in het bezit bent van één van onderstaande diploma's:

 • een diploma van secundair onderwijs;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan;
 • een diploma van het vroegere hoger onderwijs voor sociale promotie (met uitzondering van het Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid);
 • een buitenlands diploma of getuigschrift dat gelijkwaardig verklaard is met één van bovenstaande.

  Uitzonderingen:
 • Er is een toelatingsproef voor de bacheloropleidingen in de studiegebieden Geneeskunde en Tandheelkunde (info: toelatingsexamenartstandarts.be);
 • Er zijn bekwaamheidsproeven (artistieke toelatingsproeven) om toegelaten te worden tot de opleidingen in de studiegebieden 'Audiovisuele en beeldende kunst' en 'Muziek en podiumkunsten'.
 • Er is een verplichte niet bindende toelatingsproef voor de bacheloropleidingen Ingenieurswetenschappen en Ingenieurswetenschappen-Architectuur en Diergeneeskunde.

Afwijkende toelatingsvoorwaarden:
De onderwijsinstellingen hebben een reglement moeten opstellen voor kandidaten die niet aan de algemene toelatingsvoorwaarden voldoen.
Dit reglement kan je bij de instelling van je keuze opvragen.
De afwijkende toelatingsvoorwaarden kunnen gebaseerd zijn op:
1. humanitaire redenen;
2. medische, psychische of sociale redenen ;
3. het algemeen niveau van de kandidaat, getoetst op de door het instellingsbestuur bepaalde wijze (bv. een gesprek, een proef, ..).
Weet wel dat dergelijke toelating niet gelijkgesteld is aan het diploma secundair onderwijs!!  

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Geneeskunde 

Studieniveau: Academische bachelor - HO

Specificatie: Bachelor of Science

Studiegebied: Geneeskunde

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Chemie, Wetenschappen,

Vervolgopleidingen


een masteropleiding

Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Een master omvat minstens 60 studiepunten. Masters zijn altijd academisch gericht, maar kunnen ook een professionele gerichtheid hebben. Onderwijskiezer vermeldt hier de masters van het studiegebied van deze opleiding. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Masteropleidingen binnen dit studiegebied

een postgraduaat

Verder studeren kan ook in een postgraduaat. Dit is een opleiding van minstens 20 studiepunten.. Het geeft recht op een getuigschrift. Bedoeling is: verdere professionele vorming, verbreding of verdieping van de reeds verworven competenties.  Je hoeft er geen leerkrediet voor in te zetten. De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bacheloropleiding (Ba-na-Ba)

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op GeneeskundeEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een verkorte bachelor/master

Wanneer je een andere bachelor/master wilt behalen, kan dat soms via een verkort traject. Je behaalt dan het diploma op kortere termijn. De verkorte bachelor/master leidt naar een volwaardig bachelor-/masterdiploma.
Voor informatie over je mogelijkheden kan je terecht bij de onderwijsinstellingen.

Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma zijn er waarschijnlijk nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.


na- of bijscholingen

Hogescholen en universiteiten hebben doorgaans ook een aanbod van diverse na- of bijscholingen. Informatie hierover vind je niet op Onderwijskiezer, maar bij de onderwijsinstelling.

Instellingen

Laarbeeklaan 103  1090 Jette
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Agoralaan  3590 Diepenbeek
011 26 81 11    


E.Sabbelaan 53  8500 Kortrijk
056 24 61 38    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Deze beschrijving veronderstelt dat je het masterniveau hebt behaald.

Een deel van de artsen volgt verder de huisartsenopleiding, die interuniversitair wordt georganiseerd.
Wie met de huisartsenopleiding start, mag reeds de geneeskunde uitoefenen, maar wel onder het toezicht van een stagemeester.
Een aantal artsen legt zich toe op tewerkstellingsmogelijkheden in de preventieve en sociale geneeskunde: sport-, school-, bedrijfs-, verzekeringsarts. Hier zijn ook mogelijkheden in de ontwikkelingssamenwerking of bij humanitaire hulporganisaties.
Een aantal afgestudeerde artsen zal kiezen voor wetenschappelijk onderzoek.
Ook diverse ministeries (Volksgezondheid, Onderwijs, Arbeid) zijn een afzetmarkt voor geneesheren.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Adviseur volksgezondheid
Arts ( knelpuntberoep)
Arts-specialist
Preventiearts

