Geneeskunde - Master

 

In de masterfase diep je de klinische aspecten van verschillende pathologieën verder uit op basis van casusgebaseerd onderwijs en je integreert de verworven kennis nog verder aan de hand van het geïntegreerd klinisch redeneren.
Een groot deel van de masterjaren bestaat uit stages. 
Daar maak je kennis met de verschillende specialisatiedomeinen en leer je de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.
De master wordt afgesloten met een masterproef.
Met dit diploma ben je basisarts en kan je je verder vervolmaken in een manama.


Universiteit Antwerpen  
In de masterjaren richten de multidisciplinaire modules zich op de diagnose en behandeling van de verschillende ziektes. 
In het eerste jaar tot halverwege het tweede jaar van de masteropleiding spitst het vernieuwde studieprogramma zich toe op de studie van de pathologie van de klinisch geïntegreerde orgaansystemen.
Je leert wat er mis kan gaan met orgaansystemen en hoe je verschillende ziektebeelden kan herkennen en behandelen.
Daarnaast leer je klinisch redeneren en probleemoplossend denken.
De andere leerlijnen waarmee gestart werd in de bachelorjaren (kennislijn en wetenschappelijke lijn) lopen gewoon door.
Uiteindelijk ga je al je kennis integreren en omzetten in praktijk.
Daarom loop je de rest van het tweede en de eerste helft van het derde masterjaar voltijds stage, zowel in verschillende ziekenhuisdiensten als in een huisartsenpraktijk onder begeleiding van een stagemeester. Sommige van deze stages kan je ook in het buitenland doen.
De rest van het derde masterjaar vormt de aanzet tot een vervolgopleiding: huisarts, ziekenhuisarts, sociale geneeskunde, arbeidsgeneeskunde... en bestaat vooral uit coassistentschappen.
Uiteindelijk volgen de eindexamens: een klinisch examen en een probleemoplossend examen.
Het geheel wordt afgerond met de masterproef.


VUB  
Tijdens de masterjaren bouw je binnen de verschillende leerlijnen verder aan je kennis en vaardigheden.
Het einddoel is natuurlijk dat je zelf medisch kan handelen.
Hierbij ligt de nadruk op de klinische praktijk met heel wat maanden stage verdeeld over de masterjaren.
In de drie masterjaren loop je in totaal 19 maanden voltijdse stage.
Deze kan je in het Universitair Ziekenhuis Brussel lopen, maar ook in andere ziekenhuizen in binnen- of buitenland.
Daarnaast staan er ook stages bij huisartsen, stages met een sociaal-maatschappelijke inslag, wetenschappelijke stages en een aantal keuzestages op het programma.
Kortom, je krijgt voldoende gelegenheid om van alles te proeven om zo een weloverwogen keuze te maken voor je toekomst.
In je derde masterjaar, wanneer al je stages zijn afgerond, volgt een klinisch eindexamen waarin je moet kunnen aantonen dat je alle leerdoelen bereikt hebt.


KU Leuven 
De opleiding geneeskunde steunt op twee grote pijlers: de onderzoekslaboratoria en de Universitaire Ziekenhuizen. 
Je kunt zelf in een van die laboratoria aan de slag en proeven van het wetenschappelijk onderzoek als student-onderzoeker.


UGent 
In het masterprogramma wordt ernaar gestreefd om de theoretisch­e kennis over ziektebeelden, hun ontstaan, diagnose en therapie beter te integreren met de praktijk.
In het eerste en tweede masterjaar gaat veel aandacht naar de betekenis van klinische bevindingen, naar de psychosociale context van de patiënt, en naar een rationele keuze van onderzoeksmethodes en behandeling (‘evidence based medicine’).
In het eerste en tweede masterjaar werk je ook aan een master­proef die je in de helft van het tweede masterjaar verdedigt.
Daarnaast staan heel wat stages op het programma.
Het tweede semester van het tweede masterjaar en het eerste semester van het derde masterjaar bestaan hoofdzakelijk uit basisstages in diverse disciplines: interne genees­kunde, spoedopname, heelkunde, bewegingsstelsel, pediatrie, gynaecologi­e/verloskunde, huisartsgeneeskunde, psychiatrie, neus-, keel-, oorheelkunde, huidziekten enz. 


