Opleiding: Gender en diversiteit
Afstudeerrichting:
Studieniveau: Master - HO
 
Studiegebied: Gecombineerde studiegebieden
Belangstellingsdomeinen: Sociale wetenschappen,
Schoolvakken SO: Psychologie, Sociale wetenschappen,
 
 
Bijzondere toelating
 

De eerste doelgroep is academische bachelors vanuit de humane en sociale wetenschappen met interesse voor genderstudies.
Ten tweede staat de master open voor masters uit alle studiegebieden die zich willen specialiseren in de genderstudies als interdisciplinaire opleiding volgend op een andere master.
De master in gender en diversiteit is toegankelijk: • rechtstreeks vanuit:
  Academische bachelor in de studiegebieden archeologie en kunstwetenschappen; economische en toegepaste economische wetenschappen; geschiedenis; godgeleerdheid, godsdienstwetenschappen en kerkelijk recht; politieke en sociale wetenschappen; psychologie en pedagogische wetenschappen; taal- en letterkunde; wijsbegeerte en moraalwetenschappen; rechten, notariaat en criminologische wetenschappen.

 • rechtstreeks vanuit:
  Academische master in alle studiegebieden

 
Klemtonen
 

De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de UGent, de VUB, de KU Leuven, de UAntwerpen en de UHasselt.
De UGent staat in voor de administratieve coördinatie.
De onderwijstaal is het Nederlands, sommige keuzevakken worden in het Engels gedoceerd.
Info:www.mastergenderendiversiteit.be   UGentKU Leuven VUBUAntwerpen, UHasselt 


De opleiding behoort tot verschillende studiegebieden:


• Economische en toegepaste economische wetenschappen
• Wijsbegeerte en moraalwetenschappen
• Taal- en letterkunde
• Geschiedenis
• Politieke en sociale wetenschappen

 
Studiepunten
  60
 
Beroepsbeschrijving- en uitwegen
 

Afgestudeerden kunnen terecht in die onderdelen van een organisatie die gericht zijn op interne of externe veranderingsprocessen met als doel gelijkheid te realiseren voor diverse maatschappelijke groepen.
Een diploma in gender en diversiteit is van nut in tal van sectoren: • besturen en beleidsorganen (lokale, regionale, nationale, supra- en internationale);

 • administraties, overheidsinstellingen en andere diensten die een cel of werking gelijke kansen, gender of diversiteit hebben (bv. SELOR, de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling, de politie, de krijgsmacht en culturele instellingen);

 • instellingen zoals het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding;

 • politieke partijen en studiediensten, vakbonden;

 • allerhande middenveldorganisaties, vrouwenbewegingen en ngo\'s;

 • universiteiten, onderzoeksinstituten, consultancybureaus;

 • mediasector;

 • personeelsdiensten en humanresourcesmanagement zowel in de publieke als de private sector.

 
Vervolgopleidingen
 
Na een masteropleiding kan je, binnen het hoger onderwijs, verder studeren in:
een master-na-master
 
Binnen dit studiegebied worden deze Ma-na-Ma's georganiseerd:  
  Bioethics (E)  
  Development Evaluation and Management (E)  
  Digital humanities (E)  
  European Integration (E)  
  Globalisation and Development (E)  
  Governance and Development (E)  
  Medische stralingsfysica  
  Public Health - Disease Control (E)  
  Public Health - Health Systems Management and Policy (E)  
  Public Health - International health (E)  
  Publiek management  
  Santé Publique - Contrôle des Maladies (F)  
  Santé Publique - Politique et Management des Système de Santé (F)  
  Space Studies (E)  
  Sportgeneeskunde  
  Technology for Integrated Water Management (E)  
  Tropical Animal Health (E)  
  Er zijn waarschijnlijk andere Ma-na-Ma's waarin je mag starten. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per Ma-na-Ma.  
een postgraduaat
  De toelating tot een postgraduaat verschilt per opleiding. Raadpleeg de toelatingsvoorwaarden per opleiding.
een bachelor-na-bachelor
  Verder studeren kan ook in een Ba-na-Na. De toelatingsvoorwaarden kunnen verschillen per opleiding.
een specifieke lerarenopleiding
  Als je leraar wilt worden kan je een specifieke lerarenopleiding volgen.
Er zijn ook nog na- of bijscholingen. Sommige studenten komen in aanmerking voor een doctoraat.
 
 
Instellingen
Vrije Universiteit Brussel, Brussels Humanities, Sciences & Engineering Campus ()
    Pleinlaan 2
1050 Elsene
Universiteit Antwerpen, Stadscampus (5)
    Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
KU Leuven, (2)
    Naamsestraat 22
3000 Leuven
Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek Gebouw D ()
    Agoralaan
3590 Diepenbeek
Universiteit Gent, Campus Gent (4)
    Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent
 
Gegevens bijgewerkt tot 11-03-2020

 

Deze informatie komt van de website www.onderwijskiezer.be.
Heb je nog vragen, maak dan gebruik van het vragenformulier op de website.