Opleiding: Geneeskunde
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Geneeskunde
Belangstellingsdomeinen: Exacte wetenschappen, Medische activiteiten, Sociaal dienstbetoon,
Schoolvakken SO: Biologie, Chemie,
 
 
Klemtonen
 

Universiteit Antwerpen  


VUB  


KU Leuven  


UGent 

 
Studiepunten
  180
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Na de master geneeskunde zal je normalerwijze je opleiding vervolmaken via een master-na-master.
Een deel van de artsen volgt verder de huisartsenopleiding, die interuniversitair wordt georganiseerd.
Wie met de huisartsenopleiding start, mag reeds de geneeskunde uitoefenen, maar wel onder het toezicht van een stagemeester. 

Een aantal artsen legt zich toe op tewerkstellingsmogelijkheden in de preventieve en sociale geneeskunde: sport-, school-, bedrijfs-, verzekeringsarts.
Hier zijn ook mogelijkheden in de ontwikkelingssamenwerking of bij humanitaire hulporganisaties. 
Een aantal afgestudeerde artsen zal kiezen voor wetenschappelijk onderzoek. 
Ook diverse ministeries (Volksgezondheid, Onderwijs, Arbeid) zijn een afzetmarkt voor geneesheren.


Hier een overzicht van mogelijke aansluitende beroepen uit de beroependatabase van onderwijskiezer. 
Er kunnen steeds nog andere mogelijkheden zijn. 
Klik op een beroep voor meer informatie.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Arbeidsgeneeskunde  
  Deglutology (E)  
  Disaster Medicine (E)  
  Huisartsgeneeskunde  
  Jeugdgezondheidszorg  
  Manual therapy (E)  
  Manuele therapie  
  Specialistische geneeskunde  
  Specialistische geneeskunde : Anesthesie - reanimatie  
  Specialistische geneeskunde : Cardiologie  
  Specialistische geneeskunde : Dermatologie en venerologie  
  Specialistische geneeskunde : Fysische geneeskunde en revalidatie  
  Specialistische geneeskunde : Gastro-enterologie  
  Specialistische geneeskunde : Gerechtelijke geneeskunde  
  Specialistische geneeskunde : Geriatrie  
  Specialistische geneeskunde : Gynaecologie en verloskunde  
  Specialistische geneeskunde : Heelkunde  
  Specialistische geneeskunde : Inwendige geneeskunde  
  Specialistische geneeskunde : Kinder- en jeugdpsychiatrie  
  Specialistische geneeskunde : Klinische biologie  
  Specialistische geneeskunde : Klinische genetica  
  Specialistische geneeskunde : Medische oncologie  
  Specialistische geneeskunde : Neurochirurgie  
  Specialistische geneeskunde : Neurologie  
  Specialistische geneeskunde : Nucleaire geneeskunde  
  Specialistische geneeskunde : Oftalmologie  
  Specialistische geneeskunde : Orthopedische heelkunde  
  Specialistische geneeskunde : Otorhinolaryngologie  
  Specialistische geneeskunde : Pathologische anatomie  
  Specialistische geneeskunde : Pediatrie  
  Specialistische geneeskunde : Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde  
  Specialistische geneeskunde : Pneumologie  
  Specialistische geneeskunde : R?ntgendiagnose  
  Specialistische geneeskunde : Radiotherapie en oncologie  
  Specialistische geneeskunde : Reumatologie  
  Specialistische geneeskunde : Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie  
  Specialistische geneeskunde : Urgentiegeneeskunde  
  Specialistische geneeskunde : Urologie  
  Specialistische geneeskunde : Volwassenenpsychiatrie  
  Specialistische tandheelkunde : Endodontologie  
  Specialistische tandheelkunde : Kindertandheelkunde en bijzondere tandheelkunde  
  Specialistische tandheelkunde : Orthodontie  
  Specialistische tandheelkunde : Parodontologie  
  Tropical medecine - biomedical sciences (E)  
  Tropical medecine - clinical sciences (E)  
  Verzekeringsgeneeskunde en de medische expertise  
  Ziekenhuishygi?ne  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Health Campus (15D)
    Laarbeeklaan 103
1090 Jette
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
KU Leuven, (2)
    Oude Markt 13
3000 Leuven
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 31-01-2024

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.