Studiepunten

180

Geneeskunde - Master

In de masterfase diep je de klinische aspecten van verschillende pathologieën verder uit op basis van casusgebaseerd onderwijs en je integreert de verworven kennis nog verder aan de hand van het geïntegreerd klinisch redeneren.
Een groot deel van de masterjaren bestaat uit stages. 
Daar maak je kennis met de verschillende specialisatiedomeinen en leer je de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.
De master wordt afgesloten met een masterproef.
Met dit diploma ben je basisarts en kan je je verder vervolmaken in een manama.


Universiteit Antwerpen  
In de masterjaren richten de multidisciplinaire modules zich op de diagnose en behandeling van de verschillende ziektes. 
In het eerste jaar tot halverwege het tweede jaar van de masteropleiding spitst het vernieuwde studieprogramma zich toe op de studie van de pathologie van de klinisch geïntegreerde orgaansystemen.
Je leert wat er mis kan gaan met orgaansystemen en hoe je verschillende ziektebeelden kan herkennen en behandelen.
Daarnaast leer je klinisch redeneren en probleemoplossend denken.
De andere leerlijnen waarmee gestart werd in de bachelorjaren (kennislijn en wetenschappelijke lijn) lopen gewoon door.
Uiteindelijk ga je al je kennis integreren en omzetten in praktijk.
Daarom loop je de rest van het tweede en de eerste helft van het derde masterjaar voltijds stage, zowel in verschillende ziekenhuisdiensten als in een huisartsenpraktijk onder begeleiding van een stagemeester. Sommige van deze stages kan je ook in het buitenland doen.
De rest van het derde masterjaar vormt de aanzet tot een vervolgopleiding: huisarts, ziekenhuisarts, sociale geneeskunde, arbeidsgeneeskunde... en bestaat vooral uit coassistentschappen.
Uiteindelijk volgen de eindexamens: een klinisch examen en een probleemoplossend examen.
Het geheel wordt afgerond met de masterproef.


VUB  
Tijdens de masterjaren bouw je binnen de verschillende leerlijnen verder aan je kennis en vaardigheden.
Het einddoel is natuurlijk dat je zelf medisch kan handelen.
Hierbij ligt de nadruk op de klinische praktijk met heel wat maanden stage verdeeld over de masterjaren.
In de drie masterjaren loop je in totaal 19 maanden voltijdse stage.
Deze kan je in het Universitair Ziekenhuis Brussel lopen, maar ook in andere ziekenhuizen in binnen- of buitenland.
Daarnaast staan er ook stages bij huisartsen, stages met een sociaal-maatschappelijke inslag, wetenschappelijke stages en een aantal keuzestages op het programma.
Kortom, je krijgt voldoende gelegenheid om van alles te proeven om zo een weloverwogen keuze te maken voor je toekomst.
In je derde masterjaar, wanneer al je stages zijn afgerond, volgt een klinisch eindexamen waarin je moet kunnen aantonen dat je alle leerdoelen bereikt hebt.


KU Leuven 
De opleiding geneeskunde steunt op twee grote pijlers: de onderzoekslaboratoria en de Universitaire Ziekenhuizen. 
Je kunt zelf in een van die laboratoria aan de slag en proeven van het wetenschappelijk onderzoek als student-onderzoeker.


