Opleiding: Geneeskunde
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Academische bachelor - HO
 
Studiegebied: Geneeskunde
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO: Biologie, Chemie, Wetenschappen,
 
 
Bijzondere toelating
 

Buiten de gewone toelatingsvoorwaarden tot het hoger onderwijs, moet je slagen in het door de overheid georganiseerde interuniversitaire toelatingsexamen.
Bij inschrijving aan een universiteit moet het bewijs van geslaagd zijn worden voorgelegd.
Het is vanaf 2018 een vergelijkend examen.
De deelnemers worden gerangschikt op basis van hun score en de hoogst gerangschikten kunnen met de opleiding starten. Het aantal toegelaten studenten wordt vastgelegd bij decreet.
Er is een apart toelatingsexamen voor artsen en tandartsen. Beide examens vinden plaats in Brussel.


Zo kunnen kandidaten met interesse in de twee opleidingen beide examens afleggen. 


Meer info over de modaliteiten van het toelatingsexamen kan je hier lezen. 


Het definitieve leerstofoverzicht zal, zoals ieder jaar, beschikbaar zijn op de website van het toelatingsexamen. Naast kennis en inzicht in de wetenschappen blijven de examens ook peilen naar meer generieke competenties, zoals communicatieve vaardigheden.
Vanaf januari is er meer info beschikbaar op www.toelatingsexamenartstandarts.be.
Info over de slaagkansen (oud systeem), gezien vanuit de richtingen van de derde graad vind je hier. 


Hoe je je kan voorbereiden op het toelatingsexamen kan je lezen via deze link.

 
Klemtonen
 

 De opleiding geneeskunde verloopt op drie studieniveaus: • bachelor: 180 stp. (aspirant-arts)

 • master: 180 stp. (basisarts)

 • master-na-master: omvang verschilt al naargelang je keuze


In de bachelorfase zijn de medische en de basiswetenschappelijke vakken zo veel mogelijk geïntegreerd met vorming op het gebied van attitudes, beroepsvaardigheden en morele beschouwingen. De opleiding wil je voorbereiden op de latere beroepsuitoefening door je op flexibele manier te leren omgaan met de groeiende informatiestromen en wetenschappelijke inzichten.


Het programma structureert zich rond een aantal clusters: • de geneeskundige basiswetenschappen (chemie, fysica, anatomie, biologie, fysiologie, pathologie)

 • klinische en communicatieve vaardigheden (onderzoek, groepsoverleg, EHBO, stages)

 • maatschappelijke aspecten van geneeskunde (informatiebronnen, psychologie, ethiek).


In het 2e en vooral het 3e masterjaar is het aandeel van stages in de opleiding aanzienlijk.


Als master in de geneeskunde mag je het beroep van arts nog niet zelfstandig uitvoeren. Om bv. huisarts te worden moet je nog een master-na-master huisartsgeneeskundevolgen van 120 stp. volgen.


Voor wie? • Een arts moet in de eerste plaats de juiste diagnose kunnen stellen en de gepaste behandeling kunnen starten. Kritische analyse en afsluitende synthese zijn twee belangrijke eigenschappen hiervoor. Daarnaast beschik je over psychologisch inzicht, want voor velen ben je de eerste vertrouwenspersoon bij problemen die vaak het lichamelijke overstijgen.

 • Je moet kunnen omgaan met moeilijke beslissingen en ethische problemen die vaak met leven en dood te maken hebben.

 • Als arts stel je je ten dienste van anderen. Dat betekent dat je vaak lange en onregelmatige werkdagen zult hebben. Ook discretie en plichtsbewustzijn zijn belangrijke eigenschappen.

 • Vermits de geneeskunde niet stilstaat, moet je bereid zijn om levenslang bij te leren je en de nieuwste ontwikkelingen op de voet te volgen.


Er is een verplicht toelatingsexamen voor de opleiding van arts.

 
Studiepunten
  180 (bachelor) + 180 (master)
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Een deel van de artsen volgt verder de huisartsenopleiding, die interuniversitair wordt georganiseerd.
Wie met de huisartsenopleiding start, mag reeds de geneeskunde uitoefenen, maar wel onder het toezicht van een stagemeester.
Een aantal artsen legt zich toe op tewerkstellingsmogelijkheden in de preventieve en sociale geneeskunde: sport-, school-, bedrijfs-, verzekeringsarts. Hier zijn ook mogelijkheden in de ontwikkelingssamenwerking of bij humanitaire hulporganisaties.
Een aantal afgestudeerde artsen zal kiezen voor wetenschappelijk onderzoek.
Ook diverse ministeries (Volksgezondheid, Onderwijs, Arbeid) zijn een afzetmarkt voor geneesheren.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een academisch gerichte bacheloropleiding ga je normalerwijze een masteropleiding volgen. Let wel dat je niet automatisch in al deze masters toegelaten wordt! Het kan zijn dat je eerst een voorbereidingsprogramma moet volgen.
Masteropleidingen binnen dit studiegebied
 
  Epidemiology (E)  
  Geneeskunde  
  Systeem- en procesinnovatie in de gezondheidszorg  
Postgraduaat
  Verder studeren kan ook in een prostgraduaat. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Bachelor-na-Bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
Mits het volgen van een voorbereidingsprogramma of verkorte bachelor zijn er ook nog andere opleidingen mogelijk. De mogelijkheden hangen af van je vooropleiding, EVC’s, EVK’s ... Contacteer de instellingen voor hoger onderwijs voor concrete informatie.
 • http://associatie.kuleuven.be/wanaba
 • http://www.ugent.be/studiekiezer
 • http://www.universitaireassociatiebrussel.be/verder-studeren-en-herorienteren
 • http://www.associatie-antwerpen.be/
 • http://www.auhl.be
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Health Campus (15D)
    Laarbeeklaan 103
1090 Jette
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
KU Leuven, (2)
    Oude Markt 13
3000 Leuven
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek Gebouw D ()
    Agoralaan
3590 Diepenbeek
KU Leuven, Campus Kulak Kortrijk (2A)
    E.Sabbelaan 53
8500 Kortrijk
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 20-11-2023

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.