Arts-specialist (M/V/X)

 

Wat is, wat doet een Arts-specialist?

Je hebt je na je basisopleiding als arts gespecialiseerd in een bepaalde tak van de geneeskunde. Dit beroep oefen je meestal uit in een ziekenhuis al dan niet gecombineerd met een eigen praktijk.
Dit zijn de mogelijke specialisaties:

 • geriatrie
 • pediatrie
 • anesthesie-reanimatie
 • cardiologie
 • dermatologie en venerologie
 • fysische geneeskunde en revalidatie
 • gastro-enterologie
 • gerechtelijke geneeskunde
 • gynaecologie en verloskunde
 • heelkunde
 • inwendige geneeskunde
 • psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrie
 • klinische biologie
 • medische oncologie
 • neurochirurgie
 • neurologie
 • nucleaire geneeskunde
 • oftalmologie
 • orthopedische geneeskunde
 • otorhinolaryngologie
 • pathologische anatomie
 • plastische, recontructieve en esthetische heelkunde
 • pneumologie
 • psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrie
 • röntgendiagnose
 • radiotherapie en oncologie
 • reumatologie
 • urgentiegeneeskunde
 • urologie
 • stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie


Zie onder het tabje 'Links' voor meer info over het beroepsprofiel.

OPLEIDINGEN HO - Masters


OPLEIDINGEN HO - MA-na-MA

Specialistische geneeskunde (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Anesthesie - reanimatie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Cardiologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Dermatologie en venerologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Fysische geneeskunde en revalidatie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Gastro-enterologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Gerechtelijke geneeskunde (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Geriatrie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Gynaecologie en verloskunde (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Heelkunde (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Inwendige geneeskunde (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Kinder- en jeugdpsychiatrie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Klinische biologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Klinische genetica (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Neurochirurgie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Neurologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Nucleaire geneeskunde (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Oftalmologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Orthopedische heelkunde (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Otorhinolaryngologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Pathologische anatomie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Pediatrie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Pneumologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: R?ntgendiagnose (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Radiotherapie en oncologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Reumatologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Stomatologie en mond-, kaak- en aangezichtschirurgie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Urgentiegeneeskunde (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Urologie (Master-na-master - HO )
Specialistische geneeskunde: Volwassenenpsychiatrie (Master-na-master - HO )

        

Beroepssector