UGent 
In het masterprogramma wordt ernaar gestreefd om de theoretisch­e kennis over ziektebeelden, hun ontstaan, diagnose en therapie beter te integreren met de praktijk.
In het eerste en tweede masterjaar gaat veel aandacht naar de betekenis van klinische bevindingen, naar de psychosociale context van de patiënt, en naar een rationele keuze van onderzoeksmethodes en behandeling (‘evidence based medicine’).
In het eerste en tweede masterjaar werk je ook aan een master­proef die je in de helft van het tweede masterjaar verdedigt.
Daarnaast staan heel wat stages op het programma.
Het tweede semester van het tweede masterjaar en het eerste semester van het derde masterjaar bestaan hoofdzakelijk uit basisstages in diverse disciplines: interne genees­kunde, spoedopname, heelkunde, bewegingsstelsel, pediatrie, gynaecologi­e/verloskunde, huisartsgeneeskunde, psychiatrie, neus-, keel-, oorheelkunde, huidziekten enz. 


Studiepunten

180

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Geneeskunde 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Medicine

Studiegebied: Geneeskunde

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Biologie, Chemie,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op GeneeskundeEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Laarbeeklaan 103  1090 Jette
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Na de master geneeskunde zal je normalerwijze je opleiding vervolmaken via een master-na-master.
Een deel van de artsen volgt verder de huisartsenopleiding, die interuniversitair wordt georganiseerd.
Wie met de huisartsenopleiding start, mag reeds de geneeskunde uitoefenen, maar wel onder het toezicht van een stagemeester. 

Een aantal artsen legt zich toe op tewerkstellingsmogelijkheden in de preventieve en sociale geneeskunde: sport-, school-, bedrijfs-, verzekeringsarts.
Hier zijn ook mogelijkheden in de ontwikkelingssamenwerking of bij humanitaire hulporganisaties. 
Een aantal afgestudeerde artsen zal kiezen voor wetenschappelijk onderzoek. 
Ook diverse ministeries (Volksgezondheid, Onderwijs, Arbeid) zijn een afzetmarkt voor geneesheren.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Adviseur volksgezondheid
Arts ( knelpuntberoep)
Arts-specialist
Preventiearts

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Medicine in de geneeskunde


Gegevens bijgewerkt tot 07-11-2018

Geneeskunde - Master

In de masterfase diep je de klinische aspecten van verschillende pathologieën verder uit op basis van casusgebaseerd onderwijs en je integreert de verworven kennis nog verder aan de hand van het geïntegreerd klinisch redeneren.
Een groot deel van de masterjaren bestaat uit stages. 
Daar maak je kennis met de verschillende specialisatiedomeinen en leer je de opgedane kennis toe te passen in de praktijk.
De master wordt afgesloten met een masterproef.
Met dit diploma ben je basisarts en kan je je verder vervolmaken in een manama.


Universiteit Antwerpen  
In de masterjaren richten de multidisciplinaire modules zich op de diagnose en behandeling van de verschillende ziektes. 
In het eerste jaar tot halverwege het tweede jaar van de masteropleiding spitst het vernieuwde studieprogramma zich toe op de studie van de pathologie van de klinisch geïntegreerde orgaansystemen.
Je leert wat er mis kan gaan met orgaansystemen en hoe je verschillende ziektebeelden kan herkennen en behandelen.
Daarnaast leer je klinisch redeneren en probleemoplossend denken.
De andere leerlijnen waarmee gestart werd in de bachelorjaren (kennislijn en wetenschappelijke lijn) lopen gewoon door.
Uiteindelijk ga je al je kennis integreren en omzetten in praktijk.
Daarom loop je de rest van het tweede en de eerste helft van het derde masterjaar voltijds stage, zowel in verschillende ziekenhuisdiensten als in een huisartsenpraktijk onder begeleiding van een stagemeester. Sommige van deze stages kan je ook in het buitenland doen.
De rest van het derde masterjaar vormt de aanzet tot een vervolgopleiding: huisarts, ziekenhuisarts, sociale geneeskunde, arbeidsgeneeskunde... en bestaat vooral uit coassistentschappen.
Uiteindelijk volgen de eindexamens: een klinisch examen en een probleemoplossend examen.
Het geheel wordt afgerond met de masterproef.


