Gender en diversiteit - Master

 

De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de UGent, de VUB, de KU Leuven, de UAntwerpen en de UHasselt.
De UGent staat in voor de administratieve coördinatie.
De onderwijstaal is het Nederlands, sommige keuzevakken worden in het Engels gedoceerd.
Info:www.mastergenderendiversiteit.be   UGentKU Leuven UAntwerpen, UHasselt 


Studiepunten

60

Gender en diversiteit - Master

Algemene info

De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de UGent, de VUB, de KU Leuven, de UAntwerpen en de UHasselt.
De UGent staat in voor de administratieve coördinatie.
De onderwijstaal is het Nederlands, sommige keuzevakken worden in het Engels gedoceerd.
Info:www.mastergenderendiversiteit.be   UGentKU Leuven UAntwerpen, UHasselt 


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

De eerste doelgroep is academische bachelors vanuit de humane en sociale wetenschappen met interesse voor genderstudies.
Ten tweede staat de master open voor masters uit alle studiegebieden die zich willen specialiseren in de genderstudies als interdisciplinaire opleiding volgend op een andere master.
De master in gender en diversiteit is toegankelijk: • rechtstreeks vanuit:
  Academische bachelor in de studiegebieden archeologie en kunstwetenschappen; economische en toegepaste economische wetenschappen; geschiedenis; godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht; politieke en sociale wetenschappen; psychologie en pedagogische wetenschappen; taal- en letterkunde; wijsbegeerte en moraalwetenschappen; rechten, notariaat en criminologische wetenschappen.

 • rechtstreeks vanuit:
  Academische master in alle studiegebieden

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Gender en diversiteit 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen

Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen

Studiegebied: Taal- en Letterkunde

Studiegebied: Geschiedenis

Studiegebied: Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Psychologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een lerarenopleiding

Na een masteropleiding kan je via een verkorte educatieve masteropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een universiteit. Meer info.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen

Oude Markt 13  3000 Leuven

Agoralaan  3590 Diepenbeek

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Afgestudeerden kunnen terecht in die onderdelen van een organisatie die gericht zijn op interne of externe veranderingsprocessen met als doel gelijkheid te realiseren voor diverse maatschappelijke groepen.
Een diploma in gender en diversiteit is van nut in tal van sectoren:

 • besturen en beleidsorganen (lokale, regionale, nationale, supra- en internationale);
 • administraties, overheidsinstellingen en andere diensten die een cel of werking gelijke kansen, gender of diversiteit hebben (bv. SELOR, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, de politie, de krijgsmacht en culturele instellingen);
 • instellingen zoals het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding;
 • politieke partijen en studiediensten, vakbonden;
 • allerhande middenveldorganisaties, vrouwenbewegingen en ngo's;
 • universiteiten, onderzoeksinstituten, consultancybureaus;
 • mediasector;
 • personeelsdiensten en humanresourcesmanagement zowel in de publieke als de private sector.

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Arts in gender en diversiteit


Gegevens bijgewerkt tot 29-01-2024

Gender en diversiteit - Master

Algemene info

De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de UGent, de VUB, de KU Leuven, de UAntwerpen en de UHasselt.
De UGent staat in voor de administratieve coördinatie.
De onderwijstaal is het Nederlands, sommige keuzevakken worden in het Engels gedoceerd.
Info:www.mastergenderendiversiteit.be   UGentKU Leuven UAntwerpen, UHasselt 


Studiepunten

60

Bijzondere toelatingsvoorwaarden

De eerste doelgroep is academische bachelors vanuit de humane en sociale wetenschappen met interesse voor genderstudies.
Ten tweede staat de master open voor masters uit alle studiegebieden die zich willen specialiseren in de genderstudies als interdisciplinaire opleiding volgend op een andere master.
De master in gender en diversiteit is toegankelijk: • rechtstreeks vanuit:
  Academische bachelor in de studiegebieden archeologie en kunstwetenschappen; economische en toegepaste economische wetenschappen; geschiedenis; godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht; politieke en sociale wetenschappen; psychologie en pedagogische wetenschappen; taal- en letterkunde; wijsbegeerte en moraalwetenschappen; rechten, notariaat en criminologische wetenschappen.

 • rechtstreeks vanuit:
  Academische master in alle studiegebieden

 

Taal

TOELATINGSVOORWAARDEN

Het bezit van de graad van bachelor, verworven in een academische gerichte bacheloropleiding, geeft recht op een rechtstreekse toegang tot minstens één masteropleiding.
Andere manieren om van een bachelor door te stromen naar een master:

 • na een professioneel gerichte bacheloropleiding dient er een schakelprogramma te worden gevolgd. 
 • na een academische bacheloropleiding met een andere kwalificatie dient er eventueel een voorbereidingsprogramma te worden gevolgd.

Extra taalvoorwaarden voor internationale studenten

De onderwijsinstellingen kunnen het slagen in een examen in de onderwijstaal opleggen als toelatingseis voor houders van een buitenlands diploma.

Situering

Opleiding: Gender en diversiteit 

Studieniveau: Master - HO

Specificatie: Master of Arts

Studiegebied: Economische en Toegepaste economische wetenschappen

Studiegebied: Politieke en Sociale wetenschappen

Studiegebied: Taal- en Letterkunde

Studiegebied: Geschiedenis

Studiegebied: Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen

Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,

Schoolvakken SO: Psychologie, Sociale wetenschappen,

Vervolgopleidingen

Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:


een master-na-master

Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:Let op!
Alle Ma-na-Ma’s van dit studiegebied zijn vermeld, maar dit betekent niet dat al deze opleidingen toegankelijk zijn. Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.


een postgraduaat

De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.


een bachelor-na-bachelor

Verder studeren kan ook in een Ba-na-Ba. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.


een lerarenopleiding

Na een masteropleiding kan je via een verkorte educatieve masteropleiding leraar worden. Deze opleiding neemt 60 studiepunten in beslag en wordt georganiseerd door een universiteit. Meer info.

Instellingen

Pleinlaan 2  1050 Elsene

Prinsstraat 13  2000 Antwerpen

Oude Markt 13  3000 Leuven

Agoralaan  3590 Diepenbeek

Sint-Pietersnieuwstraat 33  9000 Gent

Beroepsuitwegen

Afgestudeerden kunnen terecht in die onderdelen van een organisatie die gericht zijn op interne of externe veranderingsprocessen met als doel gelijkheid te realiseren voor diverse maatschappelijke groepen.
Een diploma in gender en diversiteit is van nut in tal van sectoren:

 • besturen en beleidsorganen (lokale, regionale, nationale, supra- en internationale);
 • administraties, overheidsinstellingen en andere diensten die een cel of werking gelijke kansen, gender of diversiteit hebben (bv. SELOR, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, de politie, de krijgsmacht en culturele instellingen);
 • instellingen zoals het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding;
 • politieke partijen en studiediensten, vakbonden;
 • allerhande middenveldorganisaties, vrouwenbewegingen en ngo's;
 • universiteiten, onderzoeksinstituten, consultancybureaus;
 • mediasector;
 • personeelsdiensten en humanresourcesmanagement zowel in de publieke als de private sector.

Vlaamse Kwalificatiestructuur

 • Kwalificaties beschrijven wat je moet kennen en kunnen om een beroep uit te oefenen, een opleiding te starten of deel te nemen aan de maatschappij. De Kwalificatiedatabank bevat alle beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties uit de Vlaamse kwalificatiestructuur.

VKS - Onderwijskwalificatie Master: Master of Arts in gender en diversiteit


Gegevens bijgewerkt tot 29-01-2024