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Academische Bachelor: Bachelor of Science in de geneeskunde

Studierendement

Studierichting 3e graad SO Aantal studenten Participatie-
graad
Gemiddeld
SR
SR
0%
SR
1-24%
SR
25-49%
SR
50-84%
SR
85-100%
SR
nvt
Grieks-wiskunde (ASO) 197 13,27% 96,19% 1 4 10 182
Latijn-wetenschappen (ASO) 261 3,93% 93,01% 5 5 25 224 2
Latijn-wiskunde (ASO) 861 7,41% 95,86% 1 5 17 51 784 3
Moderne talen-wetenschappen (ASO) 40 0,39% 79,35% 6 1 7 26
Wetenschappen-wiskunde (ASO) 2324 6,34% 92,92% 4 44 71 182 2017 6

Per bacheloropleiding die je kan volgen in het hoger onderwijs kan je hier bekijken wat de resultaten zijn van afgestudeerden uit verschillende studierichtingen uit het secundair onderwijs. De resultaten geven weer voor welk deel van de opleiding de studenten slaagden in hun eerste jaar hoger onderwijs. Dit wordt het studierendement genoemd en wordt uitgedrukt als een percentage. De berekeningen gebeurden op basis van de studiekeuzes die leerlingen in Vlaanderen maakten in de voorbije jaren.

Om te weten hoe goed leerlingen het doen in het eerste jaar hoger onderwijs kijkt men naar het studierendement. Onderstaande tabel geeft het studierendement (SR) in het eerste jaar van het hoger onderwijs weer van studenten uit een secundaire studierichting. Dit is de verhouding van het aantal verworven studiepunten (waarvoor geslaagd) t.o.v. het aantal opgenomen studiepunten (waarvoor ingeschreven). Dit percentage wordt weergegeven in 5 categorieën: 0%, 1-24%, 25-49%, 50-84% en 85-100%.
Vb. De tabel geeft ook het gewogen gemiddeld studierendement weer. Daarbij weegt een student zwaarder door naarmate hij meer studiepunten heeft opgenomen. Vb. Een gemiddeld SR van 68% = de studenten uit een secundaire studierichting zijn samen geslaagd voor 68% van de studiepunten waarvoor ze zich hadden ingeschreven. Hoe hoger het gemiddeld SR hoe beter de studenten uit deze secundaire studierichting het gemiddeld doen in een bepaalde bachelor.

Er wordt alleen rekening gehouden met jongeren die zich:

 • ONMIDDELLIJK (= zonder onderbreking) na het secundair onderwijs,
 • VOOR HET EERST inschrijven in een academische of professionele bachelor,
 • met een DIPLOMACONTRACT,
 • aan een Vlaamse universiteit of hogeschool.

Secundaire studierichting: de studierichting in het Secundair onderwijs waarvoor het diploma behaald werd .
Opleiding Hoger onderwijs: : de professionele of academische bachelor waarin men zich voor het eerst inschrijft na het Secundair onderwijs.
Aantal studenten: het aantal leerlingen uit een secundaire studierichting dat zich inschreef in een bepaalde bacheloropleiding van het hoger onderwijs.
Participatiegraad: het % studenten t.o.v. van alle afgestudeerden (uit een secundaire studierichting) dat zich ingeschreven heeft in deze opleiding van het hoger onderwijs.

Enkel wanneer een voldoende aantal leerlingen (=30) uit een deze secundaire studierichting voor een bepaalde bachelor kiest, worden de cijfers weergegeven.
Opgelet: deze cijfers hebben betrekking op gemiddelden en geven geen oorzakelijk verband weer tussen de studiekeuze in het secundair onderwijs en het studierendement in het hoger onderwijs.

extra info over studierendementbron: Ministerie van Onderwijs en Vorming


Gegevens bijgewerkt tot 29-08-2019