VUB  
Tijdens de masterjaren bouw je binnen de verschillende leerlijnen verder aan je kennis en vaardigheden.
Het einddoel is natuurlijk dat je zelf medisch kan handelen.
Hierbij ligt de nadruk op de klinische praktijk met heel wat maanden stage verdeeld over de masterjaren.
In de drie masterjaren loop je in totaal 19 maanden voltijdse stage.
Deze kan je in het Universitair Ziekenhuis Brussel lopen, maar ook in andere ziekenhuizen in binnen- of buitenland.
Daarnaast staan er ook stages bij huisartsen, stages met een sociaal-maatschappelijke inslag, wetenschappelijke stages en een aantal keuzestages op het programma.
Kortom, je krijgt voldoende gelegenheid om van alles te proeven om zo een weloverwogen keuze te maken voor je toekomst.
In je derde masterjaar, wanneer al je stages zijn afgerond, volgt een klinisch eindexamen waarin je moet kunnen aantonen dat je alle leerdoelen bereikt hebt.


KU Leuven 
De opleiding geneeskunde steunt op twee grote pijlers: de onderzoekslaboratoria en de Universitaire Ziekenhuizen. 
Je kunt zelf in een van die laboratoria aan de slag en proeven van het wetenschappelijk onderzoek als student-onderzoeker.


UGent 
In het masterprogramma wordt ernaar gestreefd om de theoretisch­e kennis over ziektebeelden, hun ontstaan, diagnose en therapie beter te integreren met de praktijk.
In het eerste en tweede masterjaar gaat veel aandacht naar de betekenis van klinische bevindingen, naar de psychosociale context van de patiënt, en naar een rationele keuze van onderzoeksmethodes en behandeling (‘evidence based medicine’).
In het eerste en tweede masterjaar werk je ook aan een master­proef die je in de helft van het tweede masterjaar verdedigt.
Daarnaast staan heel wat stages op het programma.
Het tweede semester van het tweede masterjaar en het eerste semester van het derde masterjaar bestaan hoofdzakelijk uit basisstages in diverse disciplines: interne genees­kunde, spoedopname, heelkunde, bewegingsstelsel, pediatrie, gynaecologi­e/verloskunde, huisartsgeneeskunde, psychiatrie, neus-, keel-, oorheelkunde, huidziekten enz. 


Studiepunten

180

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

  • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
  • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Geneeskunde 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Medicine

Studiegebied: Geneeskunde

Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,

Schoolvakken SO: Biologie, Chemie,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Volgende Ba-na-Ba's sluiten aan op GeneeskundeEventueel zijn er nog andere mogelijkheden op basis van uw gevolgd studietraject. Raadpleeg de hogeschool voor meer informatie.


een specifieke lerarenopleiding

Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.


Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.

Instellingen

Laarbeeklaan 103  1090 Jette
02 629 20 10    


Prinsstraat 13  2000 Antwerpen
03 265 48 72    


    
Naamsestraat 22  3000 Leuven
016 32 40 10    


Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent
09 331 00 31    


Beroepsuitwegen

Na de master geneeskunde zal je normalerwijze je opleiding vervolmaken via een master-na-master.
Een deel van de artsen volgt verder de huisartsenopleiding, die interuniversitair wordt georganiseerd.
Wie met de huisartsenopleiding start, mag reeds de geneeskunde uitoefenen, maar wel onder het toezicht van een stagemeester. 

Een aantal artsen legt zich toe op tewerkstellingsmogelijkheden in de preventieve en sociale geneeskunde: sport-, school-, bedrijfs-, verzekeringsarts.
Hier zijn ook mogelijkheden in de ontwikkelingssamenwerking of bij humanitaire hulporganisaties. 
Een aantal afgestudeerde artsen zal kiezen voor wetenschappelijk onderzoek. 
Ook diverse ministeries (Volksgezondheid, Onderwijs, Arbeid) zijn een afzetmarkt voor geneesheren.

Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

Mogelijke beroepen

Adviseur volksgezondheid
Arts ( knelpuntberoep)
Arts-specialist
Preventiearts

Vlaamse Kwalificatiestructuur

  • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Medicine in de geneeskunde


Gegevens bijgewerkt tot 07-11-2018